VILKA ÄR MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER?

Bundsförvanterna tjänar mänskligheten därför att de arbetar för återknytandet till Kunskap och att Kunskap ska komma till uttryck överallt i det Större Samfundet. De representerar de Vise i många världar som främjar ett större syfte i livet. Tillsammans förfogar de över en större Kunskap och Visdom som kan spridas över enorma avstånd i rymden och över alla gränser för ras, kultur, mentalitet och miljö. Deras Visdom är omfattande. Deras förmåga är stor. Deras närvaro är dold. De godtar er därför att de inser att ni är en frambrytande ras, på väg mot en mycket svår och konkurrensinriktad miljö i det Större Samfundet.

¨

DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET

Kapitel 15: Vilka tjänar mänskligheten?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *