Viesti Marshall Vian Summersilta

25 vuotta olen syventynyt uskonnolliseen kokemukseen. Tämä on johtanut minut vastaanottamaan laajan kokoelman kirjoituksia ihmisen hengellisyyden luonteesta ja ihmiskunnan kohtalosta maailmankaikkeuden älyllisen elämän laajemmassa panoraamassa. Nämä kirjoitukset, jotka on sisällytetty Suuryhteisön Tietouden Tien opetuksiin, sisältävät teologisen viitekehyksen, joka huomioi elämän ja Jumalan läsnäolon Suuryhteisössä, siinä valtavan laajassa avaruudessa ja ajassa, jonka tiedämme olevan universumimme.

Se kosmologia, jota olen vastaanottanut, sisältää monta sanomaa, joista yksi on se, että ihmiskunta on nousemassa älyllisen elämän Suuryhteisöön ja tähän meidän on valmistauduttava. Luontaista tälle sanomalle on se ymmärrys, että ihmiskunta ei ole yksin maailmankaikkeudessa eikä edes yksin meidän omassa maailmassamme ja että tässä Suuryhteisössä ihmiskunnalla on ystäviä, kilpailijoita ja vastustajia.

Tämä laajempi todellisuus vahvistui dramaattisesti yhtäkkisessä ja odottamattomassa Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonantojen ensimmäisen kokoelman lähetyksessä 1997. Kolme vuotta aiemmin vuonna 1994 olin vastaanottanut teologisen viitekehyksen Liittolaisten Tiedonantojen sisäistämiseen, joka on kirjassani Greater Community Spirituality: A New Revelation. Silloin henkisen työn ja kirjoituksien tuloksena tulin tietoiseksi siitä, että ihmiskunnalla on liittolaisia maailmankaikkeudessa, jotka ovat huolissaan rotumme hyvinvoinnista ja vapaudesta tulevaisuudessa.

Siihen kosmologiseen tietoon, joka minulle paljastettiin, sisältyy ymmärrys, että maailmankaikkeuden älyllisen elämän historiassa eettisesti edistyneillä roduilla on velvollisuus antaa viisautensa perintönä sellaisille nuorille orastaville roduille kuin ihmiskunta ja tämän perinnön jaon pitää tapahtua ilman suoraa sekaantumista kyseisen nuoren rodun asioihin. Aikomuksena tässä on tiedonanto ei sekaantuminen. Tämä “viisauden välittäminen” edustaa pitkään olemassa ollutta eettistä kehystä koskien ulkopuolista kontaktia orastaviin rotuihin ja kuinka se toteutetaan. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot ovat malliesimerkki väliintulosta pidättäytymisestä ja eettisestä kontaktista. Tämän malliesimerkin pitäisi olla meitä opastava valo ja standardi, jota meidän pitäisi edellyttää muilta maapallon ulkopuolisilta roduilta, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä tai vierailla maailmassamme. Ja kuitenkin tämä esimerkki eettisestä kontaktista näyttäytyy selkeänä vastakohtana avaruuden muukalaisten Interventiolle maailmassamme tänään.

Olemme joutumassa äärimmäisen haavoittuvaan asemaan. Luonnonvarojen hupenemisen, ympäristöongelmien lisääntymisen ja ihmissuvun lisääntyvän jakautumisen uhkan kasvaessa päivä päivältä olemme kypsiä interventiolle. Elämme näennäisessä eristyneisyydessä rikkaassa ja arvokkaassa maailmassa, jota muut planeettamme rajojen ulkopuolella olevat havittelevat. Olemme hajamielisiä ja jakautuneita emmekä huomaa suurta väliintulon vaaraa ulkorajoillamme. Se on ilmiö, joka on toistunut yhä uudelleen historiassa koskien niiden eristyneiden alkuperäisasukkaiden kohtaloa, jotka kohtasivat ensimmäistä kertaa ulkopuolisen kulttuurin väliintulon. Olemme epärealistisia oletuksissamme maailmankaikkeuden älyllisen elämän voimista ja hyväntahtoisuudesta. Ja olemme vasta alkaneet kantaa vastuuta niistä olosuhteista, jotka olemme itse omaan maailmaamme luoneet.

Epäsuosittu totuus on, että ihmissuku ei ole valmis suoraan maapallon ulkopuoliseen kontaktikokemukseen ja todellakaan se ei ole valmis avaruuden muukalaisten väliintuloon. Meidän on ensin laitettava oma kotimme kuntoon. Meidän lajimme ei ole vielä riittävän kypsä kohtaamaan toisia rotuja Suuryhteisöstä yhtenäisyyden, vahvuuden ja arviointikyvyn tilassa. Ja ennen kuin voimme saavuttaa sellaisen tilan, jos koskaan kykenemme, ei mikään maapallon ulkopuolinen rotu saisi sekaantua asioihimme maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaiset tarjoavat meille hyvin tarpeellista viisautta ja näkökulmaa puuttumatta kuitenkaan meidän asioihimme. He kertovat meille, että kohtalomme on ja tulisi olla omissa käsissämme. Tämä on vapauden taakka maailmankaikkeudessa.

Riippumatta valmiutemme puuttumisesta Interventio on kuitenkin tapahtumassa. Ihmiskunnan täytyy nyt valmistautua tähän: yhteen seuraamuksellisimmista kynnyksistä ihmiskunnan historiassa. Sen sijaan, että olemme vain tämän tapahtuman satunnaisia todistajia, me olemme sen ytimessä. Se on tapahtumassa, olimmepa siitä tietoisia tahi ei. Sillä on voima muuttaa ihmiskunnan tulevaisuutta. Ja se liittyy kaikin tavoin siihen, keitä me olemme ja miksi me olemme maailmassa näinä aikoina.

Suuryhteisön Tietouden Tie on annettu tarjoamaan sekä se opetus että valmistautuminen, joita nyt tarvitsemme kohdataksemme tämän suuren kynnyksen, ihmissuvun sisäisen voiman uudistamiseksi ja ihmissuvun uuden suunnan asettamiseksi. Se puhuu ihmiskunnan yhtenäisyyden ja yhteistyön kiireellisestä tarpeesta; Tietouden, meidän henkisen älymme ensisijaisuudesta; sekä niistä suuremmista vastuista, jotka meidän on nyt kannettava astuessamme avaruuden kynnykselle. Se edustaa Uutta Sanomaa kaiken elämän Luojalta.

Missioni on tuoda tämä laajempi kosmologia ja siihen valmistautuminen maailmaan ja sen myötä uusi toivo sekä mahdollisuus kamppailevalle ihmiskunnalle. Pitkäaikainen valmistautumiseni ja suunnattoman laajat opetukset Suuryhteisön Tietouden Tiestä ovat täällä sitä varten. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot ovat vain pieni osa tätä suurempaa sanomaa. Nyt on aika lopettaa päättymättömät konfliktimme ja valmistautua elämään Suuryhteisössä. Voidaksemme tehdä tämän tarvitsemme uuden ymmärryksen meistä yhtenä ihmissukuna, tämän maailman alkuperäisasukkaina, yhdestä hengellisyydestä syntyneinä, sekä haavoittuvasta asemastamme nuorena ja orastavana rotuna maailmankaikkeudessa. Tämä on minun viestini ihmiskunnalle ja siksi olen tähän maailmaan tullut.

 

MARSHALL VIAN SUMMERS

2008