Esipuhe

On jo riittävän harvinaista löytää kirja, joka muuttaa jonkun elämän, mutta huomattavasti epätavallisempaa on löytää teos, jolla on potentiaalia vaikuttaa ihmiskunnan historiaan.

Lähes 40 vuotta sitten, ennen kuin oli olemassa ympäristöliikettä, rohkea nainen kirjoitti erittäin provokatiivisen ja kiistanalaisen kirjan, joka muutti historian kulun. Rachel Carsonin Silent Spring (suom. Äänetön Kevät) synnytti maailmanlaajuisen tietoisuuden ympäristön saastumisen vaaroista ja sytytti aktivismin, joka on säilynyt tähän päivään asti. Julistaessaan ensimmäisten joukossa julkisesti hyönteismyrkkyjen ja kemikaalien olevan uhka kaikelle elämälle, Carsonia aluksi vähäteltiin ja pilkattiin, jopa monien hänen kollegoidensa toimesta, mutta lopulta häntä pidettiin yhtenä 20. vuosisadan tärkeimpänä äänenä. Äänetön Kevät  -teos nähdään laajasti edelleen ympäristönsuojeluliikkeen kulmakivenä.

Tänä päivänä ennen vallitsevaa tietoisuutta meneillään olevasta maapallon ulkopuolisten tunkeutumisesta keskuuteemme on yhtälailla rohkea mies – aiemmin piilossa ollut henkinen opettaja – astunut esiin kantaen merkittävän ja järkyttävän viestinnän planeettamme ulkopuolelta. Ihmiskunnan Liittolaiset –kirjan myötä  on Marshall Vian Summers aikamme ensimmäinen henkinen johtaja, joka yksiselitteisesti julistaa avaruusolentojen kutsumattoman läsnäolon ja salakavalan toiminnan muodostavan merkitsevän uhkan ihmisten vapaudelle.

Vaikka Summers joutuu varmasti kohtaamaan aluksi ivaa ja halventavaa kohtelua Carsonin tapaan, saatetaan hänet lopulta tunnustaa yhdeksi maailman tärkeimmäksi ääneksi koskien Maan ulkopuolista älyä, ihmisen henkisyyttä ja tietoisuuden evoluutiota. Samalla tavoin Ihmiskunnan Liittolaiset voi osoittautua käänteentekeväksi jopa varmistamaan tulevaisuutemme lajina – ei vain herättämään meitä avaruuden muukalaisten hiljaisen valloituksen mittaviin haasteisiin, vaan myös sytyttämään meissä ennennäkemätöntä vastarinnan ja voimaantumisen liikehdintää.

Vaikka tämän tulenaralla tavalla kiistanalaisen materiaalin alkuperän olosuhteet saattavat olla ongelmallisia joillekin, vaativat sen edustama näkökulma ja sen välittämä kiireellinen viesti meiltä syvällisintä pohdintaa ja peräänantamatonta vastakaikua. Silloin tulemme vakuuttuneeksi siitä, että UFO-ilmiöiden ja vastaavien lisääntyvä esiintyminen on oire hienovaraisesta ja tähän asti ilman vastarintaa tapahtuneesta väliintulosta maapallon ulkopuolisten voimien toimesta – voimien, joiden tavoitteena on käyttää Maan luonnonvaroja puhtaasti omaksi hyödykseen.

Miten reagoimme asianmukaisesti tällaiseen levottomuutta herättävään ja järkyttävään väitteeseen? Sivuutammeko vai hylkäämmekö tämän siltä seisomalta, kuten moni Carsonin arvostelijoista teki? Vai aiommeko selvittää ja yrittää ymmärtää, mitä tässä itseasiassa tarjotaan?

Jos päädymme tutkimaan ja ymmärtämään, löydämme seuraavaa: perusteellinen katsaus viime vuosikymmenten maailmanlaajuiseen UFO-tutkimukseen ja muihin maapallon ulkopuolisiin ilmiöihin (mm. avaruuden muukalaisten tekemät sieppaukset ja implantit, eläinten ja ihmisten silpomiset ja jopa psykologiset ”riivaukset”) tuottaa runsaan todistusaineiston Liittolaisten näkökulmalle. Todellakin Liittolaisten viesteissä oleva tieto selventää yllättävällä tavalla niitä kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet alan tutkijoita vuosia, ja joihin liittyvä näyttö on ollut mystistä mutta jatkuvaa.

Kun olemme tutkineet näitä asioita ja saaneet itsemme vakuuttuneeksi siitä, että Liittolaisten viesti ei ole vain uskottava, vaan sille on vahvaa näyttöä, mitä sitten? Syvällisempi pohdintamme vie vääjäämättä siihen johtopäätökseen, että nykytilanne muistuttaa merkittäväksi eurooppalaisen ”sivilisaation” tunkeutumista Amerikan mantereille 1400-luvulla, jolloin alkuperäisasukkaat eivät kyenneet käsittämään eivätkä reagoimaan riittävästi heidän rannikoillaan vierailevien joukkojen monimutkaisuuteen ja vaarallisuuteen. ”Vierailijat” tulivat Jumalan nimissä, esittelivät vaikuttavaa teknologiaansa ja vakuuttivat tuovansa mukanaan edistyneemmän ja sivistyneemmän elämäntavan. (On tärkeätä huomata, että eurooppalaiset maahantunkeutujat eivät olleet ”pahan ruumiillistumia” vaan ainoastaan opportunisteja, jotka jättivät jälkeensä tahattoman hävityksen perinnön.)

Tässä on asian ydin. Radikaali ja laajamittainen vapauksien polkeminen, jota Amerikan alkuperäiskansat joutuivat sittemmin kokemaan, mukaanlukien heidän väestönsä nopea joukkotuho, ei vain ole suunnaton ihmistragedia, vaan myös vahva käytännön opetus nykyisessä tilanteessamme. Tällä kertaa olemme kaikki tämän maailman alkuperäisasukkaita, ja ellemme kollektiivisesti kokoa luovempaa ja yhtenäisempää vastusta, voimme kärsiä samankaltaisen kohtalon. Tämä on juuri se oivallus, mitä Ihmiskunnan Liittolaiset kiirehtivät.

Kuitenkin tämä on kirja, joka voi muuttaa elämämme, sillä se aktivoi syvemmän sisäisen kutsumuksen, joka muistuttaa meitä tarkoituksestamme olla elossa juuri tässä ihmiskunnan historian vaiheessa ja tuo meidät kasvotusten, ei sen vähemmän kuin, oman kohtalomme kanssa. Tässä kohtaa joudumme kohtaamaan kaikkein epämukavimman oivalluksen: ihmiskunnan tulevaisuus voi hyvinkin riippua siitä, miten me reagoimme tähän viestiin.

Vaikka Ihmiskunnan Liittolaiset ovat syvästi varoittavia, tässä ei herätellä pelkoa tai ”tuomiopäivän” ajatuksia. Sen sijaan viesti tarjoaa poikkeuksellista toivoa tilanteessa, joka on erittäin vaarallinen ja vaikea. Ilmiselvä aikomus on säilyttää ja vahvistaa ihmiskunnan vapaus ja jouduttaa yksilökohtaista ja kollektiivista vastetta muukalaisten väliintulolle.

Osuvasti Rachel Carson itse aikoinaan profeetallisesti tunnisti sen ydinongelman, joka hidastaa kykyämme reagoida tämänhetkiseen kriisiin. Hän sanoi: ”Emme ole vielä tulleet tarpeeksi kypsiksi näkemään itsemme vain pienenä osana tätä suunnatonta ja uskomatonta universumia.” Selvästikin meillä on ollut jo kauan tarve uudelle ymmärrykselle itsestämme, paikastamme kosmoksessa ja elämästä Suuryhteisössä (suurempi henkinen ja fyysinen universumi, johon olemme astumassa). Onneksi Ihmiskunnan Liittolaiset toimii porttina yllättävän laajaan kokonaisuuteen hengellisiä opetuksia ja käytäntöjä, jotka kantavat lupausta juurruttaa meihin tarvittava kypsyys lajina, jonka näkökulma ei ole pelkästään maakeskeinen tai ihmiskeskeinen, vaan jonka juuret sen sijaan ovat vanhemmissa, syvällisemmissä ja universaalimmissa traditioissa.

Pohjimmiltaan Ihmiskunnan Liittolaisten viesti haastaa lähes kaikki meidän keskeiset käsityksemme todellisuudesta, antaen samanaikaisesti meille suurimman edistymisen mahdollisuutemme ja suurimman selviytymishaasteemme. Vaikka tämänhetkinen kriisi uhkaa meidän itsemääräämisoikeuttamme lajina, se voi myös tuoda tullessaan sen  kauan kaivatun perustan, jonka päälle voimme rakentaa yhtenäisen ihmisrodun – mikä olisi lähes mahdottomuus ilman tätä laajempaa kontekstia. Ihmiskunnan Liittolaisten tarjoamalla näkökulmalla ja Summersin edustamalla laajemmalla opetuskokonaisuudella meille annetaan sekä peruste että inspiraatio liittyä yhteen syvemmässä ymmärryksessä palvelemaan ihmiskunnan evoluutiota.

Time Magazine -lehden raportissa ”20. vuosisadan 100 vaikutusvaltaisinta ääntä” Peter Matthiessen kirjoitti Rachel Carsonista: ”Ennen kuin ympäristöliike oli olemassa, oli yksi urhoollinen nainen ja hänen erittäin rohkea kirjansa.” Joitakin vuosia tästä eteenpäin voimme ehkä sanoa samalla tavoin Marshall Vian Summersista: ”Ennen kuin oli olemassa ihmiskunnan vapausliike vastustamassa Maan ulkopuolisten väliintuloa, oli yksi urhoollinen mies ja hänen erittäin rohkea viestinsä, Ihmiskunnan Liittolaiset.” Tällä kertaa olkoon vasteemme pikaisempi, päättäväisempi ja yhtenäisempi.

 

 

— Michael Brownlee

Toimittaja