Lukijalle

Ihmiskunnan Liittolaiset on annettu valmistamaan ihmisiä täysin uuteen todellisuuteen, joka on valtaosin piilossa ja tunnistamaton maailmassa tänään. Se tarjoaa uuden näkökulman, joka voimaannuttaa ihmisiä kohtaamaan suurimman haasteen ja mahdollisuuden, jonka olemme rotuna ikinä kohdanneet. Liittolaisten Tiedonannot sisältävät lukuisia kriittisiä ellei jopa hälyttäviä lausuntoja lisääntyvästä maapallon ulkopuolisten interventiosta ja integraatiosta ihmisrotuun sekä muukalaisten aktiviteeteista ja salaisesta agendasta. Liittolaisten Tiedonantojen tarkoituksena ei ole tarjota kiistatonta todistusaineistoa muukalaisten vierailujen todellisuudesta maailmassamme, mikä on jo hyvin dokumentoitu monissa muissa tätä aihetta käsittelevissä hienoissa kirjoissa ja tutkimusraporteissa. Liittolaisten Tiedonantojen tarkoituksena on käsitellä tämän ilmiön dramaattisia ja kauaskantoisia seurauksia, kyseenalaistaa siihen liittyviä inhimillisiä taipumuksiamme ja oletuksiamme sekä antaa ihmissuvulle hälytys meitä nyt kohtaavasta suuresta kynnyksestä. Liittolaisten Tiedonannot tarjoavat pilkahduksen älyllisen elämän todellisuuteen maailmankaikkeudessa ja siihen mitä Kontakti todella merkitsee. Monille lukijoille Ihmiskunnan Liittolaisten paljastukset ovat täysin uusia. Toisille ne ovat vahvistus asioista, joita he ovat jo pitkään tunteneet ja tienneet.

Vaikka tämä kirja tuo kiireellisen viestin, se kertoo myös siirtymisestä kohti korkeampaa tietoisuutta nimeltä ”Tietous” (engl. Knowledge), joka sisältää laajemman ihmisten ja rotujen välisen telepaattisen tilan. Tämä huomioiden Liittolaisten Tiedonannot lähetettiin kirjan kirjoittajalle Marshall Vian Summersille monirotuiselta maapallon ulkopuoliselta ryhmältä, joka kutsuu itseään ”Ihmiskunnan Liittolaisiksi” (engl. Allies of Humanity). He kuvailevat itseään fyysisiksi toisista maailmoista tuleviksi olennoiksi, jotka ovat kokoontuneet aurinkokuntaamme lähelle maapalloa tarkkaillakseen niiden avaruuden muukalaisten kommunikaatiota ja aktiviteetteja, jotka ovat maailmassamme sekaantumassa ihmiskunnan asioihin. He korostavat, että he itse eivät ole fyysisesti läsnä maailmassamme ja että he ovat tarjoamassa meille tarvittavaa viisautta, eivät teknologiaa tai väliintuloa.

Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot annettiin Marshall Vian Summersille yhden vuoden kuluessa. Ne tarjoavat näkökulman ja näkymän monimutkaiseen aiheeseen, joka vuosikymmeniä kestäneestä todistusaineiston kertymisestä huolimatta edelleen askarruttaa tutkijoita. Kuitenkaan tämä näkökulma ei ole romanttinen, spekulatiivinen eikä idealistinen. Päinvastoin se on suorasukaisen realistinen ja vailla kompromisseja aina siihen pisteeseen asti, että se voi olla melko haasteellinen jopa aihealueeseen hyvin perehtyneelle lukijalle.

Sen vuoksi sisäistääksesi sen, mitä tämä kirja tarjoaa, edellytetään luopumista ainakin hetkeksi monista uskomuksista, olettamuksista ja kysymyksistä, joita sinulla voi olla koskien maapallon ulkopuolisten kontaktia ja jopa koskien sitä, miten tämä kirja on vastaanotettu. Tämän kirjan sisältö on kuin pulloposti maailman ulkopuolelta. Näin ollen meidän ei tulisi olla huolissamme pullosta vaan itse viestistä.

Jotta voimme todella ymmärtää tätä haastavaa viestiä, meidän täytyy kohdata ja kyseenalaistaa monia olemassaolevia olettamuksia ja taipumuksia koskien maapallon ulkopuolisen kontaktin todellisuutta. Näitä ovat:

 • kieltäminen
 • toiveikkaat odotukset
 • uskomusten vahvistaminen todistusaineiston väärällä tulkinnalla
 • pelastuksen haluaminen ja odottaminen ”vierailijoilta”
 • uskominen siihen, että maapallon ulkopuolinen teknologia pelastaa meidät
 • epätoivon ja alistumisen tunne sen suhteen, jonka oletamme olevan ylivoimainen voima
 • paljastusten vaatiminen hallituksilta, mutta ei paljastusten vaatimista avaruuden muukalaisilta
 • ihmiskunnan johtajien ja instituutioiden tuomitseminen samalla kun hyväksymme “vierailijat” kyseenalaistamatta
 • olettamalla hyvän tarkoituksen, koska he eivät ole hyökänneet tai miehittäneet meitä
 • olettamalla, että kehittynyt teknologia tarkoittaa kehittynyttä etiikkaa ja hengellisyyttä
 • uskomalla, että tämä ilmiö on mysteeri, vaikka tosiasiassa se on täysin käsitettävissä oleva tapahtuma
 • uskomalla, että avaruuden muukalaisilla on jonkinlainen oikeus ihmiskuntaan ja tähän planeettaan
 • sekä uskominen, että ihmiskunta on parantumaton eikä se voi selviytyä omillaan.

Liittolaisten Tiedonannot haastavat tällaiset olettamukset ja taipumukset sekä paljastavat monia myyttejä, joita meillä on niistä, jotka ovat vierailemassa planeetallamme ja siitä, miksi he ovat täällä.

Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot antavat meille laajemman näkökulman ja syvemmän ymmärryksen kohtalostamme maailmankaikkeuden älyllisen elämän laajemmassa panoraamassa. Saavuttakseen tämän Liittolaiset eivät puhu meidän analyyttiselle mielellemme vaan Tietoudelle, sille syvemmälle osalle meidän olemuksestamme, jossa totuus, olkoon se kuinka pimennossa tahansa, voidaan erottaa ja kokea.

Ihmiskunnan Liittolaisten Ensimmäinen Kirja herättää monia kysymyksiä, jotka vaativat syvempää tutkiskelua ja mietiskelyä. Sen painopisteenä ei ole tarjota nimiä, päivämääriä ja paikkoja vaan sellainen näkökulma avaruuden muukalaisten läsnäoloon maailmassa ja elämään maailmankaikkeudessa, jollaista meillä ihmisillä ei muuten voisi olla. Koska elämme edelleen eristyneisyydessä planeettamme pinnalla, emme voi vielä nähdä emmekä tietää, mitä on käynnissä koskien älyllistä elämää rajojemme ulkopuolella. Tätä varten me tarvitsemme apua, hyvin epätavallista apua. Me emme ehkä aluksi tunnista tai hyväksy sellaista apua. Se on kuitenkin täällä.

Liittolaiset ovat ottaneet tehtäväkseen varoittaa meitä riskeistä, jotka liittyvät siirtymiseemme älyllisen elämän Suuryhteisöön sekä auttaa meitä onnistuneesti tämän kynnyksen yli siten, että ihmiskunnan vapaus, itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus voidaan säilyttää. Liittolaiset ovat täällä kertomassa, että ihmiskunnan on tarpeen määritellä omat ”Kanssakäymisen Säännöt” näinä ennennäkemättöminä aikoina. Liittolaisten mukaan olemme kykeneviä ottamaan meille tarkoitetun paikkamme täysikasvuisena ja vapaana rotuna Suuryhteisössä, jos olemme viisaita, valmistautuneita ja yhdistyneitä.

Sinä aikana kun tämä sarja tiedonantoja tapahtui, liittolaiset toistivat tiettyjä avainajatuksia, joiden he tunsivat olevan elintärkeitä ymmärryksemme muodostumiselle. Olemme ylläpitäneet nämä toistot kirjassa säilyttääksemme heidän kommunikaationsa aikomuksen ja eheyden. Johtuen liittolaisten viestin kiireellisestä luonteesta, ja johtuen maailmassa olevista voimista, jotka vastustaisivat tätä viestiä, on näissä toistoissa viisautta ja välttämättömyyttä.

Vuoden 2001 Ihmiskunnan Liittolaisten Ensimmäisen Kirjan julkaisun jälkeen Liittolaiset antoivat toisen kokoelman tiedonantoja täydentääkseen elintärkeää viestiään ihmiskunnalle. Ihmiskunnan Liittolaisten Toinen Kirja, julkaisuvuosi 2005, esittelee hätkähdyttävää uutta tietoa lähiavaruudessamme olevien rotujen välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmiskunnan asioisen sekaantuvien rotujen luonteesta, tarkoituksesta ja salaisimmista aktiviteeteista. Kiitos niiden lukijoiden, jotka tunsivat Liittolaisten viestin kiireellisyyden ja käänsivät Tiedonannot muille kielille, on maailmanlaajuinen tietoisuus intervention todellisuudesta laajenemassa.

Me täällä New Knowledge Libraryssa pidämme näitä kahta kokoelmaa Tiedonantoja mahdollisesti yhtenä tärkeimmistä viesteistä maailmalle tänään. Ihmiskunnan Liittolaiset ei ole vain jälleen yksi kirja, joka spekuloi UFOjen tai Maan ulkopuolisten vierailijoiden ilmiöstä. Se on aito mullistava viesti, joka kohdistuu suoraan avaruuden muukalaisten Intervention perimmäiseen tarkoitukseen herättääkseen sen tietoisuuden, jonka tarvitsemme kohdataksemme edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet.

– NEW KNOWLEDGE LIBRARY

Viesti Marshall Vian Summersilta

25 vuotta olen syventynyt uskonnolliseen kokemukseen. Tämä on johtanut minut vastaanottamaan laajan kokoelman kirjoituksia ihmisen hengellisyyden luonteesta ja ihmiskunnan kohtalosta maailmankaikkeuden älyllisen elämän laajemmassa panoraamassa. Nämä kirjoitukset, jotka on sisällytetty Suuryhteisön Tietouden Tien opetuksiin, sisältävät teologisen viitekehyksen, joka huomioi elämän ja Jumalan läsnäolon Suuryhteisössä, siinä valtavan laajassa avaruudessa ja ajassa, jonka tiedämme olevan universumimme.

Se kosmologia, jota olen vastaanottanut, sisältää monta sanomaa, joista yksi on se, että ihmiskunta on nousemassa älyllisen elämän Suuryhteisöön ja tähän meidän on valmistauduttava. Luontaista tälle sanomalle on se ymmärrys, että ihmiskunta ei ole yksin maailmankaikkeudessa eikä edes yksin meidän omassa maailmassamme ja että tässä Suuryhteisössä ihmiskunnalla on ystäviä, kilpailijoita ja vastustajia.

Tämä laajempi todellisuus vahvistui dramaattisesti yhtäkkisessä ja odottamattomassa Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonantojen ensimmäisen kokoelman lähetyksessä 1997. Kolme vuotta aiemmin vuonna 1994 olin vastaanottanut teologisen viitekehyksen Liittolaisten Tiedonantojen sisäistämiseen, joka on kirjassani Greater Community Spirituality: A New Revelation. Silloin henkisen työn ja kirjoituksien tuloksena tulin tietoiseksi siitä, että ihmiskunnalla on liittolaisia maailmankaikkeudessa, jotka ovat huolissaan rotumme hyvinvoinnista ja vapaudesta tulevaisuudessa.

Siihen kosmologiseen tietoon, joka minulle paljastettiin, sisältyy ymmärrys, että maailmankaikkeuden älyllisen elämän historiassa eettisesti edistyneillä roduilla on velvollisuus antaa viisautensa perintönä sellaisille nuorille orastaville roduille kuin ihmiskunta ja tämän perinnön jaon pitää tapahtua ilman suoraa sekaantumista kyseisen nuoren rodun asioihin. Aikomuksena tässä on tiedonanto ei sekaantuminen. Tämä “viisauden välittäminen” edustaa pitkään olemassa ollutta eettistä kehystä koskien ulkopuolista kontaktia orastaviin rotuihin ja kuinka se toteutetaan. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot ovat malliesimerkki väliintulosta pidättäytymisestä ja eettisestä kontaktista. Tämän malliesimerkin pitäisi olla meitä opastava valo ja standardi, jota meidän pitäisi edellyttää muilta maapallon ulkopuolisilta roduilta, jotka yrittävät ottaa meihin yhteyttä tai vierailla maailmassamme. Ja kuitenkin tämä esimerkki eettisestä kontaktista näyttäytyy selkeänä vastakohtana avaruuden muukalaisten Interventiolle maailmassamme tänään.

Olemme joutumassa äärimmäisen haavoittuvaan asemaan. Luonnonvarojen hupenemisen, ympäristöongelmien lisääntymisen ja ihmissuvun lisääntyvän jakautumisen uhkan kasvaessa päivä päivältä olemme kypsiä interventiolle. Elämme näennäisessä eristyneisyydessä rikkaassa ja arvokkaassa maailmassa, jota muut planeettamme rajojen ulkopuolella olevat havittelevat. Olemme hajamielisiä ja jakautuneita emmekä huomaa suurta väliintulon vaaraa ulkorajoillamme. Se on ilmiö, joka on toistunut yhä uudelleen historiassa koskien niiden eristyneiden alkuperäisasukkaiden kohtaloa, jotka kohtasivat ensimmäistä kertaa ulkopuolisen kulttuurin väliintulon. Olemme epärealistisia oletuksissamme maailmankaikkeuden älyllisen elämän voimista ja hyväntahtoisuudesta. Ja olemme vasta alkaneet kantaa vastuuta niistä olosuhteista, jotka olemme itse omaan maailmaamme luoneet.

Epäsuosittu totuus on, että ihmissuku ei ole valmis suoraan maapallon ulkopuoliseen kontaktikokemukseen ja todellakaan se ei ole valmis avaruuden muukalaisten väliintuloon. Meidän on ensin laitettava oma kotimme kuntoon. Meidän lajimme ei ole vielä riittävän kypsä kohtaamaan toisia rotuja Suuryhteisöstä yhtenäisyyden, vahvuuden ja arviointikyvyn tilassa. Ja ennen kuin voimme saavuttaa sellaisen tilan, jos koskaan kykenemme, ei mikään maapallon ulkopuolinen rotu saisi sekaantua asioihimme maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaiset tarjoavat meille hyvin tarpeellista viisautta ja näkökulmaa puuttumatta kuitenkaan meidän asioihimme. He kertovat meille, että kohtalomme on ja tulisi olla omissa käsissämme. Tämä on vapauden taakka maailmankaikkeudessa.

Riippumatta valmiutemme puuttumisesta Interventio on kuitenkin tapahtumassa. Ihmiskunnan täytyy nyt valmistautua tähän: yhteen seuraamuksellisimmista kynnyksistä ihmiskunnan historiassa. Sen sijaan, että olemme vain tämän tapahtuman satunnaisia todistajia, me olemme sen ytimessä. Se on tapahtumassa, olimmepa siitä tietoisia tahi ei. Sillä on voima muuttaa ihmiskunnan tulevaisuutta. Ja se liittyy kaikin tavoin siihen, keitä me olemme ja miksi me olemme maailmassa näinä aikoina.

Suuryhteisön Tietouden Tie on annettu tarjoamaan sekä se opetus että valmistautuminen, joita nyt tarvitsemme kohdataksemme tämän suuren kynnyksen, ihmissuvun sisäisen voiman uudistamiseksi ja ihmissuvun uuden suunnan asettamiseksi. Se puhuu ihmiskunnan yhtenäisyyden ja yhteistyön kiireellisestä tarpeesta; Tietouden, meidän henkisen älymme ensisijaisuudesta; sekä niistä suuremmista vastuista, jotka meidän on nyt kannettava astuessamme avaruuden kynnykselle. Se edustaa Uutta Sanomaa kaiken elämän Luojalta.

Missioni on tuoda tämä laajempi kosmologia ja siihen valmistautuminen maailmaan ja sen myötä uusi toivo sekä mahdollisuus kamppailevalle ihmiskunnalle. Pitkäaikainen valmistautumiseni ja suunnattoman laajat opetukset Suuryhteisön Tietouden Tiestä ovat täällä sitä varten. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot ovat vain pieni osa tätä suurempaa sanomaa. Nyt on aika lopettaa päättymättömät konfliktimme ja valmistautua elämään Suuryhteisössä. Voidaksemme tehdä tämän tarvitsemme uuden ymmärryksen meistä yhtenä ihmissukuna, tämän maailman alkuperäisasukkaina, yhdestä hengellisyydestä syntyneinä, sekä haavoittuvasta asemastamme nuorena ja orastavana rotuna maailmankaikkeudessa. Tämä on minun viestini ihmiskunnalle ja siksi olen tähän maailmaan tullut.

 

MARSHALL VIAN SUMMERS

2008