De Ethische Normen voor Contact

 

Bij elke gelegenheid moedigen de Bondgenoten ons aan om een actieve rol aan te nemen in het onderscheiden en tegenwerken van de buitenaardse Interventie die nu plaatsvindt in de wereld. Dit omvat het onderscheiden van onze rechten en prioriteiten als de inheemse bevolking van deze wereld en het opstellen van onze eigen Regels voor Interactie betreffende al het huidige en toekomstige contact met andere rassen van schepsels.

Kijken naar de natuurlijke wereld en terug naar de menselijke geschiedenis demonstreert ons overvloedig de lessen van interventie: dat concurrentie om hulpbronnen een integraal onderdeel van de natuur is, dat interventie door een cultuur bij een andere altijd wordt uitgevoerd voor eigenbelang en dat het een destructieve impact heeft op de cultuur en de vrijheid van de mensen die ontdekt worden en dat de sterken altijd de zwakken domineren, als ze de kans krijgen.

Terwijl het denkbaar is dat die ET rassen die onze wereld bezoeken een uitzondering kunnen zijn op deze regel, zou zo’n uitzondering bewezen moeten worden zonder enige twijfel, door de mensheid het recht te geven ieder voorstel voor bezoek te beoordelen. Dit is zeker niet gebeurd. In plaats daarvan, in de menselijke ervaring van Contact tot nu toe zijn onze autoriteit en eigendomsrechten als de inheemse bevolking van deze wereld omzeild. De “bezoekers” hebben hun eigen agenda gevolgd, zonder rekening te houden met goedkeuring van de mensheid of geïnformeerde deelname.

Zoals zowel de Bondgenoten Briefings als veel van het UFO/ET onderzoek duidelijk aangeven gebeurt ethisch contact niet. Terwijl het toepasselijk kan zijn voor een buitenaards ras om hun ervaringen en wijsheid van ver met ons te delen, zoals de Bondgenoten gedaan hebben, is het niet toepasselijk voor rassen om hier onuitgenodigd te komen en te proberen in te grijpen in menselijke aangelegenheden, zelfs onder het mom om ons te helpen. Gegeven het niveau van de menselijke ontwikkeling op dit moment als een jong ras, is het niet ethisch om dit te doen.

De mensheid heeft niet de mogelijkheid gehad om haar eigen Regels voor Interactie op te stellen of de grenzen te bepalen die elk inheems ras vast moet leggen voor haar eigen veiligheid en bescherming. Deze onderneming zou dienen om menselijke eenheid en samenwerking te cultiveren want wij zouden samen moeten komen om dit te bereiken. Deze actie zou het bewustzijn vereisen dat wij één volk zijn die een wereld delen, dat wij niet alleen zijn in het Universum en dat onze grenzen naar de ruimte vastgelegd en beschermd moeten worden. Tragischer wijs wordt dit noodzakelijke ontwikkelingsproces nu omzeild.

De Bondgenoten briefings zijn gestuurd om de het voorbereiden van mensen op de realiteiten van leven in de Grotere Gemeenschap aan te moedigen. De boodschap van de Bondgenoten is inderdaad een demonstratie van wat ethisch contact werkelijk is. Zij hanteren een “niet tussenbeide komen” benadering, onze inheemse vermogens en autoriteit respecterend en onderwijl de vrijheid en eenheid aanmoedigend die de menselijke familie nodig zal hebben om door de toekomst in de Grotere Gemeenschap te navigeren. Terwijl veel mensen tegenwoordig betwijfelen of de mensheid de kracht en de integriteit bezit om in de toekomst in haar eigen behoeftes en uitdagingen te voorzien, verzekeren de Bondgenoten ons dat deze kracht, de spirituele kracht van Kennis, in ons allemaal zetelt en dat wij haar in ons eigen voordeel moeten gebruiken.

De voorbereiding voor het opkomen van de mensheid van de Grotere Gemeenschap is gegeven. De twee sets van de Bondgenoten van de Mensheid Briefings en de boeken van de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap zijn overal voor lezers beschikbaar. Zij kunnen bekeken worden op www.alliesofhumanity.org en www.newmessage.org. Samen vormen zij het middel om de Interventie te neutraliseren en de toekomst onder ogen te zien in een veranderende wereld op de drempel van de ruimte. Dit is de enige voorbereiding van deze aard in de wereld op dit moment. Het is precies de voorbereiding waar de Bondgenoten zo dringend om gevraagd hebben.

In reactie op de Briefings van de Bondgenoten heeft een groep toegewijde lezers een document getiteld “De Verklaring van Menselijke Soevereiniteit” opgesteld. Gebaseerd op de Verklaring van Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, beoogt de Verklaring van Menselijke  Soevereiniteit de Ethische Normen voor Contact en de Regels voor Interactie vast te leggen die wij als het inheemse volk van de wereld nu wanhopig nodig hebben om de menselijke vrijheid en soevereiniteit te behouden. Als de inboorlingen van deze wereld hebben wij het recht en de verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer en hoe bezoek zal gebeuren en wie onze wereld binnen mag komen. Wij moeten kenbaar maken aan alle naties en groepen in het Universum die zich bewust zijn van ons bestaan dat wij zelfstandig zijn en beogen onze rechten en verantwoordelijkheden als een opkomend ras van vrije mensen in de Grotere Gemeenschap uit te oefenen. De Verklaring van Menselijke Soevereiniteit is een begin en kan online gelezen worden op www.humansovereignty.org.