ČETVRTO IZVJEŠĆE – Manipulacija Religijskih Tradicija i Uvjerenja

Kako biste razumjeli aktivnosti posjetitelja u svijetu danas, moramo prezentirati još informacija o njihovom utjecaju na svjetske religijske institucije i vrijednosti te na temeljne duhovne nagone koji su uobičajeni vašoj prirodi i koji su, na mnoge načine, uobičajeni inteligentnom životu u mnogim dijelovima Veće Zajednice.

Trebali bismo započeti tako što ćemo reći da su aktivnosti koje posjetitelji provode u svijetu u ovo vrijeme, bili provedeni mnogo puta prije na mnogo različitih mjesta s mnogo različitih kultura u Većoj Zajednici. Vaši posjetitelji nisu začetnici ovih aktivnosti već ih samo koriste na vlastitu diskreciju u onoj mjeri u kojoj su ih svjesni i u kojoj su ih koristili prije.

Bitno je da razumijete kako su vještine utjecaja i manipulacije razvijene do visoke razine funkcionalnosti u Većoj Zajednici. Kako rase postaju vještije i sposobnije tehnološki, izvršavaju suptilnije i opsežnije utjecaje jedni na druge. Ljudska bića su dosad samo evoluirala da se međusobno natječu, stoga još ne posjedujete ovu prilagodljivu prednost. Ovo je samo po sebi jedan od razloga zašto vam predstavljamo ovaj materijal. Ulazite u posve novi skup okolnosti koji zahtjeva njegovanje vaših urođenih sposobnosti kao i također učenje novih vještina.

Iako čovječanstvo predstavlja jedinstvenu situaciju, ulazak u Veću Zajednicu se je dogodio nebrojeno puta prije s drugim rasama. Stoga što se izvršava nad vama već je učinjeno prije. To je vrlo razvijeno a sada je prilagođeno vašem životu i vašoj situaciji sa, mi mislimo, relativnom lakoćom.

Program Pacifikacije koji se provodi od strane posjetitelja djelomično omogućuje ovo. Prirodna sklonost prema miroljubivim odnosima i želja za izbjegavanjem rata i sukoba su vrijedne hvale ali se mogu i zaista se koriste protiv vas. Čak i vaši najplemenitiji nagoni mogu biti iskorišteni za druge svrhe. Vidjeli ste ovo u svojoj povijesti, u vlastitoj prirodi i vlastitim društvima. Mir se može uspostaviti samo na čvrstom temelju mudrosti, suradnje i istinske sposobnosti.

Čovječanstvo je prirodno bilo zabrinuto s uspostavom miroljubivih odnosa među vlastitim plemenima i nacijama. Sada, međutim, ima veći skup problema i izazova. Mi ih vidimo kao prilike za vaš razvoj, jer samo će izazov pojavljivanja u Većoj Zajednici biti ono što će ujediniti svijet i pružiti vam temelj za ovo jedinstvo kako bi bilo autentično, snažno i učinkovito.

Stoga, ne dolazimo kritizirati vaše religijske institucije ili vaše temeljne nagone i vrijednosti, već ilustrirati kako se iskorištavaju protiv vas od strane onih izvanzemaljskih rasa koje se upliću u vaš svijet. I, ako je u našoj moći, želimo potaknuti ispravnu uporabu vaših darova i vaših postignuća radi očuvanja vašeg svijeta, vaše slobode i vašeg integriteta kao rase unutar konteksta Veće Zajednice.

Posjetitelji su temeljno praktični u svojem pristupu. Ovo je snaga a također i slabost. Kako smo ih promatrali, ovdje a također i drugdje, vidimo da im je teško odstupati od svojih planova. Nisu dobro prilagođeni za promjenu, niti se mogu vrlo učinkovito nositi s kompleksnostima. Stoga, provode svoj plan na skoro nemaran način, jer smatraju kako su u pravu te kako imaju prednost. Ne vjeruju kako će čovječanstvo pružiti otpor protiv njih – barem ne otpor koji će utjecati jako na njih. I smatraju kako su njihove tajne i njihov plan dobro sačuvani te izvan ljudskog shvaćanja.

U ovom svjetlu, naša aktivnost u predstavljanju ovog materijala vama, čini nas njihovim neprijateljima, u njihovom pogledu svakako. U našem pogledu, međutim, mi samo pokušavamo kontrirati njihov utjecaj i dati vam razumijevanje koje vam je potrebno i perspektivu na koju se morate osloniti kako bi očuvali svoju slobodu kao rasa te kako biste se nosili sa stvarnostima Veće Zajednice.

Zbog praktične prirode njihovog pristupa, žele ostvariti svoje ciljeve s najvećom mogućom učinkovitosti. Žele ujediniti čovječanstvo ali samo u skladu s njihovim vlastitim sudjelovanjem i aktivnostima u svijetu. Njima je ljudsko jedinstvo praktična briga. Ne cijene raznolikost u kulturama; zasigurno je ne cijene unutar vlastitih kultura. Stoga, pokušati će je istrijebiti ili umanjiti, ako je moguće, gdje god izvršavaju svoj utjecaj.

U našem prijašnjem govoru, pričali smo o utjecaju posjetitelja na nove oblike duhovnosti – na nove ideje i nove izražaje ljudske božanstvenosti i ljudske prirode koje su u vašem svijetu u ovo vrijeme. U našoj raspravi sada, željeli bismo se fokusirati na tradicionalne vrijednosti i institucije na koje vaši posjetitelji nastoje utjecati te na koje utječu danas.

Tražeći jednolikost i suglasnost, posjetitelji će se osloniti na one institucije i one vrijednosti za koje smatraju kako su najstabilnije i najpraktičnije za njihovu uporabu. Ne zanimaju ih vaše ideje, i ne zanimaju ih vaše vrijednosti, osim utoliko koliko ove stvari mogu unaprijediti njihov plan. Nemojte se zavarati misleći da su privučeni vašoj duhovnosti jer njima samima nedostaju takve stvari. Ovo bi bila glupa i moguće fatalna greška. Nemojte misliti da su se zaljubili u vaš život i u one stvari koje vi smatrate intrigantnima. Jer samo u rijetkim slučajevima ćete moći na njih utjecati na ovakav način. Sva prirodna znatiželja iskrižana izvan njih i vrlo malo preostaje. Postoji, zapravo, vrlo malo onoga što bi nazvali „Duhom“ ili što bi mi nazvali „Varne“ ili „Put Uvida.“ Oni su kontrolirani te slijede obrasce razmišljanja i ponašanja koji su čvrsto uspostavljeni i strogo učvršćeni. Mogu se činiti kako suosjećaju s vašim idejama, ali to je samo kako bi zadobili vašu odanost.

U tradicionalnim religijskim institucijama u vašem svijetu, nastojati će iskoristiti one vrijednosti i ona temeljna uvjerenja koja mogu poslužiti u budućnosti kako bi vas dovela njima u odanost. Dati ćemo vam neke primjere, rođene iz naših promatranja kao i također iz uvida koji su nam Neviđeni pružili tokom vremena.

Mnogi vašeg svijeta slijede Kršćansku vjeru. Smatramo kako je ovo hvale vrijedno iako zasigurno nije jedini pristup temeljnim pitanjima duhovnog identiteta i svrhe u životu. Posjetitelji će iskoristiti temeljnu ideju odanosti jednom vođi kako bi stvorili odanost svojem naumu. U kontekstu ove religije, identifikacija s Isusom Kristom biti će uvelike iskorištena. Nada i obećanje njegovog povratka u svijet nudi vašim posjetiteljima savršenu priliku, posebice na ovoj prekretnici u tisućljeću.

U našem je razumijevanju kako se stvarni Isus neće vratiti u svijet, jer on radi u skladu sa Neviđenima te služi čovječanstvo i druge rase također. Onaj koji će doći prisvojivši njegovo ime će doći iz Velike Zajednice. On će biti onaj koji je rođen i uzgojen radi ove svrhe od strane kolektiva koji su u svijetu danas. Doimati će se kao čovjek i imati će znatne sposobnosti naspram što vi možete postići u ovom trenutku. Činiti će se potpuno altruističan. Biti će u stanju izvesti djela koja će prouzrokovati ili strah ili veliko štovanje. Biti će u stanju projicirati slike anđela, demona ili čemu vas god njegovi nadređeni žele izložiti. Činiti će se kao da ima duhovne moći. No doći će iz Veće Zajednice, a biti će dio kolektiva. I prouzrokovati će odanost da ga se slijedi. Eventualno, za one koji ga ne mogu slijediti, potaknuti će njihovo otuđenje ili njihovo uništenje.

Posjetitelje nije briga koliko vaših ljudi bude uništeno dokle god imaju primarnu odanost među većinom. Stoga, posjetitelji će se fokusirati na one temeljne ideje koje im daju ovaj autoritet i utjecaj.

Drugi Dolazak, tada, se priprema od strane vaših posjetitelja. Dokazi ovoga, razumijemo, su već u svijetu. Ljudi ne shvaćaju prisutnost posjetitelja ili prirodu stvarnosti Veće Zajednice, stoga će prirodno prihvatiti svoja prijašnja uvjerenja bez pitanja, smatrajući kako je vrijeme došlo za veliki povratak njihovog Spasitelja i njihovog Učitelja. Ali onaj koji će doći neće doći iz nebeskog skupa, neće predstavljati Znanje ili Neviđene, i neće predstavljati Stvoritelja ili Stvoriteljevu volju. Vidjeli smo ovaj plan u pripravku u svijetu. Također smo vidjeli slične planove provedene u drugim svjetovima.

U drugim religijskim tradicijama, jednolikost će se poticati od strane posjetitelja – ono što biste mogli nazvati fundamentalan oblik religije temeljen na prošlosti, temeljen na odanosti autoritetu i temeljen na suglasnosti instituciji. Ovo služi posjetiteljima. Ne zanima ih ideologija i vrijednost vaših religijskih tradicija, samo njihova korisnost. Što više ljudi razmišljaju slično, ponašaju se slično i reagiraju na predvidive načine, više su korisni kolektivima. Ovaj jednolikost se promovira u mnogo različitih tradicija. Namjera ovdje nije da ih se sve učini jednakima već da ih se učini jednostavnima unutar sebe.

U jednom dijelu svijeta, jedna određena religijska ideologija će prevladati; u drugom dijelu svijeta, drugačija religijska ideologija će prevladati. Ovo je u potpunosti korisno vašim posjetiteljima, jer nije ih briga ako postoji više od jedne religije dokle god postoji red, suglasnost i odanost. Nemajući svoju religiju koju biste mogli slijediti ili identificirati se sa, iskoristiti će vaše kako bi stvorili svoje vlastite vrijednosti. Jer oni cijene samo potpunu odanost svojem naumu i kolektivima te žele vašu potpunu odanost kako biste sudjelovali s njima na načine koje propisuju. Uvjeriti će vas kako će ovo stvoriti mir i iskupljenje u svijetu te povratak bilo koje religijske predodžbe ili lica koje se smatra od najveće vrijednosti ovdje.

Ne želimo reći kako je temeljna religija upravljana od strane od izvanzemaljskih sila jer razumijemo da je temeljna religija već dobro uspostavljena u vašem svijetu. Ono što govorimo ovdje je da nagoni za ovime te mehanizmi za ovime će biti podržani od strane posjetitelja te iskorišteni za njihove vlastite svrhe. Stoga, velika pažnja mora biti dana od strane svih koji su istinski vjernici u svojim tradicijama kako bi razlučili ove utjecaje i suprotstavili im se ako je moguće. Posjetitelji ovdje ne žele uvjeriti prosječnu osobu u svijetu već vodstvo.

Posjetitelji vjeruju da ako se pravovremeno ne upletu, čovječanstvo će uništiti sebe i svijet. Ovo nije temeljeno na istini; to je samo pretpostavka. Iako je čovječanstvo u riziku od samouništenja, ovo nije nužno vaša sudbina. Ali kolektivi vjeruju da je tako, i stoga moraju djelovati u žurbi i staviti veliki naglasak na svoje programe uvjeravanja. Oni koji se mogu uvjeriti, biti će cijenjeni kao korisni; oni koji se ne mogu uvjeriti biti će odbačeni i otuđeni. Ukoliko bi posjetitelji postali dovoljno snažni da zadobiju potpunu kontrolu nad svijetom, oni koji se ne mogu podčiniti jednostavno će biti eliminirani. No posjetitelji neće počiniti uništenje. Biti će odrađeno kroz one iste pojedince u svijetu koji su potpuno potpali pod njihovo uvjeravanje.

Ovo je užasan scenarij, shvaćamo, ali ne smije postojati zbunjenost ako ćete razumjeti i primiti ono što vam izražavamo u našim porukama. Nije uništenje čovječanstva, već integracija čovječanstva, ono što posjetitelji žele postići. Križati će se s vama radi ove svrhe. Pokušati će preusmjeriti vaše religijske nagone i institucije radi ove svrhe. Uspostaviti će se na skriven način u svijetu radi ove svrhe. Utjecati će na vlade i vođe vlada radi ove svrhe. Utjecati će na vojne moći u svijetu radi ove svrhe. Posjetitelji su uvjereni kako mogu biti uspješni, jer zasad vide da čovječanstvo još nije pružilo dostatan otpor kako bi se suprotstavilo njihovim mjerama ili omelo njihov plan.

Kako bi se suprotstavili ovome, morate naučiti Put Znanja Veće Zajednice. Svaka slobodna rasa u svemiru mora naučiti Put Znanja, kako god možda bio definiran u njihovim kulturama. Ovo je izvor slobode pojedinca. To je ono što omogućuje pojedincima i društvima da imaju istinski integritet te da imaju potrebnu mudrost kako bi se nosili s utjecajima koji se suprotstavljaju Znanju, u njihovim svjetovima te također unutar Veće Zajednice. Stoga je neophodno naučiti nove načine, jer ulazite u novu situaciju s novim silama i novim utjecajima. Zaista, ovo nije neka buduća mogućnost već trenutni izazov. Život u svemiru ne čeka na vašu spremnost. Događaji će se dogoditi bili vi spremani ili ne. Posjet se dogodio bez vašeg pristanka i bez vašeg dopuštenja. A vaša temeljna prava se krše u daleko većoj mjeri nego što još shvaćate.

Radi ovoga, poslani smo ne samo kako bismo dali svoju perspektivu i svoje ohrabrenje već također da oglasimo alarm, da inspiriramo svjesnost i posvećenost. Rekli smo ranije kako ne možemo spasiti vašu rasu kroz vojnu intervenciju. To nije naša uloga. A čak i kada bismo pokušali to učiniti te skupili snagu da izvršimo takav plan, vaš svijet bi bio uništen. Mi možemo samo savjetovati.

Vidjeti ćete u budućnosti žestinu religijskih uvjerenja izraženih na nasilan način, izvršenu nad ljudima koji se ne slažu, protiv nacija slabije snage te korištenu kao oružje napada i uništenja. Posjetitelji ne bi željeli ništa više od toga da vaše religijske institucije vode vaše nacije. Ovome se morate oduprijeti. Posjetitelji ne bi željeli ništa više od toga da svi dijele religijske vrijednosti, jer ovo dodaje u njihovu radnu silu i čini njihov zadatak lakšim. U svim svojim manifestacijama, takav se utjecaj temeljno svodi na pristanak i podčinjenost – podčinjenost volje, podčinjenost svrhe, podčinjenost osobnog života i sposobnosti. No ovo će biti najavljeno kao veliko postignuće za čovječanstvo, veliki napredak za društvo, novo ujedinjenje za ljudsku rasu, nova nada za mir i staloženost, trijumf ljudskog duha nad ljudskim instinktima.

Stoga, dolazimo s našim savjetima te vas potičemo da se suzdržite od činjenja nerazumnih odlika, od poklanjanja svog života stvarima koje ne razumijete, te od predavanja svoje razboritosti i svoje diskrecije radi neke obećane nagrade. I moramo vas potaći da ne izdate Znanje u sebi, duhovnu inteligenciju s kojom ste rođeni i koja sada čuva vaše jedino i najveće obećanje.

Možda ćete čuvši ovo, gledati na svemir kao na mjesto lišeno od Milosti. Možda ćete postati cinični i uplašeni, misleći kako je pohlepa univerzalna. Ali ovo nije slučaj. Što je potrebno sada je da postanete snažni, snažniji nego jeste, snažniji nego ste bili. Ne prihvaćajte komunikacije s onima koji se upliću u vaš svijet dok nećete imati ovu snagu. Ne otvarajte svoje umove i srca posjetiteljima od izvan svijeta, jer dolaze ovdje radi vlastitih svrha. Nemojte misliti kako će ispuniti vaša religijska proročanstva ili najveće ideale, jer ovo je zabluda.

Postoje velike duhovne sile u Većoj Zajednici – pojedinci i čak nacije koje su dosegle vrlo visoka stanja postignuća, daleko izvan onoga što je čovječanstvo prikazalo dosad. Ali oni ne dolaze i preuzimaju kontrolu nad drugim svjetovima. Oni ne predstavljaju političke i ekonomske sile u svemiru. Ne upliću se u trgovinu izvan ispunjenja svojim temeljnih potreba. Rijetko putuje, osim u situacijama hitnih slučajeva.

Izaslanici su poslani onima koji se pojavljuju u Većoj Zajednici, izaslanici kao što smo mi. A također postoje i duhovni izaslanici – moć Neviđenih, koji se mogu obraćati onima koji su spremni primiti i koji pokazuju dobro srce i dobro obećavaju. Ovako Bog radi u svemiru.

Ulazite u teško okruženje. Vaš svijet je vrlo vrijedan drugima. Morati ćete ga zaštiti. Morati ćete očuvati svoje resurse kako ne biste trebali trgovati ili ovisili o trgovini s drugima nacijama za temeljne potrepštine svog života. Ako ne sačuvate svoje resurse, morati ćete se odreći velikog dijela svoje slobode i samodostatnosti.

Vaša duhovnost mora biti čvrsta. Mora biti temeljena na stvarnom iskustvu, jer vrijednosti i uvjerenja, rituali i tradicije mogu biti iskorišteni te se iskorištavaju od strane vaših posjetitelja radi njihovih vlastitih svrha.

Ovdje možete početi uviđati kako su vaši posjetitelji vrlo ranjivi u određenim područjima. Idemo daljnje ovo istražiti. Pojedinačno, oni posjeduju vrlo malo volje i imaju poteškoće nositi se s kompleksnostima. Ne razumiju vašu duhovnu prirodu. I zasigurno ne razumiju nagone Znanja. Što ste snažniji sa Znanjem, postajete sve više neobjašnjivi, sve teže vas je kontrolirati te ste sve manje korisni njima i njihovom programu integracije. Pojedinačno, što ste snažniji sa Znanjem, to im postajete veći izazov. Što više pojedinaca postane snažno sa Znanjem, to ih je posjetiteljima teže izolirati.

Posjetitelji ne posjeduju fizičku snagu. Njihova moć je u Psihičkom Okruženju te u uporabi njihove tehnologije. Njihova brojčanost je mala naspram vaše. U potpunosti ovise o vašem pristanku, i prekomjerno su uvjereni kako mogu uspjeti. Temeljeno na njihovom dosadašnjem iskustvu, čovječanstvo nije pružilo značajan otpor. No što ste snažniji sa Znanjem, to više postajete sila koja se suprotstavlja intervenciji i manipulaciji i to više postajete sila za slobodu i integritet za vašu rasu.

Iako možda neće mnogi biti u stanju čuti našu poruku, vaš odaziv je bitan. Možda je lako ne vjerovati u našu prisutnost i našu stvarnost te reagirati protiv naše poruke, no ipak pričamo u skladu sa Znanjem. Stoga, ono što govorimo može biti znano u vama, ako ste slobodni to znati.

Shvaćamo kako dovodimo u pitanje mnoga uvjerenja i običaje u našim prezentacijama. Čak i naše pojavljivanje ovdje će se činiti neobjašnjivo te će biti odbijeno od strane mnogih. No naše riječi i naša poruka mogu rezonirati s vama jer govorimo sa Znanjem. Moć istine je najveća moć u svemiru. Ima moć oslobađanja. Ima moć prosvjetljenja. I ima moć davanja snage i pouzdanosti onima kojima je potrebna.

Rečeno nam je kako je ljudska savjest visoko cijenjena iako možda rijetko primijenjena. O ovome pričamo kada govorimo o Putu Znanja. To je temeljno svim vašim istinskim duhovnim nagonima. Već je sadržano unutar vaših religija. To vam nije novo. Ali mora biti cijenjeno, ili naši napori te napori Neviđenih da pripremimo čovječanstvo za Veću Zajednicu neće biti uspješni. Premali broj će se odazvati. A istina će biti teret za njih, jer je neće biti u stanju učinkovito podijeliti.

Stoga, ne dolazimo kako bismo kritizirali vaše religijske institucije ili običaje, već samo da prikažemo kako mogu biti iskorištene protiv vas. Nismo ovdje kako bi ih zamijenili ili negirali, već da pokažemo kako istinski integritet mora prožimati ove institucije i običaje kako bi vas služile na autentičan način.

U Većoj Zajednici, duhovnost je utjelovljena u onome što mi nazivamo Znanjem, Znanje značeći inteligencija Duha i kretnja Duha u vama. Ovo vas osnažuje da znate radije nego samo vjerujete. Ovo vam daje imunitet od uvjeravanja i manipulacije, jer Znanje ne može biti manipulirano od strane bilo koje svjetske moći ili sile. Ovo daje život vašim religijama i nadu za vašu sudbinu.

Mi se držimo ovih ideala, jer su temeljni. Međutim, nedostaju u kolektivima, i ako biste susreli kolektive, ili samo njihovu prisutnost, i imali moć da održite svoj vlastiti um, vidjeti ćete za sebe.

Rečeno nam je kako postoji mnogo ljudi u svijetu koji se žele predati, dati se većoj moći u životu. Ovo nije jedinstveno za svijet čovječanstva, ali u Većoj Zajednici takav pristup vodi u ropstvo. Razumijemo kako u vašem svijetu, prije nego su posjetitelji bili tu u ovakvim brojevima, takav pristup je vodio u ropstvo. Ali u Većoj Zajednici, ranjiviji ste i mudriji, oprezniji i više samodostatni. Neopreznost ovdje donosi sa sobom veliku cijenu i veliku nesreću.

Ako možete odgovoriti sa Znanjem i naučiti Put Znanja Veće Zajednice, biti ćete u stanju vidjeti ove stvari za sebe. Tada ćete potvrditi naše riječi radije nego ima samo vjerovati ili ih negirati. Stvoritelj ovo omogućuje, jer Stvoritelj želi da se čovječanstvo pripremi za budućnost. Zbog toga smo došli. Zbog toga promatramo i sada imamo priliku da izvijestimo što smo vidjeli.

Religijske tradicije svijeta govore dobro za vas u svojim osnovnim učenjima. Imali smo priliku učiti o njima od Neviđenih. Ali one također predstavljaju potencijalnu slabost. Da je čovječanstvo opreznije i da razumije stvarnosti života u Većoj Zajednici te značenje prijevremene posjete, vaši rizici ne bi bilo toliko veliki kao što su danas. Postoji nada i očekivanja da će takvi posjeti donijeti velike nagrade i biti veliko ispunjenje za vas. No niste bili u mogućnosti naučiti o stvarnosti Veće Zajednice ili o moćnim silama koje su u interakciji s vašim svijetom. Vaš nedostatak razumijevanja i vaše prijevremeno povjerenje u posjetitelje vas ne služe.

Zbog ovog razloga Mudri diljem Veće Zajednice ostaju skriveni. Oni ne traže trgovinu u Većoj Zajednici. Ne traže biti dio udruga ili trgovinskih zadruga. Ne traže diplomaciju sa mnogo svjetova. Njihova mreža vjernosti je misterioznija, više duhovnu po prirodi. Razumiju rizike i poteškoće izloženosti stvarnostima života u fizičkom svemiru. Održavaju svoju izolaciju, i ostaju budni na svojim granicama. Jedino nastoje proširiti svoju mudrost načinima koji su manje fizički po prirodi.

U vašem vlastitom svijetu, možda, možete vidjeti ovo izraženo u onima koji su najmudriji, najdarovitiji, koji ne tragaju za osobnom prednošću kroz trgovinske avenije i koji nisu dani osvajanju i manipulaciji. Vaš vlastiti svijet vam toliko mnogo govori. Vaša vlastita povijest vam toliko mnogo govori i prikazuje, iako na manjoj skali, sve što predstavljamo ovdje.

Stoga, naša je namjera ne samo vas upozoriti na težinu vaše situacije već vam pružiti, ako možemo, veću percepciju i razumijevanje života, što će vam biti potrebno. I vjerujemo kako će biti dovoljno onih koji mogu čuti ove riječi i odazvati se veličini Znanja. Nadamo se kako će biti onih koji će prepoznati da naše poruke nisu ovdje kako bi izazvale strah ili paniku već kako bi prouzrokovale odgovornost i predanost očuvanju slobode i dobra unutar vašeg svijeta.

Ako bi čovječanstvo podbacilo u suprotstavljanju Intervenciji, možemo naslikati sliku o onome što bi to značilo. Vidjeli smo to drugdje, jer svaki od nas je došao vrlo blizu, u našim svjetovima. Bivajući dio kolektiva, planet Zemlja biti će iskorištena radi svojih resursa, njegovi ljudi će biti natjerani da rade a njegovi pobunjenici i heretici će biti ili otuđeni ili uništeni. Svijet će biti očuvan radi svoje poljoprivrede i svojih rudarskih interesa. Ljudska društva će postojati, ali samo u podređenosti moćima izvan vašeg svijeta. A ako bi svijet iscrpio svoju korisnost, ako bi njegovi resursi bili u potpunosti uzeti, onda ćete biti ostavljeni, opustošeni. Podržavajući život na vašem svijet biti oduzet od vas; samo sredstvo preživljavanja biti će ukradeno. Ovo se dogodilo prije na mnogo drugih mjesta.

U slučaju ovog svijeta, kolektivi bi mogli izabrati očuvati svijet za kontinuiranu uporabu kao strateški položaj i kao biološko skladište. No ljudska populacija bi strašno patila pod takvom tiranskom vladavinom. Populacija čovječanstva bila bi smanjena. Upravljanje čovječanstvom bilo bi dano onima koji su stvoreni da vode ljudsku rasu unutar novog poretka. Ljudska sloboda kakvu je poznajete bi prestala postojati, i patili biste pod teretom vanjske vladavine, vladavine koja bi bila okrutna i stroga.

Postoje mnogi kolektivi u Velikoj Zajednici. Neki od njih su veliki; neki od njih su mali. Neki od njih su moralniji u svojim taktikama; mnogi nisu. U onom razmjeru u kojem se natječu jedni s drugima za prilike, kao što je vladavina nad vašim svijetom, opasne aktivnosti mogu biti počinjene. Moramo pružiti ovu ilustraciju kako ne biste imali nikakve sumnje što vam to priopćujemo. Izbori pred vama su vrlo ograničeni ali vrlo temeljni.

Stoga, shvatite da ste iz perspektive vaših posjetitelja, svi vi plemena koja se moraju upravljati i kontrolirati kako bi poslužili interesima posjetitelja. Radi ovoga, vaše religije i određeni stupanj vaše društvene stvarnosti biti će sačuvani. Ali izgubiti ćete mnogo. A mnogo će biti izgubljeno prije nego shvatite što vam je oduzeto. Stoga, mi možemo samo zagovarati budnost, odgovornost i posvećenosti za naučiti – naučiti o životu u Većoj Zajednici, naučiti kako sačuvati vlastitu kulturu i vlastitu stvarnost unutar većeg okruženja te naučiti kako vidjeti tko je ovdje vas služiti i razlikovati ih od onih koji nisu. Ova veća pronicljivost je toliko potrebna u svijetu, čak i za razrješenje vaših vlastitih poteškoća. Ali što se tiče vašeg preživljavanja i dobrobiti u Većoj Zajednici, apsolutno je temeljna.

Stoga, potičemo vas da pokažete odvažnost. Imamo još toga za podijeliti s vama.