Előszó

 

Elég ritka egy olyan könyvet találni, amely megváltoztatja valakinek az életét, de még ennél is rendkívülibb egy olyan munkával találkozni, aminek meg van a lehetősége, hogy befolyással legyen az emberi történelemre.

Majdnem negyven évvel ezelőtt, mielőtt még nem létezett környezetvédelmi mozgalom, egy bátor nő megírta az egyik leginkább provokatív és ellentmondásos könyvet, amely megváltoztatta a történelem menetét. Rachel Carson, Silent Spring című könyve világszerte elültette a környezetszennyezés veszélyének tudatos csíráját és ez belobbantotta egy aktivista szinpátiáját, amely napjainkig is tart. Az elsők között volt, aki nyilvánosan is kijelentette, hogy a növényvédő szerek és vegyi mérgek fenyegető hatással vannak minden életformára és ezért Carson-t először nevetségesnek tartották és megrágalmazták, sokan még a saját rangsorában is, de végül a 20. század egyik legfontosabb hangjaként tartották. A Silent Spring-et széles körben még mindig a környezetvédelem fordulópontjaként tartják.

Napjainkban, amikor a közöttünk folyamatosan zajló földönkívüli portyázásokról még nincs a nyilvánosság elött elterjedt köztudás, egy hasonlóan bátor ember – egy előzetesen elrejtett spirituális tanító – előlép egy rendkívüli és nyugtalanító, a planetáris szféránkról túlról érkező közlemény tényállásával. Az Emberiség Szövetségeseivel, Marshall Vian Summers ez idők első spirituális vezetője, aki egyértelműen kijelenti, hogy a földönkívüli „látogatóink” hivatlan jelenléte és titkos tevékenysége komoly veszélyt jelent az emberi szabadságra nézve.

Míg a kezdetekben, úgy mint Carson, Summers is biztosan fog gúnnyal és becsmérléssel találkozni, de lehet, hogy végül a világ egyik legfontosabb hangjaként lesz elismerve a földönkívüli intelligencia, az emberi spiritualitás és a tudatosság fejlődése terén. Hasonlóképpen, Az Emberiség Szövetségesei kulcsfontosságú lehet a fajunk jövőjének biztosításában – ráébresztve bennünket nem csak a csendes alien invázió komoly kihívásaira, de ugyancsak beindítva egy példátlan ellenállási mozgalmat és a jogi felhatalmazást.

Bár e robbanásszerűen ellentmondásos anyag származási körülményeit tekintve, lehet, hogy ez egyeseknek problémát jelenthet, de a szempontjai amit képvisel és a sürgős üzenete amit közvetít, mélységes megfontolást és határozott választ követel. Itt mi mindannyian valószerűen szembesülünk azzal az állítással, hogy az egyre növekvő UFO-k megjelenése és az egyébb ehhez kapcsolódó jelenségek tünete nem kevesebb mint egy árnyalt és ez idáig ellenállás nélküli, földönkívüli erők által történő beavatkozás, akik igyekeznek a Föld erőforrásait teljes egészében a saját javukra kihasználni.

Hogyan lehet megfelelő módon reagálni egy ilyen aggasztó és felháborító állításra? Figyelmen kívül hagyjuk vagy egyből el kellene utasítanunk, úgy mint ahogy azt sokan Carson ellenzői tették? Vagy meg kellene vizsgálni és megpróbálni megérteni, hogy pontosan mi is van itt felajánlva?

Ha úgy döntünk, hogy kivizsgáljuk és értelmezzük, ez az ami találni fogunk: Az alapos áttekintése az elmúlt évtizedekben világszerte elterjedt UFO tevékenységnek és más nyilvánvaló földönkívüli jelenségek (pl. alien elrablás és implantátumok, állatokon elkövetett csonkítások és még a pszihológiai „megszállottság” is) területén zajló kutatás, elegendő bizonyítékot halmoz fel a Szövetségesek álláspontja mellett; valójában a Szövetségesek tájékoztatóiban található információk elképesztő módon tisztázzák és számot adnak azokról a nagyrészben rejtélyes, de folytatódó bizonyítékokról, melyek évtizedek óta zavarba ejtették a kutatókat.

Miután ezeket a kérdéseket megvizsgáltuk és magunknak eleget tettünk, hogy a Szövetségesek üzenete nem csak elfogadható, de meggyőző is, azután mi következik? Mindezek a szempontok ahhoz az elkerühetetlen következtetéshez vezetnek, hogy a napjainkban lévő helyzet mély párhuzamban áll a 15. században történt európai „civilizáció” amerikai kontinensre való behatolásával, amikor a bennszülött népek képtelenek voltak felfogni és megfelelően választ adni a partjaikat látogató erők összetettségére és a veszélyére. A „látogatók” Isten nevében jöttek, lenyűgöző technológiát bemutatva és azt állítva, hogy egy sokkal fejlettebb és civilizáltabb életformát ajánlanak. ( Fontos megjegyezni, hogy az európai hódítok nem „ testet öltött gonoszok” voltak, hanem csupán az alkalom kihasználói, így egy nem szándékos pusztítást hagyva maguk után örökségül.)

Itt a lényeg: Az alapvető szabadságjogok radikális és széles körű megsértése, melyet az őshonos Amerikaiak ezt követően megtapasztaltak – beleértve a népességük gyors megtizedelését – nem csak egy nagyszabású emberi tragédia, de a jelenlegi helyzetre nézve ugyancsak egy hatékony szemléltetési példa. Ez alkalommal, mi mindannyian az őshonos emberei vagyunk ennek a világnak és ha csak közösen nem tudunk egy kreatív és egységes választ összehozni, mi is hasonló sorsot fogunk elszenvedni. Ez az a felismerés, ami Az Emberiség Szövetségeseiből pontosan kivehető.

De mégis ez a könyv meg tudja változtatni az életünket, mert aktiválja azt a mélyebb belső hangot, amely figyelmeztet minket arra a célra, hogy miért is élünk az emberi történelem ezen pillanataiban és nem kevesebbel, mint a sorsfeladatunkkal állít szembe. Itt mi a legkényelmetlenebb felismeréssel vagyunk szembeállítva: Meglehet, hogy az emberiség jövője azon múlik, hogy miként reagálunk erre az üzenetre.

Míg Az Emberiség Szövetségesei mélységesen tanulságos, nincs benne félelem vagy ítéletnapi lehangoltságra való felbujtás. Ehelyett az üzenet a jelenleg létező legveszélyesebb és legnehezebb helyzetben rendkívüli reményt nyújt. A nyilvánvaló szándéka az, hogy megőrizze és lehetségessé tegye az emberi szabadságot és beindítsa az egyéni és együttes reakciót az alien beavatkozás ellen.

Maga Rachel Carlson prófétai módon, találóan azonosította a problémát, mely a jelenlegi válságra való reagálási képességünket akadályozza: „Még mindig nem váltunk elég éretté”, mondta, „hogy magunkra úgy gondoljunk, mint e terjedelmes és elképesztő világegyetemnek csak egy rendkívül parányi része”. Nyilvánvaló, hogy már régóta szükségünk van egy önmagunkról alkotott új felfogásra, a kozmoszban elfoglalt helyünkről, és a Nagyobb Közösségben lévő életről (a terjedelmesebb fizikai és spirituális világegyetem, amelybe most beleolvadunk). Szerencsésen Az Emberiség Szövetségesei egy megdöbbentően lényeges szellemi tanítások és gyakorlatok egész tárházának nyít utat, amely az illetékes a faj érettségi szintjének a figyelembe vételével olyan szemlélet elültetését ígéri, amely sem nem földhözragadt sem nem emberközpontú, hanem ehelyett egy ősibb, mélyebb és sokkal univerzálisabb hagyományokban gyökerezik.

Végső soron Az Emberiség Szövetségesei próbára teszi szinte minden alapvető valóságról alkotott fogalmunkat, ezzel párhuzamosan megadva nekünk a számunkra a legnagyobb lehetőséget a fejlődésre és a legnagyobb kihívást a túlélésre. Míg a jelenlegi válság a faji önrendelkezésünket fenyegeti, de egy nagyon is szükséges alapot is adhat, ami által egységet hozhat az emberi faj számára – e nagyobb összefüggés nélkül ez szinte lehetetlen lenne. Az Emberiség Szövetségesei által kínált perspectívával és a Summers által képviselt terjedelmes tanításokkal, megkaptuk mind a szükségszerűség és mind az inspirálás együttes tényezőinek mélyebb megértését, hogy ez az emberiség további fejlődését szolgálja.

 

A Time Magazin e riportjában szemlélteti a 20. század 100 legbefolyásosabb hangját, melyben Peter Mattheisen a következőket írta Rachel Carsonról: ”A környezetvédelmi mozgalom létezése előtt volt egy bátor nő és az ő nagyon merész könyve.” Néhány év múlva mi is lehet, hogy hasonlóan vélekedünk Marshall Vian Summersről: Mielőtt még nem létezett emberi szabadság mozgalom, hogy ellenálljunk a földönkívüli Beavatkozásnak, volt egy bátor férfi és az ő nagyon merész üzenete, Az Emberiség Szövetségesei. Ez alkalommal legyen a válaszunk lehetőleg sokkal gyorsabb, még határozottabb és sokkal egyesültebb.

MICHAEL BROWNLEE

újságíró