Belangrijke termen

DE BONDGENOTEN VAN DE MENSHEID: een klein groep van fysieke wezens uit de Grotere Gemeenschap die zich schuil houden in de nabijheid van onze wereld binnen ons zonnestelsel. Hun missie bestaat uit observeren, rapporteren en ons adviseren over de activiteiten van de buitenaardse bezoekers en de interventie in de wereld nu. Zij vertegenwoordigen de Wijzen in vele werelden.

 

DE BEZOEKERS: een aantal andere rassen uit de Grotere Gemeenschap die onze wereld “bezoeken” zonder onze toestemming en die zich actief inmengen in de menselijke aangelegenheden. De bezoekers zijn verwikkeld in een lang proces om zich in de stof en de ziel van het menselijk leven te integreren, teneinde heerschappij over de hulpbronnen en de bevolking van de wereld te verkrijgen

 

DE INTERVENTIE: De aanwezigheid, het doel en de activiteiten van de bezoekers in de wereld.

 

HET PACIFICATIE PROGRAMMA: het programma van overreding en beïnvloeding van de bezoekers dat tracht het bewustzijn en onderscheidingsvermogen van mensen ten opzichte van de Interventie te ontnemen teneinde de mensheid passief en meegaand te maken.

 

DE GROTERE GEMEENSCHAP: De ruimte. Het immense fysieke en spirituele Universum waarin de mensheid opkomt, dat ontelbare manifestaties van intelligent leven bevat.

 

DE ONGEZIENEN: De Engelen van de Schepper die de spirituele ontwikkeling van bewuste wezens overal in de Grotere Gemeenschap overzien. De Bondgenoten noemen ze “De Ongezienen”.

 

DE MENSELIJKE BESTEMMING: De mensheid is bestemt om op te komen in de Grotere Gemeenschap. Dit is onze evolutie.

 

DE COLLECTIEVEN: Complexe hiërarchische organisaties die uit meerdere buitenaardse rassen bestaan, allen aan elkaar gebonden middels een gemeenschappelijke loyaliteit. Er is meer dan een collectief in de wereld aanwezig tegenwoordig, waar de buitenaardse bezoekers bij thuishoren. De collectieven hebben concurrende agenda’s.

 

DE MENTALE OMGEVING: Het milieu van gedachten en mentale invloed.

 

KENNIS: De spirituele intelligentie die binnen ieder persoon leeft. De Bron van alles wat we weten. Intrinsiek begrip. Eeuwige Wijsheid. Het tijdloze deel van onszelf dat niet kan worden beïnvloed, gemanipuleerd of gecorrumpeerd. Een potentieel in alle intelligent leven. Kennis is God in jou en God is alle Kennis in het Universum.

 

DE WEGEN VAN INZICHT: Verschillende leringen in De Weg van Kennis die in vele werelden van de Grotere Gemeenschap onderwezen worden.

 

DE WEG VAN KENNIS VAN DE GROTERE GEMEENSCHAP: Een spirituele leerstelling van de Schepper die in veel werelden in de Grotere Gemeenschap beoefend wordt. Het onderricht hoe Kennis te ervaren en tot uitdrukking te brengen, en hoe individuele vrijheid te behouden in het Universum. Deze leerstelling werd hiernaartoe gestuurd om de mensheid op de realiteiten van leven in de Grotere Gemeenschap voor te bereiden.