DE EERSTE BRIEFING: De Buitenaardse Aanwezigheid in de wereld vandaag

Het is een grote eer voor ons dat wij in staat zijn om deze informatie te presenteren aan ieder van jullie die zo fortuinlijk zijn om deze boodschap te horen. Wij zijn de Bondgenoten van de Mensheid. Deze transmissie wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de Ongezienen, de spirituele adviseurs die de ontwikkeling van intelligent leven in zowel jullie wereld alsook de grotere Gemeenschap van werelden overzien.

Wij communiceren niet via enig mechanisch apparaat, maar via een spiritueel kanaal dat vrij is van verstoring. Hoewel wij, net als jullie, in de fysieke wereld leven, hebben wij teneinde de informatie af te leveren die wij met jullie moeten delen, het privilege gekregen om op deze manier te communiceren.

Wij representeren een kleine groep die de gebeurtenissen van jullie wereld observeert. Wij komen uit de Grotere Gemeenschap. Wij bemoeien ons niet met menselijke aangelegenheden. Wij hebben geen vestiging hier. Wij zijn gestuurd voor een zeer specifiek doel – het getuigen van de evenementen die plaatsvinden in jullie wereld en, gegeven de mogelijkheid om dit te doen, met jullie te communiceren wat wij zien en wat wij weten. Want jullie leven op het oppervlak van jullie wereld en kunnen de aangelegenheden die haar omgeven niet zien. Nog kunnen jullie helder het bezoek zien dat op dit moment in jullie wereld plaatsvindt of wat dit voorspeldt voor jullie toekomst.

Wij willen graag getuigen hierover. Wij doen dit op verzoek van de Ongezienen, want we zijn voor dit doel gestuurd. De informatie die wij jullie onthullen kan erg confronterend en ontstellend lijken. Misschien is het onverwacht door velen die deze boodschap zullen horen. Wij begrijpen dit probleem, want wij werden binnen onze eigen culturen hiermee geconfronteerd.

Als je de informatie hoort, kan het in eerste instantie moeilijk te accepteren zijn, maar het is vitaal voor iedereen die een bijdrage wil leveren in de wereld.

Gedurende vele jaren hebben we de gebeurtenissen van jullie wereld geobserveerd. Wij zoeken geen relatie met de mensheid. Wij zijn hier niet op een diplomatieke missie. Wij zijn door de Ongezienen gestuurd om in de nabijheid van jullie wereld te leven teneinde de gebeurtenissen te observeren die wij zometeen gaan beschrijven.

Onze namen zijn niet belangrijk. Zij zouden zonder betekenis zijn voor jullie. En we zullen ze voor onze eigen veiligheid niet onthullen, want we moeten verborgen blijven om te kunnen dienen.

Om te beginnen is het noodzakelijk voor mensen van waar dan ook, om te begrijpen dat de mensheid op aan het komen is in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Jullie wereld wordt “bezocht” door meerdere buitenaardse rassen en door meerdere verschillende organisaties van rassen. Dit is reeds een tijdje druk aan de gang. Er hebben bezoeken plaatsgevonden gedurende de hele menselijke geschiedenis, maar niets van deze omvang. De komst van nucleaire wapens en de vernietiging van jullie natuur hebben deze machten naar jullie kusten gebracht.

Naar wij vernemen zijn er tegenwoordig veel mensen in de wereld die zich beginnen te realiseren dat dit gebeurt. En we begrijpen eveneens dat er veel interpretaties van dit bezoek zijn – wat het zou kunnen betekenen en wat het te bieden heeft. En veel mensen die zich van deze zaken bewust zijn, zijn erg hoopvol en verwachten een groot voordeel voor de mensheid. Wij begrijpen dit. Het is natuurlijk om dit te verwachten. Het is natuurlijk om hoopvol te zijn.

Het aantal bezoeken in jullie wereld is op dit moment zeer groot, zo zeer dat mensen in alle delen van de wereld hiervan getuigen zijn en het effecten hiervan direct ervaren. Wat deze “bezoekers” van de Grotere Gemeenschap, deze verschillende organisaties van wezens, hier gebracht heeft is niet de voortgang of het spiritueel onderricht van de mensheid te bevorderen. Wat deze machten in zulke getale met zo’n intentie naar jullie kusten heeft gebracht zijn de hulpbronnen van jullie wereld.

Dit, begrijpen wij, kan in het begin moeilijk te accepteren zijn, omdat jullie nu nog niet kunnen waarderen hoe prachtig jullie wereld is, hoeveel zij bezit en welk een zeldzaam juweel zij is in een Grotere Gemeenschap van kale werelden en lege ruimte. Werelden zoals die van jullie zijn werkelijk zeldzaam. De meeste plaatsen in de Grotere Gemeenschap die nu bewoont zijn werden gekoloniseerd en technologie heeft dit mogelijk gemaakt. Maar werelden zoals die van jullie, waar het leven natuurlijk geëvolueerd is, zonder de hulp van technologie, zijn veel zeldzamer dan jullie je mogelijk realiseren. Anderen hebben hier veel belangstelling voor, natuurlijk, want de biologische hulpbronnen van jullie wereld zijn millennia door verschillende rassen gebruikt. Sommige zien het als een opslagplaats. Maar toch hebben de ontwikkeling van de menselijke cultuur en gevaarlijke wapens en de achteruitgang van deze grondstoffen de buitenaardse Interventie veroorzaakt.

Misschien vraag jij je af waarom geen diplomatieke inspanningen zijn geleverd om contact te maken met de leiders van de mensheid. Dit is billijk om te vragen, maar het probleem hier is dat er niemand is om de mensheid te vertegenwoordigen, want jullie mensen zijn verdeeld, en jullie naties zijn tegen elkaar gekant. Bovendien nemen deze bezoekers,  waar wij over praten, aan dat jullie oorlogsgezind en agressief zijn en dat jullie, ondanks jullie goede kwaliteiten, kwaad en vijandigheid naar het universum om jullie heen zouden brengen.

Daarom willen wij jullie in onze verhandeling een idee geven van wat er gebeurt, wat dit betekend voor de mensheid en op welke manier het is gerelateerd aan jullie spirituele en sociale ontwikkeling, en jullie toekomst in de Wereld en in de Grotere Gemeenschap van werelden zelf.

Mensen zijn niet bewust van de aanwezigheid van buitenaardse krachten, niet bewust van de aanwezigheid van zij die zoeken naar grondstoffen, van diegenen die een verbintenis met de mensheid aan willen gaan in hun eigen voordeel. Misschien moeten we hier beginnen met jullie een idee te geven van hoe het leven is voorbij jullie kusten, want jullie hebben nog niet ver gereisd en kunnen zelf geen rekenschap geven van deze zaken.

Jullie leven in een deel van de Melkweg dat behoorlijk bevolkt is. Niet alle delen van de Melkweg zijn zo dicht bevolkt. Er zijn grote onverkende gebieden. Er zijn veel verborgen rassen. Transacties en handel tussen werelden worden alleen gebezigd in bepaalde gebieden. Het milieu waarin jullie zullen opkomen is er een van sterk concurrerend aard. De behoefte aan grondstoffen wordt overal gevoeld en veel technologische samenlevingen hebben de natuurlijke grondstoffen van hun wereld opgebruikt en moeten handel drijven, ruilen en reizen om te verkrijgen wat ze nodig hebben. Het is een erg gecompliceerde situatie. Veel bondgenootschapen worden gevormd en conflicten komen voor.

Misschien is het nodig op dit punt om jullie te realiseren dat de Grotere Gemeenschap waarin jullie opkomen een moeilijk en uitdagend milieu is dat toch grote kansen en mogelijkheden voor de mensheid met zich mee brengt. Echter om deze mogelijkheden en deze voordelen te realiseren, moet de mensheid zich voorbereiden en beginnen te leren hoe het leven in het universum is. En ze moet beginnen te begrijpen wat spiritualiteit binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven betekent.

We begrijpen vanuit onze eigen geschiedenis dat dit de grootste drempel is die een wereld ooit onder ogen moet zien. Het is echter niet iets dat je zelf kan plannen. Het is niet iets dat je kan ontwerpen voor je eigen toekomst. Want precies die krachten die de werkelijkheid van de Grotere Gemeenschap hier zouden brengen zijn reeds aanwezig in de wereld. Omstandigheden hebben ze hier gebracht. Ze zijn hier.

Misschien geeft dat jullie een idee van de aard van het leven voorbij jullie grenzen. We willen geen idee creëren dat angst oproept, maar het is nodig voor jullie eigen welzijn en toekomst, dat jullie een reële inschatting maken en deze zaken helder voor de geest krijgen.

De noodzaak om jullie voor te bereiden op het leven in de Grotere Gemeenschap, voelen wij, is de grootste noodzaak in jullie wereld op dit moment. En toch, vanuit onze observatie, zijn mensen volledig in beslag genomen met hun eigen zaken en hun eigen problemen in het dagelijks leven, onbewust van de grotere machten die hun bestemming zullen veranderen en hun toekomst beïnvloeden.

De machten en groepen die vandaag de dag hier zijn representeren verschillende allianties. Deze verschillende allianties zijn niet verenigd in hun streven. Elk bondgenootschap representeert een aantal verschillende groepen van rassen die samenwerken om toegang te krijgen tot de hulpbronnen van jullie wereld en deze toegang veilig te stellen. Deze verschillende bondgenootschapen concurreren  in principe met elkaar alhoewel ze niet in oorlog met elkaar zijn. Ze zien jullie wereld als een grote prijs, iets dat ze voor henzelf willen hebben.

Hierdoor ontstaat een zeer grote uitdaging voor jullie mensen, want de machten die jullie wereld bezoeken beschikken niet alleen over geavanceerde technologie, maar hebben ook een sterke sociale cohesie en zijn in staat om gedachtes in de Mentale Omgeving te beïnvloeden. Begrijp, dat in de Grotere Gemeenschap technologie gemakkelijk verkrijgbaar is, en dus wordt de overhand tussen concurrerende gemeenschappen verkregen door de bekwaamheid om gedachten te beïnvloeden. Dit heeft zeer vergevorderde ontwikkelingvormen aangenomen. Het representeert een reeks vaardigheden die de mensheid nu pas begint te ontdekken.

Als gevolg hiervan komen jullie bezoekers niet bewapend met zware wapens of met legers of met armada’s van voertuigen. Ze komen in relatief kleine groepen, maar bezitten aanzienlijke vaardigheden in het beïnvloeden van mensen. Dit representeert een meer verfijnd en volwassen gebruik van macht in de Grotere Gemeenschap. Het is deze vaardigheid die de mensheid in de toekomst zal moeten cultiveren als het succesvol wil omgaan met andere rassen.

De bezoekers zijn hier om loyaliteit van de mensheid te verkrijgen. Ze willen de menselijke vestigingen of aanwezigheid niet vernietigen. In plaats daarvan willen ze deze gebruiken in hun eigen voordeel. Hun intentie is gebruik, niet vernietiging. Ze vinden dat ze hiertoe het recht hebben omdat ze geloven dat ze de wereld redden. Sommigen geloven zelf dat ze de mensheid van zichzelf redden. Maar dit perspectief dient niet jullie grotere belang, noch voedt het wijsheid of de vrije wil binnen de menselijke familie.

Echter, omdat er in de Grotere Gemeenschap van Werelden goede krachten zijn, hebben jullie bondgenoten. Wij vertegenwoordigen de stem van jullie bondgenoten, de Bondgenoten van de Mensheid. Wij zijn niet hier om jullie hulpbronnen te gebruiken of jullie bezittingen af te nemen. Wij zijn er niet op uit om de mensheid als een satellietstaat, of als een kolonie voor ons eigen gebruik te vestigen. In plaats daarvan wensen wij kracht en wijsheid te bevorderen binnen de mensheid, aangezien wij dit in de hele Grotere Gemeenschap ondersteunen.

Onze rol dan, is redelijk essentieel, en onze informatie is zeer nodig, omdat op dit moment zelfs de mensen die bewust zijn van de aanwezigheid van de bezoekers zich nog niet bewust zijn van hun intenties. Mensen begrijpen de methoden van de bezoekers niet. En ze begrijpen de ethiek of moraal van de bezoekers niet. Mensen denken dat de bezoekers ofwel engelen ofwel monsters zijn. Maar in werkelijkheid lijken ze in hun behoeftes erg veel op jullie. Als jullie de wereld door hun ogen konden zien, zouden jullie hun bewustzijn en hun motivatie begrijpen. Maar om dat te doen, zouden jullie je voorbij jullie wereld moeten wagen.

De bezoekers zijn betrokken bij vier fundamentele activiteiten teneinde invloed te verkrijgen binnen jullie wereld. Elk van deze activiteiten is uniek, maar worden allen gezamenlijk gecoördineerd. Ze worden uitgevoerd omdat de mensheid lange tijd bestudeerd is. Menselijke gedachte, menselijk gedrag, menselijke psychologie en menselijke religie worden al een tijdje bestudeerd. Deze zijn goed begrepen door jullie bezoekers en zullen voor hun eigen doeleinden gebruikt worden.

Het eerste gebied van activiteit van de bezoekers is om individuen in machtsposities en overheidsinstanties te beïnvloeden. Omdat de bezoekers niets willen vernietigen in de wereld of schade berokken aan hulpbronnen van deze wereld, proberen ze invloed te krijgen over diegenen waarvan zij merken dat zij in machtsposities verkeren, hoofdzakelijk binnen de regeringen of religies. Zij zoeken contact, maar slechts met bepaalde individuen. Ze hebben de macht om dit contact tot stand te brengen en ze hebben de overredingskracht. Niet iedereen waar ze contact mee maken zal overreed worden, maar velen wel. De belofte van meer macht, meer technologie en wereldheerschappij zal veel individuen intrigeren en aansporen. En met deze individuen zullen de bezoekers een bondgenootschap willen aangaan.

Er zijn slechts enkelen binnen de regeringen van de wereld die op deze manier betrokken zijn, maar hun aantal groeit. De bezoekers begrijpen de machtsstructuur, omdat zij zelf hierin leven, hun eigen commandostructuur volgend, zou je kunnen zeggen. Zij zijn strak georganiseerd en erg gefocust in hun activiteiten, en het idee van culturen vol met vrijdenkende individuen is hen grotendeels onbekend. Ze bevatten of begrijpen individuele vrijheid niet. Ze zijn zoals veel technologisch geavanceerde samenlevingen in de Grotere Gemeenschap die zowel binnen hun respectievelijke werelden als binnen hun vestigingen over grote afstanden in de ruimte functioneren, gebruik makend van een zeer goed ingeburgerde en starre vorm van regering en organisatie. Ze geloven dat de mensheid chaotisch en onhandelbaar is en zij hebben het idee dat zij orde brengen in een situatie die zij zelf niet kunnen bevatten. Individuele vrijheid kennen ze niet en ze zien de waarde er niet van in. Als gevolg hiervan zal dat wat ze in de wereld willen vestigen, deze vrijheid niet eren.

Daarom, hun eerste activiteitengebied is een samenwerking opzetten met individuen in invloedrijke- en machtsposities, teneinde hun loyaliteit te winnen en hen te overtuigen van de voordelige aspecten van betrekking en gemeenschappelijk doel.

Het tweede activiteitengebied, hetgeen misschien het meest moeilijk te beschouwen is vanuit jullie perspectief, is het manipuleren van religieuze waarden en impulsen. De bezoekers begrijpen dat de grootste bekwaamheden van de mensheid ook haar grootste kwetsbaarheid vertegenwoordigen. Het verlangen van mensen naar individuele verlossing vertegenwoordigt een van de waardevolste eigenschappen die de mensheid heeft te bieden, zelfs aan de Grotere Gemeenschap. Maar het is ook jullie zwakte. En het zijn deze impulsen en deze waarden die gebruikt zullen worden.

Verschillende groepen van de bezoekers willen zichzelf vestigen als spirituele vertegenwoordigers omdat ze weten hoe ze moeten spreken in de Mentale Omgeving. Ze kunnen direct met mensen communiceren en ongelukkig genoeg, omdat er zeer weinig mensen in de wereld zijn die onderscheid kunnen maken tussen een spirituele stem en de stem van de bezoekers, wordt de situatie erg moeilijk.

Daarom is het tweede activiteitengebied het winnen van loyaliteit van mensen via hun religieuze en spirituele motivaties. Eigenlijk kan dit redelijk gemakkelijk gedaan worden omdat de mensheid nog niet sterk of ontwikkeld is in de Mentale Omgeving. Het is moeilijk voor mensen om te onderscheiden waar deze impulsen vandaan komen. Veel mensen willen zich geven aan alles waarvan zij denken dat het een grotere stem en grotere macht heeft. Jullie bezoekers kunnen beelden projecteren – beelden van jullie heiligen, of jullie leraren, of engelen – beelden die als waardevol en heilig gezien worden binnen jullie wereld. Ze hebben deze vaardigheid gecultiveerd door vele, vele eeuwen van pogingen om elkaar te beïnvloeden, en door methodes van overreding te leren die beoefend worden op veel plaatsen binnen de Grotere Gemeenschap. Ze beschouwen jullie als primitief en dus denken ze dat ze deze invloed uit kunnen oefenen en deze methoden op jullie toe kunnen passen.

Hier wordt gepoogd om contact te zoeken met die individuen die als gevoelig, ontvankelijk en met een natuurlijke neiging tot samenwerken gezien worden. Veel mensen zullen geselecteerd worden, maar slechts enkelen zullen gekozen worden, gebaseerd op deze specifieke eigenschappen. Jullie bezoekers zullen proberen om loyaliteit te verkrijgen van deze individuen, om hun vertrouwen en hun toewijding te winnen, onderwijl ontvangers vertellend dat de bezoekers hier zijn om de mensheid spiritueel te verheffen, om de mensheid nieuwe hoop, nieuwe zegen en nieuwe kracht te geven – inderdaad die zaken belovend waarnaar mensen zo vurig verlangen, maar die ze nog niet gevonden hebben. Misschien vraag jij je af “Hoe kan zoiets gebeuren?”. Maar wij kunnen jullie verzekeren dat dit niet moeilijk is als je eenmaal deze vaardigheden en vermogens hebt geleerd.

De poging is hier om mensen te pacificeren en om te scholen door spirituele overreding. Dit “Pacificatie Programma” wordt op verschillende manieren gebruikt met verschillende religieuze groepen, afhankelijk van hun ideeën en temperament. Het is altijd gericht op ontvankelijke individuen. Hier wordt gehoopt dat mensen hun onderscheidingsvermogen verliezen en volledig vertrouwen op de grotere macht die ze denken te krijgen van de bezoekers. Als deze loyaliteit eenmaal gevestigd is, wordt het steeds moeilijker voor mensen om datgene wat ze van binnenuit weten, te onderscheiden van wat hen verteld wordt. Het is een zeer subtiele maar erg indringende vorm van overreding en manipulatie. We zullen hier later meer over vertellen.

Laten we nu spreken over het derde gebied van activiteiten, die bestaat uit het vestigen van de aanwezigheid van de “bezoekers” in de wereld en mensen te laten wennen aan deze aanwezigheid. Ze willen de mensheid laten wennen aan deze enorme verandering die in jullie midden plaatsvindt – om jullie te laten wennen aan de fysieke aanwezigheid van de ”bezoekers” en aan hun effect op jullie eigen Mentale Omgeving. Om dit doel te dienen zullen zij hier vestigingen creëren, hoewel niet zichtbaar. Deze vestigingen zullen verborgen zijn, maar zij zullen zeer krachtig zijn in het uitoefenen van invloed op de menselijke bevolking in hun buurt. De bezoekers zullen grote zorgvuldigheid en tijd betrachten om zeker te stellen dat deze vestigingen effectief zijn en dat genoeg mensen loyaal naar hen zijn. Het zijn deze mensen die de aanwezigheid van de bezoekers zullen bewaken en beschermen.

Dit is precies wat er op dit moment in jullie wereld gebeurt. Het geeft een grote uitdaging en jammer genoeg ook een groot risico aan. Precies dezelfde zaak zoals we hem beschrijven is zo vaak op zoveel plaatsen in de Grotere Gemeenschap gebeurt. En opkomende rassen zoals die van jullie zijn altijd het meest kwetsbaar. Sommige opkomende rassen zijn in staat om hun eigen bewustzijn, vermogen en samenwerking in die mate te ontwikkelen dat dit soort invloeden van buitenaf worden geneutraliseerd en een aanwezigheid en positie binnen de Grotere Gemeenschap wordt verworven. Echter veel rassen geraken, zelfs voordat ze deze vrijheid bereiken, onder de controle en invloed van vreemde mogendheden.

We begrijpen dat deze informatie behoorlijk wat angst en misschien ontkenning of verwarring kan inboezemen. Maar tijdens het observeren van gebeurtenissen realiseren wij ons dat er erg weinig mensen zijn die op de hoogte zijn van de situatie zoals die feitelijk bestaat. Zelfs die mensen die zich bewust worden van de aanwezigheid van buitenaardse mogendheden bevinden zich niet in een positie en hebben niet het gezichtspunt van waaruit ze de situatie helder kunnen zien. En altijd hoopvol en optimistisch proberen zij dit belangrijke fenomeen een zo positief mogelijke betekenis toe te kennen.

Echter de Grotere Gemeenschap is een concurrerend milieu, een moeilijk milieu. Diegenen die zich bezig houden met ruimtereizen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de spiritueel ontwikkelden, want diegenen die spiritueel ontwikkeld zijn proberen zich af te schermen van de Grotere Gemeenschap. Zij zijn niet op zoek naar handel. Ze proberen andere rassen niet te beïnvloeden, of zich in te laten met een complex scala aan relaties die gevestigd worden voor wederzijdse handel en voordeel. In plaats daarvan proberen de spiritueel inwikkelden verborgen te blijven. Dit is een totaal ander inzicht, misschien, maar een noodzakelijk inzicht voor jullie teneinde het grote dilemma waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, te begrijpen. Echter dit dilemma bevat grote mogelijkheden. Hierover willen wij nu graag praten.

Ondanks de ernst van de situatie die wij beschrijven, hebben wij niet het idee dat deze omstandigheden een tragedie vormen voor de mensheid. Sterker nog, als deze omstandigheden herkend en begrepen kunnen worden, en als de voorbereiding voor de Grotere Gemeenschap, die nu in de wereld aanwezig is, gebruikt, bestudeerd en toegepast kan worden, zullen overal mensen met een goed geweten  de mogelijkheid hebben om Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap te leren. Bijgevolg zullen mensen overal in staat zijn de basis voor samenwerking te vinden, zodat de menselijke familie eindelijk een eenheid kan bewerkstelligen die hier nooit eerder is neergezet. Want er is een domineren door de Grotere Gemeenschap nodig om de mensheid te verenigen. En dit domineren vindt op dit moment plaats.

Het is jullie evolutie om op te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Het zal gebeuren, of jullie voorbereid zijn of niet. Het moet gebeuren. Voorbereiding, dan, wordt de sleutel. Begrijpen en helderheid – dit zijn de dingen die op dit moment noodzakelijk en nodig zijn in de wereld.

Overal hebben mensen grote spirituele gaven die hen in staat stellen om helder te zien en te weten. Deze gaven zijn nu nodig. Ze moeten herkend, gebruikt en vrijelijk gedeeld worden. Het is niet louter aan een groot leraar of een groot heilige in jullie wereld om dit te doen. Het moet nu door veel meer mensen gecultiveerd worden. Want de situatie brengt noodzakelijkheid met zich mee, en als noodzakelijkheid omarmd kan worden, brengt dat grote kansen met zich mee.

Echter, de vereisten om over de Grotere Gemeenschap te leren en om een begin te maken met het ervaren van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap zijn enorm. Nooit eerder hebben mensen zulke dingen moeten leren in zo’n korte tijdsspanne. Inderdaad, zelden zijn zulke zaken ooit eerder geleerd door iemand in jullie wereld. Maar de behoefte is nu veranderd. De omstandigheden zijn anders. Nu zijn er nieuwe invloeden in jullie midden, invloeden die jullie kunnen voelen en die jullie kunnen plaatsen.

De bezoekers trachten het mensen onmogelijk te maken om over deze visie en deze Kennis in henzelf te beschikken, want zij beschikken er zelf niet over. Zij zien de waarde ervan niet. Zij begrijpen de realiteit ervan niet. Hierin is de mensheid als geheel verder ontwikkeld dan zij. Maar dit is slechts een mogelijkheid, een beschikbaar vermogen dat nu gecultiveerd moet worden.

De buitenaardse aanwezigheid in de wereld groeit. Het groeit iedere dag, ieder jaar. Veel mensen laten zich door haar overreden, hun vermogen om te weten verliezend, verward rakend en afgeleid, gelovend in zaken die hen alleen maar verzwakken en machteloos maken ten opzichte van diegenen die hen proberen te gebruiken voor hun eigen doeleinden.

De mensheid is een opkomend ras. Zij is kwetsbaar. Zij staat nu tegenover een reeks omstandigheden en invloeden die zij nooit eerder onder ogen heeft moeten zien. Jullie hebben je alleen maar ontwikkeld om met elkaar te wedijveren. Jullie hebben nooit moeten wedijveren met andere vormen van intelligent leven. Echter, het is deze competitie die jullie zal sterken en jullie grootste eigenschappen op zal roepen als de situatie helder gezien en begrepen kan worden.

Het is de rol van de Ongezienen om deze kracht te voeden. De Ongezienen, die jullie terecht engelen zouden noemen, spreken niet alleen tot het menselijke hart maar tot harten overal die in staat zijn te luisteren en de vrijheid hebben verkregen om te luisteren.

We komen dan ook met een moeilijke boodschap, maar het is een boodschap van belofte en hoop. Misschien is het niet de boodschap die mensen willen horen. Het is met zekerheid niet de boodschap die de bezoekers zouden promoten. Het is een boodschap die gedeeld kan worden van persoon tot persoon en het zal gedeeld worden omdat het natuurlijk is om dat te doen. Echter de bezoekers en diegenen die onder hun overreding zijn gevallen zullen zo’n bewustzijn tegenwerken. Zij willen geen onafhankelijke mensheid zien. Dat is niet hun doel. Zij geloven zelf niet dat het heilzaam is. Daarom is het ons oprecht verlangen dat zonder onrust over deze ideeën nagedacht wordt. Maar wel met een serieuze instelling en een diepe betrokkenheid die hier op zijn plaats is.

Er zijn op dit moment veel mensen in de wereld, zoals wij begrijpen, die voelen dat er een voor de mensheid een grote verandering op komst is. De Ongezienen hebben ons deze zaken verteld. Dit gevoel van verandering wordt aan veel oorzaken toegeschreven. En veel uitkomsten worden voorspeld. Echter, tenzij jullie de realiteit kunnen beginnen te begrijpen dat de mensheid opkomt in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, hebben jullie nog niet het juiste verband om de bestemming van de mensheid of de grote verandering die plaatsvindt in de wereld te begrijpen.

Vanuit ons perspectief gezien worden mensen in hun tijd geboren om die tijd te dienen. Dit is een les in Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap, een onderricht waarin wij eveneens studenten zijn. Het onderwijst vrijheid en de kracht van een gemeenschappelijk doel. Het kent moreel gezag toe aan het individu en aan het kunnen verenigen van het individu met anderen – denkbeelden die in de Grotere Gemeenschap zelden geaccepteerd en overgenomen worden, want de Grotere Gemeenschap is geen hemels rijk. Het is de fysieke realiteit met de ontberingen van het overleven en alles wat dat met zich meebrengt. Alle wezens in deze realiteit hebben te kampen deze benodigdheden en kwesties. En hierin lijken jullie bezoekers meer op jullie dan jullie je realiseren. Ze zijn niet ondoorgrondelijk. Zij willen graag ondoorgrondelijk zijn, maar ze kunnen begrepen worden. Jullie hebben de macht om dit te doen, maar jullie moeten kijken met een heldere blik. Je moet kijken met een groter inzicht en weten met een grotere intelligentie, waarvan je de mogelijkheid hebt om die in jezelf te cultiveren.

Het is nu nodig voor ons om meer over het tweede gebied van beïnvloeding en overreding te vertellen. Dit is uiterst belangrijk en het is ons oprecht verlangen dat jullie deze zaken zullen begrijpen en in overweging nemen.

De religies in de wereld zijn de sleutel tot menselijke toewijding en menselijke loyaliteit, meer dan regeringen, meer dan enig ander instituut. Dit spreekt in het voordeel van de mensheid want dit soort religies zijn vaak moeilijk te vinden in de Grotere Gemeenschap. Jullie wereld is in die zin rijk, maar jullie kracht is tevens jullie zwakte en kwetsbaarheid. Veel mensen willen door de hemel geleid en benoemd worden, de leidraad van hun eigen leven overgeven en door een grotere spirituele macht geleid, geadviseerd en behoed worden. Dit is een zuiver verlangen, maar binnen de context van een Grotere Gemeenschap, moet grotere wijsheid gecultiveerd worden zodat dit verlangen ook vervuld kan worden. Het is erg verdrietig voor ons om te zien hoe mensen zo gemakkelijk hun gezag weggeven – iets wat ze zelfs nooit volledig gehad hebben, zullen ze gewillig weggeven aan diegenen die onbekend voor ze zijn.

Deze boodschap is bestemd voor mensen met een grotere spirituele affiniteit. Daarom is het noodzakelijk dat we uitweiden over dit onderwerp. Wij bepleiten een spiritualiteit die onderwezen wordt in de Grotere Gemeenschap, niet de spiritualiteit die bepaald wordt door naties, regeringen of politieke coalities, maar een natuurlijke spiritualiteit – het vermogen om te weten, te zien en te handelen. En toch wordt dit niet benadrukt door jullie bezoekers. Ze proberen mensen te laten geloven dat de bezoekers hun familie zijn, dat de bezoekers hun thuis zijn, dat de bezoekers hun broers en zusters zijn, hun moeders en vaders. Veel mensen willen geloven en dus geloven ze. Mensen willen hun persoonlijke gezag opgeven en dus geven ze het op. Mensen willen vrienden en redding zien in de bezoekers en dus is dit wat ze te zien krijgen.

Er is grote nuchterheid en objectiviteit nodig om door deze misleidingen en moeilijkheden heen te kijken. . Als de mensheid succesvol op wil komen in de Grotere Gemeenschap en haar vrijheid en haar zelfbeschikking wil behouden in een milieu van sterkere invloeden en grotere machten, zal het noodzakelijk zijn voor mensen om dit te doen. Hierin zou jullie wereld overgenomen kunnen worden zonder een schot te lossen, want geweld wordt gezien als primitief en lomp en wordt zelden gebruikt bij dit soort kwesties.

Je zou je af kunnen vragen, “ Betekent dit dat er een invasie van onze wereld plaatsvindt?” Wij moeten zeggen dat het antwoord hierop “ja” is, een invasie van de meest subtiele aard. Als je deze gedachten kan verdragen en er serieus over na kan denken, zal je deze zaken zelf kunnen inzien. Het bewijs voor deze invasie is overal. Je kan zien hoe menselijke bekwaamheid te niet wordt gedaan door het verlangen naar geluk, vrede en veiligheid. Hoe het begrip en het vermogen van mensen om te weten belemmerd wordt door invloeden zelfs binnen hun eigen culturen. Hoeveel groter zullen deze invloeden zijn binnen een omgeving van de Grotere Gemeenschap.

Dit is een moeilijke boodschap die wij moeten voorleggen. Dit is de boodschap die gebracht moet worden, de waarheid die uitgesproken moet worden, de waarheid die van wezenlijk belang is en niet kan wachten. Het is zo noodzakelijk voor mensen om nu op dit moment een grotere Kennis, een grotere wijsheid en zich een grotere spiritualiteit eigen te maken zodat ze eventueel hun ware geestesgaven kunnen vinden en in staat zijn om deze effectief te gebruiken.

Jullie vrijheid staat op het spel. De toekomst van jullie wereld staat op het spel. Het is hierom dat wij hiernaartoe gestuurd zijn om in naam van de Bondgenoten van de Mensheid te spreken. Er zijn diegenen in het universum die Kennis en Wijsheid levend houden en die de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap beoefenen. Zij reizen niet overal heen om andere werelden te beïnvloeden. Zij nemen geen mensen tegen hun wil mee. Zij stelen jullie dieren en jullie planten niet. Zij oefenen geen invloed uit op jullie regeringen. Zij proberen niet te fokken met de mensheid teneinde hier een nieuw leiderschap te creëren. Jullie bondgenoten bemoeien zich niet met menselijke aangelegenheden. Zij manipuleren de menselijk bestemming niet. Zij kijken toe vanaf een afstand en ze sturen afgezanten zoals wijzelf, met een groot risico voor ons, om advies en bemoediging te geven en om zaken te verduidelijken wanneer dat nodig mocht blijken. Wij komen daarom in vrede met een essentiële boodschap.

Nu moeten wij praten over het vierde gebied waarin jullie bezoekers zich proberen te vestigen en dat is door middel van  onderling kruisen. Ze kunnen niet in jullie milieu leven. Ze hebben jullie fysieke uithoudingsvermogen nodig. Zij hebben jullie natuurlijke affiniteit met de wereld nodig. Zij hebben jullie vermogen tot voortplanting nodig. Zij willen ook een band met jullie scheppen want ze begrijpen dat dit loyaliteit creëert. Op een bepaalde manier raken ze hier ingeburgerd, omdat de nakomelingen van zo’n programma bloedverwanten in de wereld zullen hebben en tegelijkertijd loyaal zullen zijn naar de bezoekers. Misschien lijkt dit ongeloofwaardig, maar, het is echter zo absoluut waar.

De bezoekers zijn niet hier om jullie voortplantingsvermogen van jullie af te pakken. Zij zijn hier om zichzelf te vestigen. Zij willen dat de mensheid in hun gelooft en hen dient. Zij willen dat de mensheid voor hen werkt. Ze zullen alles beloven, alles bieden en alles doen om dit doel te bereiken. Echter, alhoewel hun overtuigingskracht groot is, is hun aantal gering. Maar hun invloed groeit en hun kruisingsprogramma, dat al een aantal generaties onderweg is, zal ten slotte doeltreffend zijn. Er zullen mensen met een grotere intelligentie zijn, die echter niet de mensheid vertegenwoordigen. Zulke zaken zijn mogelijk en zijn talloze keren gebeurd in de Grotere Gemeenschap. Jullie hoeven alleen naar jullie eigen geschiedenis te kijken om de invloed van culturen en rassen op elkaar te zien, om te zien hoe dominerend en invloedrijk deze interacties kunnen zijn.

Dus brengen we belangrijk nieuws met ons mee, serieus nieuws. Maar je moet moed vatten, want dit is geen tijd voor ambivalentie. Dit is geen tijd om een uitvlucht te zoeken. Dit is geen tijd om je bezig te houden met je eigen geluk. Dit is een tijd om een bijdrage aan de wereld te leveren, om de menselijke familie te sterken en om die natuurlijke vermogens op te roepen die in mensen aanwezig zijn – het vermogen om te zien, te weten en te handelen in harmonie met elkaar. Deze vermogens kunnen tegenwicht bieden aan de invloed die op de mensheid wordt uitgeoefend op dit moment, maar deze vermogens moet groeien en gedeeld worden. Dit is uiterst belangrijk.

Dit is ons advies. Het is goed bedoeld. Wees blij dat jullie bondgenoten in de Grotere Gemeenschap hebben, want bondgenoten zullen jullie nodig hebben. Jullie treden een groter universum binnen, vol met machten en invloeden die jullie nog niet geleerd hebben te neutraliseren. Jullie begeven je in een groter panorama van leven. En jullie moeten je hierop voorbereiden. Onze woorden zijn slechts een deel van de voorbereiding. Een voorbereiding wordt nu naar de wereld gestuurd. Zij komt niet bij ons vandaan. Zij komt van de Schepper van al het leven. Zij komt precies op tijd. Want dit is de tijd voor de mensheid om sterk en wijs te worden. Jullie hebben het vermogen om dit te doen. En de gebeurtenissen en omstandigheden in jullie leven scheppen een grote noodzaak hiervoor.