Opmerking voor de lezers

 

De Bondgenoten van de Mensheid wordt gepresenteerd om mensen voor te bereiden op een geheel nieuwe realiteit die voor het grootste deel verborgen is en niet herkend wordt in de wereld  van vandaag de dag. Het voorziet in een nieuw perspectief dat mensen in staat stelt om de grootste uitdaging en mogelijkheid onder ogen te zien waarmee wij als een ras ooit geconfronteerd zijn. De Bondgenoten Briefings bevatten een aantal kritische zo niet alarmerende verklaringen over de groeiende buitenaardse inmenging en integratie in het menselijk ras alsook de buitenaardse activiteiten en verborgen agenda. Het doel van De Bondgenoten Briefings is niet het leveren van hard bewijs over de realiteit van het ET bezoek aan onze wereld. Dat is reeds uitgebreid gedocumenteerd in vele andere goede boeken en onderzoekspublicaties over het onderwerp. Het doel van de Bondgenoten briefings is het adresseren van de dramatische en verreikende implicaties van dit fenomeen, het uitdagen van onze menselijke tendensen en aannames hierover en het alarmeren van de menselijke familie over deze grote drempel waar we nu voor staan. De Briefings geven een kijkje in de realiteit van intelligent leven in het universum en wat Contact echt betekent. Voor veel lezers, zal datgene wat onthuld wordt in De Bondgenoten van de Mensheid volledig nieuw zijn. Voor anderen zal het een bevestiging zijn van zaken die zij al lang gevoeld en geweten hebben.

Alhoewel dit boek een dringende boodschap bevat, gaat het ook over een bewegen naar ‘n hoger bewustzijn genaamd “Kennis”, hetgeen een grotere telepathische vaardigheid onder mensen en tussen rassen omvat. In dit licht werden de Bondgenoten Briefings doorgegeven aan de auteur door een multiraciale buitenaardse groep individuen die aan zichzelf refereren als de “Bondgenoten van de Mensheid”. Ze beschrijven zichzelf als fysieke wezens van andere werelden die samengekomen zijn in ons zonnestelsel nabij de Aarde met als doel het observeren van de communicaties en activiteiten van die buitenaardse rassen die zich hier in de wereld inmengen in menselijke aangelegenheden. Ze benadrukken dat zij zelf niet fysiek aanwezig zijn in onze wereld en benodigde wijsheid leveren, niet technologie of bemoeienis.

De Bondgenoten Briefings werden gedurende een periode van een jaar gegeven aan de auteur. Ze bieden perspectief en visie over een complex onderwerp dat, ondanks decennia van ophopend bewijs, onderzoekers blijft verbijsteren. Echter dit perspectief is niet romantisch, speculatief of idealistisch in haar benadering van dit onderwerp. Integendeel, het is botweg realistisch en onbuigzaam tot op het punt waar het behoorlijk uitdagend is, zelfs voor de lezer die erg bedreven is in dit onderwerp.

Daarom, om datgene wat dit boek te bieden heeft te kunnen ontvangen, moet je op zijn minst voor een moment, veel van je meningen, veronderstellingen en vragen uitstellen, die je zou kunnen hebben over buitenaards Contact en zelfs over de manier waarop dit boek werd ontvangen. De inhoud van dit boek is, als een bericht in een fles, hier naar toegestuurd van buiten deze wereld. Dus zouden we ons niet druk moeten maken over de fles, maar over de boodschap zelf.

Om deze uitdagende boodschap werkelijk te begrijpen, moeten we veel van de heersende aannames en neigingen betreffende de mogelijkheid en realiteit van contact, het hoofd bieden en in twijfel trekken. Deze omvatten:

–       ontkenning;

–       hoopvolle verwachting;

–       bewijzen verkeerd interpreteren teneinde onze overtuigingen te bevestigen;

–       verlossing verlangen en verwachten van de “bezoekers”;

–       geloven dat ET technologie ons zal redden;

–       hopeloos en onderdanig voelen naar wat wij veronderstellen een superieure macht te zijn;

–       onthulling van de regering eisen, maar geen onthulling van ET’s;

–       menselijke leiders en instituten veroordelen en onderwijl een onbetwist accepteren van de “bezoekers” in stand houden;

–       aannemen dat, omdat ze ons niet aangevallen hebben of binnengevallen zijn, ze hier moeten zijn voor onze bestwil;

–       aannemen dat geavanceerde technologie gelijk staat aan gevorderde ethiek en spiritualiteit;

–       geloven dat dit fenomeen een mysterie is, terwijl het in feite een begrijpbare gebeurtenis is;

–       geloven dat ET’s op een of andere manier aanspraak kunnen maken op de mensheid en deze planeet;

–       en geloven dat de mensheid hopeloos is en het niet alleen kan klaren.

De Briefings van de Bondgenoten stellen zulke aannames en tendensen op de proef en ontzenuwen veel mythen die we op dit moment hebben over wie ons bezoeken en waarom ze hier zijn.

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid geven ons een breder perspectief en een dieper begrip van ons lot binnen een groter panorama van intelligent leven in het Universum. Om dit te bereiken spreken de Bondgenoten niet tot ons analytisch intellect, maar tot Kennis, het dieper deel van ons wezen, waar de waarheid, hoezeer versluierd ook, direct onderscheiden en ervaren kan worden.

De Bondgenoten van de Mensheid zal veel vragen oproepen, die verder onderzoek en contemplatie vereisen. Haar focus is niet om namen, datums en plaatsen te leveren, maar om een perspectief te leveren voor de ET aanwezigheid in de wereld en voor het leven in het Universum, dat wij als mensen anders niet konden hebben. We kunnen nog niet zien en weten wat er gebeurt met betrekking tot intelligent leven voorbij onze grenzen omdat we nog steeds in afzondering op het oppervlak van onze wereld leven. Hiervoor hebben we hulp nodig, hulp van een zeer buitengewone aard. Wij kunnen eventueel zulke hulp in eerste instantie niet herkennen of accepteren. Ze is echter hier.

Het door de Bondgenoten aangegeven doel is ons te waarschuwen voor het risico van opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven en ons te helpen om succesvol over van deze grote drempel te komen, op zo’n manier dat de menselijke vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking behouden kunnen worden. De Bondgenoten zijn hier om ons te adviseren in de noodzaak voor de mensheid om onze eigen “Regels voor Interactie” op te stellen in deze ongekende tijden. Volgens de Bondgenoten, zullen we dan, als we wijs, voorbereid en verenigd zijn, in staat zijn onze voorbestemde plaats als een volwassen en vrij ras in de Grotere Gemeenschap in te nemen.

 

v    

 

Gedurende de tijd dat deze serie briefings plaats vonden, herhaalden de Bondgenoten bepaalde sleutelideeën waarvan zij voelden dat ze essentieel voor ons begrip waren. We hebben deze herhalingen in het boek gehandhaafd met het oogmerk en de intentie om de integriteit van hun communicatie te behouden. Vanwege de urgente aard van de Bondgenoten boodschap en vanwege de krachten in de wereld die deze boodschap tegen zouden kunnen werken is er een wijsheid en noodzaak voor deze herhalingen.

Op de publicatie van de Bondgenoten van de Mensheid in 2001 volgde een tweede set briefings om hun vitale boodschap aan de mensheid te voltooien. De Bondgenoten van de Mensheid deel twee, gepubliceerd in 2005, leverde verrassend nieuwe informatie op over de interactie tussen rassen in ons lokale deel van het Universum en over de aard, het doel en de meest verborgen activiteiten van die rassen die zich inmengen in de menselijke aangelegenheden. Dankzij die lezers die de urgentie van de Bondgenoten boodschap voelden en de Briefings vertaalden in andere talen, is er een toenemend wereldwijd bewustzijn van de realiteit van de Interventie.

Wij van de NEW KNOWLEDGE LIBRARY beschouwen  deze twee bundels briefings als een van de meest belangrijke boodschappen die nu gecommuniceerd worden in de wereld. De Bondgenoten van de Mensheid is niet zomaar een ander boek speculerend over het UFO/ET fenomeen. Het is een zuivere transformerende boodschap direct gericht op het onderliggend doel van de buitenaardse Interventie, teneinde het bewustzijn te vergroten dat we nodig zullen hebben om de uitdagingen en mogelijkheden onder ogen te zien die voor ons liggen.

 

–       NEW KNOWLEDGE LIBRARY