Loppusanat

Ihmiskunnalla on edessään uusi alku. Sillä on edessään vakava tilanne. Uuden koulutuksen ja ymmärryksen tarve on kaikkein tärkeintä. Olemme täällä palvelemassa sitä tarvetta Näkymättömien pyynnöstä. He luottavat siihen, että jaamme viisaudestamme, sillä elämme fyysisessä universumissa kuten tekin. Emme ole enkelimäisiä olentoja. Emme ole täydellisiä. Emme ole päässeet henkisen tietoisuuden ja saavutuksen korkeille tasoille. Siksi luotamme siihen, että viestimme Suuryhteisöstä on teille merkityksellisempi ja helpompi ottaa vastaan. Näkymättömät tietävät meitä paljon enemmän elämästä maailmankaikkeudessa sekä tarjolla olevista edistyksen ja saavutuksen tasoista, joita monin paikoin harjoitetaan. Silti he ovat pyytäneet meitä puhumaan fyysisen elämän todellisuudesta, koska olemme täysin sidoksissa siinä. Ja olemme oppineet omien yritystemme ja erehdystemme kautta sen tärkeyden ja merkityksen, mitä olemme jakamassa teille.

Näin ollen tulemme Ihmiskunnan Liittolaisina, sillä sellaisia olemme. Olkaa kiitollisia, että teillä on liittolaisia, jotka voivat auttaa teitä, ja jotka voivat kouluttaa teitä ja tukea vahvuuksianne, vapauttanne ja saavutuksianne. Sillä ilman tätä apua, tulevaisuudennäkymät sille, että selviytyisitte kokemastanne nykyisenkaltaisesta avaruuden muukalaisten soluttautumisesta, olisivat hyvin rajalliset. Muutamia yksilöitä kyllä tulisi olemaan, jotka oivaltaisivat tilanteen sellaisena kuin se todellisuudessa on, mutta heidän lukumääränsä ei olisi riittävän suuri, ja heidän äänensä jäisi kuulumattomiin.

Tässä voimme vain pyytää teidän luottamustanne. Toivomme, että sanojemme viisauden kautta ja niiden tilaisuuksien kautta, joita teillä on niiden merkityksen ja oleellisuuden oppimiseen, voimme saavuttaa tämän luottamuksen ajan myötä, sillä teillä on liittolaisia Suuryhteisössä. Teillä on todellisia ystäviä tämän maailman ulkopuolella, jotka ovat kärsineet niistä haasteista, joita nyt kohtaatte, ja jotka ovat saavuttaneet onnistumisen. Koska meitä autettiin, meidän täytyy nyt auttaa toisia. Tämä on meidän pyhä liittomme. Tähän me olemme lujasti sitoutuneet.

Kysymyksiä ja vastauksia

* Näitä kysymyksiä lähettivät New Knowledge Libraryyn Liittolaisten materiaalin ensimmäiset lukijat.

***

Liittyen tähän mennessä antamaamme informaatioon tunnemme, että on tärkeää vastata kysymyksiin, joita varmasti herää koskien todellisuuttamme ja niiden viestien tärkeyttä, joita olemme tulleet antamaan.

“Huomioiden vedenpitävien todisteiden puuttumisen, miksi ihmisten pitäisi uskoa se, mitä heille Interventiosta kerrotte?”

Ensinnäkin vierailusta maailmaanne on pakko olla paljon todisteita. Meille on kerrottu, että näin on asia. Kuitenkin Näkymättömät ovat myös meille kertoneet, että ihmiset eivät tiedä kuinka ymmärtää näitä todisteita, ja he antavat niille oman merkityksensä – merkityksen, jonka he mieluiten antavat, lohtua ja varmuutta antavan merkityksen, pääosin. Olemme varmoja siitä, että on riittävästi todisteita sen todentamiseen, että Interventio on tapahtumassa maailmassa tänä päivänä, jos käyttää aikaa tämän asian läpikäymiseen ja tutkimiseen. Se tosiasia, että hallituksenne ja uskonnolliset johtajanne eivät paljasta tällaisia asioita, ei tarkoita etteikö sellainen suuri tapahtuma olisi meneillään keskuudessanne.

<>

“Kuinka ihmiset voivat tietää, että olette todellisia?”

Liittyen meidän todellisuuteemme, emme voi osoittaa fyysistä läsnäoloamme teille, ja siksi teidän täytyy arvioida sanojemme merkitys ja tärkeys. Tässä kohden kysymys ei ole vain uskonasiasta. Tarvitaan suurempi tunnistaminen, Tietous, resonointi. Uskomme sanojemme totuuteen, mutta se ei takaa, että ne voidaan vastaanottaa sellaisina. Emme voi kontrolloida viestimme vastetta. On ihmisiä, jotka vaativat enemmän todisteita kuin on mitenkään mahdollista antaa. Toisille sellaiset todisteet eivät ole tarpeen, sillä he tuntevat sisäisen vahvistuksen.

Tällä välin pysymme ehkä väittelyn aiheena, ja kuitenkin toivomme ja luotamme, että sanojamme voidaan harkita vakavasti, ja että ne huomattavat olemassa olevat todisteet voidaan koota ja ymmärtää niiden toimesta, jotka ovat halukkaita antamaan tähän panoksensa ja keskittyvät tähän elämässään. Meidän näkökulmastamme ei ole olemassa suurempaa ongelmaa, haastetta ja tilaisuutta mihin kohdistaa huomionne.

Näin ollen olette uuden ymmärryksen alussa. Tämä vaatii uskoa ja itseluottamusta. Monet torjuvat sanamme vain siksi, että he eivät usko, että voisimme mitenkään olla olemassa.

Toiset ehkä luulevat, että olemme osa jotain manipulointia, jota ollaan langettamassa maailman ylle. Emme voi kontrolloida näitä reaktioita. Voimme vain tuoda ilmi viestimme ja läsnäolomme elämässänne, kuinka etäinen tahansa tämä läsnäolo sitten onkin. Läsnäolomme täällä ei ole äärimmäisen tärkeä vaan se viesti, jonka olemme tulleet paljastamaan sekä se suurempi näkökulma ja ymmärrys, jonka voimme teille antaa. Koulutuksenne täytyy alkaa jostakin. Kaikki koulutus alkaa halusta tietää.

Toivomme, että raporttiemme kautta saavutamme ainakin osittaisen luottamuksenne, jotta alkaa paljastua, mitä olemme täällä tarjoamassa.

<>

“Mitä sanottavaa teillä on niille, jotka näkevät Intervention positiivisena asiana?”

Ensinnäkin ymmärrämme odotuksenne siitä, että kaikki voimat taivaalta liittyvät hengelliseen ymmärrykseenne, traditioihinne ja keskeisiin uskomuksiinne. Ajatus siitä, että maailmankaikkeudessa on arkipäiväistä elämää, haastaa nämä keskeiset oletukset. Meidän näkökulmastamme ja perustuen omien kulttuuriemme kokemuksiin, ymmärrämme näitä odotuksia. Kaukaisessa menneisyydessä ylläpidimme itse niitä. Ja silti meidän täytyi luopua niistä kohdatessamme Suuryhteisön elämän realiteetteja ja vierailujen merkityksen.

Elätte suuressa fyysisessä maailmankaikkeudessa. Se on täynnä elämää. Tämä elämä on edustettuna lukemattomina ilmenemismuotoina, ja se edustaa älyn ja henkisen tietouden evoluutiota kaikilla tasoilla. Se mitä tämä tarkoittaa on, että se mitä tulette kohtaamaan Suuryhteisössä, kattaa melkein kaiken mahdollisen.

Kuitenkin olette eristyksissä ettekä vielä matkaile avaruudessa. Ja vaikka teillä olisi kyvyt saavuttaa toinen maailma, maailmankaikkeus on valtava, eikä kukaan ole saavuttanut kykyä mennä galaksin yhdestä reunasta toiseen minkäänlaisella nopeudella. Näin ollen fyysinen universumi pysyy suunnattomana ja käsittämättömänä. Kukaan ei ole oppinut hallitsemaan sen lakeja. Kukaan ei ole valloittanut sen alueita. Kukaan ei voi julistaa täydellistä herruutta tai hallintaa. Elämä tekee nöyräksi tällä tavalla. Jopa kaukana rajojenne ulkopuolella tämä on totta.

Teidän tulisi siis odottaa, että tulette tapaamaan älykkyyksiä, jotka edustavat hyvän voimia, tietämättömyyden voimia ja niitä, jotka ovat enemmän neutraaleja teidän suhteenne. Kuitenkin, Suuryhteisön matkustuksen ja tutkimusretkeilyn todellisuudessa, orastavat rodut kuten omanne tulevat kohtaamaan melkein poikkeuksetta luonnonvarojen etsijöitä, kollektiiveja ja niitä, jotka tavoittelevat etua itselleen ensimmäisenä kontaktina Suuryhteisön elämään.

Koskien vierailun positiivista tulkintaa osa on ihmisen odotusta ja luonnollista halua toivottaa tervetulleeksi hyvä lopputulos ja etsiä apua Suuryhteisöstä ongelmille, joita ihmiskunta ei ole kyennyt ratkaisemaan omin neuvoin. On normaalia odottaa sellaisia asioita etenkin, kun pidätte vierailijoiden kykyjä omianne suurempina. Kuitenkin iso osa ongelmaa tämän suuren vierailun tulkinnassa liittyy itse vierailijoiden tahtoon ja agendaan. Sillä he kannustavat ihmisiä kaikkialla näkemään läsnäolonsa täällä täydellisen suotuisana ihmiskunnalle ja sen tarpeille.

<>

“Jos tämä Interventio on niin pitkälti jo meneillään, miksi ette tulleet aikaisemmin?”

Aikaisempana ajankohtana, monia vuosia sitten, monet liittolaistenne ryhmät tulivat maailmaanne vierailemaan aikeinaan antaa toivon viesti, valmistaakseen ihmiskuntaa. Mutta valitettavasti heidän viestejään ei voitu ymmärtää ja niitä väärinkäytettiin niiden muutaman toimesta, jotka kykenivät vastaanottamaan ne. Heidän vanavedessään vierailijat kollektiiveista ovat kasaantuneet ja kerääntyneet tänne. Se on ollut meillä tiedossa, että näin tapahtuisi, sillä maailmanne on aivan liian arvokas jätettäväksi huomiotta, ja kuten olemme sanoneet, se ei sijaitse etäisessä ja kaukaisessa maailmankaikkeuden osassa. Maailmaanne on tarkkailtu kauan aikaa niiden toimesta, joiden tavoitteena on käyttää sitä omaksi hyödykseen.

<>

“Miksi liittolaisemme eivät voi pysäyttää Interventiota?”

Olemme täällä ainoastaan tarkkailemassa ja neuvomassa. Ihmiskunnan edessä olevat suuret päätökset ovat teidän käsissänne. Kukaan muu ei voi tehdä näitä päätöksiä puolestanne. Jopa suuret ystävänne kaukana maailmanne ulkopuolella eivät voisi tulla väliin, sillä jos he näin tekisivät, se johtaisi sodankäyntiin, ja maailmastanne tulisi vastakkaisten voimien välinen taistelukenttä. Ja jos ystävänne olisivat voitokkaita, teistä tulisi täysin riippuvaisia heistä, kykenemättömiä pitämään puolianne tai ylläpitämään omaa turvallisuuttanne maailmankaikkeudessa. Me emme tiedä yhtään hyväntahtoista rotua, joka pyrkisi kantamaan tällaista taakkaa. Ja todellisuudessa se ei palvelisi myöskään teitä.

Sillä teistä tulisi toisesta valtiosta riippuvainen osa, ja teitä pitäisi hallita kaukaa. Tämä ei ole hyväksi teille millään tavalla, ja tästä syystä tätä ei tapahdu. Vierailijat kuitenkin muovaavat itsestään ihmiskunnan vapahtajia ja pelastajia. He käyttävät teidän herkkäuskoisuuttanne. He hyödyntävät teidän odotuksianne, ja he pyrkivät täysin hyötymään teidän luottamuksestanne.

Sen tähden vilpittömin halumme on, että sanamme voivat palvella vastamyrkkynä heidän läsnäololleen ja heidän manipuloinnilleen ja hyväksikäytölleen. Sillä teidän oikeuksianne rikotaan. Teidän alueitanne miehitetään. Teidän hallituksianne taivutellaan. Ja teidän uskonnollisia ideologioitanne ja tuntemuksianne uudelleenohjataan.

Täytyy olla olemassa totuuden ääni koskien tätä. Ja voimme vain luottaa siihen, että voitte vastaanottaa tämän totuuden äänen. Voimme vain toivoa, että taivuttelut eivät ole edenneet liian pitkälle.

<>

“Mitkä realistiset tavoitteet voimme asettaa, ja mikä on ratkaiseva seikka koskien ihmiskunnan säästymistä itsemääräämisoikeuden menetykseltä?”

Ensimmäinen askel on tietoisuus. Monen ihmisen täytyy tulla tietoiseksi siitä, että Maa on vierailun kohteena ja että vieraat vallat ovat täällä operoimassa salakavalalla tavalla, pyrkien piilottamaan agendansa ja pyrkimyksensä ihmisten ymmärrykseltä. Täytyy olla erittäin selvää, että heidän läsnäolonsa täällä on suuri haaste ihmisen vapaudelle ja itsemääräämisoikeudelle. Agenda, jota he vievät eteenpäin ja Rauhoitusohjelma, jota he järjestävät, täytyy torjua selväpäisyydellä ja viisaudella koskien näiden läsnäoloa. Tämä vastatoimi täytyy tapahtua. Maailmassa on tänä päivänä monia ihmisiä, jotka kykenevät ymmärtämään tämän. Näin ollen ensimmäinen askel on tietoisuus.

Seuraava askel on koulutus. Monien ihmisten eri kulttuureista ja eri kansakunnista on välttämätöntä oppia elämästä Suuryhteisössä ja alkaa käsittää, minkä kanssa te tulette olemaan tekemisissä ja olette tekemisissä jopa tällä hetkellä.

Sen tähden realistiset tavoitteet ovat tietoisuus ja koulutus. Nämä jo itsessään estäisivät vierailijoiden agendaa maailmassa. He operoivat nyt hyvin vähällä vastustuksella. He kohtaavat vähän esteitä. Kaikkien niiden, jotka pyrkivät näkemään heidät ”ihmiskunnan liittolaisina”, täytyy oppia, että näin ei ole asian laita. Ehkä sanamme eivät riitä, mutta ne ovat alku.

<>

“Mistä voimme löytää tämän koulutuksen?”

Koulutuksen voi löytää siitä Suuryhteisön Tietouden Tiestä, jota annetaan maailmalle tänä aikana. Vaikka se tuo uuden ymmärryksen elämästä ja hengellisyydestä maailmankaikkeudessa, se on kytköksissä kaikkiin aitoihin hengellisiin teihin, jotka ovat jo olemassa maailmassanne – hengellisiin teihin, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja todellisen hengellisyyden merkitystä, ja jotka arvostavat ihmissuvun yhteistyötä, rauhaa ja harmoniaa. Näin ollen opetukset Tietouden Tiessä kutsuvat esiin kaikki suuret totuudet, jotka ovat jo olemassa maailmassanne, ja antaa niille laajemman kontekstin ja ilmaisun areenan. Tällä tavoin Suuryhteisön Tietouden Tie ei korvaa maailman uskontoja, vaan tarjoaa laajemman kontekstin, minkä puitteissa ne voivat olla oikeasti merkityksellisiä ja oleellisia ajassanne.

<>

“Miten välitämme viestinne muille?”

Totuus elää jokaisessa ihmisessä tällä hetkellä. Jos voit puhua totuudelle ihmisessä, se tulee voimakkaammaksi ja alkaa resonoida. Suuri toivomme, Näkymättömien toivo – niiden hengellisten voimien, jotka palvelevat maailmaanne  –  ja niiden toivo, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja tahtovat nähdä teidän orastuksenne Suuryhteisössä menestyksellisesti täyttyneenä, luottavat tähän jokaisessa ihmisessä elävään totuuteen. Emme voi pakottaa tätä tietoisuutta sinuun. Voimme vain paljastaa totuuden sinulle ja luottaa sen Tietouden suuruuteen, minkä Luoja on sinulle antanut, mikä mahdollistaa sinun ja muiden vastaamisen.

<>

“Missä ovat ihmiskunnan vahvuudet Intervention vastustamisessa?”

Ensinnäkin, maailmanne tarkkailusta ymmärrämme, ja siitä mitä Näkymättömät ovat meille kertoneet koskien asioita, joita emme voi nähdä, että vaikka maailmassa on suuria ongelmia, on ihmisillä olemassa riittävästi vapautta antamaan teille perustan Intervention vastustamiseen. Tämä on vastakohtana monelle muulle maailmalle, missä yksilönvapautta ei ollut alun alkaenkaan koskaan vakiinnutettu. Kun nämä maailmat kohtaavat avaruuden muukalaisten voimat keskuudessaan ja Suuryhteisön elämän todellisuuden, on heidän mahdollisuutensa vakiinnuttaa vapaus ja itsenäisyys hyvin rajallinen.

Sen takia teillä on suuri vahvuus siinä, että ihmisen vapaus on tunnettu maailmassanne ja monien, vaikka ei ehkä kaikkien,  arvostama. Tiedätte, että teillä on jotain menetettävää. Arvostatte sitä, mitä teillä jo on, missä määrin tahansa se on vakiinnutettu. Ette halua tulla hallituksi vieraiden valtojen toimesta. Ette halua tulla ankarasti hallituksi edes ihmisen käskyvallan toimesta. Näin ollen tämä on alku.

Seuraavaksi, koska maailmallanne on rikkaat hengelliset traditiot, jotka ovat vaalineet Tietoutta yksilössä ja vaalineet ihmisen yhteistyötä ja ymmärrystä, Tietouden todellisuus on jo vakiinnutettu. Kun taas muissa maailmoissa, missä Tietoutta ei ole koskaan vakiinnutettu, on vain vähäiset onnistumisen edellytykset vakiinnuttaa se Suuryhteisöön nousemisen käännekohdassa. Tietous on riittävän vahva riittävän monessa ihmisessä täällä, että he saattavat kyetä oppimaan elämän todellisuutta Suuryhteisössä ja käsittämään, mitä heidän keskuudessaan tapahtuu näinä aikoina. Tästä syystä olemme toiveikkaita, sillä luotamme ihmisen viisauteen. Luotamme siihen, että ihminen voi nousta itsekkyyden, itsekeskeisyyden ja itsesuojelun yläpuolelle näkemään elämän suuremmalla tavalla ja tuntemaan suurempaa vastuuta omiensa palvelemisessa.

Ehkä uskomme on perusteeton, mutta luotamme siihen, että Näkymättömät ovat neuvoneet meitä viisaasti tässä asiassa. Tämän johdosta olemme asettaneet itsemme vaaraan olemalla maailmanne läheisyydessä ja todistamalla rajojenne ulkopuolella tapahtumia, joilla on suora vaikutus tulevaisuuteenne ja kohtaloonne.

Ihmiskunta on hyvin lupaava. Teillä on kasvava tietoisuus ongelmista maailmassa – valtioiden yhteistyön puute, luonnollisen ympäristönne rappeutuminen, luonnonvarojenne hupeneminen, ja niin edelleen. Jos nämä ongelmat olisivat tuntemattomia ihmisille, jos nämä realiteetit olisi pidetty piilossa ihmisiltänne siinä laajuudessa, että ihmisillä ei olisi mitään tietoa näiden asioiden olemassaolosta, silloin emme olisi niin toiveikkaita. Kuitenkin todellisuudessa ihmiskunnalla on potentiaalia ja toivoa torjua mikä tahansa väliintulo maailmassa.

<>

“Tuleeko tästä Interventiosta sotilaallinen invaasio?”

Kuten olemme sanoneet, maailmanne on liian arvokas yllyttääkseen sotilaallisen invaasioon. Ei kukaan, joka on vierailemassa, halua tuhota sen infrastruktuuria ja sen luonnonvaroja. Tästä syystä vierailijat eivät pyri tuhoamaan ihmiskuntaa, vaan sen sijaan sitouttamaan ihmiskunnan heidän kollektiiviensa palvelukseen.

Teitä ei uhkaa sotilaallinen invaasio. Kyseessä on houkutuksen ja taivutuksen voima. Tämä tullaan rakentamaan oman heikkoutenne varaan, oman itsekkyytenne varaan, oman tietämättömyytenne varaan, liittyen elämään Suuryhteisössä, ja sokean optimisminne varaan, liittyen tulevaisuuteenne ja elämän merkitykseen rajojenne ulkopuolella.

Torjuaksemme tätä tarjoamme koulutuksen ja puhumme valmistautumisen keinoista, jotka on lähetetty maailmaan näinä aikoina. Jos ette jo tuntisi ihmisen vapautta, jos ette olisi jo tietoisia maailmanne kotoperäisistä ongelmista, emme voisi uskoa sellaista valmistautumista teille. Eikä meillä olisi luottamusta siihen, että sanamme resonoisivat sen totuuden kanssa, jonka tiedätte.

<>

“Voitteko vaikuttaa ihmisiin yhtä voimakkaasti kuin vierailijat, mutta hyvän puolesta?”

Aikomuksemme ei ole vaikuttaa yksilöihin. Aikomuksemme on vain esittää ongelma ja todellisuus, johon olette astumassa. Näkymättömät ovat tarjoamassa varsinaiset valmistautumisen keinot, sillä ne tulevat kaiken elämän Luojalta. Tässä Näkymättömät vaikuttavat yksilöihin hyvän puolesta. Mutta on rajoitteita. Kuten olemme sanoneet, teidän täytyy vahvistaa omaa itsemääräämisoikeuttanne. Teidän täytyy lisätä omaa valtaanne. Teidän täytyy tukea omaa ihmissuvun keskinäistä yhteistyötä.

On rajoja siinä, miten paljon apua voimme antaa. Ryhmämme on pieni. Me emme kulje keskuudessanne. Sen takia uuden todellisuutenne suuri ymmärrys täytyy jakaa ihmiseltä ihmiselle. Sitä ei voi pakottaa teille vieraan vallan toimesta, vaikka se olisi teidän omaksi hyväksenne. Me emme silloin tukisi vapauttanne ja itsemääräämisoikeuttanne, jos tukisimme sellaista vaikuttamisen ohjelmaa. Tässä kohtaa ette voi olla kuin lapsia. Teidän täytyy tulla täysikasvuisiksi ja vastuullisiksi. Teillä on panoksena vapautenne. Tarvitsette keskinäistä yhteistyötä.

Teillä on nyt suurempi syy yhdistää rotunne, sillä kukaan teistä ei tule hyötymään ilman toista. Mikään kansakunta ei tule hyötymään, jos joku toinen kansakunta vajoaa avaruuden muukalaisten kontrolliin. Ihmisen vapauden täytyy olla täydellinen. Yhteistyötä täytyy olla ympäri maailmaanne. Sillä jokainen on nyt samassa tilanteessa. Vierailijat eivät suosi yhtä ryhmää yli toisen, yhtä rotua yli toisen, yhtä kansakuntaa yli toisen. He etsivät ainoastaan pienimmän vastuksen reittiä vakiinnuttaakseen läsnäolonsa ja valta-asemansa maailmassanne.

<>

“Kuinka laajamittainen on heidän soluttautumisensa ihmiskuntaan?”

Vierailijoilla on merkittävä läsnäolo edistyneimmissä kansakunnissa maailmassanne erityisesti Euroopan valtioissa, Venäjällä, Japanissa ja Amerikan Yhdysvalloissa. Näiden katsotaan olevan vahvimpia kansakuntia ja omaavan suurimman vallan ja vaikutuksen. Niihin vierailijat keskittyvät. Kuitenkin, he ottavat ihmisiä ympäri maailmaa, ja he edistävät Rauhoittamisohjelmaansa kaikkien niiden kanssa, joita he sieppaavat, jos nämä yksilöt voivat olla vastaanottavaisia heidän vaikutukselleen. Täten vierailijoiden läsnäolo on maailmanlaajuinen, mutta he keskittyvät niihin, joiden he uskovat tulevan heidän liittolaisiksi. Näitä ovat kansakunnat ja hallitukset sekä uskonnolliset johtajat, joilla on hallussaan suurin valta ja vaikutus ihmisen ajatteluun ja vakaumukseen.

<>

“Kuinka paljon meillä on aikaa?”

Kuinka paljon teillä on aikaa? Teillä on jonkin verran aikaa, kuinka paljon emme osaa sanoa. Mutta tulemme kiireellisen viestin kanssa. Tämä ei ole ongelma, jonka voi yksinkertaisesti välttää tai kieltää. Meidän näkökulmastamme se on tärkein ihmiskuntaa kohtaava haaste. Se on suurin huoli, ensimmäinen prioriteetti. Te olette myöhässä valmistautumisessanne. Tähän on syynä monet tekijät vaikutusvaltamme ulkopuolella. Mutta aikaa on, jos voitte vastata tähän. Lopputulema on epävarma ja kuitenkin on vielä toivoa onnistumisellenne.

<>

“Miten voimme keskittyä tähän Interventioon ottaen huomioon muiden tällä hetkellä esiintyvien globaalien ongelmien suunnattomuuden?”

Ensinnäkin meistä tuntuu, että ei ole mitään muita ongelmia maailmassa, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin tämä. Meidän näkökulmasta sillä, mitä ikinä voitte ratkaista omin voimin, tulee olemaan vähäinen merkitys tulevaisuudessa, jos vapautenne menetetään. Mitä voisitte toivoa saavanne? Mitä voisitte toivoa saavuttavanne ja turvaavanne, jos ette ole vapaita Suuryhteisössä? Kaikki saavutuksenne annettaisiin uusille hallitsijoillenne; kaikki maailmanne varallisuus lahjoitettaisiin heille. Ja vaikka vierailijanne eivät ole julmia, he ovat täysin sitoutuneita agendaansa. Teitä arvostetaan vain siinä määrin, kuin voitte olla hyödyllisiä heidän tarkoitusperilleen. Tästä syystä me emme koe, että on olemassa mitään muuta ihmiskuntaa kohtaavaa ongelmaa, joka on yhtä tärkeä kuin tämä.

<>

“Kuka todennäköisesti vastaa tähän tilanteeseen?”

Liittyen siihen kuka voi vastata tähän, maailmassa on monia ihmisiä tänä päivänä, joilla on luontainen tietämys Suuryhteisöstä, ja jotka ovat herkkiä sille. On monia muita, jotka vierailijat ovat jo siepanneet, mutta jotka eivät ole alistuneet heille tai heidän taivuttelulleen. Ja on monia muita, jotka ovat huolestuneet maailman tulevaisuudesta ja jotka kokevat ihmiskunnan kohtaamat vaarat hälyttävinä. Ihmiset kaikissa tai missä tahansa näissä kolmessa kategoriassa saattavat olla ensimmäisten joukossa ottamaan vastuuta Suuryhteisön todellisuudesta ja valmistautumisesta Suuryhteisöä varten. He voivat tulla miltä elämänalueelta tahansa, mistä kansakunnasta tahansa, mistä uskonnollisesta taustasta tahansa ja minkälaiselta ekonomiselta tasolta tahansa. He ovat kirjaimellisesti joka puolella maailmaa. Suuret hengelliset voimat, jotka suojelevat ja valvovat ihmisen hyvinvointia, ovat riippuvaisia heistä ja heidän vasteestaan.

<>

“Mainitsette, että yksilöitä siepataan joka puolella maailmaa. Kuinka ihmiset voivat suojella itseään tai muita sieppaukselta?”

Mitä enemmän voit tulla vahvaksi Tietoudessa ja tietoiseksi vierailijoiden läsnäolosta, sitä vähemmän sinusta tulee haluttu kohde heidän tutkimuksilleen ja manipuloinnille. Mitä enemmän hyödynnät kohtaamisiasi heidän kanssaan saadaksesi syvää ymmärtämystä heistä, sitä enemmän sinusta tulee uhka. Kuten olemme sanoneet, he tavoittelevat pienimmän vastustuksen reittiä. He haluavat yksilöitä, jotka ovat mukautuvia ja alistuvia. He haluavat niitä, jotka aiheuttavat heille vähän ongelmia ja päänvaivaa.

Mutta tullessasi vahvaksi Tietoudessa olet heidän kontrollinsa ulottumattomissa, koska nyt he eivät voi vallata mieltäsi tai sydäntäsi. Ja ajan myötä sinulla tulee olemaan havaitsemisen voima nähdä heidän mieleensä, mitä he eivät halua. Sinusta tulee silloin vaara heille, haaste heille, ja he välttävät sinua, jos voivat.

Vierailijat eivät halua paljastua. He eivät halua konfliktia. He ovat kovin itsevarmoja siitä, että he voivat saavuttaa tavoitteensa ilman vakavasti otettavaa vastustusta ihmissuvulta. Mutta kun sellainen vastustus on noussut, kun Tietouden voima herää yksilössä, silloin vierailijat kohtaavat huomattavasti vaikuttavamman esteen. Heidän interventionsa täällä tulee pysäytetyksi ja vaikeammaksi jatkaa. Ja heidän taivuttelunsa vallassa oleviin tulee vaikeammaksi toteuttaa. Sen tähden oleellisia tässä kohtaa ovat yksilön vaste ja sitoutuminen totuuteen.

Tulkaa tietoisiksi vierailijoiden läsnäolosta. Älkää alistuko sille taivuttelulle, että heidän läsnäolonsa täällä on luonteeltaan hengellistä, ja että se pitää sisällään suuren edun ja pelastuksen ihmiskunnalle. Vastustakaa taivuttelua. Ottakaa takaisin oma sisäinen määräysvaltanne, se suuri lahja, jonka Luoja on teille antanut. Tulkaa varteenotettavaksi voimaksi kenelle tahansa, joka rikkoo tai kieltää perusoikeutenne.

Tämä on Hengellisen Voiman ilmaisu. On Luojan tahto, että ihmiskunta nousee Suuryhteisöön yhdistyneenä ja vapaana ulkopuolisesta väliintulosta ja alistamisesta. On Luojan tahto, että te valmistautuisitte tulevaisuuteen, joka on toisenlainen kuin menneisyytenne. Olemme täällä Luojan palveluksessa ja täten läsnäolomme ja sanamme palvelevat tätä tarkoitusta.

<>

“Jos vierailijat kohtaavat vastustusta ihmiskunnassa tai tietyissä yksilöissä, tulevatko he isommalla joukolla vai poistuvatko he?”

Heidän lukumääränsä ei ole suuri. Jos he kohtaavat huomattavaa vastustusta, heidän täytyisi perääntyä ja tehdä uusia suunnitelmia. He ovat täysin luottavaisia, että he saavat tehtävänsä päätökseen ilman vakavia esteitä. Jos vakavia esteitä nousisi, heidän väliintulo ja taivuttelu estyisi, ja heidän täytyisi löytää muita tapoja saada kontakti ihmiskuntaan.

Me luotamme siihen, että ihmissuku voi synnyttää riittävästi vastustusta ja riittävän yksimielisyyden torjuakseen nämä vaikutukset. Tämän varaan laskemme toivomme ja pyrkimyksemme.

<>

“Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset, jotka meidän täytyy kysyä itseltämme ja muilta liittyen tähän avaruuden muukalaisten soluttautumisen ongelmaan?”

Ehkä kaikkein kriittisimmät kysymykset itsellesi ovat: “Olemmeko me ihmiset yksin maailmankaikkeudessa tai omassa maailmassamme? Vieraillaanko luonamme näinä aikoina? Onko tämä vierailu suotuisa meille? Tarvitseeko meidän valmistautua?”

Nämä ovat hyvin perustavaa laatua olevia kysymyksiä, mutta ne täytyy kysyä. On paljon kysymyksiä kuitenkin, joihin ei voi vastata, sillä ette tiedä riittävästi elämästä Suuryhteisössä, ja ette vielä luota kykyynne torjua näitä vaikutuksia. Monia asioita puuttuu ihmisten koulutuksesta, joka on pääasiassa keskittynyt menneisyyteen. Ihmiskunta on nousemassa suhteellisen eristyksen pitkäaikaisesta tilasta. Sen koulutus, sen arvot ja sen instituutiot on kaikki perustettu tässä eristyksen tilassa. Ja kuitenkin eristyneisyytenne on nyt ohi, lopullisesti. On aina tiedetty, että tämä tulisi tapahtumaan. On ollut vääjäämätöntä, että näin tulisi olemaan. Sen tähden koulutuksenne ja arvonne ovat astumassa uuteen viitekehykseen, johon niiden täytyy sopeutua. Ja sopeutumisen on tapahduttava nopeasti johtuen Intervention luonteesta maailmassa tänä päivänä.

Tulee olemaan paljon kysymyksiä, joihin ette voi vastata. Teidän täytyy elää niiden kanssa. Koulutuksenne Suuryhteisöstä on vasta hyvin alussa. Teidän täytyy lähestyä sitä suurella selkeydellä ja huolella. Teidän täytyy torjua omat taipumuksenne yrittää tehdä tilanteesta miellyttävä tai lohduttava. Teidän täytyy kehittää objektiivisuutta elämästä, ja teidän täytyy katsoa läpi omien henkilökohtaisten mieltymystenne asettaaksenne itsenne vastaanottavaiseen asemaan suhteessa korkeampiin voimiin ja tapahtumiin, jotka ovat muovaamassa maailmaanne ja tulevaisuuttanne.

<>

“Mitä jos riittävän moni ihminen ei voi vastata tähän?”

Olemme luottavaisia, että riittävä määrä ihmisiä voi vastata tähän ja aloittaa suuren koulutuksen elämästä Suuryhteisössä antaakseen lupausta ja toivoa ihmissuvulle. Jos tätä ei voida saavuttaa, niiden vapauttaan arvostavien ja joilla on tämä koulutus, on vetäydyttävä. Heidän täytyy pitää Tietous elossa maailmassa, kun maailma joutuu täydellisen kontrollin alaiseksi. Tämä on hyvin vakava vaihtoehto ja kuitenkin se on tapahtunut muissa maailmoissa. Matka takaisin vapauteen sellaisesta asemasta on varsin vaikea. Toivomme, että tämä ei tule olemaan teidän kohtalonne, ja siksi olemme täällä antamassa tätä tietoa. Kuten olemme sanoneet, maailmassa on riittävästi ihmisiä, jotka voivat vastata tähän torjuakseen vierailijoiden aikeet ja estääkseen heidän vaikutuksensa ihmisten asioihin ja ihmisten arvoihin.

<>

“Puhutte muista maailmoista astumassa Suuryhteisöön. Voitteko puhua onnistumisista ja epäonnistumisista, joilla voisi olla merkitystä meidän tilanteessamme?”

On ollut onnistumisia tai muutoin emme olisi täällä. Minun tapauksessani, ryhmämme puhujana, maailmaamme oltiin jo pitkälle soluttauduttu, ennen kuin tajusimme käsissämme olevan tilanteen. Koulutuksemme alkoi meidän kaltaisemme ryhmän tulolla, antaen käsityksen ja tietoa tilanteestamme. Meillä oli avaruuden muukalaisten resurssikauppiaita maailmassamme vuorovaikutuksessa hallituksemme kanssa. Ne, jotka olivat vallassa tuona aikana, oli taivuteltu uskomaan, että kaupankäynti olisi meille hyväksi, sillä olimme alkamassa kokea luonnonvarojen loppumista. Vaikka rotumme oli yhdistynyt, toisin kuin teidän, aloimme olla täysin riippuvaisia uudesta teknologiasta ja tilaisuuksista, joita meille esitettiin. Ja kun tämä tapahtui, vallan keskuksessa tapahtui siirtymä. Olimme tulossa tilaajiksi. Vierailijat olivat tulossa toimittajiksi. Ajan myötä, meille asetettiin ehtoja ja rajoituksia, alkuun hienovaraisesti.

Myös uskonnolliseen painopisteeseemme ja uskomuksiimme tuli vaikutusta vierailijoilta, jotka osoittivat kiinnostusta hengellisiin arvoihimme, mutta he halusivat antaa meille uuden, kollektiiviin perustuvan ymmärryksen, joka perustui keskenään samalla tavalla, yhdellä äänellä ajattelevien mielten yhteistyöhön. Tämä esitettiin rodullemme hengellisyyden ilmaisuna ja saavutuksena. Jotkut taivuteltiin, ja kuitenkin koska liittolaisemme maailmamme ulkopuolelta olivat neuvoneet meitä hyvin, aloimme kokoamaan vastarintaliikettä ja ajan myötä kykenimme pakottamaan vierailijat poistumaan maailmastamme.

Niistä ajoista lähtien olemme oppineet huomattavan paljon Suuryhteisöstä. Ylläpitämämme kaupankäynti on hyvin valikoivaa ja tapahtuu vain muutaman muun valtion kanssa. Olemme kyenneet välttämään kollektiiveja, ja se on säilyttänyt vapautemme. Ja kuitenkin onnistumisemme oli vaikea saavuttaa, sillä monien meistä täytyi kuolla tämän konfliktin kohtaamisessa. Meillä on tarina onnistumisesta, mutta ei ilman hintaa. Ryhmässämme on muita, jotka ovat kokeneet samoja vaikeuksia toimissaan väliintulevien Suuryhteisön voimien kanssa. Ja silti saimme toisistamme liittolaisia, koska me opimme ennen pitkää matkustamaan rajojemme ulkopuolella. Kykenimme oppimaan, mitä hengellisyys merkitsee Suuryhteisössä. Ja Näkymättömät, jotka palvelevat myös meidän maailmaamme, auttoivat meitä tässä tekemään suuren muutoksen eristyksestä Suuryhteisön tietoisuuteen.

Silti on ollut monia epäonnistumisia, joista me olemme tietoisia. Kulttuureilla, jotka eivät olleet vakiinnuttaneet yksilönvapautta tai eivät olleet nauttineet yhteistyön hedelmistä, vaikkakin ne edistyivät teknologisesti, ei ollut perustaa vakiinnuttaa omaa itsenäisyyttään maailmankaikkeudessa. Niiden kyky vastustaa kollektiiveja oli erittäin rajoittunut. Suuremman vallan, paremman teknologian ja suuremman vaurauden houkuttelemana, ja Suuryhteisön kaupankäynnin ilmeisten etujen houkuttelemina, vallan keskus poistui heidän maailmastaan. Lopulta he tulivat täysin riippuvaisiksi toimittajistaan, heistä jotka saivat haltuunsa heidän luonnonvaransa ja heidän infrastruktuurinsa.

Varmasti voitte kuvitella, miten tämä voisi olla tilanne. Jopa omassa maailmassanne historianne mukaan olette nähneet pienempien kansakuntien joutuvan suurempien alistamaksi. Voitte nähdä tämän jopa tänä päivänä. Sen takia nämä asiat eivät ole kokonaan vieraita teille. Suuryhteisössä, kuin myös teidän maailmassanne, vahvat alistavat heikkoja, jos ne pystyvät. Tämä on elämän realiteetti joka puolella. Ja tästä syystä kannustamme tietoisuuttanne ja valmistautumistanne, jotta voitte tulla vahvoiksi ja itsemääräämisoikeutenne voi lisääntyä.

Saattaa olla karvas pettymys monelle ymmärtää ja oppia, että vapaus on harvinaista maailmankaikkeudessa. Sitä mukaa kun kansakunnat tulevat vahvemmiksi ja teknologisemmiksi, ne vaativat suurempaa ja suurempaa yhdenmukaisuutta ja mukautumista väeltään. Kun ne ulottavat toimintansa Suuryhteisöön ja alkavat osallistua Suuryhteisön toimiin, suvaitsevaisuus yksilölliseen ilmaisuun hupenee siihen pisteeseen, jossa isoja kansakuntia, joilla on varallisuutta ja valtaa, hallitaan sellaisella ankaruudella ja tiukalla asenteella, joita te pitäisitte kauhistuttavana.

Tässä kohtaa teidän täytyy oppia, että teknologinen edistyminen ja hengellinen edistyminen eivät ole sama asia; läksy, jota ihmiskunta ei ole vielä oppinut ja joka teidän täytyy oppia, jos aiotte harjoittaa luonnollista viisauttanne näissä asioissa.

Maailmaanne arvostetaan suuresti. Se on biologisesti rikas. Istutte palkinnon päällä, jota teidän täytyy suojella, jos aiotte olla sen edustajia ja edunsaajia. Ajatelkaa maailmanne niitä ihmisiä, jotka menettivät vapautensa, koska he elivät paikassa, jota pidettiin toisten taholta arvokkaana. Nyt koko ihmiskunta on samanlaisessa vaarassa.

<>

“Koska vierailijat ovat niin taitavia projisoimaan ajatuksia ja vaikuttamaan ihmisten mielten ympäristöön, kuinka voimme varmistua siitä, että se mitä näemme on totta?”

Ainoa perusta viisaalle havaitsemiselle on Tietouden kultivointi. Jos uskot vain siihen, mitä näet, silloin tulet uskomaan vain sen mitä sinulle näytetään. On monia, meille on kerrottu, joilla on tämä näkökulma. Silti olemme oppineet, että viisaiden kaikkialla täytyy saavuttaa suurempi näkökyky ja suurempi havaintokyky. On totta, että vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia pyhimyksistänne ja uskonnollisista hahmoistanne. Vaikka tätä ei harjoiteta usein, sitä varmasti voidaan käyttää herättämään sitoumusta ja omistautumista niiden keskuudessa, jotka jo muutenkin uskovat näihin. Tässä kohtaa hengellisyydestänne tulee haavoittuvaisuuden alue, missä viisautta täytyy käyttää.

Kuitenkin Luoja on antanut teille Tietouden perustaksi todelliselle arvostelukyvylle. Voitte tietää, mitä näette kysymällä itseltänne, onko se todellista? Kuitenkin tehdäksenne sen, teillä täytyy olla tämä perusta, ja tästä syystä opetus Tietouden Tiestä on niin oleellinen Suuryhteisön Hengellisyyden oppimisessa. Ilman tätä ihmiset uskovat sitä, mitä he haluavat uskoa, ja he luottavat siihen, mitä he näkevät ja mitä heille näytetään. Ja heidän mahdollisuutensa vapauteen on jo menetetty, sillä sitä ei oltu alun alkaen annettu ollenkaan  kukoistaa.

<>

“Puhutte Tietouden pitämisestä elossa. Kuinka monta tarvitaan pitämään Tietous elossa maailmassa?”

Emme voi antaa teille lukumäärää, mutta sen täytyy olla riittävän vahva synnyttämään ääntä omissa kulttuureissanne. Jos tämän viestin voivat vastaanottaa vain muutamat, heillä ei tule olemaan tätä ääntä tai tätä voimaa. Tässä heidän täytyy jakaa viisauttaan. Se ei saa olla pelkästään heidän oman mielensä ylentämiseksi. Paljon useamman täytyy saada tietää tämä viesti, paljon useamman kuin sen voi tänään vastaanottaa.

<>

“Onko tämän viestin esittämisessä vaara?”

On aina vaara totuuden esittämisessä, ei vain teidän maailmassanne, vaan myös muualla. Ihmiset saavat etua tällä hetkellä esiintyvistä olosuhteista. Vierailijat tarjoavat etuja niille vallassa oleville, jotka voivat heidät ottaa vastaan, ja jotka eivät ole vahvoja Tietoudessa. Ihmiset tottuvat näihin etuihin ja rakentavat elämänsä näiden varaan. Tämä tekee heistä vastustavia tai jopa vihamielisiä esitetylle totuudelle, joka peräänkuuluttaa heidän vastuutaan toisten palvelemisessa, ja joka voi uhata heidän varallisuutensa perustaa ja saavutuksia.

Tästä syystä olemme piilossa, emmekä kulje maailmassanne. Vierailijat varmasti tuhoaisivat meidät, jos he voisivat löytää meidät. Mutta ihmiskunta saattaa pyrkiä tuhoamaan meidät myös sen vuoksi mitä edustamme, haasteen takia ja sen uuden todellisuuden takia, mitä havainnollistamme. Kaikki eivät ole valmiita vastaanottamaan totuutta, vaikka sitä suuresti tarvitaan.

<>

“Voivatko yksilöt, jotka ovat vahvoja Tietoudessa, vaikuttaa vierailijoihin?”

Onnistumisen mahdollisuudet tähän ovat hyvin rajalliset. Olette tekemisissä kollektiivin olentojen kanssa, jotka on jalostettu olemaan mukautuvia, joiden koko elämä ja kokemuskenttä on ympäröity ja kehitetty kollektiivin mentaliteetilla. He eivät ajattele itsenäisesti. Tästä syystä emme koe, että voitte vaikuttaa heihin. Ihmissuvun joukossa on harvoja, joilla on vahvuutta tehdä tämä, ja jopa tässä tapauksessa onnistumisen mahdollisuus olisi hyvin rajallinen. Joten vastauksen täytyy olla ”Ei.” Käytännössä ette voi voittaa heitä puolellenne.

<>

“Miten kollektiivit eroavat yhdistyneestä ihmiskunnasta?”

Kollektiivit koostuvat eri roduista ja niistä, jotka on jalostettu palvelemaan näitä rotuja. Monet olennoista, joita maailmassa kohdataan, on jalostettu kollektiivien toimesta olemaan palvelijoita. Heidän geneettinen perintönsä on kauan sitten kadonnut heiltä. Heidät on jalostettu palvelemaan, kuten te jalostatte eläimiä palvelemaan teitä. Se ihmisten yhteistyö, mitä me ajamme, on yhteistyötä, joka säilyttää yksilöiden itsemääräämisoikeuden ja tarjoaa vahvan aseman, josta käsin ihmiskunta voi vuorovaikuttaa, ei vain kollektiivien kanssa vaan myös muiden kanssa, jotka haluavat vierailla rajoillanne tulevaisuudessa.

Kollektiivi perustuu yhteen uskomukseen, yhteen perusperiaatteiden joukkoon ja yhteen käskyvaltaan. Sen pääpaino on täydellisessä kuuliaisuudessa aattelle tai ihanteelle. Tätä ei ole saatu aikaan ainoastaan vierailijoidenne koulutuksella, vaan myös geneettisesti. Tästä syystä he käyttäytyvät sillä tavalla, kuin he käyttäytyvät. Tämä on sekä heidän vahvuutensa että heikkoutensa. Heillä on suuria voimia mentaalisessa ympäristössä, koska heidän mielensä ovat yhdistyneet. Mutta he ovat heikkoja, koska he eivät voi ajatella itsenäisesti. He eivät voi käsitellä monimutkaisuutta tai vastustusta kovin onnistuneesti. Tietouden mies tai nainen olisi heille käsittämätön.

Ihmiskunnan täytyy yhdistyä säilyttääkseen vapautensa, mutta tämä on hyvin erilainen rakennelma verrattuna kollektiiviin. Kutsumme niitä ”kollektiiveiksi”, koska ne ovat eri rotujen ja kansakuntien kokoelmia. Kollektiivit eivät ole yksi rotu. Vaikka Suuryhteisössä on monia rotuja, joita hallitsee dominoiva käskyvalta, kollektiivi on organisaatio, joka ulottuu ylitse yhden rodun uskollisuuden omalle maailmalleen.

Kollektiiveilla voi olla suuri mahti. Koska kuitenkin on monia kollektiiveja, niillä on tapana kilpailla keskenään, mikä estää mitään niistä pääsemästä valta-asemaan. Niin ikään eri kansakunnilla Suuryhteisössä on ollut pitkäaikaiset erimielisyydet toistensa kanssa, joita on vaikea sovitella. Ehkä ne ovat kilpailleet pitkän aikaa samoista luonnonvaroista. Ehkä ne kilpailevat keskenään myydäkseen hallussaan olevia luonnonvaroja. Kuitenkin kollektiivi on eri asia. Kuten sanomme tässä, se ei perustu yhteen rotuun ja yhteen maailmaan. Se on valloituksen ja alistamisen tulos. Tästä syystä vierailijanne koostuvat eri olentojen roduista eri käskyvallan ja komentoketjun tasoilla.

<>

“Säilyttivätkö muut maailmat, jotka yhdistyivät onnistuneesti, yksilöllisen ajattelun vapauden?”

Vaihtelevasti. Jotkut lähestulkoon täysin, toiset vähemmän, riippuen historiastaan, psykologisesta kokoonpanostaan ja oman selviytymisen tarpeestaan. Elämänne maailmassanne on ollut suhteellisen helppoa verrattuna siihen, missä muut rodut ovat kehittyneet. Useimmat alueet, joissa älykästä elämää esiintyy, on asutettu, sillä ei ole monta maankaltaista planeettaa, joka tarjoaa sellaisen biologisten resurssien rikkauden kuten teidän oma planeettanne. Näiden rotujen vapaus riippui suurelta osin ympäristön rikkaudesta. Mutta ne ovat kaikki olleet menestyksekkäitä avaruuden muukalaisten soluttautumisen torjunnassa, ja ovat vakiinnuttaneet omat kaupankäynnin ja kommunikoinnin suuntaviivansa perustuen omaan itsemääräämisoikeuteensa. Tämä on harvinainen saavutus, ja se täytyy ansaita ja sitä tulee suojella.

<>

“Mitä vaaditaan ihmiskunnan yhdistymisen saavuttamiseen?”

Ihmiskunta on hyvin haavoittuvainen Suuryhteisössä. Tämä haavoittuvaisuus voi aikanaan edistää ihmiskunnan keskinäistä perustavanlaatuista yhteistyötä, sillä teidän täytyy liittyä yhteen ja tulla yhtenäisiksi selviytyäksenne ja edistyäksenne. Tämä on osa tietoisuutta Suuryhteisöstä. Jos tämä perustuu ihmisten osallistumisen, vapauden ja itseilmaisun periaatteisiin, voi omavaraisuutenne silloin tulla hyvin vahvaksi ja hyvin rikkaaksi. Mutta maailmassa täytyy olla enemmän yhteistyötä. Ihmiset eivät voi elää yksin itselleen tai asettaa omia henkilökohtaisia päämääriänsä kaikkien muiden ihmisten tarpeiden edelle. Jotkut saattavat nähdä tämän vapauden menetyksenä. Me näemme sen takaavan vapauden tulevaisuudessa. Sillä huomioiden nykyiset vallassa olevat asenteet maailmassa tänä päivänä, vapauttanne olisi tulevaisuudessa hyvin vaikea turvata tai ylläpitää. Ottakaa vaarin. Ne, joita ajaa heidän oma itsekkyytensä, ovat täydellisiä kandidaatteja ulkopuoliselle vaikutukselle ja manipuloinnille. Jos he ovat valta-asemassa, he tulevat luopumaan kansakuntansa varallisuudesta, kansansa vapaudesta ja kansansa luonnonvaroista saadakseen etua itselleen.

Tämän takia vaaditaan enemmän yhteistyötä. Varmasti voitte ymmärtää tämän. Varmasti tämä on ilmeistä jopa omassa maailmassanne. Mutta tämä eroaa hyvin paljon kollektiivin elämästä, missä rotuja on alistettu ja kontrolloitu, missä mukautuvat otetaan kollektiiveihin ja ne, jotka eivät niin tee, syrjäytetään tai tuhotaan. Varmasti sellainen järjestelmä, vaikkakin sillä voisi olla merkittävästi vaikutusvaltaa, ei voi olla jäsenilleen hyväksi. Ja silti tämä on se polku, jonka monet ovat Suuryhteisössä valinneet. Me emme halua nähdä ihmiskunnan joutuvan sellaiseen organisaatioon. Tämä olisi suuri tragedia ja menetys.

<>

“Kuinka ihmisten näkökulma eroaa teidän näkökulmastanne?”

Yksi eroista on, että olemme kehittäneet Suuryhteisön näkökulman, mikä on vähemmän itsekeskeinen tapa katsoa maailmaa. Se on näkökanta, joka antaa paljon selkeyttä ja voi tarjota suurta varmuutta koskien pienempiä ongelmia, joita kohtaatte päivittäisissä toimissanne. Jos voitte ratkaista suuren ongelman, voitte ratkaista myös pienemmät. Teillä on suuri ongelma. Jokaisen ihmisen maailmassa on kohdattava tämä suuri ongelma. Se voi yhdistää teidät ja tehdä teidät kykeneviksi voittamaan pitkäaikaiset erimielisyytenne ja konfliktinne. Tästä syystä sanomme, että on olemassa mahdollisuus pelastumiseen juuri näissä olosuhteissa, jotka uhkaavat teidän hyvinvointianne ja teidän tulevaisuuttanne.

Tiedämme, että yksilön sisimmässä oleva Tietouden voima voi palauttaa ja korjata kyseisen yksilön sekä kaikki hänen suhteensa saavutuksen, tunnistamisen ja kyvykkyyden korkeammalle tasolle. Teidän täytyy todeta tämä itse.

Meidän elämämme ovat hyvin toisenlaisia. Yksi eroista on se, että elämämme on annettu palvelulle – palvelulle, jonka me olemme valinneet. Meillä on vapaus valita ja näin ollen valintamme on todellinen ja merkityksellinen, ja se perustuu omaan ymmärrykseemme. Ryhmämme keskuudessa on edustajia useista eri maailmoista. Olemme kerääntyneet yhteen palvellaksemme ihmiskuntaa. Edustamme suurempaa liittoumaa, joka on hengellisempi luonteeltaan.

<>

“Tämä viesti tulee yhden miehen kautta. Miksi ette ota kontaktia kaikkiin, jos tämä on niin tärkeää?”

On vain kyse tehokkuudesta. Me emme määrää, kuka valitaan vastaanottamaan meitä. Tämä on Näkymättömien asia, niiden joita te oikeutetusti voisitte kutsua ”Enkeleiksi”. Ajattelemme heistä näin. He ovat valinneet tämän ihmisen – ihmisen, jolla ei ole mitään asemaa maailmassa, jota ei ole tunnustettu maailmassa – yksilön, joka on valittu hänen ominaisuuksien takia sekä hänen Suuryhteisön perintönsä takia. Olemme iloisia, että meillä on yksi, jonka kautta voimme puhua. Jos puhuisimme monien kautta, he ehkä olisivat eri mieltä keskenään, ja viestistä tulisi sekava ja se häviäisi.

Ymmärrämme omien opintojemme kautta, että hengellisen viisauden lähetys annetaan yleensä yhden kautta, muiden ollessa tukena. Tämän yksilön täytyy kantaa paino ja taakka sekä valintaan liittyvä riski. Kunnioitamme häntä tämän vuoksi, ja ymmärrämme millainen taakka se voi olla. Tämä tullaan ymmärtämään väärin, ehkäpä, ja tästä syystä viisaiden on pysyttävä piilossa. Meidän täytyy pysyä piilossa. Hänen täytyy pysyä piilossa. Tällä tavoin viesti voidaan antaa, ja viestintuojaa voidaan varjella. Sillä tähän viestiin tulee kohdistumaan vihamielisyyttä. Vierailijat tulevat vastustamaan sitä ja vastustavat sitä jo nyt. Heidän vastustuksensa voi olla merkittävää, mutta se tullaan suuntaamaan ensisijaisesti itse viestintuojaan. Tästä syystä viestintuojaa täytyy suojella.

Tiedämme, että vastaukset näihin kysymyksiin synnyttävät lisää kysymyksiä. Ja moniin näistä ei voi vastata mahdollisesti jopa pitkään aikaan. Viisaiden missä tahansa täytyy elää kysymysten kanssa, joihin he eivät vielä voi vastata. Heidän kärsivällisyytensä ja määrätietoisuutensa kautta todelliset vastaukset tulevat, ja he kykenevät kokemaan ne ja ilmentämään niitä.

 

 

Kynnys: uusi toivo ihmiskunnalle

Jotta voisi valmistautua maailmassa olevien avaruuden muukalaisten läsnäoloon, on tarpeellista oppia enemmän elämästä Suuryhteisössä – elämästä, joka ympäröi maailmanne tulevaisuudessa – elämästä, jonka osana tulette olemaan.

Ihmiskunnan kohtalona on aina ollut astuminen älyllisen elämän Suuryhteisöön. Tämä on väistämätöntä ja tapahtuu kaikissa niissä maailmoissa, joissa älyllinen elämä on saanut alkunsa ja kehittynyt. Olisitte ajan myötä oivaltaneet elävänne Suuryhteisössä. Ja aikanaan olisitte huomanneet, että ette ole yksin maailmassanne, että vierailu on tapahtumassa, ja että teidän pitää oppia kamppailemaan kaikenmoisten rotujen, voimien, uskomusten ja asenteiden kanssa, jotka vallitsevat siinä Suuryhteisössä, jossa te elätte.

Astuminen Suuryhteisöön on kohtalonne. Eristyneisyytenne on nyt ohi. Vaikka maailmassanne on vierailtu monia kertoja menneisyydessä, teidän eristyneisyyden tilanne on tullut päätepisteeseensä. Nyt teidän on välttämätöntä tiedostaa, että ette ole enää yksin – maailmankaikkeudessa tai edes omassa maailmassanne. Tämä ymmärrys on esitetty täydellisemmin Suuryhteisön Hengellisyyden opetuksessa, joka on annettu maailmalle tähän aikaan. Meidän roolimme on kuvailla elämää sellaisena, kuin se esiintyy Suuryhteisössä, jotta teillä olisi syvempi ymmärrys siitä elämän laajemmasta panoraamasta, johon olette astumassa. Tämä on välttämätöntä voidaksenne lähestyä tätä uutta todellisuutta objektiivisemmin, ymmärtävämmin ja viisaammin. Ihmiskunta on elänyt suhteellisessa eristyksessä niin pitkään, että sille on luonnollista ajatella muun maailmankaikkeuden toimivan niiden ideoiden, periaatteiden ja sen tieteen mukaan, joita pidätte pyhinä ja joihin aktiviteettinne ja näkemyksenne maailmasta perustuvat.

Suuryhteisö on suunnaton. Sen kaukaisimpia rajoja ei ole koskaan tutkittu. Se on suurempi kuin mikään rotu voi käsittää. Tässä suurenmoisessa luomuksessa älyllistä elämää esiintyy kaikilla evoluution tasoilla ja lukemattomina ilmenemismuotoina. Maailmanne sijaitsee siinä osassa Suuryhteisöä, joka on varsin hyvin asutettu. On monia Suuryhteisön alueita, joita ei ole koskaan tutkittu ja on toisia alueita, joissa rotuja elää salassa. Kaikki elämän ilmenemismuodot esiintyvät Suuryhteisössä. Ja vaikka elämä sellaisena kuin olemme sen kuvailleet vaikuttaa vaikealta ja haasteelliselta, Luoja tekee työtä kaikkialla lunastaen erillisiä Tietouden kautta.

Suuryhteisössä ei voi olla yhtä uskontoa, yhtä ideologiaa tai yhtä hallitusmuotoa, jota voisi sovittaa kaikkiin rotuihin ja kaikkiin kansoihin. Näin ollen kun puhumme uskonnosta, puhumme Tietouden hengellisyydestä, sillä tämä Tietouden voima ja läsnäolo asuu kaikessa älyllisessä elämässä – teissä, vierailijoissanne ja muissa roduissa, joita kohtaatte tulevaisuudessa.

Täten universaalisesta hengellisyydestä tulee suuri polttopiste. Se tuo yhteen maailmassanne vallitsevat eriävät käsitykset ja ideat, ja antaa teidän omalle henkiselle todellisuudellenne yhteisen perustan. Silti Tietouden opiskeleminen ei ole pelkästään ylentävää, vaan se on oleellista Suuryhteisössä selviytymiselle ja edistymiselle. Kyetäksenne vakiinnuttamaan ja ylläpitämään vapautenne ja itsenäisyytenne Suuryhteisössä riittävän monella ihmisellä maailmassanne täytyy olla kehittyneenä tämä suurempi kyky. Tietous on ainoa osa teissä, jota ei voi manipuloida tai johon ei voi vaikuttaa. Se on kaiken viisaan ymmärryksen ja toiminnan lähde. Siitä tulee välttämättömyys Suuryhteisön ympäristössä jos vapaus on arvostettua, ja jos tahdotte päättää omasta kohtalostanne, ilman että teidät integroidaan kollektiiviin tai toiseen yhteiskuntaan.

Näin ollen, vaikka näytämmekin nykypäivän vakavan tilanteen maailmassa, näytämme myös suurta lahjaa ja suurta lupausta ihmiskunnalle, sillä Luoja ei jättäisi teitä valmistautumattomina Suuryhteisöön, mikä on kaikista kynnyksistä suurin, jonka tulette rotuna kohtaamaan. Meitä on myös siunattu tällä lahjalla. Se on ollut hallussamme monia teidän vuosisatojanne. Olemme sekä valinneet oppia sitä, että meidän on ollut pakko sitä oppia.

Todellakin Tietouden läsnäolo ja voima on se mikä mahdollistaa sen, että puhumme liittolaisinanne ja tarjoamme sitä tietoa, jota annamme näissä tiedonannoissa. Jollemme olisi koskaan löytäneet tällaista suurta Sanomaa, olisimme eristäytyneinä omissa maailmoissamme, kykenemättöminä käsittämään niitä maailmankaikkeuden suurempia voimia, jotka muovaisivat tulevaisuuttamme ja kohtaloamme. Sillä lahja, joka on maailmassanne näinä päivinä annettu, on annettu meille ja myös monille muille lupaavilta vaikuttaneille roduille. Tämä lahja on erityisen tärkeä sellaisille orastaville roduille kuin omanne, jotka ovat niin lupaavia ja kuitenkin niin haavoittuvia Suuryhteisössä.

Näin ollen vaikka maailmankaikkeudessa ei voikaan olla vain yhtä uskontoa tai ideologiaa, on olemassa universaali periaate, ymmärrys ja hengellinen todellisuus, joka on kaikkien ulottuvilla. Niin täydellinen se on, että se voi puhutella niitä, jotka ovat huomattavan erilaisia kuin te. Se puhuu elämän monimuotoisuudelle sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Teillä, omassa maailmassanne asuessanne, on nyt tilaisuus oppia sellaisesta suuresta todellisuudesta, kokea itse sen voima ja armo. Todellakin tämä on viime kädessä se lahja, jota haluamme vahvistaa, sillä se säilyttää vapautenne ja itsemääräämisoikeutenne, ja avaa oven johonkin lupaavampaan maailmankaikkeudessa.

Kuitenkin alkuun on vastoinkäymisiä ja suuria haasteita. Tämä edellyttää että opit syvempää Tietoutta ja laajempaa tietoisuutta. Mikäli vastaat tähän haasteeseen, et ole vain itse edunsaajana vaan koko rotusi on.

Suuryhteisön Hengellisyyden opetus on annettu maailmalle näinä päivinä. Sitä ei ole koskaan aiemmin annettu täällä. Se on annettu yhden henkilön kautta, joka palvelee tämän tradition välittäjänä ja puolestapuhujana. Se on lähetetty maailmaan näinä kriittisinä aikoina, kun ihmiskunnan täytyy oppia elämästään Suuryhteisössä ja niistä suuremmista voimista, jotka tänä päivänä muokkaavat maailmaa.

Vain maailman ulkopuolelta annettu opetus ja ymmärrys mahdollistavat teille tämän edun ja tämän valmistautumisen.

Ette ole yksin suorittamassa näin suurta tehtävää, sillä maailmankaikkeudessa on muita suorittamassa sitä, jopa teidän kehitystasollanne. Olette vain yksi monista roduista astumassa Suuryhteisöön samaan aikaan. Kaikki ovat lupaavia, ja kuitenkin kaikki ovat alttiina vaikeuksille, haasteille ja vaikutuksille, joita esiintyy tässä suuremmassa ympäristössä. Todellakin monet rodut ovat menettäneet vapautensa, ennen kuin se oli edes saavutettu vain tullakseen osaksi kollektiivia tai kaupallista kiltaa tai osaksi suurempia valtoja.

Emme halua nähdä tämän tapahtuvan ihmiskunnalle, sillä se olisi suuri menetys. Tästä syystä olemme täällä. Tästä syystä Luoja on aktiivinen maailmassa tänä päivänä tuoden uutta ymmärrystä ihmissuvulle. Ihmiskunnan on aika lopettaa loputtomat konfliktinsa itsensä kanssa ja valmistautua elämään Suuryhteisössä.

Asutte alueella, jossa on huomattavan paljon aktiivisuutta pikkuruisen aurinkokuntanne rajojen ulkopuolella. Tällä alueella kauppaa käydään tiettyjen reittien varrella. Maailmat ovat kanssakäymisessä, kilpailevat ja ovat joskus konfliktissa keskenään. Tilaisuuksia etsivät kaikki, joilla on kaupallisia intressejä. Ne eivät etsi vain luonnonvaroja vaan myös kaltaisianne maailmoja alamaisikseen. Jotkut ovat osa laajempaa kollektiivia. Toiset ylläpitävät omia liittoumiaan paljon pienemmässä mittakaavassa. Ne maailmat, jotka ovat kyenneet astumaan Suuryhteisöön menestyksellisesti, ovat joutuneet mittavasti ylläpitämään autonomiaansa ja omavaraisuuttaan. Tämä vapauttaa heidät altistumasta muille voimille, jotka vain riistäisivät ja manipuloisivat heitä.

Todellakin teidän omavaraisuutenne ja ymmärryksenne kehittyminen ja yhtenäisyytenne ovat kaikkein oleellisimpia teidän hyvinvoinnillenne tulevaisuudessa. Ja tämä tulevaisuus ei ole kaukana, sillä vierailijoiden vaikutus on jo lisääntymässä maailmassanne. Monet yksilöt ovat jo heille alistuneet ja palvelevat nyt heidän lähettiläinään ja välikäsinään. Monet muut yksilöt palvelevat pelkkinä resursseina heidän geneettiselle ohjelmalleen. Tämä on tapahtunut, kuten olemme sanoneet, monta kertaa monissa paikoissa. Se ei ole meille mysteeri, vaikka sen täytyy näyttää teistä käsittämättömältä.

Interventio on sekä epäonni että elintärkeä mahdollisuus. Jos kykenette vastaamaan, jos kykenette valmistautumaan, jos kykenette oppimaan Suuryhteisön Tietoutta ja Viisautta, silloin kykenette vastustamaan voimia, jotka ovat sekaantumassa maailmaanne ja rakentamaan perustan suuremmalle yhtenäisyydelle omien ihmistenne ja heimojenne keskuudessa. Me tietenkin kannustamme tätä, sillä se vahvistaa Tietouden yhdyssidettä kaikkialla.

Suuryhteisössä sodankäyntiä tapahtuu harvemmin laajassa mittakaavassa. On olemassa rajoittavia voimia. Ensinnäkin sodankäynti haittaa kaupankäyntiä ja luonnonvarojen kehitystä. Tämän johdosta holtitonta käytöstä ei sallita suurilta valtioilta, sillä se hidastaa tai estää muiden osapuolien, muiden valtioiden ja muiden intressien tavoitteita. Sisällissotia esiintyy maailmoissa aika ajoin, mutta laajan mittakaavan sodankäynti yhteiskuntien ja maailmojen välillä on todellakin harvinaista. Osittain tästä syystä mentaalisen ympäristön taidot ovat vakiintuneet, sillä valtiot kilpailevat keskenään ja yrittävät vaikuttaa toinen toisiinsa. Koska kukaan ei halua tuhota luonnonvaroja ja mahdollisuuksia, näitä korkeampia taitoja ja kyvykkyyksiä harjoitetaan enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi monissa yhteiskunnissa Suuryhteisössä. Kun tämän kaltaista vaikuttamista esiintyy, on tarve Tietoudelle yhä suurempi.

Ihmiskunta on huonosti valmistautunut tähän. Kuitenkin johtuen rikkaasta hengellisestä perinnöstänne ja yksilönvapauden määrästä maailmassanne tänä päivänä, on olemassa toivoa, että kykenisitte edistymään tässä suuremmassa ymmärryksessä, ja näin ollen turvaamaan vapautenne ja suojelemaan sitä.

On olemassa muita rajoitteita sodankäynnille Suuryhteisössä. Useimmat kauppaa käyvät yhteiskunnat kuuluvat suuriin kiltoihin, jotka ovat asettaneet lakeja ja ohjesääntöjä jäsenilleen. Niiden tehtävänä on rajoittaa niiden monien tahojen aktiviteetteja, jotka pyrkisivät voimankäyttöön saadakseen pääsyn toisiin maailmoihin ja niiden omistuksessa oleviin luonnonvaroihin. Jos sodankäynti leviäisi laajamittaiseksi, monien rotujen täytyisi osallistua, ja tätä ei tapahdu usein. Ymmärrämme, että ihmiskunta on hyvin sotaisa ja käsittää konfliktin Suuryhteisössä sodankäynniksi, mutta todellisuudessa tulette havaitsemaan, että tällaista ei helposti suvaita, ja voiman sijaan käytössä on muita taivuttelutapoja.

Näin ollen vierailijanne eivät tule maailmaanne suurten sotavoimien kera. He eivät tule tuoden mukanaan suuria sotajoukkoja, sillä he käyttävät taitoja, jotka ovat palvelleet heitä muilla tavoin – taitoja manipuloida ajatuksia, aikeita ja tunteita niiltä, joita he kohtaavat. Ihmiskunta on hyvin haavoittuvainen tällaiselle taivuttelulle ottaen huomioon sen taikauskon, ristiriidan ja epäluottamuksen määrän, mikä vallitsee maailmassanne näinä aikoina.

Tämän takia ymmärtääksenne vierailijoitanne ja ymmärtääksenne muita, joita tulette kohtaamaan tulevaisuudessa, täytyy teidän luoda kypsempi lähestymistapa voimankäyttöön ja vaikuttamiseen. Tämä on elintärkeä osa teidän koulutustanne Suuryhteisöön. Osa tästä valmistautumisesta annetaan Suuryhteisön Hengellisyyden opetuksessa (engl. Greater Community Spirituality), mutta teidän täytyy oppia myös suoran kokemuksen kautta.

Ymmärryksemme mukaan monilla ihmisillä on tällä hetkellä hyvin haaveellinen kuva Suuryhteisöstä. Uskotaan teknologisesti edistyneiden olevan myös hengellisesti edistyneitä, ja kuitenkin voimme vakuuttaa teille, että näin ei ole. Te itse, vaikkakin olette teknologisesti kehittyneempiä nyt kuin te olitte aiemmin, ette ole kehittyneet hengellisesti kovinkaan paljon. Teillä on enemmän valtaa, mutta vallan myötä tulee tarve suuremmalle pidättyväisyydelle.

Suuryhteisössä on niitä, joilla on huomattavasti enemmän valtaa teknologian tasolla ja jopa ajatuksen tasolla kuin teillä. Te kehitytte selviämään heidän kanssaan, mutta aseistus ei tule olemaan painopisteenne.

Sillä planeettojen välinen sodankäynti on niin tuhoisaa, että kaikki häviävät. Mitkä ovat sellaisen konfliktin sotasaaliit? Mitä etuja se turvaa? Todellakin, kun sellainen konflikti esiintyy, se tapahtuu avaruudessa ja harvoin maanpäällisissä ympäristöissä. Roistomaiset valtiot ja ne, jotka ovat tuhoisia ja aggressiivisia, torjutaan nopeasti, varsinkin jos he ovat taajaan asutuilla alueilla, missä käydään kauppaa.

Tämän takia teidän on oleellista ymmärtää konfliktin luonne maailmankaikkeudessa, koska tämä antaa teille näkemyksen vierailijoista ja heidän tarpeistaan – miksi he toimivat sillä tavalla kuin toimivat, miksi yksilönvapaus on heidän keskuudessaan tuntematon ja miksi he turvautuvat kollektiiveihinsa. Näin he saavat pysyvyyttä ja valtaa, mutta se tekee heidät myös haavoittuviksi niille, joilla on taitoja Tietoudessa.

Tietous mahdollistaa ajattelemisen monenlaisella tavalla, toimimaan spontaanisti, havaitsemaan todellisuuden ilmeisen takana ja kokemaan tulevaisuuden ja menneisyyden. Sellaiset kyvyt ovat niiden ulottumattomissa, jotka voivat ainoastaan seurata kulttuuriensa ohjeita ja saneluita. Olette teknologisesti kaukana vierailijoitanne jäljessä, mutta teillä on toiveita kehittyä Tietouden Tien taidoissa – taidoissa, joita tulette tarvitsemaan, ja joihin teidän täytyy oppia turvautumaan enenevässä määrin.

Emme olisi Ihmiskunnan Liittolaisia, ellemme opettaisi teille elämästä Suuryhteisössä. Olemme nähneet paljon. Olemme kohdanneet monia erilaisia asioita. Maailmamme vallattiin, ja meidän täytyi ottaa vapautemme takaisin. Tiedämme, virheisiin ja kokemukseen perustuen, konfliktin luonteen ja sen haasteen luonteen mitä kohtaatte tänä päivänä. Siitä syystä sovellumme hyvin tähän tehtävään palvelemaan teitä. Kuitenkaan ette tule tapaamaan meitä, ja emme tule tapaamaan kansakuntienne johtajia. Tämä ei ole tarkoituksemme.

Todellakin tarvitsette niin vähän asioihinne puuttumista kuin mahdollista, mutta tarvitsette paljon apua. Teidän täytyy kehittää uusia kykyjä ja teidän täytyy saavuttaa uusi ymmärrys. Jopa hyväntahtoisella yhteiskunnalla, jos se tulisi maailmaanne, olisi teihin sellainen vaikutus ja sysäys, että tulisitte heistä riippuvaisiksi ettekä kehittäisi omaa voimaanne, valtaanne ja omavaraisuuttanne. Olisitte niin riippuvaisia heidän teknologiastaan ja heidän ymmärryksestään, että he eivät kykenisi jättämään teitä. Ja todellakin, heidän tulonsa tänne tekisi teistä vieläkin haavoittuvaisempia väliintulolle tulevaisuudessa. Sillä haluaisitte heidän teknologiaansa ja haluaisitte matkata kauppareiteillä Suuryhteisössä. Kuitenkaan ette olisi valmistautuneita ettekä olisi viisaita.

Tästä syystä tulevat ystävänne eivät ole täällä. Tästä syystä he eivät tule auttamaan teitä. Sillä teistä ei tulisi vahvoja, jos he näin tekisivät. Haluaisitte liittyä heihin, haluaisitte liittoutumia heidän kanssaan, mutta olisitte niin heikkoja, että ette voisi suojella itseänne. Pohjimmiltaan tulisitte osaksi heidän kulttuuriaan, ja sitä he eivät halua.

Ehkäpä monet ihmiset eivät kykene ymmärtämään sitä, mitä nyt tässä sanomme, mutta aikanaan tämä on teille täysin järkeenkäypää, ja te tulette näkemään sen viisauden ja sen välttämättömyyden. Tällä hetkellä olette aivan liian heikkoja, levottomia ja ristiriitaisia muodostamaan vahvoja liittoumia jopa niiden kanssa, jotka voisivat olla tulevia ystäviänne. Ihmiskunta ei voi vielä puhua yhdellä äänellä, ja näin ollen olette alttiita väliintulolle ja ulkopuolelta tulevalle manipuloinnille.

Sitä mukaa kun Suuryhteisön todellisuus tulee tunnetummaksi maailmassanne, ja jos viestimme voi tavoittaa riittävän määrän ihmisiä, tulee olemaan kasvava yksimielisyys siitä, että ihmiskunnalla on edessään suurempi ongelma. Tämä voi luoda uuden pohjan yhteistyölle ja yhteisymmärrykselle. Sillä mitä mahdollista etua yhdellä kansakunnalla voi olla muiden kustannuksella, jos Interventio uhkaa koko maailmaa? Ja miten joku voisi pyrkiä yksilölliseen valtaan ympäristössä, jossa avaruuden muukalaisten voimat ovat sekaantumassa asioihin? Jotta vapaus olisi todellista maailmassanne, sen täytyy olla jaettua. Se täytyy tunnistaa ja tuntea. Se ei voi olla muutaman etuoikeus, tai täällä ei tule olemaan todellista vahvuutta.

Näkymättömiltä saamamme ymmärryksen mukaan on jo nyt ihmisiä, jotka tavoittelevat maailman herruutta, koska he uskovat, että heillä on vierailijoiden siunaus ja tuki. Heillä on vierailijoiden vakuutus siitä, että heitä autetaan heidän valtapyrkimyksissään. Ja kuitenkin eivätkö he ole antamassa pois oman vapautensa ja maailman vapauden avaimia? He ovat tietämättömiä ja epäviisaita. He eivät voi nähdä virhettään.

Käsittääksemme on myös niitä, jotka uskovat vierailijoiden olevan täällä edustamassa hengellistä renessanssia ja uutta toivoa ihmiskunnalle – mutta kuinka he voisivat tietää, he jotka eivät tiedä mitään Suuryhteisöstä? Se on heidän toivonsa ja halunsa, että asiat olisivat näin, ja sellaisiin toiveisiin vierailijat mukautuvat hyvin ilmiselvistä syistä.

Sanomme tässä sen, ettei maailmassa voi olla mitään todellista vapautta vähempää – todellista vahvuutta ja todellista yhtenäisyyttä. Laitamme viestimme kaikkien saataville luottaen siihen, että sanamme voidaan vastaanottaa ja niitä harkitaan vakavasti. Kuitenkaan emme voi kontrolloida teidän vastettanne. Ja maailman taikauskot ja pelot voivat viedä viestimme monen ulottumattomiin. Mutta toivo on vielä olemassa. Antaaksemme teille enemmän meidän pitäisi ottaa maailmanne haltuumme, mitä emme halua tehdä. Tämän takia annamme teille kaiken, mitä voimme antaa sekaantumatta teidän asioihinne. Silti on monia, jotka haluavat väliintuloa. He haluavat tulla pelastetuksi ja vapahdetuksi jonkun muun toimesta. He eivät luota ihmiskunnan mahdollisuuksiin. He eivät usko ihmiskunnan luontaisiin vahvuuksiin ja kykyihin. He uskovat siihen, mitä vierailijat ovat heille sanoneet. Ja he tulevat palvelemaan uusia isäntiään luullen, että se mitä heille annetaan, on heidän oma vapautuksensa.

Vapaus on kallisarvoinen asia Suuryhteisössä. Älkää koskaan unohtako sitä. Teidän vapautenne – meidän vapautemme. Ja mitä muuta on vapaus kuin kykyä seurata Tietoutta – Luojan teille antamaa todellisuutta – sekä Tietouden ilmaisemista ja Tietouden antamista sen kaikissa ilmenemismuodoissaan?

Vierailijoillanne ei ole tätä vapautta. Se on heille tuntematon. He katsovat maailmanne kaaosta uskoen, että se järjestys, jonka he määräävät tänne, tulee olemaan teitä vapauttava ja pelastaa teidät omalta itsetuholtanne. Tässä on kaikki, mitä he voivat antaa, sillä tämä on kaikki mitä heillä on. Ja he tulevat käyttämään teitä, mutta he eivät pidä sitä epäsopivana, sillä heitä itseään käytetään eivätkä he tiedä vaihtoehtoa tälle. Heidän ohjelmointinsa, heidän ehdollistamisensa on niin perusteellinen, että heidän tavoittamisensa heidän syvemmällä henkisyyden tasolla on vain etäisesti mahdollista. Teillä ei ole vahvuuksia tehdä tätä. Teidän täytyisi olla niin paljon vahvempia kuin olette tänä päivänä, jotta teillä olisi vapauttava vaikutus vierailijoihinne. Ja silti heidän yhdenmukaisuutensa ei ole kovin epätavallista Suuryhteisössä. Se on hyvin yleistä suurissa kollektiiveissa, joissa yhdenmukaisuus ja määräystenmukaisuus ovat olennaisia tehokkaalle toiminnalle, eritoten yli avaruuden suunnattomien etäisyyksien.

Näin ollen älkää katsoko Suuryhteisöä pelokkaasti vaan objektiivisesti. Olosuhteet, joita kuvailemme, esiintyvät jo ennestään maailmassanne. Voitte ymmärtää näitä asioita. Manipulointi on tuttua teille. Vaikuttaminen on tuttua teille. Ette vain ole koskaan kohdanneet niitä näin suuressa mittakaavassa, eikä teidän ole koskaan tarvinnut kilpailla muiden älyllisen elämän muotojen kanssa. Sen johdosta teillä ei ole vielä taitoja siihen.

Puhumme Tietoudesta, koska se on teidän suurin kykynne. Riippumatta siitä mitä teknologiaa voitte ajan myötä kehittää, Tietous on suurin toivonne. Olette kaukana vierailijoiden jäljessä teknologisessa kehityksessänne, joten teidän täytyy turvautua Tietouteen. Se on suurin voima maailmankaikkeudessa ja vierailijanne eivät käytä sitä. Se on ainoa toivonne. Tästä syystä Suuryhteisön Hengellisyyden opetus opettaa Tietouden Tietä, tarjoten Askeleet Tietouteen (engl. Steps to Knowledge) ja opettaen Suuryhteisön Viisautta ja Oivallusta. Ilman tätä valmistautumista teillä ei olisi taitoa tai näkökulmaa ymmärtää pulmaanne tai vastata siihen tehokkaasti. Se on liian suuri. Se on liian uusi. Ettekä te ole sopeutuneet näihin uusiin olosuhteisiin.

Vierailijoiden vaikutus on kasvamassa päivä päivältä. Jokaisen ihmisen, joka voi kuulla tämän, tuntea tämän ja tietää tämän, täytyy opiskella Tietouden Tietä, Suuryhteisön Tietouden Tietä. Tämä on kutsumus. Se on lahja. Se on haaste.

Miellyttävämmissä olosuhteissa tarve ei kenties saata vaikuttaa niin suurelta. Mutta tarve on suunnaton, sillä ei ole mitään turvaa, ei ole mitään piilopaikkaa, ei ole mitään paikkaa maailmassa mihin vetäytyä turvaan avaruuden muukalaisten läsnäololta, joka on täällä. Tästä syystä on vain kaksi vaihtoehtoa: voitte alistua tai voitte puolustaa vapauttanne.

Tämä on se suuri päätös, joka jokaisella ihmisellä on edessään. Tämä on suuri käännekohta. Ette voi olla typeriä Suuryhteisössä. Se on ympäristönä liian vaativa. Se vaatii erinomaisuutta, sitoutumista. Maailmanne on liian arvokas. Muut himoitsevat sen luonnonvaroja. Maailmanne strateginen sijainti on korkealle arvostettu. Vaikka eläisitte etäisessä maailmassa kaukana mistään kauppareitistä, kaukana kaikista kaupallisista sitoumuksista, aikanaan teidät joku taho löytäisi. Tämä aika on nyt tullut teille. Ja se on ollut meneillään jo jonkin aikaa.

Olkaa siis rohkeita. Tämä on rohkeuden, ei epävarmuuden aikaa. Teitä kohtaavan tilanteen vakavuus vain vahvistaa elämänne ja vasteenne tärkeyden ja sen valmistautumisen tärkeyden, jota tänä päivänä ollaan antamassa maailmalle. Se ei ole vain teidän kohottamiseksenne ja edistämiseksenne. Se myös suojelee teitä ja auttaa teitä selviytymään.

Uskonnollisten traditioiden ja vakaumusten manipulointi

Jotta voitaisiin ymmärtää vierailijoiden nykyisiä aktiviteetteja maailmassa, täytyy meidän antaa lisää informaatiota heidän aktiivisesta vaikuttamisestaan maailman uskonnollisiin instituutioihin ja arvoihin sekä keskeisiin hengellisiin tuntemuksiin, jotka ovat tyypillisiä luonteellenne, ja jotka monella tavalla ovat tyypillisiä älylliselle elämälle monissa Suuryhteisön osissa.

Aloittakaamme kertomalla, että vierailijoiden tässä maailmassa, tänä aikana suorittamia aktiviteetteja on aiemmin harjoitettu monia kertoja, monissa eri paikoissa, monissa eri Suuryhteisön kulttuureissa. Teidän vierailijanne eivät ole näiden aktiviteettien alkuunpanijoita vaan he ainoastaan hyödyntävät niitä harkintansa mukaan, ja ovat hyödyntäneet niitä monesti aiemmin.

Teidän on tärkeätä ymmärtää, että vaikuttamisen ja manipuloinnin taitoja on kehitetty hyvin korkealle toiminnalliselle tasolle Suuryhteisössä. Sitä mukaa kun lajit tulevat kokeneemmiksi ja teknologisesti kyvykkäämmiksi, ne harjoittavat hienovaraisempaa ja kokonaisvaltaisempaa vaikuttamista toisiinsa. Ihmiset ovat kehittyneet vain tiettyyn tasoon asti kilpaillessaan toistensa kanssa, joten teillä ei ole vielä tätä sopeutumisetua. Tämä itsessään on yksi niistä syistä, miksi esittelemme teille tätä materiaalia. Olette astumassa kokonaan uuteen kokoelmaan olosuhteita, jotka edellyttävät teidän luontaisten kykyjenne kehittämistä, ja myös uusien taitojen oppimista.

Vaikka ihmiskunnan tilanne on ainutlaatuinen, on muiden rotujen esiin astumisia Suuryhteisöön tapahtunut lukemattomia kertoja aiemmin. Sen takia sitä, mihin teidän kohdallanne syyllistytään, on tehty aiemmin. Sitä on kehitetty hyvin pitkälle, ja nyt sitä sovelletaan teidän elämäänne ja teidän tilanteeseenne mielestämme suhteellisen helposti.

Rauhoitusohjelma, jota vierailijat toteuttavat, mahdollistaa osaltaan tämän. Halu rauhallisiin suhteisiin ja halu välttää sotaa ja konfliktia on ihailtavaa, mutta sitä voidaan käyttää, ja sitä todellakin käytetään, teitä vastaan. Jopa teidän kaikkein jaloimpia pyrkimyksiänne voidaan käyttää toisiin tarkoituksiin. Olette nähneet tämän omassa historiassanne, luonteessanne ja omissa yhteiskunnissanne. Rauha voidaan vakiinnuttaa vain viisauden, yhteistyön ja todellisen kyvykkyyden lujalle perustalle.

Ihmiskunta on luontaisesti pitänyt huolta rauhanomaisten suhteiden luomisesta omien heimojensa ja kansakuntiensa keskuudessa. Nyt sillä on kuitenkin suurempi kokoelma ongelmia ja haasteita. Näemme nämä tilaisuutena kehittymisellenne, sillä vain Suuryhteisöön astumisen haaste voi yhdistää maailman ja antaa perustan sille, että tämä yhdistyminen on aito, vahva ja tehokas.

Näin ollen emme ole tulleet tänne kritisoimaan uskonnollisia instituutioitanne tai teidän keskeisimpiä tuntemuksianne ja arvojanne, vaan näyttämään, miten niitä käytetään teitä vastaan niiden avaruuden rotujen toimesta, jotka ovat puuttumassa maailmanne asioihin. Ja mikäli se on meidän vallassamme, toivomme kannustavamme lahjojenne ja saavutustenne oikeanlaista soveltamista maailmanne, vapautenne ja rotunne yhtenäisyyden suojelemiseksi Suuryhteisön tasolla.

Vierailijat ovat pohjimmiltaan käytännöllisiä lähestymistavassaan. Tämä on sekä vahvuus että heikkous. Kun olemme tarkkailleet heitä sekä täällä että muualla olemme huomanneet, että heille on vaikeaa poiketa suunnitelmistaan. He eivät sopeudu muutoksiin hyvin, eivätkä he osaa käsitellä monimutkaisuutta kovin tehokkaasti. Tämän takia he toteuttavat suunnitelmaansa melkeinpä varomattomalla tavalla, sillä he tuntevat olevansa oikealla asialla ja etulyöntiasemassa. He eivät usko, että ihmiskunta nousee heitä vastaan – ei ainakaan sellaisella vastarinnalla, joka heihin suuresti vaikuttaisi. Ja he kokevat omien salaisuuksiensa ja agendansa olevan hyvin suojassa ja ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella.

Tässä valossa toimintamme antaessamme tämän materiaalin teille tekee meistä heidän vihollisiaan, heidän silmissään varmasti. Kuitenkin omissa silmissämme pyrimme ainoastaan olemaan vastavoimana heidän vaikutukselleen ja antamaan teille tarvitsemaanne ymmärrystä sekä sitä näkökulmaa, johon teidän täytyy turvautua suojellaksenne vapauttanne rotuna ja tullaksenne toimeen Suuryhteisön realiteettien kanssa.

Johtuen heidän lähestymistapansa käytännönläheisestä luonteesta he toivovat saavuttavansa tavoitteensa niin tehokkaasti kuin mahdollista. He toivovat yhdistävänsä ihmiskunnan, mutta vain liittyen heidän omaan osallistumiseensa ja aktiviteetteihinsa maailmassa. Heille ihmiskunnan yhdistyminen on käytännöllinen asia. He eivät arvosta kulttuurien moninaisuutta – he eivät taatusti arvosta sitä omissa kulttuureissaan. Siispä he yrittävät mahdollisuuksien mukaan hävittää sen tai minimoida sitä, missä ikinä he käyttävätkin vaikutusvaltaansa.

Aiemmassa selonteossamme puhuimme vierailijoiden vaikutuksesta hengellisyyden uusissa muodoissa – tällä hetkellä maailmassanne olevista uusista ideoista ja ilmaisuista ihmisen jumalallisuudesta ja ihmisen luonnosta. Keskustelumme tässä vaiheessa haluaisimme keskittyä perinteisiin arvoihin ja instituutioihin, joihin vierailijanne pyrkivät vaikuttamaan ja vaikuttavat tänä päivänä.

Yrittäessään edistää yhtenäisyyttä ja mukautuvaisuutta vierailijat turvautuvat niihin instituutioihin ja niihin arvoihin, jotka heidän mielestään ovat vakaimpia ja soveltuvimpia heidän käyttöönsä. He eivät ole kiinnostuneita ideoistanne, eivätkä he ole kiinnostuneita arvoistanne, paitsi siltä osin kuin ne edesauttavat heidän agendaansa. Älkää pettäkö itseänne kuvittelemalla, että hengellisyytenne vetää heitä puoleensa, koska heiltä sellainen puuttuu. Tämä olisi typerä ja kenties kohtalokas virhe. Älkää kuvitelko, että he olisivat ihastuneita elämäänne ja niihin asioihin, joita te itse pidätte kiehtovina. Sillä vain harvoissa tapauksissa kykenette vaikuttamaan heihin tällä tavalla. Kaikki luontainen uteliaisuus on jalostettu heistä pois ja hyvin vähän on jäljellä. Itse asiassa heissä on jäljellä hyvin vähän sitä, mitä te kutsuisitte ”Hengeksi” ja mitä me kutsuisimme nimellä ”Varne” tai ”Oivalluksen Tie”. He ovat kontrolloituja ja kontrolloivia, ja he seuraavat ajattelutapoja ja käyttäytymistä, jotka ovat lujasti vakiinnutettuja ja ankarasti vahvistettuja. He saattavat näyttää empaattista kiinnostusta ideoihinne, mutta vain saavuttaakseen kuuliaisuutenne.

Maailmanne traditionaalisissa uskonnollisissa instituutioissa he tavoittelevat niiden arvojen ja keskeisten uskomusten hyödyntämistä, jotka voivat tulevaisuudessa auttaa saamaan teidät heille kuuliaisiksi. Antakaamme teille muutamia esimerkkejä, jotka ovat syntyneet niin omista havainnoistamme kuin siitä ymmärryksestä, jonka Näkymättömät ovat meille aikojen saatossa antaneet.

Monet maailmassanne seuraavat kristinuskoa. Meidän mielestämme tämä on ihailtavaa, vaikka se ei toki ole ainoa lähestymistapa olennaisiin kysymyksiin hengellisestä identiteetistä ja elämän tarkoituksesta. Vierailijat tulevat hyödyntämään keskeistä ideaa uskollisuudesta yhdelle johtajalle luodakseen uskollisuutta heidän tarkoitukselleen. Tämän uskonnon yhteydessä samaistumista Jeesus Kristukseen tullaan laajasti hyödyntämään. Hänen maailmaan paluunsa toivo ja lupaus tarjoaa vierailijoillenne täydellisen tilaisuuden erityisesti tämän vuosituhannen vaihteessa.

Meidän käsityksemme on, että todellinen Jeesus ei ole palaamassa maailmaan, sillä hän tekee työtä yhdessä Näkymättömien kanssa palvellen ihmiskuntaa ja myös muita rotuja. Se, joka tulee hänen nimissään, tulee Suuryhteisöstä. Hän on se, joka on syntynyt ja jalostettu tätä tarkoitusta varten niiden kollektiivien toimesta, jotka ovat maailmassa tänä päivänä. Hän näyttää ihmiseltä ja hänellä on merkittäviä kykyjä verrattuna siihen, mitä te voitte tällä hetkellä saavuttaa. Hän vaikuttaa täysin epäitsekkäältä. Hän kykenee antamaan näytöksiä, jotka synnyttävät joko pelkoa tai suurta kunnioitusta. Hän kykenee projisoimaan mielikuvia enkeleistä, demoneista tai mistä tahansa, joita hänen ylempänsä haluavat teille näyttää. Hänellä vaikuttaa olevan hengellisiä kykyjä. Kuitenkin hän tulee Suuryhteisöstä ja hän on osa kollektiivia. Ja hän synnyttää uskollisuutta hänen seuraamiseensa. Ennen pitkää hän yllyttää syrjäyttämään tai tuhoamaan niitä, jotka eivät voi seurata häntä.

Vierailijat eivät piittaa siitä, kuinka moni ihmisistänne tuhotaan, niin kauan kuin enemmistön keskuudessa ollaan heille ensisijaisesti uskollisia. Tämän takia vierailijat keskittyvät niihin keskeisiin ideoihin, jotka antavat heille tämän auktoriteetin ja vaikutusvallan.

Toinen Tuleminen on siis valmisteilla vierailijoidenne toimesta. Todisteita tästä käsityksemme mukaan on jo maailmassa. Ihmiset eivät tiedosta vierailijoiden läsnäoloa tai todellisuuden luonnetta Suuryhteisössä, ja näin ollen he luonnollisesti hyväksyvät omat aiemmat uskomuksensa ilman kysymyksiä tuntiessaan, että heidän Vapahtajansa ja Opettajansa suuren paluun aika on koittanut. Mutta hän, joka tulee, ei tule Taivaasta, hän ei edusta Tietoutta tai Näkymättömiä, eikä hän edusta Luojaa tai Luojan tahtoa. Me olemme nähneet tämän suunnitelman muotoutumisen maailmassa. Me olemme myös nähneet samankaltaisten suunnitelmien toteutusta muissa maailmoissa.

Muiden uskontoperinteiden taholla vierailijat rohkaisevat yhdenmukaisuuteen – siihen, mitä saattaisitte kutsua menneisyyteen perustuvaksi fundamentalistisen tyyppiseksi uskonnoksi, joka perustuu auktoriteettiuskollisuuteen ja instituutioon mukautumiseen. Tämä palvelee vierailijoita. Heitä ei kiinnosta uskonnollisten traditioidenne ideologiat ja arvot vaan ainoastaan niiden hyödyllisyys. Mitä enemmän ihmiset voivat ajatella samalla tavoin, toimia samalla tavoin ja reagoida ennustettavilla tavoilla, sitä hyödyllisempiä he ovat kollektiiveille. Tätä yhdenmukaisuutta edistetään monissa eri traditioissa. Aikomuksena ei ole tehdä niistä kaikista samanlaisia, vaan se, että ne olisivat sisäisesti yksinkertaisia.

Yhdessä osassa maailmaa, yksi tietty uskonnollinen ideologia hallitsee; toisessa osassa maailmaa toisenlainen uskonnollinen ideologia hallitsee. Tämä on täysin hyödyllistä vierailijoillenne, sillä heille ei ole väliä, onko olemassa enemmän kuin yksi uskonto, kunhan on olemassa järjestys, yhdenmukaisuus ja kuuliaisuus. Koska heillä ei ole mitään omaa uskontoa, jota mitenkään voisitte seurata tai johon voisitte samaistua, he hyödyntävät teidän uskontojanne edistääkseen omia arvojaan. Sillä he arvostavat vain täydellistä uskollisuutta heidän asialleen ja kollektiiveilleen, ja tavoittelevat teidän täydellistä kuuliaisuuttanne ja osallistumistanne siten, kuin he määräävät. He tulevat vakuuttamaan teille, että tämä luo rauhaa ja vapautusta maailmalle, ja tähän liittyen minkä tahansa uskonnollisen mielikuvan tai henkilöhahmon paluuta pidetään mitä arvokkaimpana.

Emme yritä sanoa, että keskeiset uskonnot ovat avaruuden muukalaisten hallitsemia, sillä tietomme mukaan uskonto on perustaltaan hyvin vakiintunutta maailmassanne. Sanomme tässä yhteydessä, että niihin liittyviä tuntemuksia ja mekanismeja tuetaan vierailijoiden toimesta ja käytetään heidän omiin tarkoituksiinsa. Sen takia kaikkien niiden, jotka ovat tosiuskovaisia omissa traditioissaan, täytyy tarkkailla huolellisesti havaitakseen nämä vaikutukset ja ryhtyäkseen mahdollisesti vastatoimiin. Tässä kohtaa vierailijat eivät pyri vakuuttamaan maailman keskivertoihmistä, vaan johtohenkilöitä.

Vierailijat uskovat lujasti, että jolleivat he tule väliin riittävän ajoissa, ihmiskunta tuhoaa itsensä ja maailman. Tämä ei perustu totuuteen; se on vain oletus. Vaikka ihmiskunnalla on riski hävittää itsensä, tämä ei välttämättä ole teidän kohtalonne. Mutta kollektiivit uskovat, että asia on näin, ja siksi heidän täytyy toimia kiireellä ja todella panostaa taivutteluohjelmiinsa. Ne, jotka voidaan saada vakuuttuneiksi, arvostetaan hyödyllisiksi; ne, joita ei saada vakuuttuneiksi, hylätään ja syrjäytetään. Jos vierailijoista tulee riittävän vahvoja saamaan maailmassanne täydellinen kontrolli, mukautumattomat yksinkertaisesti eliminoidaan. Kuitenkaan vierailijat eivät tuhotyötä tee. Se toteutetaan maailmassa juuri niiden yksilöiden kautta, jotka ovat joutuneet täydellisesti heidän taivuttelunsa valtaan.

Tämä on kauhistuttava tulevaisuudenkuva, ymmärrämme sen, mutta tässä ei saa olla minkäänlaista väärinkäsitystä, silloin kun teidän täytyy ymmärtää ja vastaanottaa, mitä viesteissämme teille ilmaisemme. Vierailijat eivät pyri ihmiskunnan hävittämiseen vaan ihmiskunnan yhtenäistämiseen. He risteyttävät itsensä kanssanne tätä tarkoitusta varten. He yrittävät ohjata teidän uskonnollisia tuntemuksianne ja instituutioitanne tätä tarkoitusta varten. He vakiinnuttavat asemaansa maailmassa salakavalalla tavalla tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat hallituksiin ja hallitusten johtohenkilöihin tätä tarkoitusta varten. He vaikuttavat sotilasvoimiin tätä tarkoitusta varten. Vierailijat luottavat siihen, että he voivat olla menestyksellisiä, sillä toistaiseksi he ovat nähneet, että ihmiskunta ei ole koonnut tarpeeksi vastarintaa torjuakseen heidän toimiaan tai mitätöidäkseen heidän agendaansa.

Torjuaksenne tämän teidän täytyy opetella Suuryhteisön Tietouden Tietä. Minkä tahansa maailmankaikkeuden vapaan rodun täytyy opetella Tietouden Tietä riippumatta siitä, miten se heidän omissa kulttuureissaan määritellään. Tämä on yksilöllisen vapauden lähde. Tämä mahdollistaa yksilöiden ja yhteiskuntien todellisen eheyden ja sen että niillä on se tarpeellinen viisaus, jolla tullaan toimeen Tietoutta torjuvien vaikutusten kanssa, sekä maailmojensa sisällä että Suuryhteisössä. Näin ollen on tarpeen oppia uusia toimintatapoja, sillä olette astumassa uuteen tilanteeseen, jossa on uusia voimia ja uusia vaikutuksia. Tämä ei todellakaan ole vain jokin tulevaisuuden asia vaan välitön haaste. Elämä maailmankaikkeudessa ei odota kunnes olette valmiita. Asioita tapahtuu riippumatta siitä, oletteko valmistautuneita vai ette. Vierailua on tapahtunut ilman hyväksyntäänne ja ilman lupaanne. Ja teidän perustavanlaatuisia oikeuksianne rikotaan huomattavasti suuremmassa määrin kuin vielä tiedostatte.

Tämän johdosta meidät on lähetetty tänne, ei ainoastaan antamaan näkemyksemme ja rohkaisumme, mutta myös tuomaan kutsumusta, hälyttämään, inspiroimaan tiedostamista ja sitoutumista. Olemme sanoneet aiemmin, että emme voi pelastaa rotuanne sotilaallisella väliintulolla. Tämä ei ole roolimme. Ja vaikkakin yrittäisimme tehdä näin ja kokoaisimme voimat tällaisen suunnitelman toteuttamiseen, teidän maailmanne tuhoutuisi. Voimme vain neuvoa.

Tulette näkemään tulevaisuudessa uskonnollisen vakaumuksen raivokkuuden väkivaltaisin tavoin ilmentyen, osoitettuna niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole samaa mieltä, kansakuntia kohtaan, joilla on vähemmän voimaa, ja käytettynä hyökkäyksen ja tuhon aseena. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempaa kuin se, että uskonnolliset instituutionne hallitsisivat kansakuntia. Tätä teidän täytyy vastustaa. Vierailijoiden mielestä mikään ei olisi parempaa kuin se, että kaikki jakaisivat uskonnolliset arvot, sillä tämä lisäisi heidän työvoimaansa ja tekisi heidän tehtävästään helpomman. Kaikissa ilmenemismuodoissa tällainen vaikutus pelkistyy pohjimmiltaan kuuliaisuudeksi ja alistamiseksi – tahdon alistamiseksi, tarkoituksen alistamiseksi, yksilön elämän ja kykyjen alistamiseksi. Kuitenkin tätä tullaan ylistämään suureksi saavutukseksi ihmiskunnalle, suureksi edistysaskeleeksi yhteiskunnalle, uudeksi yhtenäisyydeksi ihmisrodulle, uuden rauhan ja tasapainon toivoksi, ihmisen hengen voitoksi ihmisen vieteistä.

Sen tähden tulemme neuvomaan ja rohkaisemaan sinua pidättäytymään tekemästä epäviisaita päätöksiä, antamasta elämääsi asioille, joita et ymmärrä, ja alistamasta arvostelukykyäsi ja harkintaasi minkään luvatun palkkion vuoksi. Ja meidän täytyy rohkaista sinua olla pettämättä Tietoutta itsessäsi, sitä hengellistä älyä, minkä kanssa sinä olet syntynyt, ja mikä nyt pitää sisällään ainoan ja suurimman lupauksesi.

Ehkä kuullessanne tämän näette maailmankaikkeuden paikkana täysin vailla Armoa. Ehkä tulette kyyniseksi ja pelokkaaksi  –  ajattelette, että ahneus on universaalia. Mutta näin ei ole. Se mitä nyt tarvitaan on, että teidän on vahvistuttava, tultava vahvemmaksi kuin olette, vahvemmaksi kuin olette olleet. Älkää toivottako tervetulleeksi kommunikointia niiltä, jotka ovat sekaantumassa asioihinne maailmassanne, ennen kuin teillä on tämä vahvuus. Älkää avatko mieliänne ja sydämiänne vierailijoille maailman ulkopuolelta, sillä he tulevat tänne omissa tarkoituksissaan. Älkää kuvitelko, että he täyttävät teidän uskonnolliset profetianne tai korkeimmat ihanteenne, sillä tämä on harhakuvitelmaa.

Suuryhteisössä on suuria hengellisiä voimia – yksilöitä ja jopa kansakuntia, jotka ovat saavuttaneet hyvin korkean taitotason, ylittäen pitkälti sen, mitä ihmiskunta on osoittanut tähän asti. Mutta he eivät tule ja ota muita maailmoja hallintaansa. He eivät edusta maailmankaikkeuden poliittisia ja taloudellisia voimia. He eivät ole osallisina kaupankäynnissä kuin vain sen verran, että saavat täytetyksi omat perustarpeensa. He matkustavat harvoin, paitsi hätätilanteissa.

Lähettiläitä lähetetään auttamaan niitä, jotka ovat astumassa Suuryhteisöön, sellaisia lähettiläitä kuin me. Ja on myös olemassa henkisiä lähettiläitä – on Näkymättömien voima, joka voi puhua niille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan ja jotka osoittavat hyvää sydäntä ja ovat lupaavia. Tällä tavalla Jumala tekee työtä maailmankaikkeudessa.

Olette astumassa vaikeaan uuteen ympäristöön. Maailmanne on hyvin arvokas muille. Teidän täytyy suojella sitä. Teidän täytyy varjella luonnonvarojanne, jotta teidän ei tarvitse olla riippuvaisia kaupankäynnistä muiden kansakuntien kanssa elämänne perustarpeista. Jos ette varjele luonnonvarojanne, tulette olemaan pakotettuja luopumaan suuresta osasta vapauttanne ja omavaraisuuttanne.

Hengellisyytenne pitää olla vakaata. Sen pitää perustua todelliseen kokemukseen, sillä arvoja ja uskomuksia, rituaaleja ja perinteitä voivat vierailijat käyttää hyväkseen ja he käyttävät  niitä hyväkseen omaan tarkoitukseensa.

Tässä alatte nähdä, että vierailijanne ovat hyvin haavoittuvia tietyillä alueilla. Tutustukaamme tähän asiaan tarkemmin. Yksilötasolla heillä on hyvin vähän omaa tahtoa ja heillä on vaikeuksia käsitellä monimutkaisuutta. He eivät ymmärrä teidän henkistä luonnettanne. Ja he mitä varmimmin eivät ymmärrä Tietouden tuntemuksia. Mitä vahvempi olet Tietouden kanssa, sitä vaikeaselkoisempi sinusta tulee, sitä vaikeampi sinua on kontrolloida ja sitä hyödyttömämmäksi tulet heille ja heidän integraatio-ohjelmalleen. Mitä useampi yksilö tulee vahvaksi Tietoudessa, sitä vaikeampaa vierailijoiden on eristää heidät.

Vierailijoilla ei ole fyysistä vahvuutta. Heidän voimansa on mentaalisessa ympäristössä ja heidän teknologian käytössään. Heidän määränsä on pieni verrattuna teidän määräänne. He ovat täysin riippuvaisia teidän kuuliaisuudestanne, ja he ovat ylen varmoja onnistumisestaan. Perustuen heidän tähänastisiin kokemuksiinsa, ei ihmiskunta ole tarjonnut merkittävää vastarintaa. Kuitenkin mitä vahvempia olette Tietoudessa, sitä enemmän teistä tulee interventiota ja manipulointia vastustava voima, ja sitä enemmän teistä tulee rotunne vapauden ja yhtenäisyyden voimavara.

Vaikkakaan moni ei ehkä kykene kuulemaan viestiämme, on sinun reaktiosi tärkeä. Ehkä on helppoa olla epäuskoinen läsnäolomme ja todellisuutemme suhteen ja reagoida viestiämme vastustaen, ja kuitenkin me puhumme Tietouden myötävaikutuksesta. Tämän takia sen mitä sanomme, voi tietää sisimmässään, jos on vapaa tietämään sen.

Ymmärrämme, että esityksellämme haastamme monia uskomuksia ja tottumuksia. Jopa meidän ilmestymisemme tänne näyttää selittämättömältä ja monet torjuvat sen. Kuitenkin sanamme ja viestimme voi resonoida sinussa, koska puhumme Tietoudesta käsin. Totuuden voima on suurin voima maailmankaikkeudessa. Sillä on voima vapauttaa. Sillä on voima tuoda valaistumista. Ja sillä on voima antaa vahvuutta ja itseluottamusta niille, jotka sitä tarvitsevat.

Meille on kerrottu, että ihmisen omatunto on erittäin arvostettu, vaikkakaan sitä ei ehkä aina seurata. Juuri tästä me puhumme, kun puhumme Tietouden Tiestä. Se on perustana kaikille teidän todellisille hengellisille tuntemuksillenne. Se sisältyy jo uskontoihinne. Se ei ole uutta teille. Mutta sitä täytyy pitää arvossa, tai ponnistelumme ja Näkymättömien ponnistelut valmistaa ihmiskunta Suuryhteisöä varten eivät tule olemaan menestyksellisiä. Liian harva vastaa kutsuun. Ja totuus tulee olemaan taakka heille, sillä he eivät kykene jakamaan sitä tehokkaasti.

Tämän takia emme ole tulleet tänne kritisoimaan teidän uskonnollisia instituutioitanne tai tapojanne, vaan vain kuvailemaan kuinka niitä voidaan käyttää teitä vastaan. Emme ole täällä korvataksemme niitä tai kieltääksemme ne, vaan näyttääksemme, kuinka todellisen eheyden täytyy läpäistä nämä instituutiot ja tavat, jotta ne palvelisivat teitä aidolla tavalla.

Suuryhteisössä hengellisyys kiteytyy siihen, mitä kutsumme Tietoudeksi  –  Tietous tarkoittaen Hengen älykkyyttä ja Hengen liikettä sinussa. Tämä voimaannuttaa sinut tietämään, eikä vain uskomaan. Tämä tekee sinusta immuunin taivuttelulle ja manipuloinnille, sillä Tietoutta ei voi mikään voima maailmassa manipuloida. Tämä antaa elämän uskonnoillenne ja toivoa kohtaloonne.

Me olemme uskollisia näille ideoille, sillä ne ovat keskeisiä. Kollektiiveista nämä kuitenkin puuttuvat, ja mikäli kohtaisit kollektiiveja tai jopa niiden läsnäolon, ja sinulla olisi voima pitää yllä oma mielesi, niin tulet näkemään tämän itse.

Meille on kerrottu, että maailmassa on monia ihmisiä, jotka haluavat antaa itsensä, antaa itsensä korkeammille voimille elämässä. Tämä ei ole ihmiskunnan maailmassa ainutlaatuista, mutta Suuryhteisössä tällainen lähestymistapa johtaa orjuuteen. Ymmärryksemme mukaan teidän maailmassanne, ennen kuin vierailijat olivat täällä näin lukuisina, tällainen lähestymistapa johti usein orjuuteen. Mutta Suuryhteisössä te olette haavoittuvaisempia ja teidän täytyy olla viisaampia, varovaisempia ja omavaraisempia. Holtittomuus tässä tuo mukanaan raskaan hinnan ja suuren epäonnen.

Jos kykenet vastaamaan Tietoudelle ja oppimaan Suuryhteisön Tietouden Tietä, kykenet näkemään nämä asiat itse. Silloin vahvistat sanamme sen sijaan, että ainoastaan uskot niihin tai kiellät ne. Luoja tekee tämän mahdolliseksi, sillä Luojan tahto on, että ihmiskunta valmistautuu tulevaisuuteensa. Siksi olemme tulleet. Siksi olemme tarkkailemassa, ja meillä on nyt tilaisuus raportoida näkemämme.

Maailman uskonnolliset traditiot kertovat hyvää teistä niiden olennaisissa opetuksissa. Meillä on ollut tilaisuus oppia niistä Näkymättömiltä. Mutta ne edustavat myös potentiaalista heikkoutta. Jos ihmiskunta olisi enemmän varuillaan ja ymmärtäisi Suuryhteisön elämän realiteetteja ja ennenaikaisten vierailujen tarkoituksen, riskinne eivät olisi niin suuria kuin ne tänä päivänä ovat. On olemassa toiveita ja odotuksia, että sellaiset vierailut toisivat suuria palkintoja ja olisivat teille täyttymys. Kuitenkaan ette ole vielä kyenneet oppimaan Suuryhteisön todellisuudesta tai niistä vahvoista voimista, jotka ovat vuorovaikutuksessa maailmanne kanssa. Ymmärryksen puutteenne ja ennenaikainen luottamuksenne vierailijoihin eivät palvele teitä.

Tämä on syynä siihen, että viisaat kautta Suuryhteisön pysyttelevät piilossa. He eivät pyri kaupankäyntiin Suuryhteisössä. He eivät tavoittele jäsenyyttä killoissa ja kaupallisissa yhteistyöelimissä. He eivät tavoittele diplomaattisuhteita monien maailmojen kanssa. Heidän uskollisuuden verkostonsa on mystisempi, luonteeltaan hengellisempi. He ymmärtävät fyysisen universumin elämän realiteeteille altistumisen riskit ja vaikeudet. He ylläpitävät eristäytymistään, ja he pysyvät valppaina rajoillaan. He tavoittelevat vain viisautensa levittämistä tavoilla, jotka ovat vähemmän fyysisiä luonteeltaan.

Omassa maailmassanne voitte ehkä nähdä tämän ilmenevän niissä, jotka ovat viisaimpia, lahjakkaimpia, jotka eivät tavoittele henkilökohtaista etua kaupallista kautta, ja jotka eivät harjoita valloittamista ja manipulointia. Teidän oma maailmanne kertoo teille niin paljon. Teidän oma historianne kertoo teille niin paljon ja havainnollistaa, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa, kaiken mitä me tässä olemme teille esittämässä.

Näin ollen meidän aikomuksemme ei ole vain varoittaa teitä tilanteenne vakavuudesta, vaan antaa teille, jos voimme, tarvitsemanne laajempi näkemys ja ymmärrys elämästä. Ja luotamme siihen, että riittävän moni voi kuulla nämä sanat ja vastata Tietouden suuruuteen. Toivomme olevan niitä, jotka voivat tunnistaa, että viestimme eivät ole täällä herättämässä pelkoa ja paniikkia, vaan synnyttämässä vastuuntuntoa ja sitoutumista vapauden ja hyvän varjelemiseksi maailmassanne.

Jos ihmiskunta epäonnistuu Intervention vastustamisessa, voimme antaa kuvauksen siitä, mitä tämä tarkoittaisi. Olemme nähneet sen muualla, sillä kukin meistä tuli hyvin lähelle sitä omissa maailmoissamme. Ollessaan osa kollektiivia, planeetta Maata louhitaan sen luonnonvarojen takia, sen ihmiset kerätään töihin ja sen kapinalliset ja vääräuskoiset joko syrjäytetään tai eliminoidaan. Maailma säilytetään maanviljelyksen ja louhintaintressien tähden. Ihmisen yhteiskuntia tulee olemaan, mutta vain maailman ulkopuolelta tulleiden voimien alaisuudessa. Ja mikäli maailma kuluttaa hyödyllisyytensä loppuun, mikäli sen luonnonvarat otetaan kokonaan, teidät jätetään, riistettynä. Teitä kannatteleva elämä maailmassanne on otettu pois teiltä; selviytymisen oleellisimmat keinot on varastettu teiltä. Tämä on tapahtunut aiemmin monissa muissa paikoissa.

Tämän maailman tapauksessa, kollektiivit saattavat päätyä säilyttämään maailman jatkuvaan käyttöön strategisena asemapaikkana ja biologisena varastona. Silti ihmisväestö tulisi kärsimään hirvittävästi tällaisen sortohallinnon alaisuudessa. Ihmiskunnan väkilukua vähennettäisiin. Ihmiskunnan hallinta annettaisiin niille, jotka on jalostettu johtamaan ihmisrotua tässä uudessa järjestyksessä. Ihmisen vapautta sellaisena kuin te sen tunnette, ei enää olisi olemassa, ja te kärsisitte vieraan vallan taakan alla, kovan ja vaativan vallan.

Suuryhteisössä on monia kollektiiveja. Jotkut niistä ovat suuria; jotkut niistä ovat pieniä. Jotkut niistä ovat eettisempiä taktiikassaan; monet eivät ole. Siinä määrin kuin ne kilpailevat keskenään sellaisista tilaisuuksista kuin maailmanne hallinta, voidaan syyllistyä vaarallisiin aktiviteetteihin. Meidän on annettava tämä kuvaus, jotta teillä ei ole mitään epäilystä siitä, mitä me olemme sanomassa. Edessänne olevat valinnat ovat hyvin rajallisia, mutta erittäin perustavia.

Tämän takia ymmärtäkää, että vierailijoidenne näkökulmasta olette kaikki heimoja, joita pitää hallita ja kontrolloida, jotta palvelisitte vierailijoiden intressejä. Tätä varten uskontonne ja sosiaalisen todellisuutenne tietty taso säilytetään. Mutta menetätte huomattavan paljon. Ja paljon tulee katoamaan ennen kuin tajuatte, mitä teiltä on viety. Tämän takia voimme vain puhua valppauden, vastuullisuuden ja oppimiseen sitoutumisen puolesta – Suuryhteisön elämästä oppimisesta, sen oppimisesta miten suojellaan omaa kulttuuria ja omaa todellisuutta laajemmassa ympäristössä ja sen oppimisesta miten ymmärretään kuka teitä täällä palvelee ja kuinka erotetaan heidät niistä, jotka eivät sitä tee. Tämä suurempi arvostelukyky on niin tarpeen maailmassanne, jopa teidän omien vaikeuksienne ratkaisemisessa. Mutta koskien teidän selviytymistänne ja hyvinvointianne Suuryhteisössä, on se ehdottoman oleellinen.

Tämän takia kannustamme teitä rohkeuteen. Meillä on enemmän kerrottavana teille.

Suuri varoitus

Palamme halusta puhua enemmän kanssanne koskien maailmanne tapahtumia auttaaksemme teitä, jos mahdollista, näkemään sen mitä me näemme omalta näköalapaikaltamme. Tiedostamme, että tätä on vaikea ottaa vastaan, ja että se aiheuttaa huomattavaa ahdistusta ja huolta, mutta teitä täytyy informoida.

Meidän näkökulmastamme tilanne on hyvin vakava, ja mielestämme olisi suunnaton vahinko, jos ihmisiä ei informoitaisi oikein. Maailmassa, jossa elätte on niin paljon petosta, kuten monissa muissakin maailmoissa, että totuus vaikkakin ilmeinen ja itsestään selvä, jää huomaamatta, ja sen merkit ja viestit jäävät havaitsematta. Siksi toivomme, että läsnäolomme auttaa selkeyttämään kokonaiskuvaa ja auttaa sinua sekä muita näkemään sen mitä oikeasti on olemassa. Meidän havaitsemisessamme ei ole näitä kompromisseja, sillä meidät lähetettiin todistamaan juuri näitä asioita, joita kuvailemme.

Ehkä ajan myötä kykenisitte tiedostamaan nämä asiat itse, mutta teillä ei ole tällaiseen aikaa. Aikaa on nyt vähän. Ihmiskunnan valmistautuminen Suuryhteisön voimien ilmaantumiseen on aikataulusta pahasti jäljessä. Monet tärkeät ihmiset eivät ole reagoineet. Ja tunkeutuminen maailmaan on kiihtynyt nopeammalla tahdilla, kuin alun perin uskottiin olevan mahdollista.

Tulemme nyt, kun aikaa on enää vähän jäljellä, ja silti tulemme rohkaisemaan sinua jakamaan tätä tietoa. Kuten olemme antaneet ymmärtää aiemmissa viesteissämme, maailmaa ollaan miehittämässä ja mentaalista ympäristöä ollaan mukauttamassa ja valmistelemassa. Aikomus ei ole tuhota ihmisiä vaan käyttää heitä työhön, tehdä heistä työläisiä suuremmalle ”kollektiiville”. Maailman instituutioita ja eritoten luonnollista ympäristöä arvostetaan, ja vierailijat haluaisivat että nämä säilytetään heidän käyttöönsä. He eivät voi elää täällä, ja saavuttaakseen kuuliaisuutenne he käyttävät monia näitä kuvailemiamme tekniikoita. Jatkamme kuvauksissamme näiden asioiden selkiyttämistä.

Meidän tuloamme tänne ovat haitanneet useat tekijät, mistä vähimpänä ei ole niiden yksilöiden valmiuden puute, joita meidän täytyy tavoittaa suoraan. Meidän puhujamme, tämän kirjan kirjoittaja, on ainoa, jonka kanssa olemme kyenneet luomaan vakaan kontaktin, joten meidän täytyy antaa puhujallemme keskeinen informaatio.

Vierailijoidenne näkökulmasta, kuten olemme oppineet, Amerikan Yhdysvaltoja pidetään maailman johtajana, ja siksi suurin painopiste on siellä. Mutta myös muihin suuriin kansakuntiin otetaan kontakti, sillä niiden on tunnistettu omaavan valtaa, ja valtaa vierailijat ymmärtävät, sillä he noudattavat auktoriteetin käskyjä kyselemättä ja paljon suuremmassa määrin kuin teidän maailmassanne voi edes nähdä.

Yrityksiä tehdään vahvimpien kansakuntien johtajien taivuttelemiseksi tulemaan vastaanottavaiseksi vierailijoiden läsnäololle sekä ottamaan vastaan lahjoja ja houkutuksia yhteistyöhön molemminpuolisen edun lupauksilla, ja joillekin jopa lupauksilla maailmanherruudesta. Maailman vallan käytävillä tulee olemaan niitä, jotka lankeavat näihin houkutuksiin, sillä he uskovat tämän olevan suuri tilaisuus saada ihmiskunta ydinsodan varjosta uudeksi yhteisöksi Maan päällä – yhteisöksi, jota he johtavat omista tarkoitusperistään käsin. Kuitenkin näitä johtajia harhautetaan, sillä heille ei anneta avaimia tähän valtakuntaan. He ovat pelkkiä vallansiirron välikäsiä.

Tämä teidän täytyy ymmärtää. Se ei ole niin monimutkaista. Meidän näkökulmastamme ja näköalapaikastamme käsin tämä on itsestään selvää. Olemme nähneet tämän tapahtuvan muualla. Tämä on yksi niistä tavoista, joilla vakiintuneet rotujen ryhmittymät, joilla on omat kollektiivinsa, värväävät käyttöönsä orastavia maailmoja kuten teidän maailmanne. He uskovat vakaasti, että heidän agendansa on hyveellinen ja maailmanne parhaaksi, sillä ihmiskunta ei ole korkealle arvostettu, ja vaikka olette tietyllä tapaa hyveellisiä, heidän näkökulmastaan rasitteenne ovat huomattavasti suurempia kuin potentiaalinne. Me emme näe asioita näin, tai muutoin emme olisi siinä asemassa, missä olemme, emmekä olisi tarjoamassa palveluksiamme teille Ihmiskunnan Liittolaisina.

Sen takia arvostelukykyisyys on nyt hyvin vaikeaa, se on suuri haaste. Ihmiskunnan haasteena on ymmärtää, ketkä sen liittolaisia todella ovat ja erottaa nämä potentiaalisista vastustajistaan. Tässä asiassa ei ole neutraaleja osapuolia. Maailma on liian arvokas, sen luonnonvaroja pidetään ainutlaatuisina ja huomattavan arvokkaina. Ei ole neutraaleja osapuolia sekaantumassa ihmisten asioihin. Avaruuden muukalaisten intervention todellinen luonne on pyrkiä vaikutusvaltaan ja hallintaan ja lopulta vakiinnuttaa täällä ylin valta-asema.

Emme ole näitä vierailijoita. Olemme tarkkailijoita. Emme vaadi mitään oikeuksia maailmaanne, eikä meillä ei ole suunnitelmaa asettua tänne. Tästä syystä salaamme nimemme, sillä emme tavoittele suhteita kanssanne lukuun ottamatta kykyämme tarjota teille opastusta tällä tavoin. Emme voi hallita lopputulosta. Voimme vain neuvoa teitä niiden valintojen ja päätösten suhteen, joita ihmisten on tehtävä näiden suurempien tapahtumien valossa.

Ihmiskunta on erittäin lupaava ja se on kehittänyt rikkaan hengellisen perinnön, mutta se ei ole saanut koulutusta Suuryhteisöstä, johon se on astumassa. Ihmiskunta on jakaantunut ja keskinäisissä riidoissa, mikä tekee siitä alttiin manipuloinnille ja tunkeutumiselle yli rajojenne. Ihmiset ovat keskittyneet päivän huoliin, mutta huomisen todellisuutta ei ole tiedostettu. Mitä etua voisitte mahdollisesti saavuttaa olemalla tietämättömiä suuremmista liikkeistä maailmassanne ja olettamalla, että nykyinen Interventio olisi eduksenne? Varmasti keskuudessanne ei ole yhtäkään, joka sanoisi näin, jos vain näkisitte tilanteen todellisuuden.

Tavallaan kysymys on näkökulmasta. Me voimme nähdä ja te ette, sillä teillä ei ole näköalapaikkaa. Teidän täytyisi olla maailmanne ulkopuolella, maailman vaikutusalueen ulkopuolella, nähdäksenne sen mitä me näemme. Ja kuitenkin nähdäksemme sen, mitä näemme, täytyy meidän pysytellä piilossa, koska jos meidät löydettäisiin, me varmasti menehtyisimme. Vierailijanne pitävät tehtäväänsä täällä nimittäin äärimmäisen arvokkaana, ja he pitävät Maata heidän suurimpana mahdollisuutenaan useiden muiden joukosta. He eivät lopeta meidän takiamme. Joten teidän täytyy itse arvostaa ja puolustaa omaa vapauttanne. Emme voi tehdä tätä puolestanne.

Jokaisen maailman, jos se aikoo vakiinnuttaa oman yhtenäisyytensä, vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa Suuryhteisössä, on vakiinnutettava tämä vapaus ja puolustettava sitä tarvittaessa. Muutoin alistaminen tapahtuu varmasti ja tulee olemaan täysimittainen.

Miksi vierailijanne haluavat maailmanne? Se on niin ilmeistä. Eivät he teistä ole kiinnostuneita erityisesti. He ovat kiinnostuneita maailmanne biologisista luonnonvaroista. He ovat kiinnostuneita tämän aurinkokunnan strategisesta sijainnista. Olette heille hyödyllisiä vain siinä määrin, kuin he näitä asioita arvostavat ja voivat hyödyntää. He tarjoavat teille sitä mitä haluatte saada ja he puhuvat sellaista mitä haluatte kuulla. He tarjoavat teille houkutuksia, ja he käyttävät hyväkseen uskontojanne ja uskonnollisia ihanteitanne edistääkseen varmuutta ja luottamusta siihen, että he, pikemminkin kuin te, ymmärtävät maailmanne tarpeita ja pystyvät palvelemaan näitä tarpeita tuomalla suurempaa rauhaa tänne. Koska ihmiskunta vaikuttaa kykenemättömältä synnyttämään yhtenäisyyttä ja järjestystä, monet ihmiset avaavat mielensä ja sydämensä niille, joilla he uskovat olevan suurempia mahdollisuuksia saada tämä aikaiseksi.

Toisessa selonteossamme puhuimme lyhyesti risteytysohjelmasta. Jotkut ovat kuulleet tästä ilmiöstä, ja ymmärryksemme mukaan tästä on ollut jonkin verran keskustelua. Näkymättömät ovat kertoneet meille, että tietoisuus tästä ohjelmasta on kasvanut, mutta on uskomatonta, että ihmiset eivät näe tämän ilmeisiä seurauksia ollessaan niin mieltymystensä vallassa tässä asiassa ja niin puutteellisesti varustautuneita käsittelemään sitä, mitä tällainen Interventio voi merkitä. Risteytysohjelma on selkeästi yritys sulauttaa yhteen ihmisen fyysinen sopeutumiskyky ja vierailijoiden ryhmämieli sekä kollektiivinen tietoisuus. Sellainen jälkeläinen olisi täydellisessä asemassa tarjoamaan uutta johtajuutta ihmiskunnalle – johtajuutta, joka on syntynyt vierailijoiden aikeista ja vierailijoiden kampanjoinnista. Näillä yksilöillä olisi verisiteet maailmassa, ja näin toiset tuntisivat sidettä heihin ja hyväksyisivät heidän läsnäolonsa. Ja kuitenkaan heidän mielensä tahi sydämensä eivät olisi teidän kanssanne. Ja vaikka he tuntisivat sympatiaa tilanteestanne ja siitä, millaiseksi tilanteenne voi osoittautua, ei heillä olisi omaa auktoriteettia, koska eivät ole itse harjoittaneet Tietouden tietä ja viisautta, auttaa teitä tai vastustaa sitä kollektiivista tietoisuutta, joka heidät on tänne kasvattanut ja antanut heille elämän.

Vierailijanne eivät näet arvosta yksilönvapautta. He pitävät sitä varomattomana ja edesvastuuttomana. He ymmärtävät vain omaa kollektiivista tietoisuuttaan, jonka he kokevat etuoikeutetuksi ja siunatuksi. Ja kuitenkaan heillä ei ole pääsyä todelliseen hengellisyyteen, jota maailmankaikkeudessa kutsutaan Tietoudeksi, sillä Tietous syntyy yksilön itsensä löytämisestä, ja se tulee todeksi korkeamman tason suhteiden kautta. Kumpaakaan näistä ilmiöistä ei esiinny vierailijoiden sosiaalisessa rakenteessa. He eivät pysty ajattelemaan itsenäisesti. Heidän tahtonsa ei ole yksin heidän omansa. Ja siksi he eivät voi luonnollisestikaan kunnioittaa mahdollisuuksia kehittää näitä kahta suurta ilmiötä maailmassanne, ja he eivät todellakaan ole sellaisessa asemassa, että voisivat vaalia näitä asioita. He tavoittelevat vain mukautumista ja kuuliaisuutta. Ja ne hengelliset opetukset, joita he vaalivat maailmassa, palvelevat ihmisten muokkaamisessa suostuvaisiksi, avoimiksi ja pahaa aavistamattomiksi, jotta voitaisiin saavuttaa luottamusta, jota ei ole koskaan ansaittu.

Olemme nähneet näitä asioita aiemmin muissa paikoissa. Olemme nähneet kokonaisten maailmojen joutuvan tällaisten kollektiivien valtaan. Maailmankaikkeudessa on monia tällaisia kollektiiveja. Koska nämä kollektiivit harjoittavat planeettojen välistä kauppaa, ja ulottuvat valtavan suurille alueille, he pitävät kiinni tiukasta yhdenmukaisuudesta ilman poikkeuksia. Heidän joukossaan ei ole yksilöllisyyttä, ei ainakaan sellaista, minkä voisitte tunnistaa.

Emme ole varmoja löydämmekö teidän maailmastanne esimerkkiä siitä millaista tämä voisi olla, mutta meille on kerrottu, että maailmassanne on kulttuurirajat ylittäviä kaupallisia intressejä, joilla on mahtava valta ja jotka silti ovat vain muutaman hallinnassa. Tämä ehkä vertautuu hyvin siihen mitä kuvailemme. Kuitenkin se mitä kuvailemme on niin paljon voimakkaampaa, laaja-alaisempaa ja vakiintuneempaa kuin mikään mitä voisitte tarjota hyväksi esimerkiksi maailmassanne.

Älylliseen elämään pätee kaikkialla, että pelko voi olla tuhoava voima. Silti pelko palvelee yhtä ja vain yhtä tarkoitusta, jos se nähdään oikein – ja se on informointi vaaran läsnäolosta. Olemme huolissamme, ja se on meidän pelkomme laatu. Ymmärrämme, mitä tässä on vaarassa. Se on huolemme laatu. Pelkosi syntyy, koska et tiedä mitä on tapahtumassa, joten kyseessä on tuhoisa pelko. Sellainen pelko ei voi voimaannuttaa sinua tai antaa sinulle sellaista tarkkanäköisyyttä, jonka tarvitset käsittääksesi mitä maailmassasi on tapahtumassa.

Jos voit saada tiedon, silloin pelko muuntuu huoleksi ja huoli muuntuu rakentavaksi toiminnaksi. Emme tiedä muuta tapaa kuvailla tätä.

Risteytysohjelmasta on tulossa hyvin menestyksellinen. Jo nyt Maan päällä kävelee niitä, jotka ovat syntyneet vierailijoiden tajunnan ja kollektiivisen pyrkimyksen kautta. He eivät voi oleilla täällä pitkiä aikoja, mutta vain muutaman vuoden sisällä he voivat oleilla maailmanne pinnalla pysyvästi. Heidän geneettinen suunnittelunsa tulee olemaan niin täydellistä, että he eroavat teistä vain lievästi, enemmänkin tavoiltaan ja olemukseltaan kuin fyysiseltä ulkomuodoltaan, jopa niin että kulkevat todennäköisesti huomaamattomina ja tunnistamattomina. Kuitenkin heillä on suurempia mentaalisia taitoja. Ja se antaa heille sellaisen etulyöntiaseman, johon ette yllä, ellette ole koulutettuja Oivaltamisen Tavoille.

Sellainen on suurempi todellisuus, johon ihmiskunta on astumassa – maailmankaikkeus täynnä ihmeitä ja kauhuja, vaikuttamisen maailmankaikkeus, kilpailun maailmankaikkeus, ja silti myös maailmankaikkeus täynnä korkeampaa armoa – paljon oman maailmanne kaltainen, mutta äärettömästi laajempi. Taivas, jota etsitte, ei ole täällä. Kuitenkin ne voimat, joiden kanssa teidän täytyy kamppailla, ovat. Tämä on suurin kynnys, jonka lajinne koskaan kohtaa. Itsekukin tässä ryhmässämme on kohdannut tämän omissa maailmoissaan, ja tässä on ollut hyvin paljon epäonnistumisia ja vain vähän onnistumisia. Niiden älyllisten olentojen rotujen, jotka kykenevät ylläpitämään vapautensa ja eristäytymisensä, täytyy tulla vahvoiksi ja yhdistyneiksi, ja ne todennäköisesti vetäytyvät Suuryhteisön keskinäisistä kanssakäymisistä hyvin suurelta osin suojellakseen tätä vapautta.

Jos pohditte näitä asioita, ehkä näette luonnollisia seuraamuksia omassa maailmassanne. Näkymättömät ovat kertoneet meille hyvin paljon hengellisestä kehittymisestänne ja siihen liittyvästä suuresta lupauksesta, mutta he ovat myös neuvoneet meitä, että hengellisiin taipumuksiinne ja ihanteisiinne kohdistuu nykyisin suurta manipulointia. Maailmalle esitellään nyt kokonaisia opetuksia, mitkä opettavat ihmisiä kuuliaisuuteen ja kriittisten kyvykkyyksien tukahduttamiseen, ja mitkä arvostavat vain sellaisia asioita, jotka ovat miellyttäviä ja mukavia. Nämä opetukset annetaan estämään ihmisten kykyä päästä Tietouteen itsessään, aina siihen pisteeseen asti, jossa ihmiset tuntevat olevansa täysin riippuvaisia korkeammista voimista, joita he eivät voi tunnistaa. Tässä pisteessä he seuraavat mitä tahansa, mitä heille annetaan tehtäväksi, ja vaikka he tuntisivat jonkin olevan pielessä, heillä ei ole enää voimia vastustaa.

Ihmiskunta on elänyt eristyneisyydessä pitkän aikaa. Ehkä uskotaan, että tällaista Interventiota ei voi tapahtua, ja että jokaisella henkilöllä on yksinoikeus omaan tietoisuuteensa ja mieleensä. Mutta nämä ovat vain oletuksia. Meille on kuitenkin kerrottu, että Viisaat teidän maailmassanne ovat oppineet voittamaan nämä oletukset ja saavuttaneet vahvuuden luoda oma mentaalinen ympäristönsä.

Pelkäämme, että sanamme ovat liian myöhässä, ja että niillä on liian vähäinen vaikutus ja että hänellä, jonka valitsimme vastaanottamaan meitä, on liian vähän apua ja tukea laittaa tämä informaatio saataville. Hän tulee kohtaamaan epäuskoisuutta ja pilkkaa, sillä häntä ei uskota, ja hänen puhumansa on ristiriidassa sen kanssa, minkä monet olettavat olevan totta. Erityisesti ne, jotka ovat joutuneet avaruuden muukalaisten taivuttelun valtaan, vastustavat häntä, sillä heillä ei ole valinnanvaraa tässä asiassa.

Tähän kuolemanvakavaan tilanteeseen on kaiken elämän Luoja lähettänyt valmistautumisen – hengellisen kyvykkyyden ja arvostelukyvyn opetuksen, hengellisen voiman ja saavutuksen opetuksen. Me olemme sellaisen opetuksen opiskelijoita, kuten monet ovat kautta maailmankaikkeuden. Tämä opetus on Pyhän väliintulon muoto. Se ei kuulu millekään yksittäiselle maailmalle. Se ei ole minkään yksittäisen rodun omaisuutta. Sitä ei ole rakennettu minkään sankarin tai sankarittaren tai minkään yksilön ympärille. Sellainen valmistautuminen on nyt saatavilla. Sitä tarvitaan. Meidän näkökulmastamme se on tällä hetkellä ainoa asia, joka antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden tulla viisaaksi ja arvostelukykyiseksi koskien uutta elämäänne Suuryhteisössä.

Kuten maailmassanne on oman historianne aikana tapahtunut, ensimmäisenä uusiin maihin ovat tulossa löytöretkeilijät ja valloittajat. He eivät tule epäitsekkäistä syistä. He tulevat tavoitellen valtaa, resursseja ja herruutta. Tämä on elämän luonne. Jos ihmiskunta olisi hyvin perillä Suuryhteisön asioista, vastustaisitte mitä tahansa vierailua maailmaanne, ellei keskinäistä sopimusta siitä ole aiemmin tehty. Te tietäisitte tarpeeksi, jotta ette antaisi maailmanne olla niin haavoittuvainen.

Tällä hetkellä enemmän kuin yksi kollektiivi kilpailee etulyöntiasemasta täällä. Tämä asettaa ihmiskunnan keskelle hyvin epätavallisia ja kuitenkin valaisevia olosuhteita. Tästä syystä vierailijoiden viestit vaikuttavat usein epäjohdonmukaisilta. Heidän välillään on ollut konflikteja, mutta silti he neuvottelevat keskenään, jos he tunnistavat yhteisen hyödyn. Tästä huolimatta he kilpailevat edelleen keskenään. Heille tämä on rajaseutua. Heille olette arvokkaita vain, koska olette hyödyllisiä. Jos teitä ei enää pidetä hyödyllisinä, teidät yksinkertaisesti hylätään.

Tämä on suuri haaste maailmanne ihmisille ja eritoten niille, jotka ovat valta-asemassa ja vastuullisessa asemassa – miten tunnistaa hengellisen läsnäolon ja Suuryhteisön vierailun ero. Ja silti miten voitte omata viitekehyksen tällaisen erottamiseen? Missä voitte oppia sellaisia asioita? Kuka teidän maailmassanne on sellaisessa asemassa, että voi opettaa Suuryhteisön todellisuutta? Vain maailmanne ulkopuolelta tuleva opetus voi valmistaa teidät maailman ulkopuoliseen elämään, ja maailman ulkopuolinen elämä on nyt maailmassanne tavoitellen itsensä vakiinnuttamista täällä, tavoitellen vaikutuksensa laajentamista, tavoitellen saada puolelleen ihmisten mieliä, sydämiä ja sieluja kaikkialla. Se on niin yksinkertaista. Ja kuitenkin niin tuhoisaa.

Tämän takia tehtävänämme on antaa näissä viesteissä suuri varoitus, mutta varoitus ei riitä. Ihmistenne keskuudessa täytyy tapahtua tunnistaminen. Ainakin riittävän monen ihmisen kesken täytyy täällä olla ymmärrys siitä todellisuudesta, jota olette nyt kohtaamassa. Tämä on ihmiskunnan historian suurin tapahtuma – suurin uhka ihmisen vapaudelle ja suurin tilaisuus ihmisten yhdistymiselle ja yhteistyölle. Tunnistamme nämä suuret edut ja mahdollisuudet, mutta niiden tuoma lupaus on haihtumassa jokaisena kuluvana päivänä – kun yhä useampi ihminen joutuu siepatuksi, heidän tietoisuutensa uudelleenmuokatuksi ja uudelleenrakennetuksi, ja kun yhä useammat ihmiset opiskelevat vierailijoiden edistämiä henkisiä opetuksia, ja kun yhä useammat ihmiset tulevat myöntyväisemmiksi ja arvostelukyvyttömämmiksi.

Olemme tulleet Näkymättömien pyynnöstä palvelemaan tässä ominaisuudessa tarkkailijoina. Onnistuessamme pysymme maailmanne läheisyydessä vain sen ajan, että voimme antaa teille tämän informaation. Tämän jälkeen palaamme koteihimme. Epäonnistuessamme ja jos ihmiskunta joutuisi vastavirtaan ja suuri pimeys tulisi maailman ylle, alistamisen pimeys, meidän täytyisi erota teistä tehtävämme jäädessä täyttymättä. Oli niin tai näin, me emme voi jäädä tänne kanssanne, kuitenkin jos vaikutatte lupaavilta, me jäämme kunnes te olette suojassa, kunnes te voitte huolehtia itse itsestänne. Tähän sisältyy se vaatimus, että olette omavaraisia. Jos te tulette riippuvaisiksi kaupankäynnistä muiden rotujen kanssa, tämä aiheuttaa hyvin suuren ulkopuolisen manipuloinnin riskin, sillä ihmiskunta ei ole vielä tarpeeksi vahva vastustamaan sellaista mentaalisen ympäristön voimaa, jota täällä voidaan käyttää ja jota täällä tällä hetkelläkin käytetään.

Vierailijat yrittävät luoda sen vaikutelman, että he ovat “ihmiskunnan liittolaisia”. He kertovat olevansa täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään, ja että vain he voivat tarjota suuren toivon, jota ihmiskunta ei voi tarjota itselleen – että vain he voivat luoda todellisen järjestyksen ja harmonian maailmaan. Mutta tämä järjestys ja harmonia on vain heille, ei teille. Ettekä te pääse nauttimaan heidän lupaamastaan vapaudesta.

Haaste ihmisen vapaudelle

Ihmiskunta on lähestymässä hyvin vaarallista ja hyvin tärkeää aikakautta kollektiivisessa kehityksessään. Olette parhaillaan astumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön. Tulette kohtaamaan muiden rotujen olentoja, jotka tulevat maailmaanne pyrkiessään turvaamaan intressejään ja saamaan selville mitä mahdollisuuksia on tarjolla. He eivät ole enkeleitä tai enkelimäisiä olentoja. He eivät ole hengellisiä olemuksia. He ovat olentoja, jotka tulevat maailmaanne luonnonvarojen takia, liittoutuakseen ja saadakseen etulyöntiaseman orastavassa maailmassa. He eivät ole pahoja. He eivät ole pyhiä. Siinä he ovat myös hyvin paljon kaltaisianne. He vain ohjautuvat tarpeistaan, assosiaatioistaan, uskomuksistaan ja kollektiivisista tavoitteistaan käsin.

Tämä on erittäin merkittävää aikaa ihmiskunnalle, mutta ihmiskunta ei ole valmistautunut. Näköalapaikastamme käsin näemme tämän laajemmassa mittakaavassa. Emme puutu yksilöiden päivittäiseen elämään maailmassa. Emme yritä taivutella hallituksia tai vaatia tiettyjä maailman osia tai täällä olevia luonnonvaroja itsellemme. Sen sijaan tarkkailemme ja haluamme raportoida näkemämme, sillä tämä on missiomme täällä ollessamme.

Näkymättömät ovat kertoneet meille, että nykyisin monet ihmiset tuntevat kummallista epämukavuutta, epämääräistä tunnetta kiireellisyydestä – tunnetta siitä, että jotain on tapahtumassa ja että jotain täytyy tehdä. Ehkä heidän päivittäisessä kokemuspiirissään ei ole mitään mihin nämä syvemmät tuntemukset voisivat perustua, ei mitään mikä vahvistaisi näiden tuntemusten tärkeyden, tai mistä saisi sisältöä niiden ilmaisuun. Voimme ymmärtää tämän, sillä olemme joutuneet käymään samanlaisia asioita läpi omissa historioissamme. Edustamme useampaa rotua, jotka ovat liittyneet pieneen allianssiimme tukemaan Tietouden ja Viisauden esiin nousemista maailmankaikkeudessa, erityisesti niiden rotujen osalta, jotka ovat Suuryhteisöön astumisen kynnyksellä. Nämä orastavat rodut ovat erityisen haavoittuvia vieraille vaikutuksille ja manipulaatiolle. Ne ovat erityisen haavoittuvia ymmärtämään väärin tilanteensa, ja ymmärrettävistä syistä, sillä kuinka ne voisivat käsittää Suuryhteisön elämän merkityksen ja monimutkaisuuden? Siksi haluamme tehdä pienen osamme ihmiskunnan valmistamisessa ja kouluttamisessa.

Ensimmäisessä selonteossamme annoimme yleisluontoisen kuvauksen vierailijoiden toiminnasta neljällä alueella. Ensimmäinen alue on vaikuttaminen tärkeisiin ihmisiin, jotka ovat valta-asemassa hallituksissa ja uskonnollisten instituutioiden johdossa. Toinen vaikuttamisen alue kohdistuu hengellisyyteen taipuvaisiin ihmisiin, jotka haluavat avautua maailmankaikkeudessa oleville korkeammille voimille. Kolmas toiminta-alue on vierailijoiden tukikohtien rakentaminen maailmaan, strategisiin sijainteihin väestökeskittymien lähelle, jossa he voivat harjoittaa Mentaaliseen Ympäristöön vaikuttamistaan. Ja lopuksi puhuimme heidän ihmisristeytysohjelmastaan, mikä on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa.

Ymmärrämme, miten huolestuttava tämä uutinen saattaa olla ja millainen pettymys se ehkä saattaa olla monille ihmisille, joilla on ollut suuria toiveita ja odotuksia sen suhteen, että ulkoavaruuden vierailijat toisivat mukanaan ihmiskunnalle siunauksia ja merkittävää hyötyä. On ehkä luonnollista olettaa ja odottaa tällaisia asioita, mutta se Suuryhteisö, johon ihmiskunta on astumassa, on vaikea ja kilpailullinen ympäristö erityisesti sellaisilla universumin alueilla, missä monet eri rodut kilpailevat keskenään ja ovat keskinäisessä kaupallisessa ja taloudellisessa vuorovaikutuksessa. Teidän maailmanne sijaitsee tällaisella alueella. Tämä voi tuntua teistä uskomattomalta, koska on aina näyttänyt siltä, että asuisitte eristyksissä, yksin avaruuden suunnattomassa tyhjyydessä. Mutta todellisuudessa elätte maailmankaikkeuden asutussa osassa, missä kaupankäynti on vakiintunutta ja missä kaikki traditiot, vuorovaikutukset ja yhteenliittymät ovat pitkäaikaisia. Ja teidän etunanne on asua kauniissa maailmassa – suuren biologisen monimuotoisuuden maailmassa, suurenmoisessa paikassa, joka on vastakohtana niin monen muun maailman karuudelle.

Kuitenkin tämä tekee tilanteestanne myös erittäin kiireellisen ja muodostaa todellisen riskin, sillä omistatte jotain minkä monet haluavat itselleen. He eivät pyri tuhoamaan teitä, vaan saavuttamaan kuuliaisuutenne ja liittoutumaan kanssanne, jotta olemassaolonne tässä maailmassa ja toimenne täällä voisivat olla heille hyödyksi. Olette astumassa kypsyneisiin ja monimutkaisiin olosuhteisiin. Tässä kohtaa ette voi olla kuin pikkulapsia uskoen ja toivoen kaikkien mahdollisten vastaantulevien teitä siunaavan. Teidän on tultava viisaiksi ja arvostelukykyisiksi, aivan kuten meidänkin on täytynyt vaikeiden historioidemme kautta tulla viisaiksi ja arvostelukykyisiksi. Nyt ihmiskunnan on opittava Suuryhteisön tapoja, rotujen välistä monisyistä vuorovaikutusta, kaupankäynnin monimutkaisuudesta, sekä maailmojen välisten yhteenliittymien ja allianssien hienovaraisesta manipulaatiosta. Tämä on vaikea, mutta tärkeä aikakausi ihmiskunnalle – hyvin lupaava aikakausi, jos todelliseen valmistautumiseen voidaan ryhtyä.

Tässä toisessa selonteossamme haluaisimme kertoa yksityiskohtaisemmin vierailijoiden eri ryhmittymien sekaantumisesta ihmiskunnan toimiin – mitä tämä voi teille merkitä, ja mitä se edellyttää. Me emme tule luoksenne lietsomaan pelkoa, vaan herättelemään vastuuntuntoon, saamaan aikaan laajempaa tietoisuutta ja rohkaisemaan valmistautumista siihen elämään, johon olette astumassa – suurempaan elämään, jossa on myös suurempia ongelmia ja haasteita.

Meidät on lähetetty tänne Näkymättömien hengellisen voiman ja läsnäolon välittäminä. Ehkä ajattelette heidät ystävällismielisellä tavalla enkeleiksi, mutta maailmankaikkeuden Suuryhteisössä heidän roolinsa on suurempi ja heidän toimintansa ja yhteytensä ovat syviä ja kaiken läpäiseviä. Heidän hengellinen mahtinsa on täällä siunaamassa kaikkia tietoisia olentoja kaikissa maailmoissa ja kaikissa paikoissa edistääkseen sen syvemmän Tietouden ja viisauden kehittymistä, mikä mahdollistaa rauhanomaisten suhteiden syntymisen niin maailmoissa kuin niiden välillä. Olemme täällä heidän puolestaan. He ovat pyytäneet meitä tulemaan. Ja he ovat antaneet meille paljon siitä informaatiosta mitä meillä on – sellaista informaatiota, jota emme olisi itse pystyneet keräämään. Heiltä olemme oppineet suuresti luonteestanne. Olemme oppineet suuresti kyvyistänne, vahvuuksistanne sekä suuresta haavoittuvuudestanne. Voimme käsittää näitä asioita, koska ne maailmat, joista olemme tulleet, ovat läpäisseet tämän merkittävän Suuryhteisöön astumisen kynnyksen. Olemme oppineet huomattavan paljon, ja olemme kärsineet kovasti omista virheistämme – virheistä, joilta toivomme ihmiskunnan välttyvän.

Emme siis tule pelkästään perustuen omiin kokemuksiimme, vaan syvemmän tietoisuuden kanssa ja sillä syvemmällä tarkoituksen tunteella, jonka Näkymättömät ovat antaneet. Tarkkailemme maailmaanne paikasta sen lähistöllä, ja seuraamme teillä vierailevien kommunikaatioita. Tiedämme keitä he ovat. Tiedämme mistä he tulevat ja miksi he ovat täällä. Emme kilpaile heidän kanssaan, sillä emme ole tulleet riistämään maailmaa. Pidämme itseämme Ihmiskunnan Liittolaisina, ja toivomme, että ajan myötä tulette meitä sellaisina pitämään, sillä sitä olemme. Ja vaikkakaan emme voi tätä todistaa, toivomme osoittavamme tämän sanojemme kautta ja opastuksemme viisauden kautta. Haluaisimme valmistaa teitä siihen mitä edessänne odottaa. Tunnemme, että tehtävämme on kiireellinen, sillä ihmiskunta on pahasti jäljessä Suuryhteisöön valmistautumisessa. Monet aiemmat yritykset vuosikymmeniä sitten ottaa yhteyttä ja valmistaa ihmisiä heidän tulevaisuuttaan varten osoittautuivat epäonnistuneiksi. Vain muutamia ihmisiä onnistuttiin tavoittamaan, ja kuten meille on kerrottu, monet näistä kontakteista ymmärrettiin väärin ja niitä käytettiin erilaisiin tarkoituksiin.

Sen tähden meidät on lähetetty aiemmin tulleiden tilalle tarjoamaan apua ihmiskunnalle. Työskentelemme yhdessä yhteisen asiamme vuoksi. Emme edusta mahtavaa sotilasvoimaa vaan pikemminkin salaista ja pyhää liittoumaa. Emme halua nähdä sellaisia asioita, joihin syyllistytään Suuryhteisössä, tapahtuvan täällä teidän maailmassanne. Emme halua nähdä ihmiskunnan tulevan riippuvaiseksi osaksi suurempien valtojen laajempaa verkostoa. Emme halua nähdä ihmiskunnan menettävän vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Nämä ovat todellisia riskejä. Tästä syystä me rohkaisemme teitä harkitsemaan sanojamme syvällisesti, jos mahdollista pelottomasti, ja sellaisella antaumuksella ja päättäväisyydellä, jonka tiedämme asustavan kaikissa ihmissydämissä.

Tänään ja huomenna ja ylihuomenna niillä, jotka vierailevat maailmassa omia tarkoitusperiään varten, on paljon toimia käynnissä, ja tulee olemaan käynnissä, vaikutusvallan verkoston perustamiseksi ihmisrodun hallitsemiseksi. He luulevat tulevansa tänne pelastamaan maailman ihmiskunnalta. Jotkut jopa luulevat olevansa täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään. He tuntevat olevansa oikeassa, eivätkä pidä toimenpiteitään epäsopivina tai epäeettisinä. Heidän etiikkansa mukaan he ovat tekemässä sitä, mitä on pidettävä kohtuullisena ja tärkeänä. Kuitenkaan ei tällainen lähestymistapa ole oikeutettu millekään vapautta rakastaville olennoille.

Tarkkailemme vierailijoiden aktiviteetteja, jotka ovat lisääntymässä. Joka vuosi, heitä on täällä enemmän. He tulevat kaukaa. He tuovat tarvikkeita. He ovat syventämässä sitoutumistaan ja osallistumistaan. He ovat perustamassa kommunikointiasemia moneen paikkaan aurinkokunnassanne. He tarkkailevat teidän kaikkia alustavia tunnusteluitanne avaruuden suuntaan, ja he suorittavat vastatoimia ja tuhoavat kaiken, minkä he kokevat häiritsevän heidän aktiviteettejaan. He pyrkivät kontrolliin, ei vain teidän maailmassanne vaan myös maailmaanne ympäröivällä alueella. Tämä johtuu siitä, että täällä on kilpailevia voimia. Jokainen niistä edustaa useiden rotujen liittoumaa.

Käsitelkäämme nyt viimeisintä neljästä alueesta, joista puhuimme ensimmäisessä selonteossamme. Tämä liittyy vierailijoiden ja ihmisen lajien risteyttämiseen. Antakaamme ensin teille hieman historiaa. Monia tuhansia vuosia sitten, teidän ajanlaskussanne, useita rotuja tuli tänne risteytymään ihmisen kanssa antaakseen ihmiskunnalle korkeamman älykkyyden ja sopeutumiskyvyn. Tämä johti melko yhtäkkiseen uuden ihmistyypin ilmestymiseen, jota tietomme mukaan kutsutaan ”nykyihmiseksi”. Tämä on antanut teille valta-aseman ja voimaa maailmassanne. Tämä tapahtui kauan sitten.

Kuitenkin nyt käynnissä oleva risteytysohjelma ei ole lainkaan sama asia. Sitä tekee eri joukko olentoja ja eri liittoutumat. Risteytyksen kautta he pyrkivät luomaan ihmisolennon, joka on heihin yhteydessä ja joka kuitenkin voi elää maailmassanne, ja jolla on luontainen sidos maailmaan. Vierailijanne eivät voi elää maailmanne pinnalla. Heidän täytyy joko etsiä suojaa maan alta, kuten he tekevät, tai sitten heidän täytyy elää omissa aluksissaan, joita he usein pitävät piilossa suurilla vesialueilla. He haluavat risteytyä ihmiskunnan kanssa suojellakseen täällä omia intressejään, jotka ovat ensisijaisesti maailmanne luonnonvarat. He haluavat varmistaa ihmisen alamaisuuden, joten jo usean sukupolven ajan heillä on ollut risteytysohjelma, josta viimeisen 20 vuoden aikana on tullut varsin mittava.

Heidän tarkoituksensa on kaksitahoinen. Ensinnäkin, kuten olemme maininneet, vierailijat haluavat luoda ihmisenkaltaisen olennon, joka voi elää maailmassanne, mutta jolla on siteet heihin, ja jolla on laajempi kokonaisuus herkkyyksiä ja kykyjä. Tämän ohjelman toinen tarkoitus on vaikuttaa kaikkiin niihin, joita he kohtaavat ja rohkaista näitä ihmisiä avustamaan heitä tässä yrityksessä. Vierailijat haluavat ja tarvitsevat ihmisen apua. Tämä edesauttaa heidän ohjelmaansa kaikin tavoin. He pitävät teitä arvokkaina. He eivät kuitenkaan pidä teitä kumppaneina tai heidän kanssaan tasa-arvoisina. Hyödyllisenä, se on se, minä he teitä pitävät. Joten kaikissa, joita he kohtaavat, kaikissa, joita he sieppaavat, vierailijat pyrkivät synnyttämään sen tunteen, että he ovat ylempiä ja ylivoimaisia, arvokkaita ja että heidän pyrkimyksensä on arvokas ja merkittävä tässä maailmassa. Vierailijat kertovat kaikille, joihin he ottavat kontaktin, että he ovat täällä hyvässä tarkoituksessa, ja he vakuuttavat siepatuille, ettei näiden tarvitse pelätä. Ja niiden kanssa, jotka vaikuttavat erityisen vastaanottavaisilta, he yrittävät luoda liittoja – yhteisen tarkoituksen tunteen, jopa yhteisen jaetun identiteetin ja perheen tunteen, syntyperän ja kohtalon tunteen.

Ohjelmassaan vierailijat ovat tutkineet ihmisen fysiologiaa ja psykologiaa hyvin laajamittaisesti. He käyttävät hyödykseen ihmisten haluja, erityisesti niitä asioita, joita ihmiset haluavat, mutta eivät ole saavuttaneet itselleen, kuten rauhaa ja järjestystä, kauneutta ja levollisuutta. Näitä tullaan tarjoamaan ja jotkut ihmiset uskovat tähän. Toisia tullaan yksinkertaisesti käyttämään tarpeen mukaan.

Tässä kohtaa on välttämätöntä ymmärtää vierailijoiden uskovan, että tämä on täysin perusteltua maailman suojelemiseksi. He kokevat tekevänsä ihmiskunnalle suuren palveluksen, joten he ovat taivutteluissaan yksituumaisia ja varauksettomia. Valitettavasti tämä havainnollistaa suuren totuuden Suuryhteisöstä – todellinen viisaus ja todellinen Tietous ovat yhtä harvinaisia maailmankaikkeudessa kuin oletettavasti teidänkin maailmassanne näyttää olevan. On luonnollista, että toivotte ja oletatte muiden rotujen kasvaneen irti kataluudesta, itsekkäistä hankkeista, kilpailusta ja selkkauksista. Mutta valitettavasti näin ei ole. Korkeampi teknologia ei lisää yksilöiden mentaalisia eikä henkisiä voimavaroja.

Nykyisin on paljon ihmisiä, joita siepataan toistuvasti vastoin heidän tahtoaan. Koska ihmiskunta on hyvin taikauskoinen ja pyrkii kieltämään sen, mitä se ei voi ymmärtää, tätä valitettavaa toimintaa jatketaan huomattavan onnistuneesti. Jopa tällä hetkellä, maailmassanne kulkee hybridiyksilöitä, puoliksi ihmisiä ja puoliksi avaruuden muukalaisia. Heitä ei ole monia, mutta heidän määränsä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Ehkä tapaat yhden jonain päivänä. He ovat ulkonäöltään kuten te, mutta olemukseltaan erilaisia. Ajattelette heitä ihmisinä, mutta jotain oleellista vaikuttaa puuttuvan heistä, jotain mitä maailmassanne arvostetaan. On mahdollista kyetä havaitsemaan ja tunnistamaan näitä yksilöitä, mutta niin tehdäksenne tulisi teidän tulla taitaviksi mentaalisessa ympäristössä ja oppia, mitä Tietous ja viisaus merkitsevät Suuryhteisössä.

Me koemme, että tämän oppiminen on äärimmäisen tärkeää, sillä näemme näköalapaikaltamme kaiken sen, mitä maailmassanne tapahtuu, ja Näkymättömät opastavat meitä niissä asioissa, joita emme voi nähdä tai joihin meillä ei ole pääsyä. Ymmärrämme näitä tapahtumia, sillä ne ovat tapahtuneet lukemattomia kertoja Suuryhteisössä, kun vaikutusta ja taivuttelua on suunnattu niihin rotuihin, jotka ovat joko liian heikkoja tai liian haavoittuvia reagoimaan tehokkaasti.

Toivomme ja luotamme, ettei kukaan teistä, joka kuulee tämän viestin, ajattele että nämä sekaantumiset ihmiselämään ovat hyvää tekeviä. Niihin, joille tätä tapahtuu, kohdistuu sellaista vaikuttamista, että he ajattelevat kohtaamisten olevan suotuisia sekä heille itselleen että maailmalle. Ihmisten hengelliset pyrkimykset, heidän halunsa rauhaan ja harmoniaan, perheeseen ja yhteenkuuluvuuteen ovat kaikki vierailijoiden kohteena. Nämä asiat, jotka edustavat jotain niin erityistä ihmissuvussa ovat, ilman viisautta ja valmistautumista, merkki suuresta haavoittuvuudestanne. Vain ne yksilöt, joilla Tietous ja Viisaus on vahvaa, voivat nähdä petoksen näiden taivuttelujen takana. Vain he ovat sellaisessa asemassa, että voivat nähdä sen petoksen, johon ihmiskuntaa kohtaan syyllistytään. Vain he voivat suojella mieltään siltä vaikutukselta, jota suunnataan mentaaliseen ympäristöön niin monessa paikassa maailmassa tänä päivänä. Vain he näkevät ja tietävät.

Meidän sanamme eivät yksin riitä. Miesten ja naisten on opittava näkemään ja tietämään. Voimme vain rohkaista tähän. Tulomme tänne teidän maailmaanne on tapahtunut sopusoinnussa Suuryhteisön Hengellisyyden opetusten saapumisen kanssa, sillä valmistautuminen on nyt täällä, ja siksi voimme olla rohkaisun lähde. Jos valmistautuminen ei olisi täällä, tietäisimme, että varoituksemme ja rohkaisumme eivät olisi riittäviä eivätkä olisi menestyksekkäitä. Luoja ja Näkymättömät tahtovat valmistaa ihmiskunnan Suuryhteisöä varten. Itse asiassa tämä on ihmiskunnan kaikkein tärkein tarve näinä aikoina.

Tämän vuoksi rohkaisemme teitä olemaan uskomatta siihen, että ihmisten ja heidän lastensa ja heidän perheidensä sieppaaminen olisi millään tavalla hyödyksi ihmiskunnalle. Meidän täytyy korostaa tätä. Teidän vapautenne on kallisarvoinen. Teidän yksilönvapautenne ja vapautenne lajina ovat kallisarvoisia. Meiltä on vienyt niin kauan saada vapautemme takaisin. Emme halua nähdä teidän menettävän omaanne.

Maailmassa käynnissä oleva risteytysohjelma tulee jatkumaan. Ainoa tapa sen pysäyttämiseen ovat ihmiset, jotka saavuttavat tämän laajemman tietoisuuden ja tunteen sisäisestä auktoriteetistaan. Vain tämä päättää nämä sekaantumiset. Vain tämä paljastaa niiden takana olevan petoksen. Meille on vaikeaa kuvitella, miten hirveää tämän täytyy olla ihmisillenne, niille miehille ja naisille, niille pienokaisille, jotka käyvät läpi tämän kohtelun, tämän uudelleenkoulutuksen, tämän rauhoittamisen. Meidän arvoillemme tämä on vastenmielistä, ja kuitenkin tiedämme näitä asioita tapahtuvan Suuryhteisössä ja niitä on tapahtunut ikimuistoisista ajoista lähtien.

Ehkä sanamme synnyttävät yhä enemmän kysymyksiä. Tämä on tervettä ja tämä on luonnollista, mutta emme voi vastata kaikkiin kysymyksiinne. Teidän täytyy itse löytää keinot saada vastauksia. Mutta ette voi tehdä tätä ilman valmistautumista, ja ette voi tehdä tätä ilman suuntaa. Tällä hetkellä, ihmiskunta kokonaisuudessaan, ymmärryksemme mukaan, ei kykene erottamaan Suuryhteisön esitystä hengellisestä ilmestyksestä. Tämä on todella vaikea tilanne, sillä vieraanne osaavat projisoida kuvia, he pystyvät puhumaan ihmisille mentaalisen ympäristön kautta ja heidän äänensä voidaan vastaanottaa ja ilmaista ihmisten kautta. He voivat vaikuttaa tällä tavalla, sillä ihmiskunnalla ei ole vielä tällaista taitoa tai arvostelukykyä.

Ihmiskunta ei ole yhtenäinen. Se on hajanainen. Se kiistelee keskenään. Tämä tekee teidät äärimmäisen haavoittuviksi ulkoiselle häirinnälle ja manipuloinnille. Vierailijanne ymmärtävät, että teidän hengelliset mielihalunne ja taipumuksenne tekevät teidät erityisen haavoittuviksi ja erityisen hyviksi kohteiksi heidän käyttötarkoituksiinsa. Kuinka vaikeaa onkaan todellisen objektiivisuuden saavuttaminen näissä asioissa. Jopa siellä, mistä tulemme, se on ollut suuri haaste. Mutta niiden, jotka haluavat pysyä vapaina ja harjoittaa itsemääräämisoikeuttaan Suuryhteisössä, täytyy kehittää näitä kykyjä ja täytyy varjella omia luonnonvarojaan välttyäkseen tilanteelta, jossa heidän on pakko lähteä etsimään näitä muilta. Jos maailmanne menettää omavaraisuutensa, se menettää suuren osan vapaudestaan. Jos teidän täytyy matkata maailmanne ulkopuolelle saadaksenne elämiseen välttämättömiä resursseja, silloin te menetätte suuren osan vallastanne muille. Koska maailmanne luonnonvarat ovat nopeasti hupenemassa, tämä on vakava huolenaihe meille, jotka tarkkailemme kaukaa. Se on myös vierailijoidenne huolenaihe, sillä he haluavat estää ympäristönne tuhoutumisen, ei teidän takianne, vaan heille itselleen.

Risteytysohjelmalla on vain yksi tarkoitus, ja se on mahdollistaa vierailijoiden pysyvä läsnäolo ja vaikutusvalta maailmassanne. Älkää kuvitelko, että vierailijoilta puuttuu jotain sellaista, mitä he teiltä tarvitsevat, lukuun ottamatta luonnonvarojanne. Älkää kuvitelko, että he tarvitsevat ihmisyyttänne. He haluavat ihmisyyttänne vain varmistaakseen asemansa maailmassanne. Älkää olko imarreltuja. Älkää hemmotelko itseänne sellaisilla ajatuksilla. Ne ovat perusteettomia. Jos opitte näkemään tilanteen selkeästi sellaisena kuin se on, näette ja tiedätte nämä asiat itse. Ymmärrätte, miksi olemme täällä ja miksi ihmiskunta tarvitsee liittolaisia älyllisen elämän Suuryhteisössä. Ja näette korkeamman Tietouden ja Viisauden sekä Suuryhteisön Hengellisyyden oppimisen tärkeyden.

Koska olette astumassa sellaiseen ympäristöön, missä nämä asiat tulevat elintärkeiksi menestykselle, vapaudelle, onnellisuudelle ja vahvuudelle, tulette tarvitsemaan korkeampaa Tietoutta ja viisautta vakiinnuttaaksenne itsenäisyytenne rotuna Suuryhteisössä. Kuitenkin olette menettämässä itsenäisyyttänne päivä päivältä. Ja ette ehkä näe vapautenne menetystä, vaikkakin saatatte tuntea sen jollakin tavalla. Miten voisitte nähdä sen? Ette voi mennä maailmanne ulkopuolelle todistamaan sitä ympäröiviä tapahtumia. Teillä ei ole sellaista pääsyä maailmassa nykyisin toimivien muukalaisvoimien poliittisiin ja kaupallisiin toimiin, että voisitte ymmärtää niiden monimutkaisuuden tahi heidän etiikkaansa tai arvojaan.

Älkää koskaan kuvitelko, että mikään kaupallisia matkoja tekevä rotu maailmankaikkeudessa olisi henkisesti edistynyt. Ne, jotka tavoittelevat kauppaa, tavoittelevat etua. Ne, jotka matkaavat maailmasta toiseen, jotka ovat resurssien etsijöitä, jotka pyrkivät pystyttämään omat lippunsa, eivät ole sellaisia, joita pitäisitte henkisesti kehittyneinä. Me emme pidä heitä henkisesti kehittyneinä. On olemassa maallisia voimia, ja on olemassa hengellisiä voimia. Voitte ymmärtää eron näiden asioiden välillä, ja nyt on tarpeellista nähdä tämä ero laajemmassa ympäristössä.

Me tulemme siis sitoutuneina rohkaisemaan teitä vahvasti ylläpitämään vapautenne, tulemaan vahvoiksi ja arvostelukykyisiksi, ja olemaan antamatta periksi taivutteluille tai lupauksille rauhasta, vallasta ja yhteenkuuluvuudesta niiltä, joita ette tunne. Älkääkä tuudittautuko sellaiseen ajatteluun, että kaikki kääntyy hyväksi ihmiskunnalle tai edes sinulle henkilökohtaisesti, sillä tämä ei ole viisautta. Viisaiden on nimittäin missä tahansa opittava näkemään elämän todellisuus ympärillään ja opittava tulemaan toimeen tämän elämän kanssa suotuisalla tavalla.

Ottakaa täten vastaan rohkaisumme. Tulemme puhumaan uudelleen koskien näitä asioita ja havainnollistamaan miten tärkeää on saavuttaa arvostelukykyä ja pidättyväisyyttä. Ja tulemme puhumaan lisää vierailijoidenne toimista maailmassa alueilla, joita teidän on hyvin tärkeää ymmärtää. Toivomme, että voitte ottaa vastaan sanamme.

 

Maan ulkopuolisten läsnäolo maailmassa tänä päivänä

On suuri kunnia voidessamme esittää tämän informaation kaikille teille, jotka ovat riittävän onnekkaita kuulemaan tämän viestin. Me olemme Ihmiskunnan Liittolaisia. Tämän lähetyksen on mahdollistanut Näkymättömien läsnäolo – niiden henkisten neuvonantajien läsnäolo, jotka valvovat älyllisen elämän kehittymistä niin teidän maailmassanne kuin koko Suuryhteisön maailmoissa.

Emme kommunikoi minkään mekaanisen laitteen kautta, vaan henkisen kanavan kautta, joka on vapaa häirinnästä. Vaikka elämmekin fyysisessä samoin kuin tekin, on meille annettu etuoikeus kommunikoida teille tällä tavalla jotta voimme luovuttaa teille sen tiedon, joka meidän täytyy kanssanne jakaa.

Edustamme pientä ryhmittymää, joka tarkkailee maailmanne tapahtumia. Tulemme Suuryhteisöstä. Emme sekaannu ihmiskunnan asioihin. Meillä ei ole tukikohtia täällä. Meidät on lähetetty hyvin erityisessä tarkoituksessa – todistamaan maailmassanne meneillään olevia tapahtumia, ja saatuamme mahdollisuuden niin tehdä – kommunikoimaan teille sen mitä näemme ja mitä tiedämme. Elättehän maailmanne pinnalla ettekä näe sitä ympäröiviä tapahtumia. Ette liioin näe selkeästi vierailua, joka on tapahtumassa maailmassanne parhaillaan tai sitä mitä se tulevaisuudellenne merkitsee.

Haluaisimme antaa tästä todistajanlausunnon. Teemme näin Näkymättömien pyynnöstä, sillä meidät on lähetetty tätä tarkoitusta varten. Informaatio, jonka aiomme teille välittää, voi tuntua erittäin haasteelliselta ja hätkähdyttävältä. Monille tämän viestin kuulijoille se on ehkä odottamatonta. Ymmärrämme tämän vaikeuden, sillä meidänkin on täytynyt kohdata tämä omissa kulttuureissamme.

Kuullessanne informaation saattaa sitä olla aluksi vaikea hyväksyä, mutta se on elintärkeä kaikille niille, jotka pyrkivät antamaan maailmalle.

Monia vuosia olemme tarkkailleet maailmanne toimia. Emme tavoittele suhteita ihmiskunnan kanssa. Emme ole täällä diplomaattisessa tehtävässä. Näkymättömät ovat lähettäneet meidät olemaan maailmanne läheisyydessä, jotta voimme tarkkailla niitä tapahtumia, joita aiomme kuvailla.

Nimemme eivät ole tärkeitä. Ne olisivat teille merkityksettömiä. Ja emme aio kertoa niitä oman turvallisuutemme tähden, sillä meidän on pysyttävä piilossa voidaksemme palvella.

Aivan ensin on välttämätöntä kaikkien ihmisten ymmärtää, että ihmiskunta on astumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön. Maailmassanne ”vierailevat” useammat avaruuden muukalaisrodut sekä useammat eri muukalaisrotujen organisaatiot. Tätä on aktiivisesti tapahtunut jo jonkin aikaa. Vierailuja on ollut läpi koko ihmiskunnan historian, mutta ei mitään tässä mittakaavassa. Ydinaseiden aikakausi ja luonnollisen ympäristönne tuhoutuminen ovat tuoneet nämä joukot rajoillenne.

Ymmärryksemme mukaan maailmassa on nykyisin monia ihmisiä, jotka ovat alkaneet käsittää, että näin tapahtuu. Ja ymmärrämme myös, että tästä vierailusta on paljon tulkintoja – siitä, mitä se voisi tarkoittaa ja mitä se voisi tarjota. Ja monet niistä ihmisistä, jotka ovat tietoisia näistä asioista, ovat hyvin toiveikkaita ja ennakoivat suurta hyötyä ihmiskunnalle. Me ymmärrämme. On luonnollista odottaa tätä. On luonnollista olla toiveikas.

Nyt tapahtuva vierailu maailmassanne on erittäin mittavaa, yltäen siihen, että ihmiset joka puolella maailmaa todistavat sitä ja kokevat suoraan sen vaikutukset. Se syy, mikä on tuonut nämä ”vierailijat” Suuryhteisöstä, nämä eri olentojen organisaatiot, ei ole ihmiskunnan edistymisen tai ihmiskunnan henkisen koulutuksen tukeminen. Se syy, mikä on tuonut nämä joukot rajoillenne sellaisina määrinä ja sellaisilla aikomuksilla, on maailmanne luonnonvarat.

Ymmärrämme, että tämä voi olla alkuun vaikea hyväksyä, koska ette osaa vielä arvostaa sitä, miten kaunis maailmanne on, mitä arvokasta siellä on, ja mikä harvinainen jalokivi se on autioiden maailmojen ja tyhjän avaruuden Suuryhteisössä. Teidän maailmanne kaltaiset ovat todellakin harvinaisia. Suurin osa Suuryhteisön asutuista paikoista ovat siirtokuntia, ja teknologia on mahdollistanut tämän. Mutta sellaiset maailmat kuin teillä, missä elämä on kehittynyt luonnollisesti ilman teknologian apua, ovat paljon harvinaisempia kuin ehkä käsitätte. Muut ovat tietysti huomanneet tämän, sillä maailmanne biologisia resursseja ovat useat rodut hyödyntäneet jo vuosituhansia. Joillekin se toimii varastona. Ja siltikin nyt ihmiskunnan kulttuurin ja vaarallisten aseiden kehitys sekä luonnonvarojen rappeutuminen ovat johtaneet avaruuden muukalaisten väliintuloon, Interventioon.

Ehkä ihmettelette, miksi diplomaattisia suhteita ei ole yritetty luoda ihmiskunnan johtajiin. Tätä on kohtuullista kysyä, mutta vaikeutena tässä on se, että ei ole ketään edustamassa koko ihmiskuntaa, sillä kansanne ovat jakautuneita ja kansakuntanne vastustavat toisiaan. Ne vierailijat, joista puhumme, olettavat myös teidän olevan sotaisia ja aggressiivisia sekä tuovan vahinkoa ja vihamielisyyttä ympäröivään maailmankaikkeuteen, huolimatta hyvistä ominaisuuksistanne.

Tämän johdosta haluamme antaa raportissamme käsityksen siitä, mitä on tapahtumassa, mitä se ihmiskunnalle merkitsee ja miten se liittyy henkiseen kehitykseenne, sosiaaliseen kehitykseenne ja tulevaisuuteenne maailmassa ja itse Suuryhteisön maailmojen joukossa.

Ihmiset eivät tiedosta avaruuden muukalaisvoimien läsnäoloa, he eivät tiedosta näiden resurssienetsijöiden läsnäoloa, heidän jotka pyrkivät allianssiin ihmiskunnan kanssa omaksi hyödykseen. Ehkä meidän pitäisi aloittaa antamalla teille käsitys siitä, millaista elämä on rajojenne ulkopuolella, sillä ette ole matkanneet kauas ettekä voi itse todeta näitä asioita.

Elätte siinä galaksin osassa, joka on varsin asuttu. Kaikki galaksin osat eivät ole näin asuttuja. On olemassa suuria tutkimattomia alueita. On monia piilossa olevia rotuja. Kaupankäyntiä maailmojen välillä harjoitetaan vain tietyillä alueilla. Ympäristö, johon olette astumassa, on erittäin kilpailuhenkinen. Resurssien tarvetta koetaan kaikkialla, ja monet teknologiset yhteiskunnat ovat käyttäneet maailmansa luonnonvarat loppuun ja joutuvat harjoittamaan kaupankäyntiä, vaihtokauppaa ja matkustamaan saadakseen tarvitsemansa. Tilanne on hyvin monimutkainen. Monia liittoumia muodostetaan ja konfliktejakin esiintyy.

Ehkä tässä vaiheessa on tarpeen ymmärtää, että Suuryhteisö, johon olette astumassa, on vaikea ja haasteellinen ympäristö, ja kuitenkin se tuo tullessaan suuren tilaisuuden ja suuria mahdollisuuksia ihmiskunnalle. Silti jotta nämä mahdollisuudet ja edut voivat toteutua, ihmiskunnan täytyy valmistautua ja oppia millaista elämä on maailmankaikkeudessa. Ja sen tulee oppia ymmärtämään mitä henkisyys merkitsee älyllisen elämän Suuryhteisössä.

Tiedämme oman historiamme kautta, että tämä on suurin kynnys, jonka mikään maailma voi kohdata. Tämä ei kuitenkaan ole mitään, minkä voisitte itse suunnitella. Se ei ole jotain, mitä varten voitte itse tehdä suunnitelman tulevaisuutta varten. Sillä ne nimenomaiset voimat, jotka toisivat Suuryhteisön todellisuuden tänne, ovat jo olemassa maailmassa. Olosuhteet ovat tuoneet ne tänne. Ne ovat täällä.

Ehkä tämä antaa teille käsityksen siitä, millaista elämä on rajojenne ulkopuolella. Emme halua luoda käsitystä, joka on pelottava, mutta hyvinvointinne ja tulevaisuutenne kannalta on tarpeellista, että teillä on rehellinen arvio tilanteesta ja että voitte nähdä nämä asiat selkeästi.

Tarve valmistautua elämään Suuryhteisössä tuntuu meistä kaikkein suurimmalta tarpeelta maailmassanne tänä päivänä. Ja kuitenkin havaintojemme mukaan ihmiset ovat keskittyneet omiin asioihinsa ja omiin ongelmiinsa jokapäiväisessä elämässään – tietämättöminä niistä suuremmista voimista, jotka tulevat muuttamaan heidän kohtalonsa ja vaikuttamaan heidän tulevaisuuteensa.

Ne voimat ja ryhmät, jotka ovat täällä parhaillaan, edustavat useita eri liittoumia. Nämä eri liittoumat eivät toimi yhdessä yrityksissään. Kukin liittouma edustaa useampaa eri roturyhmää, jotka tekevät yhteistyötä tavoitteenaan päästä käsiksi maailmanne luonnonvaroihin ja ylläpitää tämä pääsy. Nämä eri liittoumat pohjimmiltaan kilpailevat keskenään, vaikka ne eivät ole sodassa keskenään. Ne näkevät maailmanne suurena palkintona, jonain jonka ne haluavat itselleen.

Tämä muodostaa erittäin suuren haasteen ihmisillenne, sillä teillä vierailevilla joukoilla ei ole ainoastaan kehittynyttä teknologiaa vaan myös vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ja heillä on kyky vaikuttaa ajatteluun mentaalisessa ympäristössä. On nimittäin niin, että Suuryhteisössä teknologiaa on helppo hankkia, ja näin ollen kilpailevien yhteiskuntien suuri etulyöntiasema tulee ajatuksiin vaikuttamisesta. Tämä on saanut hyvin sofistikoituneita muotoja. Se edustaa joukkoa sellaisia taitoja, joita ihmiskunta on vasta alkamassa löytää.

Tämän johdosta vierailijanne eivät saavu aseistettuna suurilla tuhoaseilla tai armeijoilla tai mahtavilla avaruusalusten laivastoilla. He tulevat suhteellisen pieninä ryhminä, mutta he omaavat merkittävät taidot vaikuttaa ihmisiin. Tämä edustaa hienovaraisempaa ja kypsempää voimankäyttöä Suuryhteisössä. Tätä kykyä ihmiskunnan täytyy kehittää tulevaisuudessa kilpaillakseen muiden rotujen kanssa menestyksekkäästi.

Vierailijat ovat täällä saadakseen ihmiskunnan alamaisikseen. He eivät halua tuhota ihmisten luomuksia eivätkä ihmisten olemassaoloa. Sen sijaan he tahtovat käyttää näitä omaksi edukseen. Heidän aikomuksensa on työllistäminen, ei tuhoaminen. He luulevat olevansa oikeassa, sillä he uskovat pelastavansa maailman. Jotkut jopa uskovat pelastavansa ihmiskunnan itseltään. Mutta tämä näkökulma ei palvele teidän korkeampia intressejänne, eikä se vaali ihmissuvun viisautta tai itsemääräämisoikeutta.

Ja silti koska Suuryhteisön maailmojen keskuudessa on hyviä voimia, teillä on liittolaisia. Edustamme liittolaistenne, Ihmiskunnan Liittolaisten ääntä. Emme ole täällä käyttääksemme luonnonvarojanne tai ottaaksemme teiltä sen, mitä omistatte. Emme tavoittele ihmiskunnasta kauppavaltiota tai siirtokuntaa omaan käyttöömme. Sen sijaan tahdomme vaalia vahvuutta ja viisautta ihmiskunnan keskuudessa, koska sitä me tuemme koko Suuryhteisössä.

Roolimme on siis hyvin olennainen, ja informaatiomme on hyvin tarpeellinen, sillä tällä hetkellä jopa ne ihmiset, jotka ovat tietoisia vierailijoiden läsnäolosta, eivät ole tietoisia heidän aikomuksistaan. Ihmiset eivät ymmärrä vierailijoiden toimintatapoja, eivätkä he käsitä vierailijoiden etiikkaa tai moraalia. Ihmiset ajattelevat, että vierailijat ovat joko enkeleitä tai hirviöitä. Mutta todellisuudessa he ovat hyvin paljon kaltaisianne tarpeissaan. Jos voisitte nähdä maailman heidän silmiensä läpi, ymmärtäisitte heidän ajatteluaan ja motivaatiotaan. Mutta tehdäksenne tämän teidän pitäisi matkata oman ajattelunne ulkopuolelle.

Vierailijat ovat sitoutuneet neljään olennaiseen aktiviteettiin saavuttaakseen vaikutusvaltaa maailmassanne. Kukin näistä aktiviteeteista on ainutlaatuinen, mutta ne kaikki ovat koordinoituja keskenään. Niitä ollaan toimeenpanemassa, koska ihmiskuntaa on tutkittu pitkän aikaa. Ihmisen ajattelua, ihmisen käyttäytymistä, ihmisen fysiologiaa ja ihmisen uskontoa on tutkittu jo jonkin aikaa. Vierailijanne ymmärtävät näitä hyvin, ja niitä tullaan käyttämään heidän omiin tarkoituksiinsa.

Ensimmäinen vierailijoiden aktiviteetti on vaikutusvaltaisissa asemissa oleviin yksilöihin vaikuttaminen. Koska vierailijat eivät halua tuhota mitään maailmassa, eivätkä halua vahingoittaa maailman luonnonvaroja, he pyrkivät saavuttamaan vaikutusvaltaa niihin, jotka he näkevät olevan valta-asemassa pääosin hallinnon ja uskonnon piirissä. He pyrkivät kontaktiin, mutta vain tiettyjen yksilöiden kanssa. Heillä on valtaa muodostaa tämä kontakti, ja heillä on taivuttelun valta. Eivät kaikki, joihin he ottavat kontaktin, tule taivutelluksi, mutta monet tulevat. Lupaukset suuremmasta vallasta, korkeammasta teknologiasta ja maailman herruudesta kiehtovat ja yllyttävät monia yksilöitä. Ja näiden yksilöiden kanssa vierailijat pyrkivät muodostamaan yhteyksiä.

Maailman hallituksissa on hyvin vähän ihmisiä, joihin on vaikutettu tällä tavoin, mutta heidän määränsä on kasvamassa. Vierailijat ymmärtävät valtahierarkian, koska he itse elävät sen mukaan noudattaen omaa komentoketjuaan, kuten voisi sanoa. He ovat erittäin organisoituneita ja erittäin keskittyneitä omiin pyrkimyksiinsä, ja ajatus kulttuureista täynnä vapaasti ajattelevia yksilöitä on heille varsin vieras. He eivät ymmärrä eivätkä käsitä yksilönvapautta. He hyödyntävät hyvin vakiintunutta ja jäykkää hallinnon ja organisoinnin muotoa, aivan kuten monet teknologisesti kehittyneet yhteiskunnat Suuryhteisössä, jotka toimivat niin omissa maailmoissaan kuin avaruuden suunnattomien etäisyyksien takana olevissa siirtokunnissa. He uskovat, että ihmiskunta on kaoottinen ja kuriton, ja he kokevat tuovansa järjestystä tilanteeseen, jota he itse eivät voi käsittää. Yksilönvapaus on heille tuntematon, eivätkä he näe sen arvoa. Tästä johtuen, se mitä he maailmassa pyrkivät vakiinnuttamaan ei kunnioita tätä vapautta.

Sen tähden heidän pyrkimystensä ensimmäinen painopiste on luoda yhteys vaikutusvaltaisten valta-asemassa olevien yksilöiden kanssa, jotta he saisivat heidän kuuliaisuutensa ja vakuuttaa heidät suhteen ja yhteisen tarkoituksen tuomista eduista.

Aktiviteetin toinen painopiste, mikä on ehkä kaikkein vaikein käsitellä teidän näkökulmastanne, on uskonnollisten arvojen ja impulssien manipulointi. Vierailijat tiedostavat, että ihmiskunnan suurimmat kyvyt edustavat myös sen suurinta haavoittuvuutta. Ihmisten kaipuu yksilölliseen vapautukseen edustaa yhtä suurinta voimavaraa, jota ihmissuvulla on tarjota, jopa Suuryhteisölle. Mutta se on myös heikkoutenne. Ja juuri näitä impulsseja ja näitä arvoja tullaan hyödyntämään.

Monet vierailijoiden ryhmittymät haluavat vakiinnuttaa itsensä henkisinä toimijoina, sillä he tietävät miten puhua mentaalisessa ympäristössä. He pystyvät kommunikoimaan ihmisten kanssa suoraan, ja koska valitettavasti vain harva ihminen maailmassa kykenee erottamaan henkisen äänen vierailijoiden äänestä, tilanne muodostuu hyvin vaikeaksi.

Näin ollen aktiviteetin toinen painopiste on saavuttaa ihmisten alamaisuus heidän uskonnollisten ja henkisten motivaatioiden kautta. Itse asiassa tämä voidaan tehdä varsin helposti, sillä ihmiset eivät ole vielä vahvoja tai kehittyneitä mentaalisessa ympäristössä. Ihmisten on vaikea havaita, mistä nämä vaikutukset tulevat. Monet ihmiset haluavat antaa itsensä mille tahansa, jolla heidän mielestään on korkeampi ääni ja korkeampi voima. Vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia – kuvia pyhimyksistänne, opettajistanne, enkeleistä – mielikuvia, joita te pidätte rakastettuina ja pyhinä maailmassanne. He ovat kehittäneet tätä kykyä monien vuosisatojen saatossa pyrkiessään vaikuttamaan toisiinsa ja opiskelemalla niitä taivuttelun menetelmiä, joita harjoitetaan monin paikoin Suuryhteisössä. He pitävät teitä alkukantaisina, ja siksi he voivat omasta mielestään käyttää tällaista vaikuttamista ja näitä menetelmiä teihin.

He yrittävät näin saada kontaktia niihin yksilöihin, joita pidetään herkkinä, vastaanottavaisina ja luontaisesti yhteistyökykyisinä. Monia ihmisiä on valittu, mutta muutamia valitaan perustuen näihin nimenomaisiin ominaisuuksiin. Vierailijanne pyrkivät saavuttamaan näiden yksilöiden kuuliaisuuden, luottamuksen ja omistautumisen kertomalla kuulijoilleen, että he ovat täällä kohottaakseen ihmiskunnan henkisyyttä, antaakseen ihmiskunnalle uuden toivon, uuden siunauksen ja uuden voiman – todellakin lupaamalla asioita, joita ihmiset niin kipeästi haluavat, mutta eivät ole vielä itse löytäneet. Ehkä mietitte, ”Miten tällainen voi tapahtua?”, mutta voimme vakuuttaa, että se ei ole vaikeaa, kun on nämä taidot ja kyvyt oppinut.

Tässä pyrkimyksenä on rauhoitella ja käännyttää ihmisiä hengellisen taivuttelun kautta. Tätä ”Rauhoitusohjelmaa” sovelletaan eri tavoin erilaisille uskonnollisille ryhmille riippuen heidän ihanteistaan ja luonteestaan. Se kohdistetaan aina vastaanottavaisiin yksilöihin. Tässä he toivovat, että ihmiset menettävät arvostelukykynsä ja luottavat täysin korkeampaan voimaan, jonka he tuntevat saavansa vierailijoilta. Kun tällainen kuuliaisuus on vakiinnutettu, ihmisten on yhä vaikeampaa erottaa sitä, minkä he sisimmässään tietävät siitä, mitä heille kerrotaan. Se on hyvin hienovarainen, mutta hyvin kokonaisvaltainen taivuttelun ja manipuloinnin muoto. Tulemme puhumaan tästä lisää myöhemmin.

Sallittakoon meidän nyt tuoda esiin aktiviteetin kolmas painopiste, jossa tarkoituksena on vakiinnuttaa vierailijoiden läsnäolo maailmassa ja saada ihmiset tottumaan tähän läsnäoloon. He haluavat ihmiskunnan sopeutuvan tähän erittäin suureen muutokseen, joka on tapahtumassa keskuudessanne – sopeutumisen vierailijoiden fyysiseen läsnäoloon ja heidän vaikutukseensa teidän omaan mentaaliseen ympäristöönne. Palvellakseen tätä tarkoitusta he perustavat tukikohtia tänne, vaikkakaan ei näkyville. Nämä tukikohdat ovat piilossa, mutta ne tulevat olemaan hyvin voimakkaita vaikuttajia niiden lähellä oleviin väestökeskittymiin. Vierailijat ovat hyvin huolellisia ja käyttävät paljon aikaa varmistaakseen, että nämä tukikohdat ovat tehokkaita ja että riittävä määrä ihmisiä on niiden alaisuudessa. Juuri nämä ihmiset suojelevat ja ylläpitävät vierailijoiden läsnäoloa.

Täsmälleen tämä on maailmassanne tapahtumassa parhaillaan. Se edustaa suurta haastetta ja valitettavasti suurta riskiä. Juuri tämä sama kuvailemamme asia on tapahtunut niin monesti, niin monessa paikassa Suuryhteisössä. Ja orastavat rodut kuten teillä, ovat aina haavoittuvimpia. Jotkut orastavat rodut kykenevät vakiinnuttamaan oman tietoisuutensa, kykynsä ja yhteistyönsä sille tasolle, että he voivat torjua tämän tyyppiset ulkopuoliset vaikutteet ja vakiinnuttaa läsnäolonsa ja paikkansa Suuryhteisössä. Monet rodut kuitenkin joutuvat vieraiden voimien kontrollin ja vaikutuksen alaisiksi ennen kuin ne edes ovat saavuttaneet tämän vapauden.

Ymmärrämme, että tieto tästä voi lietsoa huomattavaa pelkoa ja ehkä kieltämistä tai hämmennystä. Mutta tarkkaillessamme tapahtumia olemme oivaltaneet, että hyvin harvat ihmiset ovat tietoisia tilanteesta sellaisena kuin se itse asiassa on. Jopa ne ihmiset, jotka alkavat tiedostaa avaruuden muukalaisvoimien läsnäolon, eivät ole sellaisessa asemassa eivätkä omaa sellaista näköalapaikkaa, josta he voisivat nähdä tilanteen selkeästi. Ja toiveikkaina ja optimistisina he pyrkivät antamaan tälle suurelle ilmiölle niin paljon positiivista merkitystä kuin he pystyvät.

Suuryhteisö on kuitenkin kilpailuhenkinen ympäristö, vaikea ympäristö. Avaruusmatkailua harjoittavat eivät välttämättä edusta henkisesti edistyneitä, sillä henkisesti edistyneet pyrkivät eristäytymään Suuryhteisöstä. He eivät pyri kaupankäyntiin. He eivät pyri vaikuttamaan toisiin rotuihin tai osallistumaan hyvin monimutkaisiin suhdeverkostoihin, joita luodaan yhteistä kaupankäyntiä ja hyötyä varten. Sen sijaan, henkisesti edistyneet pyrkivät pysymään piilossa. Tämä saattaa olla hyvin poikkeava mutta välttämätön käsitys, mikäli aiotte ymmärtää sen suuren ahdingon, jonka ihmiskunta on kohtaamassa. Kuitenkin tämä ahdinko pitää sisällään suuria mahdollisuuksia. Haluaisimme nyt puhua niistä.

Huolimatta kuvailemamme tilanteen vakavuudesta, emme pidä näitä olosuhteita tragediana ihmiskunnalle. Todellakin, jos nämä olosuhteet voidaan tunnistaa ja ymmärtää, ja jos valmistautuminen Suuryhteisöä varten, mikä on nyt annettu maailmalle, voidaan hyödyntää, opiskella ja soveltaa, niin omantunnon omaavilla ihmisillä kaikkialla on kyky oppia Suuryhteisön Tietoutta ja viisautta. Tällöin ihmiset kaikkialla kykenevät löytämään perustan yhteistyölle siten, että ihmissuku voi lopultakin vakiinnuttaa yhtenäisyyden, jollaista ei ole koskaan aiemmin luotu tänne. Sillä ihmiskunnan yhdentymiseen tarvitaan Suuryhteisön varjo. Ja tämä varjo on nyt päällänne.

Astuminen älyllisen elämän Suuryhteisöön on osa teidän evoluutiotanne. Se tulee tapahtumaan, olitte valmistautuneita tai ette. Sen täytyy tapahtua. Avain on siksi valmistautumisessa. Ymmärrys ja selkeys – nämä ovat ne asiat, jotka ovat tarpeellisia ja joita tarvitaan maailmassanne näinä aikoina.

Ihmisillä kaikkialla on suuria hengellisiä lahjoja, jotka mahdollistavat selkeän näkemisen ja tietämisen. Näitä lahjoja tarvitaan nyt. Nämä on tarpeen tunnistaa, käyttää ja jakaa vapaasti. Tämä tehtävä ei kuulu vain suurelle opettajalle tai suurelle pyhimykselle maailmassanne. Huomattavasti useamman ihmisen on nyt kehitettävä näitä lahjoja. Sillä tilanne tuo tullessaan välttämättömyyden, ja jos tämän välttämättömyyden voi omaksua tuo se tullessaan suuren tilaisuuden.

Kuitenkin vaatimukset Suuryhteisöstä oppimiseen Suuryhteisön hengellisyyden kokemiseen ovat suunnattomat. Koskaan aiemmin ihmisten ei ole tarvinnut oppia sellaisia asioita näin lyhyessä ajassa. Todellakin sellaisia asioita on harva maailmassanne koskaan aiemmin oppinut. Mutta nyt tarpeet ovat muuttuneet. Olosuhteet ovat erilaiset. Nyt keskuudessanne on uusia vaikutuksia – vaikutuksia, jotka voitte tuntea ja jotka voitte tietää.

Vierailijat pyrkivät estämään ihmisiä saamasta tätä visiota ja Tietoutta sisimmässään, sillä vierailijoillanne sitä ei ole. He eivät näe sen arvoa. He eivät ymmärrä sen todellisuutta. Tässä asiassa ihmiskunta on kokonaisuutena heitä edistyneempi. Mutta tämä on vain potentiaali – potentiaali, jota täytyy nyt kehittää.

Avaruusolentojen läsnäolo maailmassanne on lisääntymässä. Se lisääntyy joka päivä, joka vuosi. Yhä useampi ihminen tulee taivutelluksi, menettää kyvyn tiedostaa, joutuu hämmennykseen ja harhautuneisuuteen uskoen asioihin, jotka voivat vain heikentää heitä ja tehdä heistä kykenemättömiä niiden edessä, jotka aikovat käyttää heitä omaksi hyödykseen.

Ihmiskunta on orastava rotu. Se on haavoittuva. Se on nyt kohtaamassa olosuhteita ja vaikutuksia, joita sen ei ole tarvinnut koskaan aiemmin kohdata. Olette kehittyneet kilpailemaan vain toistenne kanssa. Teidän ei ole koskaan tarvinnut kilpailla muiden älyllisten elämänmuotojen kanssa. Kuitenkin juuri tämä kilpailu vahvistaa teitä ja kutsuu teistä esiin korkeammat ominaisuutenne, mikäli tilanne voidaan nähdä ja ymmärtää selkeästi.

Näkymättömien rooli on vaalia tätä vahvuutta. Nämä Näkymättömät, joita te perustellusti kutsuisitte enkeleiksi, eivät puhu ainoastaan ihmissydämelle vaan niille sydämille kaikkialla, jotka kykenevät kuuntelemaan – jotka ovat saavuttaneet vapauden kuunnella.

Me tulemme siis vaikean viestin kanssa, mutta myös lupauksen ja toivon viestillä. Ehkä se ei ole viesti, jonka ihmiset haluavat kuulla. Se ei todellakaan ole viesti, jota vierailijat edistäisivät. Se on viesti, jonka voi jakaa ihmiseltä toiselle, ja se tullaan jakamaan, sillä on luonnollista tehdä niin. Kuitenkin vierailijat ja ne, jotka ovat joutuneet heidän vaikutusvaltaansa, tulevat vastustamaan tällaista tietoisuutta. He eivät halua nähdä itsenäistä ihmiskuntaa. Tämä ei ole heidän tarkoituksensa. He eivät edes usko sen olevan hyväksi. Siksi meidän vilpitön tahtomme on, että nämä ajatukset otetaan huomioon pelottomasti, mutta vakavalla mielellä ja syvällä huolella, mitkä ovat hyvin perusteltuja tässä tapauksessa.

Maailmassa on ymmärryksemme mukaan monia ihmisiä, jotka sisimmässään tuntevat, että ihmiskunnalla on edessään suuri muutos. Näkymättömät ovat kertoneet meille näistä asioista. Tälle muutoksen tunteelle annetaan monia syitä. Ja monia lopputulemia ennustetaan. Silti, jollette ala käsittää sitä todellisuutta, että ihmiskunta on astumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön, ei teillä ole oikeaa asiayhteyttä ymmärtää ihmiskunnan kohtaloa tai suurta muutosta, joka on tapahtumassa maailmassa.

Meidän näkökulmastamme, ihmiset syntyvät omaan aikaansa palvellakseen tätä aikaa. Tämä on opetus Suuryhteisön Hengellisyydestä – opetus jonka opiskelijoita mekin olemme. Se opettaa vapautta ja jaetun tarkoituksen voimaa. Se antaa määräysvallan yksilölle ja sellaiselle yksilölle, joka voi liittyä toisiin; ideoita, joita on harvoin hyväksytty tai omaksuttu Suuryhteisössä, sillä Suuryhteisö ei ole taivaallinen paikka. Se on ankaran selviytymisen fyysinen todellisuus kaikkine seuraamuksineen. Kaikkien tämän todellisuuden olentojen on elettävä näiden tarpeiden ja asioiden kanssa. Ja tässä asiassa vierailijanne ovat enemmän kaltaisianne kuin tajuatte. He eivät ole käsittämättömiä. He haluaisivat olla käsittämättömiä, mutta heitä voi ymmärtää. Teillä on valta tehdä tämä, mutta on nähtävä selkeästi. Teidän on nähtävä korkeammalla näkökyvyllä ja tiedettävä korkeammalla älyllä, joita teidän on mahdollista itsessänne kehittää.

Meidän on tarpeen nyt kertoa lisää koskien vaikuttamisen ja taivuttelun aktiviteetin toista painopistettä, sillä tämä on hyvin tärkeää, ja vilpitön toiveemme on, että ymmärrätte nämä asiat ja pohditte näitä itse.

Maailman uskonnoissa, ei niinkään hallituksissa, on avain ihmisten omistautumiseen ja kuuliaisuuteen, enemmän kuin missään muussa instituutiossa. Tämä kertoo hyvää ihmiskunnasta, koska sellaisia uskontoja kuin täällä on, on usein Suuryhteisöstä vaikea löytää. Tästä näkökulmasta katsoen on maailmanne rikas, mutta vahvuudessanne olette myös heikkoja ja haavoittuvia. Monet ihmiset haluavat korkeampien voimien johdatusta ja huomiota, luopumista oman elämänsä ohjaksista salliakseen korkeampien hengellisten voimien ohjata, neuvoa ja turvata heitä. Tämä on aito halu, mutta Suuryhteisön kontekstissa on viisautta kehitettävä merkittävästi tämän halun toteuttamiseksi. On hyvin surullista nähdä miten helposti ihmiset antavat pois määräysvaltansa – sen, mitä heillä ei ole edes täysin ollut, antavat he auliisti pois tuntemattomille.

Tämä viesti on tarkoitettu saavuttamaan ne ihmiset, joilla on syvempi kiintymys hengellisyyteen. Tämän takia on tärkeää, että täsmennämme tätä aihetta. Me puhumme sen hengellisyyden puolesta, jota opetetaan Suuryhteisössä, ei sen hengellisyyden, jota kansakunnat, hallitukset ja poliittiset liittoumat hallitsevat vaan luonnollisen hengellisyyden – kyvyn tietää, nähdä ja toimia. Ja kuitenkaan tätä eivät vierailijanne korosta. He pyrkivät saamaan ihmiset uskomaan, että vierailijat ovat heidän perhettään, että vierailijat ovat heidän kotinsa, että vierailijat ovat heidän veljiään ja siskojaan, heidän äitejään ja isiään. Monet ihmiset haluavat uskoa, ja niin he uskovat. Ihmiset haluavat luopua henkilökohtaisesta määräysvallastaan, ja näin se luovutetaan pois. Ihmiset haluavat nähdä vierailijoissa ystävänsä ja pelastuksensa, ja tätä heille näytetään.

Vaatii suurta selkeämielisyyttä ja objektiivisuutta nähdä näiden huijausten ja vaikeuksien läpi. Tämä tulee olemaan ihmisille välttämätöntä, mikäli ihmiskunta aikoo astua menestyksellisesti Suuryhteisöön ja ylläpitää vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan ympäristössä, jossa on mahtavia vaikutuksia ja mahtavia voimia. Tällä tavoin maailmanne voitaisiin ottaa haltuun ilman yhtäkään laukausta, sillä väkivaltaa pidetään primitiivisenä ja karkeana, ja sitä harvoin käytetään tällaisissa asioissa.

Ehkä saatat kysyä: “Tarkoittaako tämä sitä, että maailmassa on käynnissä invaasio?” Meidän on sanottava, että vastaus tähän on ”kyllä”, invaasio kaikkein hienovaraisimmasta päästä. Jos voit olla näiden ajatusten kanssa ja pohtia niitä vakavasti, tulet näkemään nämä asiat itse. Tämän invaasion todisteet ovat kaikkialla. Näet kuinka ihmisen kyvyt on syrjäytetty onnellisuuden, rauhan ja turvallisuuden tavoittelulla, kuinka ihmisten kyky nähdä ja kyky tietää on vaimennettu vaikutuksilla, jopa heidän omissa kulttuureissaan. Kuinka paljon mahtavampia nämä vaikutukset ovatkaan Suuryhteisön ympäristössä.

Tämä on se vaikea viesti, joka meidän täytyy esittää. Tämä viesti täytyy sanoa ääneen, se on totuus, joka täytyy kertoa, elintärkeä totuus joka ei voi odottaa. On niin välttämätöntä ihmisten nyt oppia korkeampi Tietous, korkeampi viisaus ja korkeampi henkisyys, jotta he löytäisivät todelliset kykynsä ja pystyisivät käyttämään niitä tehokkaasti.

Vapautenne on vaakalaudalla. Maailmanne tulevaisuus on vaakalaudalla. Tämän takia meidät on lähetetty puhumaan Ihmiskunnan Liittolaisten puolesta. Maailmankaikkeudessa on niitä, jotka pitävät Tietoutta ja Viisautta elossa ja jotka harjoittavat Suuryhteisön Hengellisyyttä. He eivät matkustele ympäriinsä vaikuttaakseen eri maailmoissa. He eivät ota ihmisiä vastoin heidän tahtoaan. He eivät varasta eläimiänne ja kasvejanne. He eivät levitä vaikutustaan hallituksiinne. He eivät pyri risteytymään ihmiskunnan kanssa saadakseen tänne uudet vallanpitäjät. Teidän liittolaisenne eivät sekaannu ihmisten asioihin. He eivät manipuloi ihmisen kohtaloa. He katselevat kaukaa ja lähettävät, suurella riskillä, sellaisia sanansaattajia kuin me olemme, antaakseen opastusta ja rohkaisua sekä selventääkseen asioita, kun se tulee tarpeelliseksi. Siksi tulemme rauhassa mukanamme elintärkeä viesti.

Nyt meidän täytyy kertoa aktiviteetin neljännestä painopisteestä, jolla vierailijanne pyrkivät vakiinnuttamaan itseään tänne, ja tämä tapahtuu risteyttämisen avulla. He eivät voi elää ympäristössänne. He tarvitsevat teidän fyysistä kestävyyttänne. He tarvitsevat teidän luontaista läheisyyttänne maailmaan. He tarvitsevat teidän lisääntymiskykyjänne. He haluavat myös verisiteen teihin, sillä he tiedostavat tämän luovan uskollisuutta. Tämä tavallaan vakiinnuttaa heidän läsnäolonsa täällä, sillä tällaisen risteytysohjelman jälkeläisellä on verisiteet maailmaan ja kuitenkin uskollisuus vierailijoille. Ehkä tämä vaikuttaa uskomattomalta, ja kuitenkin se on hyvin todellista.

Vierailijat eivät ole täällä riistämässä teidän lisääntymiskykyänne. He ovat täällä vakiinnuttaakseen asemansa. He haluavat ihmiskunnan uskovan heihin ja palvelevan heitä. He haluavat ihmiskunnan työskentelevän heille. He tulevat lupaamaan mitä tahansa, tarjoamaan mitä tahansa ja tekemään mitä tahansa saavuttaakseen tämän tavoitteen. Silti vaikka heidän taivuttelutaitonsa on suuri, on heidän lukumääränsä pieni. Mutta heidän vaikutusvaltansa on kasvamassa ja heidän risteyttämisohjelmansa, joka on jo ollut käynnissä useita sukupolvia, tulee loppujen lopuksi olemaan tehokas. Tulee olemaan korkeamman älykkyyden omaavia ihmisolentoja, jotka eivät kuitenkaan edusta ihmissukua. Tällaiset asiat ovat mahdollisia ja näin on tapahtunut lukemattomia kertoja Suuryhteisössä. Teidän tarvitsee vain katsoa omaa historiaanne nähdäksenne kulttuurien ja rotujen vaikutuksen toisiinsa ja nähdäksenne kuinka dominoivia ja kuinka suuria vaikutuksia näillä kanssakäymisillä voi olla.

Tämän vuoksi tuomme mukanamme tärkeitä uutisia, vakavia uutisia. Mutta teidän on oltava rohkeita, sillä nyt ei ole aikaa epätietoisuudelle. Nyt ei ole aika etsiä pakotietä. Nyt ei ole aika välttelylle. Nyt ei ole aika huolehtia omasta onnellisuudesta. Nyt on aika antaa oma osuutensa maailmalle, vahvistaa ihmissukua ja kutsua esiin ne luonnolliset kyvyt, jotka löytyvät ihmisistä – kyky nähdä, tietää ja toimia sovussa toisten kanssa. Nämä kyvyt voivat torjua sen vaikutuksen, jota näinä aikoina ollaan suuntaamassa ihmiskunnan ylle, mutta näiden kykyjen täytyy kasvaa ja niitä täytyy jakaa. Se on äärimmäisen tärkeää.

Tämä on meidän opastuksemme. Se annetaan hyvin aikomuksin. Olkaa iloisia siitä, että teillä on liittolaisia Suuryhteisössä, sillä liittolaisia te tarvitsette.

Olette astumassa laajempaan maailmankaikkeuteen, täynnä voimia ja vaikutuksia, joita ette ole vielä oppineet vastustamaan. Olette astumassa elämän laajempaan panoraamaan. Ja teidän on valmistauduttava tähän. Sanamme ovat vain osa valmistautumista. Valmistautumista ollaan parhaillaan lähettämässä maailmaan. Se ei tule meiltä. Se tulee kaiken elämän Luojalta. Se tulee juuri oikeaan aikaan. Sillä nyt on aika ihmiskunnan tulla vahvaksi ja viisaaksi. Teillä on kyky tehdä tämä. Ja elämänne tapahtumat ja olosuhteet luovat sille suuren tarpeen.

Esipuhe

On jo riittävän harvinaista löytää kirja, joka muuttaa jonkun elämän, mutta huomattavasti epätavallisempaa on löytää teos, jolla on potentiaalia vaikuttaa ihmiskunnan historiaan.

Lähes 40 vuotta sitten, ennen kuin oli olemassa ympäristöliikettä, rohkea nainen kirjoitti erittäin provokatiivisen ja kiistanalaisen kirjan, joka muutti historian kulun. Rachel Carsonin Silent Spring (suom. Äänetön Kevät) synnytti maailmanlaajuisen tietoisuuden ympäristön saastumisen vaaroista ja sytytti aktivismin, joka on säilynyt tähän päivään asti. Julistaessaan ensimmäisten joukossa julkisesti hyönteismyrkkyjen ja kemikaalien olevan uhka kaikelle elämälle, Carsonia aluksi vähäteltiin ja pilkattiin, jopa monien hänen kollegoidensa toimesta, mutta lopulta häntä pidettiin yhtenä 20. vuosisadan tärkeimpänä äänenä. Äänetön Kevät -teos nähdään laajasti edelleen ympäristönsuojeluliikkeen kulmakivenä.

Tänä päivänä ennen vallitsevaa tietoisuutta meneillään olevasta maapallon ulkopuolisten tunkeutumisesta keskuuteemme on yhtälailla rohkea mies – aiemmin piilossa ollut henkinen opettaja – astunut esiin kantaen merkittävän ja järkyttävän viestinnän planeettamme ulkopuolelta. Ihmiskunnan Liittolaiset –kirjan myötä  on Marshall Vian Summers aikamme ensimmäinen henkinen johtaja, joka yksiselitteisesti julistaa avaruusolentojen kutsumattoman läsnäolon ja salakavalan toiminnan muodostavan merkitsevän uhkan ihmisten vapaudelle.

Vaikka Summers joutuu varmasti kohtaamaan aluksi ivaa ja halventavaa kohtelua Carsonin tapaan, saatetaan hänet lopulta tunnustaa yhdeksi maailman tärkeimmäksi ääneksi koskien Maan ulkopuolista älyä, ihmisen henkisyyttä ja tietoisuuden evoluutiota. Samalla tavoin Ihmiskunnan Liittolaiset voi osoittautua käänteentekeväksi jopa varmistamaan tulevaisuutemme lajina – ei vain herättämään meitä avaruuden muukalaisten hiljaisen valloituksen mittaviin haasteisiin, vaan myös sytyttämään meissä ennennäkemätöntä vastarinnan ja voimaantumisen liikehdintää.

Vaikka tämän tulenaralla tavalla kiistanalaisen materiaalin alkuperän olosuhteet saattavat olla ongelmallisia joillekin, vaativat sen edustama näkökulma ja sen välittämä kiireellinen viesti meiltä syvällisintä pohdintaa ja peräänantamatonta vastakaikua. Silloin tulemme vakuuttuneeksi siitä, että UFO-ilmiöiden ja vastaavien lisääntyvä esiintyminen on oire hienovaraisesta ja tähän asti ilman vastarintaa tapahtuneesta väliintulosta maapallon ulkopuolisten voimien toimesta – voimien, joiden tavoitteena on käyttää Maan luonnonvaroja puhtaasti omaksi hyödykseen.

Miten reagoimme asianmukaisesti tällaiseen levottomuutta herättävään ja järkyttävään väitteeseen? Sivuutammeko vai hylkäämmekö tämän siltä seisomalta, kuten moni Carsonin arvostelijoista teki? Vai aiommeko selvittää ja yrittää ymmärtää, mitä tässä itseasiassa tarjotaan?

Jos päädymme tutkimaan ja ymmärtämään, löydämme seuraavaa: perusteellinen katsaus viime vuosikymmenten maailmanlaajuiseen UFO-tutkimukseen ja muihin maapallon ulkopuolisiin ilmiöihin (mm. avaruuden muukalaisten tekemät sieppaukset ja implantit, eläinten ja ihmisten silpomiset ja jopa psykologiset ”riivaukset”) tuottaa runsaan todistusaineiston Liittolaisten näkökulmalle. Todellakin Liittolaisten viesteissä oleva tieto selventää yllättävällä tavalla niitä kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet alan tutkijoita vuosia, ja joihin liittyvä näyttö on ollut mystistä mutta jatkuvaa.

Kun olemme tutkineet näitä asioita ja saaneet itsemme vakuuttuneeksi siitä, että Liittolaisten viesti ei ole vain uskottava, vaan sille on vahvaa näyttöä, mitä sitten? Syvällisempi pohdintamme vie vääjäämättä siihen johtopäätökseen, että nykytilanne muistuttaa merkittäväksi eurooppalaisen ”sivilisaation” tunkeutumista Amerikan mantereille 1400-luvulla, jolloin alkuperäisasukkaat eivät kyenneet käsittämään eivätkä reagoimaan riittävästi heidän rannikoillaan vierailevien joukkojen monimutkaisuuteen ja vaarallisuuteen. ”Vierailijat” tulivat Jumalan nimissä, esittelivät vaikuttavaa teknologiaansa ja vakuuttivat tuovansa mukanaan edistyneemmän ja sivistyneemmän elämäntavan. (On tärkeätä huomata, että eurooppalaiset maahantunkeutujat eivät olleet ”pahan ruumiillistumia” vaan ainoastaan opportunisteja, jotka jättivät jälkeensä tahattoman hävityksen perinnön.)

Tässä on asian ydin. Radikaali ja laajamittainen vapauksien polkeminen, jota Amerikan alkuperäiskansat joutuivat sittemmin kokemaan, mukaanlukien heidän väestönsä nopea joukkotuho, ei vain ole suunnaton ihmistragedia, vaan myös vahva käytännön opetus nykyisessä tilanteessamme. Tällä kertaa olemme kaikki tämän maailman alkuperäisasukkaita, ja ellemme kollektiivisesti kokoa luovempaa ja yhtenäisempää vastusta, voimme kärsiä samankaltaisen kohtalon. Tämä on juuri se oivallus, mitä Ihmiskunnan Liittolaiset kiirehtivät.

Kuitenkin tämä on kirja, joka voi muuttaa elämämme, sillä se aktivoi syvemmän sisäisen kutsumuksen, joka muistuttaa meitä tarkoituksestamme olla elossa juuri tässä ihmiskunnan historian vaiheessa ja tuo meidät kasvotusten, ei sen vähemmän kuin, oman kohtalomme kanssa. Tässä kohtaa joudumme kohtaamaan kaikkein epämukavimman oivalluksen: ihmiskunnan tulevaisuus voi hyvinkin riippua siitä, miten me reagoimme tähän viestiin.

Vaikka Ihmiskunnan Liittolaiset ovat syvästi varoittavia, tässä ei herätellä pelkoa tai ”tuomiopäivän” ajatuksia. Sen sijaan viesti tarjoaa poikkeuksellista toivoa tilanteessa, joka on erittäin vaarallinen ja vaikea. Ilmiselvä aikomus on säilyttää ja vahvistaa ihmiskunnan vapaus ja jouduttaa yksilökohtaista ja kollektiivista vastetta muukalaisten väliintulolle.

Osuvasti Rachel Carson itse aikoinaan profeetallisesti tunnisti sen ydinongelman, joka hidastaa kykyämme reagoida tämänhetkiseen kriisiin. Hän sanoi: ”Emme ole vielä tulleet tarpeeksi kypsiksi näkemään itsemme vain pienenä osana tätä suunnatonta ja uskomatonta universumia.” Selvästikin meillä on ollut jo kauan tarve uudelle ymmärrykselle itsestämme, paikastamme kosmoksessa ja elämästä Suuryhteisössä (suurempi henkinen ja fyysinen universumi, johon olemme astumassa). Onneksi Ihmiskunnan Liittolaiset toimii porttina yllättävän laajaan kokonaisuuteen hengellisiä opetuksia ja käytäntöjä, jotka kantavat lupausta juurruttaa meihin tarvittava kypsyys lajina, jonka näkökulma ei ole pelkästään maakeskeinen tai ihmiskeskeinen, vaan jonka juuret sen sijaan ovat vanhemmissa, syvällisemmissä ja universaalimmissa traditioissa.

Pohjimmiltaan Ihmiskunnan Liittolaisten viesti haastaa lähes kaikki meidän keskeiset käsityksemme todellisuudesta, antaen samanaikaisesti meille suurimman edistymisen mahdollisuutemme ja suurimman selviytymishaasteemme. Vaikka tämänhetkinen kriisi uhkaa meidän itsemääräämisoikeuttamme lajina, se voi myös tuoda tullessaan sen  kauan kaivatun perustan, jonka päälle voimme rakentaa yhtenäisen ihmisrodun – mikä olisi lähes mahdottomuus ilman tätä laajempaa kontekstia. Ihmiskunnan Liittolaisten tarjoamalla näkökulmalla ja Summersin edustamalla laajemmalla opetuskokonaisuudella meille annetaan sekä peruste että inspiraatio liittyä yhteen syvemmässä ymmärryksessä palvelemaan ihmiskunnan evoluutiota.

Time Magazine -lehden raportissa ”20. vuosisadan 100 vaikutusvaltaisinta ääntä” Peter Matthiessen kirjoitti Rachel Carsonista: ”Ennen kuin ympäristöliike oli olemassa, oli yksi urhoollinen nainen ja hänen erittäin rohkea kirjansa.” Joitakin vuosia tästä eteenpäin voimme ehkä sanoa samalla tavoin Marshall Vian Summersista: ”Ennen kuin oli olemassa ihmiskunnan vapausliike vastustamassa Maan ulkopuolisten väliintuloa, oli yksi urhoollinen mies ja hänen erittäin rohkea viestinsä, Ihmiskunnan Liittolaiset.” Tällä kertaa olkoon vasteemme pikaisempi, päättäväisempi ja yhtenäisempi.

 

 

— Michael Brownlee

Toimittaja

Kymmenen kohdan yhteenveto Ihmiskunnan Liittolaisten raporteista

Auttaaksemme sinua jakamaan liittolaisten viestin ja raportit muille olemme sisällyttäneet tämän kymmenen kohdan yhteenvedon raporteista. Tämä yhteenveto on vain yleiskatsaus eikä sisällä monia tärkeitä yksityiskohtia, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen käsityksen liittolaisten raporteista.

 1. Ihmiskunnan kohtalona on astuminen ja kontaktin ottaminen maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisöön.
 1. Kontakti muihin älyllisen elämän muotoihin edustaa suurinta kynnystä, jonka ihmiskunta on koskaan joutunut kohtaamaan. Tämän kontaktin lopputulos tulee määräämään ihmiskunnan tulevaisuuden tulevien sukupolvien osalta. Tämä kontakti on jo tapahtumassa.
 1. Ihmiskunta ei ole valmistautunut kontaktiin. Tutkijat eivät edelleenkään tunnista, ketkä ovat vierailemassa maailmassamme ja miksi. Hallitukset eivät paljasta sitä, mitä ne tietävät, ja suurin osa ihmisistä torjuu sen ajatuksen, että tämä ilmiö on edes tapahtumassa.
 1. Johtuen tästä valmistautumisen puutteesta ihmiskunnan todelliset liittolaiset lähettivät edustajansa paikkaan, joka sijaitsee maapallon lähellä tarkkaillakseen maapallon ulkopuolisten läsnäoloa ja aktiviteettia maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit esittävät heidän havaintojaan.
 1. Liittolaisten raportit paljastavat, että maailmassamme on meneillään maapallon ulkopuolinen interventio eli väliintulo ihmiskunnan asioihin niiden voimien toimesta, jotka ovat täällä kumotakseen ihmisten määräysvallan ja integroituakseen ihmisten yhteiskuntiin oman edun vuoksi, kuten niiden toiminta havainnollistaa. Nämä voimat edustavat ei-sotilaallisia organisaatioita, jotka tavoittelevat ihmisresursseja ja biologisia luonnonvaroja.
 1. Koska interventiota toteuttavat väliintulevien voimien pienet ryhmittymät, sen täytyy perustua pääasiassa harhautukseen ja taivutteluun saavuttakseen tavoitteensa. Liittolaisten raportit kuvaavat yksityiskohtaisesti, miten tätä toteutetaan ja mitä meidän täytyy tehdä pysäyttääksemme sen.
 1. Tämä Maan ulkopuolinen interventio keskittyy neljään alueeseen:
 • Se käyttää vaikutusvaltaansa valittuihin vallanpitäjiin ja vaikutusvaltaisiin ihmisiin saadakseen ne tekemään yhteistyötä intervention kanssa lupaamalla suurempaa varallisuutta, valtaa ja teknologiaa.
 • Se perustaa salaisia tukikohtia maailmaan, josta käsin interventio vaikuttaa ihmisten mentaalisympäristössä tavoitellen ihmisten muuttamista avoimiksi ja suostuvaisiksi sen tahtoon ns. “Rauhoittamisohjelman” (“Pacification Program”) avulla.
 • Se manipuloi meidän uskonnollisia arvoja ja virikkeitä saavuttaakseen ihmisten kuuliaisuuden aikomuksilleen.
 • Se ottaa ihmisiä vastoin tahtoaan ja usein siten, että he eivät ole tästä tietoisia, tukeakseen rodunjalostusohjelmaansa, joka on suunniteltu luomaan ns. hybridirotu ja uusi valtaryhmittymä, jolla olisi biologinen ja mentaalinen side ”vierailijoihin”.
 1. Ne Maan ulkopuoliset vierailijat, jotka ovat olleet potentiaalisia ihmiskunnan tukijoita, ovat vetäytyneet maailmastamme intervention edessä. Ne tänne jääneet avaruusmuukalaisrodut eivät ole täällä meidän eduksemme. Tämä vie meidät selkeään tilanteeseen koskien maapallon ulkopuolista läsnäoloa. Muussa tapauksessa meidän olisi mahdotonta erottaa ystävä vihollisesta.
 1. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit painottavat vakavaa vaaraa intervention tarjoaman Maan ulkopuolisen teknologian hyväksymisessä ja siitä riippuvaiseksi tulemisessa. Tämä johtaa vain siihen, että tulemme riippuvaisiksi ”vierailijoista”, jonka seurauksena on vapautumme ja omavaraisuutemme menetys. Kukaan todellinen ihmiskunnan liittolainen ei tarjoisi tällaista meille. Liittolaiset korostavat, että meillä on maanpäällisiä ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, joita kohtaamme. Se mikä meiltä puuttuu, on yhtenäisyys, yhteinen tahto ja yhteistyö.
 1. Huolimatta suuresta haasteesta, jonka nyt kohtaamme, ihmiskunnalla on suuri yliote, jos voimme reagoida ajoissa. Liittolaisten raportit paljastavat sekä intervention vahvuuksia ja sen heikkouksia. Yksi intervention heikkouksista on sen riippuvuus ihmisten alistumisesta ja yhteistyöstä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä galaksin osassa, missä maapallomme sijaitsee, olevan Suuryhteisön järjestyssääntöjen mukaan, sekaantuminen toisten maailmojen asioihin ei ole sallittu, mikäli ei voida osoittaa, että alkuperäisväestö on toivottanut sen tervetulleeksi ja hyväksynyt sen. Tässä asiassa äänemme voivat olla vahvoja Suuryhteisössä. Tällä hetkellä interventiolla on hyvin vähän vastustajia, mutta jos riittävän suuri määrä ihmisiä tulee tietoiseksi tästä ja vastustavat sitä ääneen, intervention on pakko vetäytyä. Tämä on ihmiskunnan ensimmäinen askel valmistautumisessa kohtaamaan elämän realiteetit maailmankaikkeudessa. Tämä askel ja kaikki seuraavat askeleet antavat ihmiskunnalle sen ainoan suuren mahdollisuuden päästä ylitse pitkäaikaisista konflikteistaan ja yhdistyä puolustamaan maailmamme säilyttämistä. Liittolaiset korostavat, että meillä ihmisillä on henkinen ja kollektiivinen voima tehdä näin ja meidän täytyy tehdä näin, mikäli haluamme selviytyä ja edistyä vapaana ja itsenäisenä rotuna maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisössä.

Maapallon ulkopuolisen kontaktin etiikka

Ihmiskunta seisoo nyt avaruuden kynnyksellä. Alkuperältään tuntemattomia aluksia on nähty lentelevän taivaallamme yhä suuremmalla tiheydellä sitten toisen maailmansodan. Kontakti on alkanut, mutta tämä kontakti tapahtuu kulissien takana. Hallitukset pitävät salaisuuksiansa, kun kansalaiset ovat tiedostamattomia ja valmistautumattomia.

Nyt ensimmäistä kertaa meille on lähetetty paljastus maailmankaikkeuden Suuryhteisön todellisuudesta ja henkisyydestä ja siihen liittyvä valmistautuminen. Tämä valmistautuminen käsittelee ennenkokemattomia ihmiskuntaa kohtaavia haasteita ja suurta tilaisuutta ihmiskunnan yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön, joita näiden haasteiden kohtaamiseen tarvitaan.

Valmistautuminen tulee kahdesta eri lähteestä. Ensimmäinen tulee kolmena kokoelmana raportteja vapaiden kansakuntien verkostolta maailmankaikkeuden lähialueeltamme, jotka kutsuvat itseään ”Ihmiskunnan Liittolaisiksi”. Liittolaiset eivät vieraile maailmassamme, mutta ovat lähettäneet salassa tarkkailijoita seuraamaan maailmassamme tapahtuvaa avaruusmuukalaisten interventiota. Nämä kolme kokoelmaa esittävät liittolaisten raportteja ihmiskunnalle.

Tämän valmistautumisen toinen lähde on laaja sarja profeetallisia viestejä nimeltään Uusi Sanoma, joka on annettu ihmiskunnalle kaiken elämän Luojalta. Tämä Uusi Sanoma sisältää sen tietämyksen ja viisauden, jota ihmiskunta tarvitsee välttääkseen ympäristökatastrofin ja maailmanlaajuisen konfliktin kasvavan riskin, perustaakseen yhtenäisen ihmiskunnan ja valmistautuakseen kohtaamaan elämän monimutkaisuuden maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisössä. Nämä molemmat lähteet, Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit ja Uusi Sanoma, paljastavat Maan ulkopuolisen läsnäolon todellisen luonteen maailmassamme tänä päivänä ja mitä ihmiskunnan täytyy tietää sekä tehdä valmistautuakseen siihen, mikä todellakin on ihmiskunnan historian suurin tapahtuma.

Liittolaisten raportit näyttävät miten avaruusmuukalaisten interventio tapahtuu maailmassamme ja miten se aikoo saavuttaa tavoitteensa täällä. Toimien salassa ja salamyhkäisellä tavalla Interventio koostuu koordinoiduista aktiviteeteista, joilla vaikutetaan meidän havaintokykyyn ja joiden avulla hyödynnetään meidän tietämättömyyttä, konflikteja ja taikauskoa, ja joilla tavoitellaan valta-asemaa maailmassamme ilman voimankäyttöä.

Liittolaisten raportit rohkaisevat jokaisessa käänteessä meitä ottamaan aktiivinen rooli huomaamaan ja vastustamaan tätä avaruusmuukalaisten interventiota. Raportit painottavat, että ihmiskunta ei omaa vielä vakiintunutta viisautta, yhtenäisyyttä tai arvostelukykyä turvalliseen Maan ulkopuoliseen kontaktiin, ja että ne rodut, jotka voisivat olla meille hyväksi tulevaisuudessa, eivät tämän vuoksi tavoittele kohtaamista täällä.

Raportit painottavat, että lähes poikkeuksetta ensimmäiset rodut, jotka vierailevat orastavissa maailmoissa kuten meidän, edustavat löytöretkeilijöitä ja taloudellisia kollektiiveja. Nämä ovat opportunistisia ryhmiä, jotka tavoittelevat pääsyä orastavien maailmojen luonnonvaroihin. Ryhmiä, joita ei arvosteta edistyneiden kansakuntien keskuudessa tässä osassa avaruutta.

Tämä Interventio on tapahtumassa ihmiskunnan kasvavan konfliktin, luonnonvarojen hupenemisen ja maailmanlaajuisten ympäristömuutosten aikana. Liittolaisten raportit paljastavat, miksi tämä tapahtuu juuri tänä aikana ja miksi ihmiskunta on niin haavoittuvassa asemassa. Interventio esittäytyy vahvana ja valaistuneena yhteisönä, joka on kykenevä pelastamaan ihmissuvun. Kuitenkin tämä kaikki on harhautusta tietämättömälle ja pahaa-aavistamattomalle ihmiskunnalle.

Edessämme on valtava tarve valmistautua maailmankaikkeuden Suuryhteisöä varten käytännöllisellä, poliittisella ja henkisellä tasolla. Tämä sisältää maailman ihmisten valistamisen ihmiskunnan haavoittuvuudesta Intervention edessä, oikeuksiemme ja prioriteettiemme huomaamista tämän maailman alkuperäisasukkaina ja meidän oman planeettamme ulkopuolisen kontaktin etiikan ja kohtaamisen sääntöjen vakiinnuttamista maailmassa koskien kaikkia nykyisiä ja tulevaisuuden kohtaamisia muiden maailmankaikkeuden älyllisten rotujen kanssa.

Luonnollinen maailmamme ja ihmiskunnan historia havainnollistavat meille ulkopuolisen väliintulon opetukset. Luonto opettaa meille, että kilpailu luonnonvaroista on oleellinen osa luontoa. Historia opettaa meille, että yhden kulttuurin väliintulo toisen kulttuurin asioihin tapahtuu aina omia etuja ajaen ja sillä on määräävä ja usein tuhoisa vaikutus toiseen kulttuuriin ja siinä olevien ihmisten vapauteen.

Vaikka on kuviteltavissa, että ne maailmassamme vierailevat maapallon ulkopuoliset rodut saattavat olla poikkeus yllämainitusta säännöstä, tällainen poikkeus pitää pystyä vedenpitävästi todistamaan antamalla ihmiskunnalle oikeus arvioida mikä tahansa ehdotus liittyen vierailuun ja määräämään kohtaamisen säännöt. Tätä ei ole varmasti tapahtunut. Sen sijaan ihmiskunnan tähänastinen kokemus maapallon ulkopuolisesta kontaktista on ollut sellainen, että auktoriteettiamme ja omistusoikeuttamme tämän maailman alkuperäisasukkaina ei ole kunnioitettu. ”Vierailijat” ovat ajaneet omaa agendaa huomioimatta ihmiskunnan hyväksyntää tai ajantasalla olevaa osallistumista. Vierailijat ovat soluttautumassa maailmaan ja kasvava määrä ihmisiä, joihin on vaikutettu ja jotka on kaapattu Intervention toimesta, suostutellaan uskomaan, että tämä soluttautuminen on ihmiskunnan oman edun mukaista.

Kuten sekä Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit että iso osa UFO-tutkimuksesta selkeästi näyttävät, maapallon ulkopuolinen kontakti ei noudata eettisiä periaatteita. Seuraavassa on vain muutama eettisistä avainkohdista koskien maapallon ulkopuolista kontaktia tänä päivänä:

 • vierailu ja miehitys ilman tämän maailman kansalaisten suostumusta vaan sen sijaan salaisten hallitusten ryhmien ja muiden organisaatioiden suostumuksella
 • vierailijoiden aikomusten julkitulon tukahduttaminen ja salamyhkäisyyden sekä harhautuksen vaaliminen vastakohtana avoimuudelle, luottamuksella ja neuvottelulle
 • julkea planeetan ja kansallisten rajojen loukkaaminen
 • teknologinen voimannäyttö kaupunkien ja sotilastukikohtien yllä vaarantaen kansallista turvallisuutta
 • ihmiskunnan riippuvuuden edistäminen tarjoamalla teknologiaa vähemmän kehittyneelle alkuperäisrodulle
 • ihmisoikeuksien rikkominen sieppaamalla ihmisiä vasten tahtoaan ja alistamalla heitä usein kauhistuttaviin menetelmiin, jotka johtavat psykologisiin traumoihin ja sosiaaliseen eristyneisyyteen
 • luonnonvarojen hyväksikäyttö sekä ihmisresurssien että biologisten luonnonvarojen osalta
 • ihmisten välisten konfliktien kulissien takainen kärjistäminen

Vaikka on ehkä soveliasta, että vieras rotu jakaa kanssamme heidän kokemuksen ja viisauden, kuten liittolaisten raportit ovat näyttäneet, ei ole soveliasta, että vieraat rodut tulevat tänne kutsumatta, ja yrittävät sekaantua ja vaikuttaa ihmiskunnan asioihin ei edes sillä perusteella, että he ovat täällä auttamassa. Ottaen huomioon ihmiskunnan kehityksen tason näinä aikoina nuorena ja jakaantuneena rotuna, ei kukaan todellinen ihmiskunnan liittolaisrotu tekisi näin, sillä se edellyttäisi ihmisten mielten ja sydänten manipulointia.

Ihmiskunnalla ei ole ollut mahdollisuutta vakiinnuttaa omia kohtaamisen sääntöjä tai asettaa reunaehtoja, joita jokaisen alkuperäisrodun pitää asettaa oman turvallisuuden ja suvereniteetin takaamiseksi maailmankaikkeudessa. Näin tekemällä edistäisimme ihmiskunnan yhtenäisyyttä ja yhteistyötä, sillä kansakuntien ja ihmisten pitäisi työskennellä yhdessä tämän saavuttamiseksi. Tämä toimenpide edellyttäisi tietoisuutta siitä, että olemme yksi ihmiskunta jakamassa yhtä planeettaa, että emme ole yksin maailmankaikkeudessa ja että rajamme avaruuteen pitää perustaa ja niitä pitää suojella. Tämä planeetan turvallisuuden korostaminen kansallisen turvallisuuden sijaan olisi merkittävä kehitysaskel ihmiskunnalle. Murheellista on, että tätä kehitysprosessia kierretään parhaillaan ja maailman ihmiset pysyvät tietämättöminä ja valmistautumattomina.

Liittolaisten viesti ihmiskunnalle on havainnollistus siitä, mitä eettinen kontakti oikeasti on. He ylläpitävät koskemattomuutta kunnioittaen suvereniteettiamme, alkuperäisväestömme kykyjä ja määräysvaltaamme samalla rohkaisten yhtenäisyyttä ja valmistautumista maailmankaikkeuden Suuryhteisöön. Nämä ovat toimenpiteitä, joita ihmiskunta tulee tarvitsemaan vakiinnuttakseen itsensä vapaana rotuna suunnattomien ja monimutkaisten kanssakäymisten keskellä maailmankaikkeuden kansakuntien ja maailmojen Suuryhteisössä, ympäristössä, johon emme ole vielä sopeutuneet.

Vaikka monet ihmiset epäilevät ihmiskunnan voimaa ja yhtenäisyyttä kohdata omat tarpeensa ja haasteensa tänä päivänä ja tulevaisuudessa, Liittolaiset vakuuttavat meille, että meillä on tämä voima. Meillä on Tietouden henkinen voima ja ihmisen kekseliäisyyden voima. Voima, joka on meissä kaikissa ja jota meidän täytyy nyt käyttää ihmiskunnan eduksi erityisesti maapallon ulkopuolisen kilpailun edessä. Kukaan maailmankaikkeudessa ei tule pelastamaan meitä, ja ne rodut, jotka väittävät olevan täällä siinä tarkoituksessa, edustavat meidän suurinta uhkaa.

Valmistautuminen ihmiskunnan astumiseen maailmankaikkeuden Suuryhteisöön on annettu. Kolme kokoelmaa Ihmiskunnan Liittolaisten Raportteja ja Uuden Sanoman pyhät tekstit ovat nyt käytettävissä lukijoille missä tahansa. Niitä voi selailla AlliesofHumanity.org ja NewMessage.org Internet-sivuilla. Monet kirjoituksista ja nauhoituksista ovat nyt saatavilla ilmaiseksi Internetissä. Yhdessä ne tarjoavat keinoja Intervention pysäyttämiseen, ihmiskunnan konfliktien lopettamiseen sekä valmistamaan kansakuntia ja maailman ihmiset kohtaamaan muuttuva maailma seisoessamme avaruuden kynnyksellä. Tämä on ainoa sellainen valmistautuminen maailmassa tänä päivänä ja edustaa uutta edistysaskelta ihmiskunnalle.

Vastauksena Ihmiskunnan Liittolaisten raporteille ryhmä omistautuneita lukijoita on kirjoittanut dokumentin nimeltä ”Ihmiskunnan Suvereniteetin Julistus” (the Declaration of Human Sovereignty), joka on mukailtu Amerikan Itsenäisyysjulistuksesta (Declaration of Independence). Ihmiskunnan Suvereniteetin Julistus luo perusteet kontaktin etiikalle ja kohtaamisen säännöille, joita me tämän maailman alkuperäisasukkaina kipeästi tarvitsemme vaaliaksemme ihmiskunnan yhtenäisyyttä ja säilyttääksemme ihmiskunnan vapauden ja itsemääräämisoikeuden.

Tämän maailman synnynnäisinä asukkaina meillä on oikeus ja vastuu määrittää milloin ja miten maapallon ulkopuolinen kontakti tapahtuu ja ketkä voivat astua meidän maailmaan. Meidän täytyy saattaa tiedoksi kaikille kansoille ja ryhmille maailmankaikkeudessa, jotka ovat tietoisia meidän olemassaolosta, että rodullamme on itsemääräämisoikeus ja aiomme harjoittaa oikeuksiamme ja vastuitamme orastavana, vapaiden ihmisten rotuna maailmankaikkeuden Suuryhteisössä. Ihmiskunnan Suvereniteetin Julistus on ensimmäinen askel ja sen voi lukea Internet-sivulta HumanSovereignty.org/fi/.

Marshall Vian Summers