Boodschap van Marshall Vian Summers

Gedurende vijfentwintig jaar, ben ik ondergedompeld in een religieuze ervaring. Dit heeft geresulteerd in het ontvangen van een enorme hoeveelheid geschriften over de natuur van menselijke spiritualiteit en de menselijke bestemming binnen een groter veld van intelligent leven in het Universum. Deze geschriften die deel uitmaken van het onderricht over de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap, bevatten een theologisch raamwerk dat rekenschap geeft van leven en de aanwezigheid van God binnen de Grotere Gemeenschap; de immense uitgestrektheid van ruimte en tijd die wij kennen als ons Universum.

De kosmologie die ik aan het ontvangen ben bevat vele boodschappen, waarvan een over de mensheid gaat die opkomt in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven en dat we ons hierop moeten voorbereiden. Inherent aan deze boodschap is het begrip dat de mensheid niet alleen in het Universum en zelfs niet alleen in onze eigen wereld is, en dat binnen deze Grotere Gemeenschap de mensheid vrienden, concurrenten en tegenstanders zal hebben.

Deze grotere realiteit werd dramatisch bevestigd door de plotselinge en onverwachte transmissie van de eerste set van de Bondgenoten van de Mensheid Briefings in 1997. Drie jaar daarvoor, in 1994, had ik het theologisch raamwerk ontvangen om de Bondgenoten Briefings te kunnen begrijpen in mijn boek Greater Community Spirituality – A New Revelation. Op dat punt, als het resultaat van mijn spiritueel werk en geschriften, werd het mij duidelijk dat de mensheid bondgenoten in het Universum heeft die bezorgd zijn over het welzijn en de toekomst van ons ras.

Binnen de groeiende kosmologie die aan mij werd geopenbaard zit het begrip dat in de geschiedenis van intelligent leven in het Universum ethisch gevorderde rassen de plicht hebben om hun wijsheid door te geven aan jonge opkomende rassen zoals dat van jullie en dat dit doorgeven plaats moet vinden zonder directe bemoeienis of inmenging in de aangelegenheden van dat jonge ras. De bedoeling hier is om te informeren, niet in te mengen. Dit “naar beneden doorgeven van wijsheid” vertegenwoordigt een lang bestaand ethisch raamwerk betreffende Contact met opkomende rassen en hoe het uitgevoerd zou moeten worden. De twee sets Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn een duidelijke demonstratie van dit model van niet-bemoeien en ethisch Contact. Dit model zou een leidraad en een standaard moeten zijn die wij van andere rassen zouden moeten verwachten bij hun poging om contact met ons te maken of onze wereld te bezoeken. Deze demonstratie van ethisch Contact staat echter in sterk contrast tot de Interventie die op dit moment plaatsvindt in de wereld.

Wij bewegen ons naar een positie van extreme kwetsbaarheid. Met het schrikbeeld van afname van hulpbronnen, verpaupering van  het milieu en het risico van verdere verscheuring van de menselijke familie dat met de dag groeit, zijn wij rijp voor Interventie. Wij leven in ogenschijnlijke isolatie op een rijke en waardevolle planeet die gezocht wordt door anderen van voorbij onze kusten. Wij zijn afgeleid en verdeeld en zien niet het grote gevaar dat ingrijpt bij onze grenzen. Het is een fenomeen dat zich in de geschiedenis keer op keer herhaald heeft betreffende het lot van geïsoleerde inheemse volkeren die voor de eerste keer geconfronteerd werden met Interventie. Wij zijn niet realistisch in onze aannamen over de machten en weldaad van intelligent leven in het Universum. En wij beginnen nu pas de conditie te inventariseren die wij gecreëerd hebben voor onszelf binnen onze eigen wereld.

De impopulaire waarheid is dat de menselijke familie niet gereed is voor een directe ervaring van Contact en zeker niet gereed voor een interventie. Wij moeten eerst ons huis op orde brengen. Wij hebben nu nog niet de volwassenheid als soort om ons in te laten met andere rassen in de Grotere Gemeenschap vanuit een positie van eenheid, kracht en inzicht. En totdat wij zo’n positie kunnen bereiken, als we dat ooit kunnen, zou geen andere ras moeten proberen om zich direct in te mengen in onze wereld. De Bondgenoten leveren ons broodnodige wijsheid en perspectief, toch mengen ze zich niet in. Zij vertellen ons dat ons lot in onze handen ligt en moet liggen. Zo is de last van vrijheid in het Universum.

Hoe dan ook, ongeacht ons gebrek aan gereedheid vindt Interventie plaats. De mensheid moet zich nu hierop voorbereiden, de drempel met de grootste consequenties uit de menselijke geschiedenis. Anders dan slechts een toevallige getuige te zijn van dit fenomeen, bevinden we ons in het centrum hiervan. Het gebeurt, of we ons er bewust van zijn of niet. Het heeft de macht om de uitkomst voor de mensheid te veranderen. En het heeft alles te maken met wie wij zijn en waarom wij hier in de wereld zijn in deze tijd.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is gegeven om zowel de leerstelling als de voorbereiding te leveren die wij nu nodig hebben om deze drempel tegemoet te treden, om de menselijke geest te vernieuwen en om een nieuwe koers te zetten voor de menselijke familie. Het richt zich tot de noodzaak voor menselijke vereniging en samenwerking; de vooraanstaande plaats van Kennis, onze spirituele intelligentie, en de grotere verantwoordelijkheden die we nu aan moeten nemen op de grens van de ruimte. Het vertegenwoordigt een Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven.

Mijn missie is om deze grotere kosmologie en voorbereiding in de wereld te brengen en daarmee een nieuwe hoop en belofte voor een worstelende mensheid. Mijn lange voorbereiding en het immens lesmateriaal in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap zijn hier voor dit doel. De Briefings van Bondgenoten van de Mensheid zijn slechts een klein deel van deze grotere boodschap. Het is nu tijd om onze onafgebroken conflicten te beëindigen en ons voor te bereiden op leven in de Grotere Gemeenschap. Om dit te bewerkstelligen hebben wij een nieuw begrip nodig van onszelf als een volk – de inheemse bevolking van deze wereld, geboren uit een spiritualiteit – en van onze kwetsbare positie als een jong opkomend ras in het Universum. Dit is mijn boodschap voor de mensheid en dit is waarom ik gekomen ben.

MARSHALL VIAN SUMMERS