LỜI TỰA

Thật hiếm để tìm thấy một quyển sách có thể thay đổi cuộc sống của con người, nhưng nó là rất phi thường để tìm thấy một tác phẩm mà có thể tác động lên lịch sử loài người.

Gần bốn mươi năm trước, trước khi có một phong trào về môi trường, một người phụ nữ can đảm đã viết một quyển sách rất khích động và đầy tranh luận mà đã thay đổi hành trình của lịch sử. Mùa Xuân Yên Lặng bởi Rachel Carson đã sinh ra một nhận thức toàn cầu về những hiểm nguy của ô nhiễm môi trường và đã khơi dậy sự hưởng ứng với những cuộc vận động cho đến ngày hôm nay. Một trong những người đầu tiên để công khai rằng việc sử dụng thuốc trừ sâu và chất độc hóa học là một mối đe dọa cho mọi sự sống, Carson lúc đầu đã bị chế nhạo và phỉ báng, ngay cả bởi nhiều đồng nghiệp của bà ấy, nhưng cuối cùng đã được nhìn nhận là một trong trong những tiếng nói quan trọng nhất của thế kỷ 20. Mùa Xuân Yên Lặng vẫn được xem là nền tảng của chủ nghĩa môi trường.

Ngày hôm nay, trước khi có một nhận thức phổ biến trong cộng đồng về sự xâm nhập từ ngoài hành tinh đang diễn ra giữa chúng ta, một người đàn ông cũng can đảm như vậy – một người thầy về thánh linh đã ẩn mình trước đó – bước ra và mang theo một thông cáo phi thường và đầy lo âu đến từ bên ngoài phạm vi hành tinh của chúng ta. Với Đồng Minh của Nhân Loại, Marshall Vian Summers là người thầy về thánh linh đầu tiên của thời đại của chúng ta để công khai rõ rằng việc tự ý có mặt và những hoạt động ám muội của những “vị khách” từ ngoài hành tinh tạo ra một thử thách nghiêm trọng cho tự do của loài người.

Khi mà lúc đầu, như Carson, Summers chắc chắn sẽ gặp sự chế nhạo và gièm pha, ông ấy có thể cuối cùng sẽ được nhìn nhận là một trong những tiếng nói quan trọng nhất của thế giới trong những lĩnh vực về sự sống thông minh ngoài hành tinh, thánh linh của loài người, và quá trình tiến hóa của ý thức. Giống như vậy, Đồng Minh của Nhân Loại có thể sẽ là mấu chốt trong việc bảo đảm tương lai của chủng loài chúng ta – không chỉ thức tỉnh chúng ta về những thử thách vĩ đại của việc xâm lược vô thanh bởi người ngoài hành tinh, nhưng cũng để kích thích một phong trào phản kháng và tạo quyền chưa từng có trước đây.

Mặc dù hoàn cảnh về nguồn gốc của tài liệu vô cùng gây tranh cãi này có thể là vấn đề cho một số người, quan điểm nó đưa ra và thông điệp khẩn cấp nó trao cho đòi hỏi sự xem xét sâu sắc nhất và phản ứng kiên quyết của chúng ta. Ở đây tất cả chúng ta đều bị đối chất một cách rất hợp lý với khẳng định rằng sự có mặt ngày càng nhiều của đĩa bay và những hiện tượng khác có liên quan là dấu hiện của sự can thiệp tinh vi và do đó không bị chống lại bởi những thế lực ngoài hành tinh đang tìm cách khai thác những tài nguyên của Trái Đất hoàn toàn cho lợi ích riêng của họ.

Làm sao chúng ta có thể đáp lại một cách thích hợp với một lời khẳng định táo bạo và gây lo âu như vậy? Chúng ta nên phớt lờ nó hay gạt bỏ nó liền, như nhiều người đối lập của Carson đã làm? Hay chúng ta nên điều tra và cố gắng hiểu một cách chính xác điều gì đang được trao cho ở đây?

Nếu chúng ta chọn để điều tra và hiểu, ở đây chúng ta sẽ tìm thấy: Một bài viết xem xét trọn vẹn về cuộc tìm kiếm trên toàn thế giới trong những thập kỷ gần đây về hoạt động đĩa bay và những hiện tượng ngoài hành tinh khác (ví dụ như, việc bắt cóc và những vật cấy ghép bởi người ngoài hành tinh, việc cắt xẻo thú vật, và ngay cả sự “ma ám” về tinh thần) đưa nhiều bằng chứng cho quan điểm của Đồng Minh; thật vậy, thông tin được chứa đựng trong những bài đàm luận của Đồng Minh làm sáng tỏ một cách kinh ngạc những vấn đề đã thách đố những nhà nghiên cứu nhiều năm trời, giải thích phần lớn những bằng chứng bí ẩn nhưng dai dẳng.

Sau khi chúng ta đã nghiên cứu những vấn đề này và đã thoả mãn bản thân rằng thông điệp của Đồng Minh là không chỉ có lý nhưng cũng đầy thuyết phục, rồi gì nữa? Việc xem xét của chúng ta tất nhiên sẽ dẫn đến kết luận không tránh khỏi rằng tình trạng khó khăn của chúng ta ngày hôm nay có nhiều điểm tương đồng sâu sắc với sự xâm nhập của “nền văn minh” Châu Âu vào Châu Mỹ bắt đầu từ thế kỷ 15, khi người bản địa không thể hiểu và đáp lại một cách thích hợp cho sự phức tạp và nguy hiểm của những thế lực đang viếng thăm bờ biển của họ. Những “vị khách” đã đến trong danh nghĩa của Chúa, đã thể hiện công nghệ đầy ấn tượng và có ý muốn trao cho một lối sống tiên tiến và văn minh hơn. (Đây là quan trọng để chú thích rằng những người xâm lược Châu Âu không phải là “hiện thân của quỷ dữ” nhưng chỉ lợi dụng cơ hội, và đã để lại một di sản của sự phá hoại không cố ý.)

Điểm trọng tâm là ở đây: Sự vi phạm về tự do cơ bản trên phạm vi lớn mà những người Thổ Dân Mỹ đã trải nghiệm sau đó – bao gồm sự suy giảm dân số một cách nhanh chóng – không chỉ là một bi kịch vĩ đại của nhân loại, nhưng cũng là một bài học mạnh mẽ có tính khách quan cho tình cảnh hiện tại của chúng ta. Lần này, tất cả chúng ta là người thổ dân của một thế giới này, và ngoại trừ khi chúng ta có thể cùng tập hợp một phản hồi sáng tạo và thống nhất hơn, chúng ta có thể phải cam chịu một số phận như vậy. Điều này chính xác là nhận thức mà Đồng Minh của Nhân Loại đem đến.

Nhưng, đây là một quyển sách mà có thể thay đổi cuộc sống, bởi vì nó kích hoạt một tiếng gọi sâu thẳm bên trong mà nhắc chúng ta về mục đích sống của chúng ta ở thời điểm này trong lịch sử loài người và đưa chúng ta đối mặt với định mệnh của chúng ta. Ở đây chúng ta bị đối chất với nhận thức bất tiện nhất trong tất cả: Tương lai của nhân loại có thể dựa vào cách chúng ta đáp lại thông điệp này như thế nào.

Trong khi Đồng Minh của Nhân Loại đầy cảnh báo, ở đây không có việc kích thích sự sợ hãi hay tuyệt vọng. Thay vào đó, thông điệp này trao cho một niềm hi vọng vĩ đại trong tình cảnh nguy hiểm và khó khăn nhất ngay lúc này. Ý định hiển nhiên là để bảo tồn và trao quyền lực cho tự do của loài người, và để xúc tác việc đáp lại sự can thiệp từ ngoài hành tinh từ mỗi cá nhân và toàn thể cộng đồng.

Thật phù hợp, chính Rachel Carson đã từng nhận diện vấn đề đang cản trở khả năng của chúng ta để đáp lại khủng hoảng hiện thời này: “Chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành,” bà ấy nói, “để nghĩ về bản thân chỉ là một phần rất nhỏ của một vũ trụ mênh mông và tuyệt vời.” Rõ ràng là chúng ta đã luôn cần một hiểu biết mới về bản thân, về vị trí của chúng ta trong vũ trụ, và về sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại (vũ trụ vật chất và thánh linh lớn hơn mà chúng ta đang trỗi vào). Thật may mắn, Đồng Minh của Nhân Loại là một cánh cửa mở đến những giáo huấn và những bài thực hành về thánh linh hứa hẹn để khắc sâu sự trưởng thành cần thiết trong giống loài với một cách nhìn không phải từ trái đất hay với loài người là trọng tâm, nhưng thay vào đó nó được dựa vào những truyền thống xa xưa hơn, sâu thẳm hơn và phổ biến trong vũ trụ.

Sau cùng, thông điệp của Đồng Minh của Nhân Loại thử thách hầu như tất cả những khái niệm căn bản của chúng ta về thực tế, cùng lúc trao cho chúng ta cơ hội lớn nhất cho sự tiến bộ và thử thách lớn nhất của chúng ta cho sự sinh tồn. Trong khi cuộc khủng hoảng hiện tại đe dọa quyền tự quyết của chủng loài chúng ta, nó cũng có thể đưa cho một nền tảng rất cần thiết để đem lại sự thống nhất cho loài người – một việc bất khả thi nếu không có bối cảnh lớn lao này. Với cách nhìn được đưa ra trong Đồng Minh của Nhân Loại và nhiều giáo huấn khác được trình bày bởi Summers, chúng ta được trao cho một cảm hứng và một sự bắt buộc để hợp nhất trong sự hiểu biết sâu sắc để giúp sự tiến hóa của nhân loại.

Trong bài báo cáo cho bài viết của Time Magazine về 100 tiếng nói có nhiều ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20th, Peter Matthiessen đã viết về Rachel Carson, “Trước khi có phong trào về môi trường, có một người phụ nữ dũng cảm và quyển sách rất dũng cảm của bà.” Một vài năm tới, chúng ta có thể sẽ nói tương tự về Marshall Vian Summers: Trước khi có phong trào để chống lại Sự Can Thiệp từ ngoài hành tinh, có một người đàn ông dũng cảm và thông điệp rất dũng cảm của ông, Đồng Minh của Nhân Loại. Lần này, mong rằng phản ứng của chúng ta sẽ nhanh chóng hơn, quyết đoán hơn, và thống nhất hơn.

— Michael Brownlee
Nhà báo