UTDRAG UR BÖCKERNA OM DET STÖRRE SAMFUNDETS VÄG TILL KUNSKAP

”Du är inte bara en människa i denna värld. Du är en medborgare i det Större Samfundets världar. Det är det fysiska Universum som du upplever genom dina sinnesorgan. Det är ofantligt mycket större än du kan förstå… Du är en medborgare i ett gigantiskt fysiskt Universum. Det inbegriper inte bara din Härkomst och ditt Öde men även ditt syfte i livet just nu, ty mänsklighetens värld träder in i det Större Samfundets världar. Du vet detta, trots att din trosuppfattning kanske ännu inte omfattar det”.

―STEG TILL KUNSKAP:

Steg 187: Jag är en medborgare i det Större Samfundets världar.

”Du har kommit till världen vid en viktig vändpunkt, en vändpunkt som endast en del av er kommer att uppleva i er livstid. Det är en vändpunkt där din värld får kontakt med världar i dess närhet. Detta är mänsklighetens naturliga utveckling, precis som den naturliga utvecklingen för allt intelligent liv i alla världar”.

STEG TILL KUNSKAP:

Steg 190: Världen håller på att träda in i det Större Samfundet av Världar – det är därför jag har kommit hit

”Du har verkliga vänner bortom denna värld. Det är av denna anledning som mänskligheten söker träda in i det Större Samfundet eftersom det Större Samfundet öppnar för möjligheten till fler genuina relationer. Du har verkliga vänner bortom denna värld därför att du är inte ensam i världen och du är inte ensam i det Större Samfundets världar. Du har vänner bortom denna värld eftersom din Andliga Familj har sina medlemmar överallt. Du har vänner bortom denna värld eftersom du inte bara arbetar för evolutionen av din värld men även för evolutionen av Universum. Trots att detta överstiger din föreställnings- och fattningsförmåga är det ändå sant”.

―STEG TILL KUNSKAP:

Steg 211: Jag har verkliga vänner bortom denna värld.

”Reagera inte med förhoppning. Reagera inte med rädsla. Svara an med Kunskap”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS VISDOM:Del 2, Kapitel 10: Besök från det Större Samfundet

 

Varför händer detta? Vetenskapen kan inte förklara det. Förnuft kan inte förklara det. Fantasier kan inte förklara det. Räddhågad självbevarelsedrift kan inte förklara det. Vad kan förklara det? Du måste ställa denna fråga med ett öppet sinne, se med andra ögon och därigenom få en annan upplevelse”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS VISDOM: Del 2

Kapitel 10: Besök från det Större Samfundet

”Det är viktigt för er att börja tänka på Gud ur Det Större Samfundets perspektiv – inte som en mänsklig Gud, inte er nedtecknade historias Gud, inte era plågors och lidandens Gud utan en Gud som finns i alla tider, för alla raser, i alla dimensioner, för de primitiva likväl som för de mer utvecklade, för de som tänker som ni och de som inte gör det, för de som tror och för de som inte förstår vad tro innebär. Sådan är Gud i Det Större Samfundet. Och det är här ni måste börja”.

―DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET

Kapitel 1: Vad är Gud?

”Du behövs i världen. Det är dags att du förbereder dig. Det är dags att bli målmedveten och bestämd. Det går inte att undvika dessa saker, ty endast de som utvecklar sig i Väg till Kunskap kommer att kunna möta framtiden och vara i stånd att upprätthålla sin frihet i den Mentala Miljö som alltmer influeras av det Större Samfundet”.

―KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 6: Den Andliga Utvecklingens Pelare

 

”Här finns inga hjältar. Här finns ingen att tillbedja. En grund måste byggas. Arbete måste utföras. En förberedelse måste genomgås. Och det finns en värld att tjäna”.

―KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 6: Den Andliga Utvecklingens Pelare

”Det Större Samfundets Väg till Kunskap håller på att introduceras i världen, där den är okänd. Den har ingen historia eller bakgrund här. Människor känner inte till den. Den passar inte nödvändigtvis in i deras idéer, trosuppfattningar eller förväntningar. Den rättar sig inte efter den rådande religiösa förståelsen in världen. Den kommer naken – utan pomp och ståt eller ritualer, utan lyx och överflöd. Den kommer ofördärvad och enkel. Den är som ett barn i världen. Den verkar sårbar, men representerar dock en Större Verklighet och ett större löfte för mänskligheten.

—Heliga Skrifter: ej utgiven

”Det finns de i det Större Samfundet som är starkare än du. De kan överlista dig, men endast om du inte ser upp. De kan påverka ditt sinne, men de kan inte kontrollera dig om du har Kunskap.

―KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 10: Att vara närvarande i världen

”Mänskligheten lever i ett mycket stort hus. Delar av huset brinner. Och andra besöker oss för att avgöra hur eldsvådan kan släckas till deras fördel”.

KUNSKAPENS VÄG – EN LIVSHÅLLNING:

Kapitel 11: Att förbereda sig för framtiden

 

”Gå ut en klar natt och titta upp i himlen. Där finns ditt öde. Där finns dina svårigheter. Där är dina möjligheter. Din befrielse finns där.

DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET:

Kapitel 15: Vilka tjänar mänskligheten?

”Du ska inte ta det för givet att en avancerad ras är mera logisk, såvida den inte är stark i Kunskap. I själva verket kan de vara lika motspänstiga mot Kunskap som du. Gamla vanor, ritualer, strukturer och auktoriteter måste utmanas genom bevis i Kunskap. Det är av den anledningen som Kunskapens man eller kvinna är en kraft att räkna med, även i det Större Samfundet.

STEG TILL KUNSKAP:Övre nivåer

”Din oräddhet inför framtiden är inget du kan låtsas, den måste baseras på din visshet i Kunskap. På det sättet kommer du att sprida lugn och berika andras liv. Det är vad du är ämnad för. Det är därför du kommit till världen.

STEG TILL KUNSKAP:

Steg 162: Jag ska inte vara rädd idag.

”Det är inte en lätt tid att vara i världen, men om medverkan är ditt syfte och avsikt, då är det rätt tid att vara i världen.

DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET:

Kapitel 11: Vad är det ni förbereder er för?

 

”För att du ska kunna förverkliga din uppgift måste du ha verkliga vänner, ty Gud vet att du inte kan göra det själv”.

DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET:

Kapitel 12: Vem kommer ni att möta?

”Skaparen skulle aldrig lämna mänskligheten utan förberedelse för det Större Samfundet. Det är därför Det Större Samfundets Väg till Kunskap presenteras. Den föddes genom Universums Gränslösa Vilja. Den förmedlas genom Universums Änglar som tjänar Kunskapens genombrott på alla ställen och kultiverar relationer som kan ge uttryck åt Kunskap överallt. Detta arbete utförs av de Gudomliga i världen, inte i syfte att föra dig till de Gudomliga, men för att föra in dig i världen, ty världen behöver dig. Det var därför du sändes hit. Det är därför vi har valt att komma. Och du har valt att komma hit för att tjäna och stödja världens inträde i det Större Samfundet, ty mänskligheten är i stort behov i denna tid, och detta stora behov kommer att överskugga alla andra mänskliga behov framöver”.

DET STÖRRE SAMFUNDETS ANDLIGHET: Introduktion