DE ZESDE BRIEFING: Vragen en Antwoorden*

Wij hebben het gevoel dat het belangrijk is, gezien de informatie die wij tot nu toe aangeleverd hebben, om vragen te beantwoorden, die ongetwijfeld gerezen zijn over onze realiteit en de betekenis van de boodschappen die wij zijn komen brengen.

 

“Waarom zouden mensen geloven wat jullie hen over de Interventie vertellen, gezien het gebrek aan hard bewijs?

 

Op de eerste plaats moet er voor het bezoek aan jullie wereld veel bewijs zijn. Ons is verteld dat dit het geval is. Echter ons is door de Ongezienen eveneens verteld dat mensen niet weten hoe ze het bewijs moeten begrijpen en dat ze er hun eigen betekenis aan geven – een betekenis waar zij de voorkeur aan geven, een betekenis die voor het grootste deel comfort en geruststelling verschaft. Wij zijn er zeker van dat als iemand de tijd neemt om deze kwestie te bekijken en te onderzoeken, er afdoende bewijs is om na te gaan dat de Interventie op dit moment plaatsvindt in de wereld. Het feit dat jullie regeringen of religieuze leiders dit soort zaken niet bekend maken betekent niet dat zulk een belangrijke gebeurtenis niet in jullie midden plaatsvindt.

 

“Hoe kunnen mensen weten dat jullie echt zijn?”

 

Betreffende onze realiteit kunnen we onze fysieke aanwezigheid niet aan jullie tonen en dus moeten jullie de betekenis en de draagwijdte van onze woorden opmerken. Op dit punt is het niet slechts een kwestie van geloof. Er is een grotere herkenning, een Kennis, een resoneren voor nodig. Wij geloven dat de woorden die wij spreken waar zijn, maar dat betekent niet dat ze als zodanig ontvangen kunnen worden. Wij hebben geen zeggenschap over de reactie op onze boodschap. Er zijn mensen die meer bewijs nodig hebben dan mogelijkerwijs gegeven kan worden. Voor anderen zal zo’n bewijs niet nodig zijn, want zij zullen een innerlijke bevestiging voelen.

In de tussentijd zullen wij misschien een controverse blijven, en toch hopen en vertrouwen we er op dat onze woorden serieus in overweging genomen kunnen worden en dat het bewijs dat wel bestaat, hetwelk substantieel is, verzameld en begrepen kan worden door diegenen die bereid zijn hier moeite voor te doen en zich in het leven hierop te richten. Vanuit ons perspectief gezien, is er geen groter probleem en geen grotere uitdaging en gelegenheid om jullie aandacht op te richten.

Daarom staan jullie aan het begin van een nieuw inzicht. Dit vereist vertrouwen en onafhankelijkheid. Velen zullen onze woorden verwerpen, simpelweg omdat zij niet geloven dat wij mogelijkerwijs zouden kunnen bestaan. Anderen zullen misschien denken dat wij deel uitmaken van een of andere manipulatie die over de wereld wordt verspreid. Wij hebben geen zeggenschap over deze reacties. Wij kunnen alleen maar onze boodschap en onze aanwezigheid in jullie leven bekend maken, hoe ver verwijderd die aanwezigheid ook moge zijn. Het is niet onze aanwezigheid hier die van het grootste belang is, maar de boodschap die wij bekend komen maken en het grotere perspectief en begrip dat wij jullie kunnen geven. Jullie onderwijs moet ergens beginnen. Alle onderwijs begint met het verlangen om te weten.

Wij hopen dat we via onze gesprekken op z’n minst een deel van jullie vertrouwen kunnen winnen teneinde te beginnen met het onthullen van wat wij hier komen bieden.

 

“Wat hebben jullie te zeggen tegen diegenen die de Interventie als een positief iets zien?”

 

Op de eerste plaats begrijpen wij de verwachting dat alle groepen die uit de hemel komen gerelateerd zijn aan jullie spirituele opvatting, tradities en fundamentele overtuigingen. Het idee dat er prozaïsch leven in het universum bestaat stelt deze fundamentele veronderstellingen op de proef. Vanuit ons perspectief en gezien de ervaringen binnen onze eigen culturen, begrijpen wij deze verwachtingen. In het verre verleden hadden wij ze zelf. En toch moesten wij ze loslaten toen wij tegenover de realiteiten van het leven in de Grotere Gemeenschap en de betekenis van bezoek stonden.

Jullie leven in een groot fysiek universum. Het wemelt van leven. Dit leven uit zich op ontelbare manieren en het vertegenwoordigd eveneens de evolutie van intelligent leven en spiritueel bewustzijn op elk niveau. Wat dit betekent is dat datgene wat jullie in de Grotere Gemeenschap tegen zullen komen bijna iedere mogelijkheid zal omvatten.

Echter, jullie zijn geïsoleerd en jullie reizen nog niet door de ruimte. En zelfs als jullie het vermogen zouden hebben om een andere wereld te bereiken, is het universum gigantisch, en niemand heeft de mogelijkheid verworven om zich van de ene kant van het melkwegstelsel naar de andere kant te verplaatsen met om het even welke snelheid. Daarom, het fysieke universum blijft enorm en ondoorgrondelijk. Niemand heeft haar wetten bedwongen. Niemand heeft haar territoria overwonnen. Niemand kan totale overheersing of controle opeisen. Het leven dwingt op deze manier een grote nederigheid af. Zelfs ver buiten jullie grenzen is dit waar.

Jullie zouden er dan van uit moeten gaan dat jullie intelligentsia zullen ontmoeten die de positieve machten, de machten van onwetendheid en diegenen die meer neutraal ten opzichte van jullie staan, representeren. Nochtans, in de werkelijkheden van reizen en exploratie in de Grotere Gemeenschap zullen opkomende rassen zoals dat van jullie bijna zonder uitzondering grondstoffen verkenners, collectieven en zij die op eigen voordeel uit zijn tegenkomen als hun eerste contact met leven uit de Grotere Gemeenschap.

Betreffende het positief interpreteren van bezoek uit de Grotere Gemeenschap; een gedeelte hiervan is menselijke verwachting en het natuurlijke verlangen om een goede afloop te onthalen en hulp te zoeken van de Grotere Gemeenschap voor de problemen die de mensheid nog niet zelf op heeft kunnen lossen. Het is normaal om zulke zaken te verwachten, in het bijzonder als je in ogenschouw neemt dat jullie bezoekers grotere capaciteiten bezitten dan jullie. Echter, een groot deel van het interpretatieprobleem van het belangrijke bezoek heeft te maken met de wil en de agenda van de bezoekers zelf. Want zij stimuleren overal mensen om hun aanwezigheid als geheel in het voordeel van de mensheid en haar behoeften te zien.

 

“Als deze interventie al zo ver gevorderd is, waarom zijn jullie dan niet eerder gekomen?”

 

Op een eerder tijdstip, vele jaren geleden, hebben meerdere groepen van jullie bondgenoten een bezoek aan jullie wereld gebracht in een poging om een boodschap van hoop te geven, om de mensheid voor te bereiden. Maar helaas konden hun berichten niet begrepen worden en ze werden misbruikt door die enkelen die ze wel konden ontvangen. In het kielzog van hun komst, hebben de bezoekers van de collectieven zich verzameld en zijn hier samengekomen. Het was bij ons bekend dat dit zou gebeuren, want jullie wereld is te waardevol om over het hoofd te zien, en zoals we hebben gezegd, ze bevindt zich niet in een afgelegen en ver verwijderd deel van het universum. Jullie wereld wordt al lange tijd geobserveerd door diegenen die haar voor hun eigen voordeel willen gebruiken.

 

“Waarom kunnen onze Bondgenoten de Interventie niet stoppen?”

 

Wij zijn alleen hier om te observeren en te adviseren. De grote beslissingen waar de mensheid voor staat hebben jullie in eigen hand. Niemand anders kan deze beslissingen voor jullie nemen. Zelfs jullie grote vrienden ver buiten jullie wereld zouden zich niet inmengen, want als zij dit wel deden, zou dat oorlog veroorzaken en jullie wereld zou het slagveld worden van elkaar bestrijdende krachten. En zouden jullie vrienden zegevieren, dan zouden jullie volledig afhankelijk van hen worden, niet in staat voor jullie zelf te zorgen of jullie eigen veiligheid in het universum te waarborgen. Wij kennen geen goedgezind ras dat deze last zou willen dragen. En in alle eerlijkheid; het zou jullie ook niet dienen. Want jullie zouden een satellietstaat van een andere macht worden en zouden op afstand bestuurd moeten worden. Dit is op geen enkele manier in jullie voordeel en om deze reden gebeurt dit niet. Nochtans zullen de bezoekers zichzelf opwerpen als bevrijders en redders van de mensheid. Zij zullen jullie naïviteit gebruiken. Zij zullen jullie verwachtingen uitbuiten, en proberen om volledig profeit te trekken uit jullie vertrouwen.

Daarom is het ons oprecht verlangen dat onze woorden als een tegengif kunnen dienen voor hun aanwezigheid en voor hun manipulatie en misbruik. Want jullie rechten worden geschonden. Jullie territorium wordt geïnfiltreerd. Jullie regeringen worden overgehaald. En er wordt een nieuwe richting aan jullie religieuze ideologieën en impulsen gegeven.

Hierover moet een stem van waarheid doorklinken. En we kunnen er alleen maar op vertrouwen dat jullie deze stem van waarheid kunnen ontvangen. We kunnen alleen maar hopen dat de overredingen niet te ver gevorderd zijn.

 

“Wat zijn realistische doelen voor ons om te stellen, en wat zijn de minimale vereisten om te voorkomen dat de mensheid haar zelfbeschikking verliest?”

 

De eerste stap is bewustzijn. Veel mensen moeten zich bewust worden dat de Aarde bezocht wordt en dat buitenaardse machten hier op een clandestiene wijze opereren, in een poging hun agenda en activiteiten te verbergen voor het menselijk besef. Het moet heel helder zijn dat hun aanwezigheid hier een grote bedreiging voor de menselijke vrijheid en zelfbeschikking is. De agenda die zij stimuleren en het pacificatie programma dat zij bevorderen moeten met nuchterheid en wijsheid beantwoord worden. Deze reactie moet plaatsvinden. Er zijn veel mensen op dit moment in de wereld die dit kunnen begrijpen. Daarom is de eerste stap bewustzijn.

De volgende stap is scholing. Voor veel mensen in verschillende culturen en in verschillende naties is het noodzakelijk om over het leven in de Grotere Gemeenschap te leren en beginnen te begrijpen waar jullie mee te maken zullen krijgen en zelfs op dit moment mee te maken hebben.

Derhalve zijn bewustzijn en scholing realistische doelen. Dit op zichzelf zou de agenda van de bezoekers in de wereld blokkeren. Zij opereren op dit moment met zeer weinig verzet. Ze lopen tegen weinig obstakels aan. Iedereen die hen probeert te zien als “bondgenoten van de mensheid” moet leren dat dit niet het geval is. Misschien zullen onze woorden niet voldoende zijn, maar ze zijn een begin.

 

“Waar kunnen we deze scholing vinden?”

 

De scholing kan gevonden worden in De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap, die in deze tijd aan de wereld gepresenteerd wordt. Alhoewel het een nieuw begrip presenteert over het leven en de spiritualiteit in het universum, is het verbonden met alle authentieke spirituele wegen die reeds bestaan in jullie wereld – spirituele wegen die waarde toekennen aan menselijke vrijheid en de betekenis van ware spiritualiteit en die waarde toekennen aan samenwerking, vrede en harmonie binnen de menselijke familie. Bijgevolg roept het onderwijs in De Weg van Kennis alle grote waarheden op die reeds in jullie wereld bestaan en geeft ze een bredere context en toepassingsgebied. Op deze manier, vervangt De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap niet de religies van de wereld maar levert een bredere context waarbinnen ze echt zinvol en relevant voor jullie tijd kunnen zijn.

 

“Hoe brengen wij jullie boodschap over naar anderen?”

 

De waarheid leeft op dit moment in ieder persoon. Als je tegen de waarheid in een persoon kan spreken, wordt zij sterker en begint zij te resoneren. Onze grote hoop, de hoop van de Ongezienen (de spirituele krachten die de wereld dienen) en de hoop van diegenen die de menselijke vrijheid waarderen en jullie opkomen in de Grotere Gemeenschap met succes volbracht willen zien, vertrouwen op deze waarheid die in iedere persoon leeft. Wij kunnen jullie dit bewustzijn niet opdringen. Wij kunnen het alleen maar aan jullie bekend maken en vertrouwen op de grootheid van Kennis die de Schepper jullie gegeven heeft die het mogelijk kan maken voor jullie en anderen om te reageren.

 

“Waar ligt de kracht van de mensheid in het tegengaan van de Interventie?”

 

Op de eerste plaats begrijpen wij door jullie wereld te observeren, en van wat de Ongezienen ons verteld hebben over zaken die wij niet kunnen zien, dat alhoewel er grote problemen zijn in de wereld, er voldoende menselijke vrijheid is om jullie een basis te geven om de Interventie tegen te gaan. Dit in contrast tot veel andere werelden waar, om mee te beginnen, individuele vrijheid nooit tot stand werd gebracht. Als deze werelden buitenaardse machten in hun midden en de realiteit van de Grotere Gemeenschap ontmoeten, is de mogelijkheid voor hen om vrijheid en onafhankelijkheid te bereiken zeer beperkt.

Daarom hebben jullie een grote kracht doordat de menselijke vrijheid bekend is in jullie wereld en door velen gewaardeerd wordt, hoewel misschien niet door iedereen. Jullie weten dat jullie iets te verliezen hebben. Jullie waarderen wat jullie al hebben, tot op welke hoogte het ook gevestigd is. Jullie willen niet overheerst worden door vreemde mogendheden. Jullie willen zelfs niet hardhandig geregeerd worden door menselijke autoriteiten. Daarom is dit een begin.

Daarnaast, omdat jullie wereld rijke spirituele tradities heeft die Kennis in het individu gecultiveerd hebben en menselijke samenwerking en begrip gekweekt hebben, is de realiteit van Kennis reeds gevestigd. Nogmaals, in andere werelden waar Kennis nooit gevestigd werd, laat de mogelijkheid om het op het keerpunt van opkomst in de Grotere Gemeenschap te vestigen weinig ruimte voor succes. Kennis is hier in voldoende mensen sterk genoeg zodat men in staat kan zijn om over de realiteit van leven in de Grotere Gemeenschap te leren en om de begrijpen wat er op dit moment in hun midden gaande is. Om deze reden zijn wij hoopvol gestemd, want wij hebben vertrouwen in menselijke wijsheid. Wij vertrouwen erop dat mensen uit kunnen groeien boven egoïsme, zelfingenomenheid en zelfbescherming om het leven in een groter verband te zien en om een grotere verantwoordelijkheid te voelen ten dienste van het eigen ras.

Misschien is ons geloof ongegrond, maar wij vertrouwen er op dat de Ongezienen ons hierover juist hebben ingelicht. Als gevolg hebben wij ons in gevaar begeven door in de nabijheid van jullie wereld te begeven en getuige te zijn van gebeurtenissen buiten jullie grenzen die direct verband houden met jullie toekomst en bestemming.

De mensheid is veelbelovend. Jullie hebben een groeiend bewustzijn van problemen in de wereld – het gebrek aan samenwerking tussen naties, de degradatie van jullie natuurlijk milieu, jullie afnemende grondstoffen enzovoort. Als mensen deze problemen niet kenden, als deze realiteiten in die mate voor jullie mensen verborgen gehouden zouden zijn, dat mensen geen idee van het bestaan van deze zaken hadden, dan zouden wij niet zo hoopvol zijn. Hoe dan ook, de realiteit blijft dat de mensheid het potentieel en de belofte heeft om elke interventie in de wereld te neutraliseren.

 

“Wordt deze Interventie een militaire invasie?”

 

Zoals wij eerder gezegd hebben, is jullie wereld te waardevol om een militaire invasie te ontketenen. Niemand die jullie wereld bezoekt wil haar infrastructuur of haar natuurlijke hulpbronnen vernietigen. Daarom proberen de bezoekers niet de mensheid te vernietigen, maar in plaats daarvan de mensheid tot dienstverlening aan hun collectieven te verplichten.

Het is niet een militaire invasie die jullie in gevaar brengt. Het is de macht van aansporing en overreding. Het zal gebaseerd zijn op jullie eigen zwakheden, op jullie egoïsme, op jullie onwetendheid over het leven in de Grotere Gemeenschap en op jullie blind optimisme over jullie toekomst en de betekenis van het leven voorbij jullie grenzen.

Om dit tegen te gaan voorzien wij in onderricht en praten we over de middelen van voorbereiding die in deze tijd de wereld ingestuurd worden. Als jullie niet de menselijke vrijheid al kenden, als jullie je niet bewust waren van de plaatselijke problemen in jullie wereld, dan zouden wij jullie zo’n voorbereiding niet toevertrouwen. En wij zouden er geen vertrouwen in hebben dat onze woorden zouden resoneren met de waarheid van wat jullie weten.

 

“Kunnen jullie mensen net zo sterk beïnvloeden als de bezoekers dat doen, maar dan ten goede?”

 

Onze bedoeling is niet om individuen te beïnvloeden. Onze bedoeling is alleen om het probleem te presenteren en de realiteit waarin jullie op aan het komen zijn. De Ongezienen verzorgen de werkelijke middelen tot voorbereiding, want dat komt van de Schepper van al het leven. Hierin beïnvloeden de Ongezienen individuen ten goede. Maar er zijn beperkingen. Zoals wij gezegd hebben, is het jullie zelfbeschikking die versterkt moet worden. Het is jullie kracht die toe moet nemen. Het is jullie onderlinge samenwerking binnen de menselijke familie die gesteund moet worden.

Er zijn grenzen aan de hoeveelheid hulp die wij kunnen bieden. Onze groep is klein. Wij bevinden ons niet onder jullie. Daarom moet het brede begrip van jullie nieuwe realiteit van persoon tot persoon gedeeld worden. Het kan niet aan jullie opgedrongen worden door een vreemde mogendheid, zelfs niet als het voor jullie eigen bestwil is. Als wij zo’n programma van overreding zouden sponsoren zouden wij op dat moment jullie vrijheid en zelfbeschikking niet ondersteunen. Jullie kunnen je hierin niet als kinderen gedragen. Jullie moeten volwassen en verantwoordelijk worden. Het is jullie vrijheid die op het spel staat. Het is jullie wereld die op het spel staat. Het is jullie onderlinge samenwerking die nodig is.

Jullie hebben nu een belangrijke reden om jullie ras te verenigen, want niemand zal profiteren zonder de ander. Geen natie zal profiteren als een andere natie onder buitenaardse controle valt. Menselijke vrijheid moet volledig zijn. De samenwerking moet over de gehele wereld gebeuren. Want iedereen zit nu in hetzelfde schuitje. De bezoekers prefereren de ene groep niet boven de andere, het ene ras niet boven het andere, de ene natie niet boven de andere. Zij zoeken alleen de weg van de minste weerstand om hun aanwezigheid en hun dominantie over jullie wereld te vestigen.

 

“Hoe uitgebreid is hun infiltratie van de mensheid?”

 

De bezoekers hebben binnen de meest gevorderde naties in jullie wereld een significante aanwezigheid, met name de naties van Europa, Rusland, Japan en de Verenigde Staten. Deze worden gezien als de sterkste naties, met de grootste macht en invloed. Daar zullen de bezoekers zich op concentreren. Maar ze nemen mensen vanuit de hele wereld en ze breiden hun Pacificatie Programma uit met iedereen die zij gevangennemen, als die individuen ontvankelijk kunnen zijn voor hun invloed. Daarom is de aanwezigheid van de bezoekers wereldwijd, maar zij concentreren zich op diegenen waarvan zij hopen dat ze hun bondgenoten zullen worden. Dit zijn de naties en regeringen en de religieuze leiders die de grootste macht en invloed uitoefenen over de menselijke gedachtewereld en overtuiging.

 

“Hoeveel tijd hebben we?”

 

Hoeveel tijd hebben jullie? Jullie hebben wat tijd, hoeveel kunnen wij niet zeggen. Maar we komen met een urgente boodschap. Dit is niet een probleem dat simpelweg vermeden of ontkent kan worden. Vanuit ons perspectief, is het de meest belangrijke uitdaging waar de mensheid voor staat. Het is van het grootste belang, de hoogste prioriteit. Jullie zijn laat in jullie voorbereiding. Dit werd veroorzaakt door vele factoren buiten onze invloed. Maar er is tijd, mits jullie kunnen reageren. De uitkomst is onzeker maar toch is er nog altijd hoop op jullie succes.

 

“Hoe kunnen we ons richten op deze Interventie gezien de enormiteit van andere globale problemen die op dit moment plaatsvinden?”

 

Op de eerste plaats hebben wij het gevoel dat er geen andere problemen in de wereld zijn die zo belangrijk zijn als dit. Vanuit ons perspectief, alles wat jullie in je eentje kunnen oplossen zal weinig te betekenen hebben voor de toekomst als jullie vrijheid verloren gaat. Wat hoop je te winnen? Wat zouden jullie kunnen bereiken of veilig kunnen stellen als jullie niet vrij zijn in de Grotere Gemeenschap? Al jullie verworvenheden zouden aan jullie nieuwe bestuurders gegeven worden; al jullie rijkdom zou aan hen verleend worden. En hoewel jullie bezoekers niet wreed zijn, zijn ze volledig gecommitteerd aan hun agenda. Jullie worden alleen gewaardeerd in zoverre jullie nuttig kunnen zijn voor hun zaak. Om deze reden hebben wij niet het gevoel dat andere problemen waar de mensheid tegenover staat zo belangrijk zijn als dit.

 

“Wie zal waarschijnlijk reageren op deze situatie?”

 

Betreffende wie er kan reageren, zijn er op dit moment veel mensen in de wereld die een inherente kennis van de Grotere Gemeenschap hebben en die er gevoelig voor zijn. Er zijn veel anderen die reeds ontvoerd zijn door de bezoekers, maar die zich niet aan hen of hun overreding overgegeven hebben. En er zijn veel anderen die bezorgd zijn over de toekomst van de wereld en die gealarmeerd zijn over de gevaren waar de mensheid tegenover staat. Mensen in alle of een van deze drie categorieën kunnen tot de eersten behoren die reageren op de realiteit van de Grotere Gemeenschap en op de voorbereiding voor de Grotere Gemeenschap. Zij kunnen uit alle rangen of standen komen, uit elke natie, met elke religieuze achtergrond of uit elke economische groepering. Zij zijn letterlijk over de hele wereld verspreidt. De grote Spirituele Krachten die het menselijke welzijn beschermen en overzien rekenen op hen en op hun reactie.

 

“Jullie vermelden dat individuen over de hele wereld gegrepen worden. Hoe kunnen mensen zichzelf en anderen beschermen tegen ontvoering?”

 

Hoe sterker je kan worden met Kennis en hoe bewuster van de aanwezigheid van de bezoekers, hoe minder je een aantrekkelijk subject wordt voor hun studie en manipulatie. Hoe meer je jou ontmoetingen met hen gebruikt om inzicht in hen te verkrijgen, hoe meer je een gevaar wordt. Zoals wij al zeiden, zoeken zij de weg van de minste weerstand. Zij willen individuen die volgzaam en inschikkelijk zijn. Zij willen diegenen die hen weinig problemen en zorg opleveren.

Echter, als jullie sterk met Kennis worden, zullen jullie oncontroleerbaar worden omdat zij nu jullie geest en hart niet kunnen vangen. En met de tijd zullen jullie de macht van het inzicht hebben om in hun geest te kijken, hetgeen zij niet willen. Jullie worden dan een gevaar voor hen, een probleem voor hen, en als zij kunnen zullen ze jullie ontwijken.

De bezoekers willen niet ontmaskerd worden. Zij zijn niet op zoek naar conflict. Zij zijn buitengewoon zelfverzekerd dat ze hun doelen kunnen bereiken zonder serieuze tegenwerking van de menselijke familie. Maar als zo’n tegenwerking eenmaal is gerezen, als de kracht van Kennis eenmaal ontwaakt in het individu, dan zien de bezoekers zich geconfronteerd met een veel schrikbarender obstakel. Hun Interventie hier wordt dan gedwarsboomd en moeilijker te voltooien. En het overreden van diegenen aan de macht wordt moeilijker te bereiken. Daarom is het de reactie van het individu en diens toewijding aan de waarheid die hier essentieel zijn.

Wordt bewust van de aanwezigheid van de bezoekers. Zwicht niet voor de overreding dat hun aanwezigheid hier van spirituele aard is of dat ze veel voordeel of een verlossing voor de mensheid inhoudt. Verzet je tegen de overreding. Herwin je eigen innerlijke autoriteit, de grote gave die de Schepper je gegeven heeft. Wordt een kracht waar rekening mee gehouden moet worden door iedereen die inbreuk zou doen op jullie fundamentele rechten of deze zou ontkennen.

Dit is uitdrukking geven aan Spirituele Macht. Het is de Wil van de Schepper dat de mensheid zou opkomen in de Grotere Gemeenschap intern verenigd en vrij van buitenaardse interventie en dominantie. Het is de Wil van de Schepper dat jullie je zouden voorbereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden. Wij zijn hier ten dienste van de Schepper en dus dienen onze aanwezigheid en onze woorden dit doel.

 

“Als de bezoekers tegenstand ontmoeten bij de mensheid of in bepaalde individuen, komen ze dan in grotere aantallen of zullen ze weggaan?”

 

Ze zijn niet groot in aantal. Zouden zij aanzienlijke tegenstand ontmoeten, dan zouden ze uit moeten wijken en nieuwe plannen maken. Zij zijn er vast van overtuigd dat hun missie zonder serieuze obstakels volbracht kan worden. Mochten echter serieuze obstakels oprijzen, dan zou hun interventie en overreding verijdeld worden, en ze zouden andere manieren moeten vinden om contact met de mensheid te krijgen.

Wij vertrouwen erop dat de menselijke familie genoeg weerstand en eensgezindheid kan genereren om deze invloeden te neutraliseren. Het is hierop dat wij onze hoop en verrichtingen baseren.

 

“Wat zijn de meest belangrijke vragen die wij onszelf en anderen moeten stellen ten opzichte van dit probleem van buitenaardse infiltratie?”

 

Misschien zijn de meest kritische vragen om jezelf te stellen; “Zijn wij mensen alleen in het universum of in onze eigen wereld? Worden we op dit moment bezocht? Is dit bezoek goed voor ons? Moeten wij ons voorbereiden?”

Dit zijn zeer fundamentele vragen, maar ze moeten gesteld worden. Er zijn echter veel vragen die niet beantwoord kunnen worden, want jullie weten niet genoeg over leven in de Grotere Gemeenschap, en jullie hebben er nog geen vertrouwen in dat jullie deze invloeden tegen kunnen gaan. Er ontbreken veel zaken in de menselijke scholing, die primair op het verleden gericht is. De mensheid komt op vanuit een lange staat van relatieve isolatie. Haar onderwijs, haar waarden en haar instituten hebben zich gevestigd binnen deze staat van isolatie. Jullie isolatie is echter voorbij, voor altijd. Het is altijd bekend geweest dat dit zou gebeuren. Het was onvermijdelijk dat dit het geval zou zijn. Daarom krijgen jullie scholing en jullie waarden een nieuwe samenhang, waaraan zij zich aan moeten passen. En de aanpassing moet snel gebeuren door de aard van de Interventie op dit moment in de wereld.

Er zullen veel vragen zijn die jullie niet kunnen beantwoorden. Jullie zullen hiermee moeten leven. Jullie scholing in de Grotere Gemeenschap is slechts aan het allereerste begin. Jullie moeten haar met grote nuchterheid en zorg benaderen. Jullie moeten jullie eigen neiging om te proberen de situatie plezierig of geruststellend te maken tegengaan. Jullie moeten een objectiviteit over het leven ontwikkelen, en jullie moeten voorbij het kader van jullie persoonlijke interesses geraken teneinde jezelf in een situatie te plaatsen om te reageren op de grotere machten en gebeurtenissen die jullie wereld en jullie toekomst vormgeven.

 

“Wat als niet genoeg mensen kunnen reageren?”

 

Wij hebben er vertrouwen in dat genoeg mensen kunnen reageren en met hun grote onderricht over de Grotere Gemeenschap kunnen beginnen teneinde de menselijke familie belofte en hoop te geven. Als dit niet bereikt kan worden, moeten diegenen die hun vrijheid liefhebben en deze scholing genieten, zich terugtrekken. Zij zullen Kennis levend moeten houden in de wereld terwijl de wereld onder totale controle valt. Dit is een zeer ernstig alternatief, en toch is het in andere werelden gebeurd. De reis terug naar vrijheid vanuit zo’n positie is behoorlijk moeilijk. Wij hopen dat dit niet jullie lot zal zijn, en daarom zijn wij hier met deze informatie voor jullie. Zoals we eerder zeiden zijn er genoeg mensen in de wereld die kunnen reageren om de intenties van de bezoekers te compenseren en hun invloed op menselijke aangelegenheden en menselijke waarden te dwarsbomen.

 

“Jullie praten over andere werelden die opkomen in de Grotere Gemeenschap. Kunnen jullie het hebben over successen en mislukkingen die mogelijk verband houden met onze situatie?”

 

Er zijn successen geweest anders waren wij niet hier geweest. In mijn geval, als spreker van onze groep, was onze wereld al vergaand geïnfiltreerd voordat wij in de gaten hadden wat er aan de hand was. Onze scholing werd gebracht door de aankomst van zo’n groep als die van onszelf, inzicht en informatie brengend over onze situatie. Wij hadden buitenaardse grondstofhandelaren in onze wereld in wisselwerking met onze regering. Diegenen die de macht hadden op dat moment werd wijsgemaakt dat handel en commercie gunstig voor ons zou zijn, want wij begonnen een afname van grondstoffen te bemerken. Alhoewel ons ras verenigd was, niet zoals dat van jullie, begonnen we volledig afhankelijk te worden van de nieuwe technologie en mogelijkheden die aan ons voorgesteld werden. En toch toen dit gebeurde was er een verschuiving in het centrum van de macht. Wij werden de afnemers. De bezoekers werden de leveranciers. Toen de tijd voortschreed, werden ons voorwaarden en beperkingen opgelegd, in het begin op een subtiele manier.

Onze religieuze gerichtheid en overtuigingen werden eveneens beïnvloed door de bezoekers, die interesse toonden in onze spirituele waarden maar ons een nieuw begrip wensten te geven, een begrip gebaseerd op het collectief, gebaseerd op de samenwerking van geesten die in koor met elkaar hetzelfde denken. Dit werd aan ons ras gepresenteerd als een uitdrukking van spiritualiteit en succes. Sommigen werden overtuigd, en toch, omdat wij goed geïnformeerd waren door onze bondgenoten van buiten onze wereld, bondgenoten zoals wijzelf, begonnen wij een verzetsbeweging te formeren en waren na enige tijd in staat om de bezoekers te dwingen onze wereld te verlaten.

Sinds die tijd hebben wij veel geleerd over de Grotere Gemeenschap. De handel die wij onderhouden is erg selectief met slechts enkele andere naties. Wij zijn in staat geweest de collectieven te vermijden en dat heeft onze vrijheid bewaard. En toch was onze overwinning moeilijk te behalen, want er zijn velen van ons gestorven tijdens dit conflict. Het onze is een verhaal van succes, maar niet zonder offers. Er zijn anderen in onze groep die soortgelijke moeilijkheden mee hebben gemaakt in hun treffen met interveniërende machten in de Grotere Gemeenschap. En toch, omdat wij uiteindelijk geleerd hebben om voorbij onze grenzen te reizen hebben wij allianties met elkaar gesloten. Wij waren in staat om te leren wat spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap betekent. En de Ongezienen, die onze wereld eveneens dienen, hebben ons wat dit betreft geholpen om de grote transitie van isolatie naar een Groter Gemeenschapsbewustzijn te maken.

Toch zijn er veel fiasco’s geweest waar wij van afweten. Culturen waarvan de inheemsen geen persoonlijke vrijheid hadden bereikt of die niet de vruchten van samenwerking hadden geproefd, zelfs ondanks dat zij zich technologisch aan het ontwikkelen waren, hadden zij geen basis om hun eigen onafhankelijkheid in het universum te vestigen. Hun mogelijkheid om de collectieven te weerstaan was zeer beperkt. Overgehaald door beloften van meer macht, meer technologie en grotere welvaart, en overgehaald door de ogenschijnlijke voordelen van handel in de Grotere Gemeenschap, verliet hun centrum van macht hun wereld. Uiteindelijk werden zij volledig afhankelijk van diegenen die hen bevoorraadden en die de controle kregen over hun grondstoffen en hun infrastructuren.

Natuurlijk kunnen jullie je voorstellen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zelfs binnen jullie eigen wereld in jullie geschiedenis hebben jullie kleinere naties onder de dominantie van grotere zien vallen. Je kunt dit zelfs vandaag de dag zien. Daarom zijn deze ideeën niet volledig vreemd voor jullie. In de Grotere Gemeenschap, zoals in jullie wereld, zullen de sterken de zwakken domineren, als ze de mogelijkheid hebben. Dit is een realiteit van het leven alom. En het is om deze reden dat wij jullie bewustzijn en jullie voorbereiding aanmoedigen, opdat jullie sterk mogen worden en jullie zelfbeschikking moge groeien.

Het zou voor velen een grotere teleurstellingen kunnen zijn om te begrijpen en te leren dat vrijheid zeldzaam is in het universum. Naarmate naties sterker worden en meer technologisch, vereisen zij meer en meer uniformiteit en volgzaamheid onder haar mensen. Als zij uitzwermen over de Grotere Gemeenschap en betrokken raken bij aangelegenheden van de Grotere Gemeenschap, vermindert de tolerantie voor individuele expressie tot op een punt waar grote naties die welvaart en macht hebben worden bestuurd met een strengheid en een veeleisende houding die jullie weerzinwekkend zouden vinden.

Hier moeten jullie leren dat technologische vooruitgang en spirituele vooruitgang niet hetzelfde zijn, een les die de mensheid nog moet leren en die jullie moeten leren als jullie je natuurlijke wijsheid uit willen oefenen in dit soort zaken.

Jullie wereld wordt als zeer waardevol gezien. Zij is biologisch gezien rijk. Jullie zitten op een buit die jullie moeten beschermen als jullie haar beheerders en haar begunstigden willen zijn. Denk aan de mensen in jullie wereld die hun vrijheid verloren hebben omdat zij op een plaats leefden die waardevol werd geacht door anderen. Nu is het de gehele menselijke familie die aan dit gevaar blootgesteld is.

 

“Aangezien de bezoekers zo bedreven zijn in het projecteren van gedachtes en het beïnvloeden van de Mentale Omgeving van mensen, hoe verzekeren wij onszelf dat wat wij zien echt is?”

 

De enige basis voor wijze perceptie is het cultiveren van Kennis. Als je alleen gelooft wat je ziet, zal je alleen geloven wat je getoond wordt. Er zijn er velen, is ons verteld, die dit perspectief hebben. Toch hebben we ook geleerd dat de wijzen overal een grotere visie en een groter onderscheidingsvermogen moeten verwerven. Het is waar dat jullie bezoekers beelden van jullie heiligen en jullie religieuze figuren kunnen projecteren. Alhoewel het niet vaak toegepast wordt, kan het met zekerheid gebruikt worden om verbintenis en toewijding op te roepen bij diegenen die zich al overgeleverd hebben aan zulke overtuigingen. Hier wordt jullie spiritualiteit een kwetsbaar gebied waar Wijsheid gebruikt moet worden.

De Schepper heeft jullie echter Kennis gegeven als een basis voor werkelijk onderscheidingsvermogen. Jullie kunnen weten wat jullie zien als jullie jezelf afvragen of het echt is. Om dit te doen moeten jullie echter deze basis hebben, en daarom is het onderricht in De Weg van Kennis zo fundamenteel voor het leren van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap. Zonder dit zullen mensen geloven wat ze willen geloven en zullen ze vertrouwen op wat ze zien en op wat hen getoond wordt. En hun potentieel voor vrijheid zal al verloren zijn, want om te beginnen werd zij nooit toegestaan zich te ontplooien.

 

“Jullie hebben het over Kennis levend houden. Hoeveel zijn er nodig om Kennis levend te houden in de wereld?”

 

We kunnen jullie geen aantallen geven, maar het moeten er voldoende zijn om een stem binnen jullie eigen culturen te genereren. Als deze boodschap maar door enkelen ontvangen kan worden, zullen zij deze stem of deze kracht niet hebben. Hier moeten zij hun wijsheid delen. Het kan niet enkel voor hun eigen verlichting zijn. Velen meer moeten deze boodschap leren kennen, velen meer dan haar op dit moment ontvangen kunnen.

 

“Schuilt er een gevaar in het presenteren van deze boodschap?”

 

Er schuilt altijd gevaar in het presenteren van de waarheid, niet alleen in jullie wereld, maar ook elders. Mensen halen voordeel uit de omstandigheden zoals die op dit moment bestaat. De bezoekers zullen voordelen bieden aan diegenen aan de macht die ontvankelijk voor hen zijn en die niet sterk in Kennis zijn. Mensen raken gewend aan deze voordelen en baseren hun leven hierop. Dit maakt hen ongevoelig of zelfs vijandig voor de presentatie van waarheid, die hun verantwoordelijkheid aanspreekt om dienstbaar te zijn naar anderen en dat misschien de basis van hun rijkdom en succes bedreigt.

Daarom zijn wij verborgen en bewegen wij ons niet in jullie wereld. Ongetwijfeld zouden de bezoekers ons vernietigen als zij ons konden vinden. Maar de mensheid zou ons misschien ook willen vernietigen vanwege hetgeen we representeren, door de uitdaging en de nieuwe realiteit die wij tonen. Niet iedereen is klaar om de waarheid te ontvangen ondanks dat er grote behoefte aan is.

 

“Kunnen individuen die sterk met Kennis zijn de bezoekers beïnvloeden?”

 

De kans op succes hier is erg beperkt. Jullie hebben te maken met een collectief van wezens die gefokt zijn om volgzaam te zijn, wiens gehele leven en ervaring omringd en voorgebracht is door een collectieve mentaliteit. Zij denken niet zelfstandig. Om deze reden hebben we het gevoel dat jullie hen niet beïnvloeden kunnen. Er zijn maar enkelen binnen de menselijke familie die de kracht hebben om dit te doen, en zelfs hier zou de mogelijkheid tot succes zeer beperkt zijn. Dus het antwoord moet “Nee” zijn. Om allerlei praktische redenen kunnen jullie hen niet overhalen.

 

“In welk opzicht verschillen collectieven van een verenigde mensheid?”

 

Collectieven bestaan uit verschillende rassen en uit diegenen die gefokt zijn om deze rassen te dienen. Veel van de wezens die je tegenkomt in de wereld zijn gefokt door collectieven om als knechten te dienen. Hun genetisch erfgoed hebben ze al lang verloren. Zij zijn gefokt om te dienen, zoals jullie dieren fokken om jullie te dienen. De menselijke samenwerking die wij promoten is een samenwerking die de vrije wil van individuen bewaart en een positie van kracht verschaft van waaruit de mensheid de interactie kan aangaan, niet alleen met de collectieven maar ook met anderen die in de toekomst jullie kusten zullen bezoeken.

Een collectief is gebaseerd op een overtuiging, een reeks principes en een enkele autoriteit. De klemtoon ligt op volledige trouw aan een idee of een ideaal. Niet alleen wordt dit voortgebracht uit de scholing van jullie bezoekers, maar ook uit hun genetische code. Daarom gedragen ze zich op de manier zoals ze doen. Dit is zowel hun kracht als hun zwakte. Zij hebben enorme kracht in de Mentale Omgeving omdat hun geesten verenigd zijn. Maar ze zijn zwak omdat ze niet zelfstandig kunnen denken. Zij kunnen niet goed omgaan met ingewikkeldheden of tegenslag. Een man of vrouw van Kennis zou onbegrijpelijk zijn voor hen.

De mensheid moet zich verenigen om haar vrijheid te behouden, maar dat is een totaal andere structuur dan het creëren van een collectief. Wij noemen hen “collectieven” omdat ze collectieven zijn van verschillende rassen en nationaliteiten. Collectieven zijn niet een enkel ras. Alhoewel er veel rassen zijn in de Grotere Gemeenschap die bestuurd worden door een dominante autoriteit, is een collectief een organisatie die zich uitstrekt voorbij de loyaliteit van één ras ten opzicht van haar eigen wereld.

Collectieven kunnen grote kracht hebben. Echter, omdat er veel collectieven zijn hebben ze de neiging om met elkaar te wedijveren hetgeen verhindert dat een van hen dominant wordt. Ook hebben verschillende naties in de Grotere Gemeenschap langdurige onderlinge geschillen, die moeilijk te overbruggen zijn. Misschien hebben ze elkaar lange tijd beconcurreerd om dezelfde hulpbronnen. Misschien beconcurreren ze elkaar in de verkoop van hulpbronnen die ze hebben. De Collectieven zijn echter een andere kwestie. Zoals wij hier zeggen is het niet gebaseerd op één ras en één wereld. Ze zijn het resultaat van verovering en dominantie. Daarom bestaan jullie bezoekers uit verschillende rassen van wezens op verschillende autoriteitsniveaus en commandoniveaus.

 

“Is in andere werelden die succesvol verenigd zijn de individuele vrijheid van denken behouden?”

 

In verschillende gradaties. Sommigen in grote mate, anderen minder, afhankelijk van hun geschiedenis, hun psychologische karakter en de noodzakelijkheden voor hun eigen overleving. Jullie leven in de wereld is relatief gemakkelijk vergeleken met waar andere rassen zich moesten ontwikkelen. De meeste plaatsen waar intelligent leven bestaat zijn gekoloniseerd, want er zijn niet veel aardse planeten zoals die van jullie die voorzien in zo’n weelde van biologische hulpbronnen. Hun vrijheid hing grotendeels af van de rijkdom van hun milieus. Maar ze zijn allemaal succesrijk geweest in het tegenhouden van buitenaardse infiltraties en hebben hun eigen manieren van handel, commercie en communicatie opgezet gebaseerd op hun eigen zelfbeschikking. Dit is een zeldzame prestatie en moet verworven en beschermd worden.

 

“Wat is nodig om menselijke eenheid te bereiken?”

 

De mensheid is zeer kwetsbaar in de Grotere Gemeenschap. Deze kwetsbaarheid zal, na verloop van tijd, een fundamentele samenwerking cultiveren onder de menselijke familie, want jullie moeten samenkomen en je verenigen teneinde te overleven en je verder te ontwikkelen. Dit maakt deel uit van het hebben van een Groter Gemeenschapsbewustzijn. Als dit gebaseerd is op de principes van menselijke contributie, vrijheid en zelfexpressie, dan kan jullie zelfvoorziening erg sterk en erg rijk worden. Maar er moet meer samenwerking in de wereld zijn. Mensen kunnen niet alleen voor henzelf leven of hun persoonlijke doelen boven de behoeften van ieder ander stellen. Sommigen zouden dit kunnen zien als een verlies van vrijheid. Wij zien het als een garantie voor toekomstige vrijheid. Want gezien de huidige heersende opvattingen in de wereld, zou jullie toekomstige vrijheid zeer moeilijk veilig te stellen of te handhaven zijn. Pas op. Diegenen die gedreven worden door hun eigen egoïsme zijn de perfecte kandidaten voor buitenaardse invloeden of manipulaties. Als zij in machtsposities verkeren, zullen ze de rijkdom van de natie, de vrijheid van de natie en de hulpbronnen van de natie overgeven teneinde eigen gewin te verkrijgen.

Daarom is grotere samenwerking vereist. Jullie kunnen dit ongetwijfeld zien. Dit is ongetwijfeld duidelijk binnen jullie eigen wereld. Maar dit verschilt aanzienlijk met het leven in een collectief, waar rassen gedomineerd en gecontroleerd worden, waar diegenen die volgzaam zijn binnen de collectieven gebracht worden en diegenen die dat niet zijn vervreemd of vernietigd worden. Ongetwijfeld kan zo’n instelling, alhoewel het aanzienlijke invloed kan hebben, niet ten voordele van haar leden zijn. En toch is dit de weg die velen in de Grotere Gemeenschap hebben genomen. Wij willen niet dat de mensheid in zo’n organisatie terecht komt. Dat zou een grote tragedie en een groot verlies zijn.

 

“ Waar verschilt het menselijk perspectief in dat van jullie?”

 

Een van de verschillen is dat wij een Groter Gemeenschapsperspectief hebben ontwikkeld, wat een minder egocentrische manier van naar de wereld kijken is. Het is een standpunt dat grote helderheid verschaft en dat grote zekerheid kan leveren betreffende de kleinere problemen waar jullie tegenaan lopen in de dagelijkse aangelegenheden. Als jullie een groot probleem op kunnen lossen kunnen jullie ook kleinere oplossen. Jullie hebben een groot probleem. Elk menselijk wezen in de wereld staat voor dit probleem. Het kan jullie samenbrengen en het mogelijk maken om de langdurende geschillen en conflicten te boven te komen. Zo groot en zo krachtig is het. Daarom zeggen wij dat er een mogelijkheid tot verlossing is binnen die specifieke omstandigheden die jullie welzijn en jullie toekomst bedreigen.

Wij weten dat de macht van Kennis binnen het individu dat individu en al haar relaties in ere kan herstellen, tot een hoger niveau van prestatie, herkenning en talent. Dit moeten jullie voor jezelf ontdekken.

Onze levens zijn erg verschillend. Een van de verschillen is dat onze levens gewijd worden aan dienstbaarheid, een dienstbaarheid die wij gekozen hebben. Wij hebben de vrijheid om te kiezen en dus is onze keuze werkelijk en betekenisvol en op ons eigen inzicht gebaseerd. Onder onze groep zijn representanten van meerdere verschillende werelden. Wij zijn samengekomen in dienstbaarheid aan de mensheid. Wij representeren een groter bondgenootschap dat meer spiritueel van aard is.

 

“Deze boodschap komt door een man. Waarom nemen jullie niet met iedereen contact op als dit zo belangrijk is?”

 

Het is slechts een kwestie van efficiëntie. Wij hebben geen controle over wie geselecteerd wordt om ons te ontvangen. Dat is een zaak van de Ongezienen, diegenen die jullie terecht “Engelen” zouden kunnen noemen. Wij denken op deze manier over hen. Zij hebben deze persoon geselecteerd, een persoon die geen positie in de wereld bekleed, die niet herkend wordt in de wereld, een individu dat gekozen is vanwege zijn kwaliteiten en vanwege zijn erfenis in de Grotere Gemeenschap. Wij zijn blij dat wij iemand hebben door wie wij kunnen spreken. Als wij door meerderen zouden spreken, zouden ze het misschien oneens met elkaar kunnen worden en de boodschap zou wanordelijk worden en verloren raken.

Wij begrijpen, vanuit ons eigen studentschap, dat de transmissie van spirituele wijsheid in het algemeen via een persoon gegeven wordt, met steun van anderen. Dit individu moet het gewicht en de last en het risico dragen van het gekozen zijn. Wij respecteren hem omdat hij dit doet en wij begrijpen welk een last dit kan zijn. Dit zal misschien verkeerd geïnterpreteerd worden en daarom moeten de Wijzen verborgen blijven. Wij moeten verborgen blijven. Hij moet verborgen blijven. Op deze manier kan de boodschap gegeven worden, en de boodschapper behouden. Want er zal vijandigheid zijn naar deze boodschap. De bezoekers zullen zich hiertegen verzetten en verzetten zich er reeds tegen. Hun oppositie kan aanzienlijk zijn, maar zal primair tegen de boodschapper zelf gericht zijn. Om deze reden moet de boodschapper beschermd worden. Wij weten dat het antwoord op deze vragen meer vragen zal genereren. En velen hiervan kunnen niet beantwoord worden, misschien zelfs voor een lange periode. De Wijzen alom moeten leven met vragen die ze nog niet kunnen beantwoorden. Het is door hun geduld en door hun doorzettingsvermogen dat echte antwoorden opkomen en dat ze in staat zijn om ze te ervaren en te belichamen.

*Deze vragen werden door veel van de eerste lezers van teksten van de Bondgenoten opgestuurd naar de New Knowledge Library.