AKTIVERA DIG – VAD DU KAN GÖRA

Bundsförvanterna ber oss att ta ställning för vår världs välbefinnande och att själva bli Mänsklighetens Bundsförvanter. Men, för att detta ska hända så måste ett sådant åtagande komma ur vår ansvarskänsla, den djupaste delen av oss. Det finns många saker du kan göra för att motverka Interventionen och bli en positiv kraft genom att stärka dig själv och andra omkring dig.

En del läsare har uttryckt känslor av hopplöshet när de läst Bundsförvanternas material. Om du känner detsamma så är det viktigt att komma ihåg att det är Interventionens avsikt att du ska känna dig antingen accepterande och hoppfull eller hjälplös och svag när du upplever deras närvaro. Tillåt inte dig själv att bli så övertygad. Du upptäcker din styrka genom att aktivera dig. Vad kan du verkligen göra? Det finns en hel del du kan göra.

Utbilda dig själv.

Förberedelse måste börja med medvetenhet och utbildning. Du måste ha en förståelse av vad det är som du har att göra med. Utbilda dig själv angående fenomenet UFO/ET. Utbilda dig angående de senaste upptäckterna inom planetologi (läran om planeters fysiska egenskaper) och astrobiologi (livsforskning i rymden) som blir alltmer tillgängliga för oss.

Stå emot påverkan från Passiviseringsprogrammet.

Gör motstånd mot Passiviseringsprogrammet (undertryck av motståndsviljan). Stå emot påverkan att bli likgiltig och oemottaglig för din egen Kunskap. Gör motstånd mot Interventionen med hjälp av medvetenhet, genom att agitera och förstå. Främja mänskligt samarbete, enighet och integritet.

Bli medveten om den Mentala Miljön

Den Mentala Miljön är tankens och inflytandets miljö som vi alla lever i. Dess påverkan på vårt tänkande, våra emotioner och handlingar är till och med större än effekten av vår fysiska miljö. Den Mentala Miljön påverkas och influeras nu direkt genom Interventionen. Den påverkas även av regeringen och kommersiella intressen runt omkring oss. Att bli medveten om den Mentala Miljön är avgörande för om vi ska kunna bibehålla vår frihet att tänka fritt och klart. Ditt första steg kan vara att medvetet välja vem och vad som påverkar ditt tänkande och dina beslut genom den information du får utifrån. Detta inkluderar media, böcker och övertygande vänner, familj och auktoriteter. Precisera ditt eget rättesnöre och lär dig att tydligt avgöra, med urskillning och saklighet, vad andra människor, och även kulturen i stort, kommunicerar till dig. Var och en av oss måste lära att medvetet uppfatta dessa påverkningar för att kunna skydda och förbättra den Mentala Miljön i vilken vi lever.

 

Att studera det Större Samfundets Väg till Kunskap försätter dig i direkt kontakt med det djupare andliga sinne som Skaparen av allt liv har nedlagt inom dig. Det är i denna djupare del av sinnet, bortom vårt intellekt, på nivån av Kunskap, som du är skyddad mot påverkan och manipulation från alla världsliga eller Större Samfunds makter. Kunskapen innefattar även ditt högre andliga syfte för att komma till världen vid denna tidpunkt. Den utgör ditt absoluta andliga centrum. Du kan påbörja din färd på det Större Samfundets Väg till Kunskap idag genom att börja studierna med Steps to Knowledge (Steg till Kunskap) online på www.greatercommunity.org.

 

Bilda en Bundsförvanternas Studiegrupp.

Förena dig med andra för att bilda en Bundsförvanternas Studiegrupp och skapa en positiv miljö där materialet om Bundsförvanterna kan begrundas ordentligt. Vi har upptäckt att när folk läser högt ur Mänsklighetens Bundsförvanter och böckerna om Det Större Samfundets Väg till Kunskap i en studiegrupp och fritt kommunicerar sina frågor och insikter så ökar deras förståelse av materialet påtagligt. Det är ett sätt som du kan börja på för att finna andra som delar din medvetenhet och önskan att veta sanningen om Interventionen. Du kan börja med en enda person.

 

Bevara och skydda miljön.

För varje dag som går lär vi oss mer och mer angående nödvändigheten att bevara, skydda och återställa vår miljö. Även utan pågående Intervention skulle detta fortfarande utgöra en prioritet. Bundsförvanternas budskap utgör emellertid en ny drivkraft och en ny insikt angående nödvändigheten att skapa ett hållbart utnyttjande av vår världs naturresurser. Bli medveten om hur du lever och vad du konsumerar och ta reda på vad du kan göra för att bistå miljön. Som Bundsförvanterna påpekar, vår förmåga till självförsörjning kommer att vara nödvändig för att säkra vår frihet och vår utveckling inom det Större Samfundets intelligenta liv.

 

Sprid informationen om Budskapen från Mänsklighetens Bundsförvanter.

Att du delar med dig av Bundsförvanternas budskap till andra är livsviktigt av följande anledningar:

l  Du hjälper till att bryta den bedövande tystnad som omger verkligheten av och det överhängande hotet från den utomjordiska Interventionen.

l  Du hjälper till att bryta den isolering som hindrar människor att kontakta varandra angående denna stora utmaning.

l  Du väcker dem som har givit upp under inflytandet från Passiviseringsprogrammet och ger dessa människor en ny chans att använda sitt eget förstånd till att omvärdera innebörden av detta fenomen.

l  Du stärker din egen och andras beslutsamhet att inte ge efter för rädsla eller förnekelse inför mötet med vår tids största utmaning.

l  Du hjälper till att bekräfta andra människors egna insikter och Kunskap om Interventionen.

l  Du hjälper till att etablera det motstånd som kan hindra Interventionen och stödjer det självförtroende som kan ge mänskligheten den enighet och styrka som behövs för att stifta våra egna Regler för Kontakt.

 

HÄR ÄR NÅGRA KONKRETA STEG SOM DU KAN TA IDAG: – Dela med dig av denna bok och dess budskap till andra. Den första hela uppsättningen med budskap kan nu läsas och laddas ner gratis på Bundsförvanternas webbplats: www.alliesofhumanity.org

  • Läs Declaration of Human Sovereignty (Deklarationen för Mänsklighetens Självbestämmande) och dela med dig av detta oskattbara dokument till andra. Du kan läsa det online och skriva ut det på www.humansovereignty.org
  • Uppmuntra din lokala bokhandel och bibliotek att lagerföra båda volymerna av Mänsklighetens Bundsförvanter och de andra böckerna av Marshall Vian Summers. Detta underlättar andra läsares åtkomst till materialet.
  • Dela med dig av Bundsförvanternas material och perspektiv på existerande Internet-forum och diskussionsgrupper närhelst så är lämpligt.
  • Delta i besläktade konferenser och sammankomster och dela med dig av Bundsförvanternas perspektiv.
  • Översätt Mänsklighetens Bundsförvanter. Om du är flerspråkig, överväg seriöst att hjälpa till att översätta budskapen för att göra dem tillgängliga för fler läsare världen runt.
  • Kontakta New Knowledge Library för ett gratis Bundsförvanternas stödpaket med material som kan hjälpa dig att dela med dig av detta budskap till andra.

 

Detta är ingalunda en komplett lista. Det är endast en början. Se över ditt eget liv och lägg märke till vilka möjligheter som finns där, och var öppen för dina egna Kunskaper och insikter i detta ämne. Förutom att göra de saker som listas ovan har individer redan funnit kreativa sätt att ge uttryck åt Bundsförvanternas budskap – genom konst, genom musik, genom poesi. Finn ditt sätt.