Maapallon ulkopuolisen kontaktin etiikka

Ihmiskunta seisoo nyt avaruuden kynnyksellä. Alkuperältään tuntemattomia aluksia on nähty lentelevän taivaallamme yhä suuremmalla tiheydellä sitten toisen maailmansodan. Kontakti on alkanut, mutta tämä kontakti tapahtuu kulissien takana. Hallitukset pitävät salaisuuksiansa, kun kansalaiset ovat tiedostamattomia ja valmistautumattomia.

Nyt ensimmäistä kertaa meille on lähetetty paljastus maailmankaikkeuden Suuryhteisön todellisuudesta ja henkisyydestä ja siihen liittyvä valmistautuminen. Tämä valmistautuminen käsittelee ennenkokemattomia ihmiskuntaa kohtaavia haasteita ja suurta tilaisuutta ihmiskunnan yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön, joita näiden haasteiden kohtaamiseen tarvitaan.

Valmistautuminen tulee kahdesta eri lähteestä. Ensimmäinen tulee kolmena kokoelmana raportteja vapaiden kansakuntien verkostolta maailmankaikkeuden lähialueeltamme, jotka kutsuvat itseään ”Ihmiskunnan Liittolaisiksi”. Liittolaiset eivät vieraile maailmassamme, mutta ovat lähettäneet salassa tarkkailijoita seuraamaan maailmassamme tapahtuvaa avaruusmuukalaisten interventiota. Nämä kolme kokoelmaa esittävät liittolaisten raportteja ihmiskunnalle.

Tämän valmistautumisen toinen lähde on laaja sarja profeetallisia viestejä nimeltään Uusi Sanoma, joka on annettu ihmiskunnalle kaiken elämän Luojalta. Tämä Uusi Sanoma sisältää sen tietämyksen ja viisauden, jota ihmiskunta tarvitsee välttääkseen ympäristökatastrofin ja maailmanlaajuisen konfliktin kasvavan riskin, perustaakseen yhtenäisen ihmiskunnan ja valmistautuakseen kohtaamaan elämän monimutkaisuuden maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisössä. Nämä molemmat lähteet, Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit ja Uusi Sanoma, paljastavat Maan ulkopuolisen läsnäolon todellisen luonteen maailmassamme tänä päivänä ja mitä ihmiskunnan täytyy tietää sekä tehdä valmistautuakseen siihen, mikä todellakin on ihmiskunnan historian suurin tapahtuma.

Liittolaisten raportit näyttävät miten avaruusmuukalaisten interventio tapahtuu maailmassamme ja miten se aikoo saavuttaa tavoitteensa täällä. Toimien salassa ja salamyhkäisellä tavalla Interventio koostuu koordinoiduista aktiviteeteista, joilla vaikutetaan meidän havaintokykyyn ja joiden avulla hyödynnetään meidän tietämättömyyttä, konflikteja ja taikauskoa, ja joilla tavoitellaan valta-asemaa maailmassamme ilman voimankäyttöä.

Liittolaisten raportit rohkaisevat jokaisessa käänteessä meitä ottamaan aktiivinen rooli huomaamaan ja vastustamaan tätä avaruusmuukalaisten interventiota. Raportit painottavat, että ihmiskunta ei omaa vielä vakiintunutta viisautta, yhtenäisyyttä tai arvostelukykyä turvalliseen Maan ulkopuoliseen kontaktiin, ja että ne rodut, jotka voisivat olla meille hyväksi tulevaisuudessa, eivät tämän vuoksi tavoittele kohtaamista täällä.

Raportit painottavat, että lähes poikkeuksetta ensimmäiset rodut, jotka vierailevat orastavissa maailmoissa kuten meidän, edustavat löytöretkeilijöitä ja taloudellisia kollektiiveja. Nämä ovat opportunistisia ryhmiä, jotka tavoittelevat pääsyä orastavien maailmojen luonnonvaroihin. Ryhmiä, joita ei arvosteta edistyneiden kansakuntien keskuudessa tässä osassa avaruutta.

Tämä Interventio on tapahtumassa ihmiskunnan kasvavan konfliktin, luonnonvarojen hupenemisen ja maailmanlaajuisten ympäristömuutosten aikana. Liittolaisten raportit paljastavat, miksi tämä tapahtuu juuri tänä aikana ja miksi ihmiskunta on niin haavoittuvassa asemassa. Interventio esittäytyy vahvana ja valaistuneena yhteisönä, joka on kykenevä pelastamaan ihmissuvun. Kuitenkin tämä kaikki on harhautusta tietämättömälle ja pahaa-aavistamattomalle ihmiskunnalle.

Edessämme on valtava tarve valmistautua maailmankaikkeuden Suuryhteisöä varten käytännöllisellä, poliittisella ja henkisellä tasolla. Tämä sisältää maailman ihmisten valistamisen ihmiskunnan haavoittuvuudesta Intervention edessä, oikeuksiemme ja prioriteettiemme huomaamista tämän maailman alkuperäisasukkaina ja meidän oman planeettamme ulkopuolisen kontaktin etiikan ja kohtaamisen sääntöjen vakiinnuttamista maailmassa koskien kaikkia nykyisiä ja tulevaisuuden kohtaamisia muiden maailmankaikkeuden älyllisten rotujen kanssa.

Luonnollinen maailmamme ja ihmiskunnan historia havainnollistavat meille ulkopuolisen väliintulon opetukset. Luonto opettaa meille, että kilpailu luonnonvaroista on oleellinen osa luontoa. Historia opettaa meille, että yhden kulttuurin väliintulo toisen kulttuurin asioihin tapahtuu aina omia etuja ajaen ja sillä on määräävä ja usein tuhoisa vaikutus toiseen kulttuuriin ja siinä olevien ihmisten vapauteen.

Vaikka on kuviteltavissa, että ne maailmassamme vierailevat maapallon ulkopuoliset rodut saattavat olla poikkeus yllämainitusta säännöstä, tällainen poikkeus pitää pystyä vedenpitävästi todistamaan antamalla ihmiskunnalle oikeus arvioida mikä tahansa ehdotus liittyen vierailuun ja määräämään kohtaamisen säännöt. Tätä ei ole varmasti tapahtunut. Sen sijaan ihmiskunnan tähänastinen kokemus maapallon ulkopuolisesta kontaktista on ollut sellainen, että auktoriteettiamme ja omistusoikeuttamme tämän maailman alkuperäisasukkaina ei ole kunnioitettu. ”Vierailijat” ovat ajaneet omaa agendaa huomioimatta ihmiskunnan hyväksyntää tai ajantasalla olevaa osallistumista. Vierailijat ovat soluttautumassa maailmaan ja kasvava määrä ihmisiä, joihin on vaikutettu ja jotka on kaapattu Intervention toimesta, suostutellaan uskomaan, että tämä soluttautuminen on ihmiskunnan oman edun mukaista.

Kuten sekä Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit että iso osa UFO-tutkimuksesta selkeästi näyttävät, maapallon ulkopuolinen kontakti ei noudata eettisiä periaatteita. Seuraavassa on vain muutama eettisistä avainkohdista koskien maapallon ulkopuolista kontaktia tänä päivänä:

  • vierailu ja miehitys ilman tämän maailman kansalaisten suostumusta vaan sen sijaan salaisten hallitusten ryhmien ja muiden organisaatioiden suostumuksella
  • vierailijoiden aikomusten julkitulon tukahduttaminen ja salamyhkäisyyden sekä harhautuksen vaaliminen vastakohtana avoimuudelle, luottamuksella ja neuvottelulle
  • julkea planeetan ja kansallisten rajojen loukkaaminen
  • teknologinen voimannäyttö kaupunkien ja sotilastukikohtien yllä vaarantaen kansallista turvallisuutta
  • ihmiskunnan riippuvuuden edistäminen tarjoamalla teknologiaa vähemmän kehittyneelle alkuperäisrodulle
  • ihmisoikeuksien rikkominen sieppaamalla ihmisiä vasten tahtoaan ja alistamalla heitä usein kauhistuttaviin menetelmiin, jotka johtavat psykologisiin traumoihin ja sosiaaliseen eristyneisyyteen
  • luonnonvarojen hyväksikäyttö sekä ihmisresurssien että biologisten luonnonvarojen osalta
  • ihmisten välisten konfliktien kulissien takainen kärjistäminen

Vaikka on ehkä soveliasta, että vieras rotu jakaa kanssamme heidän kokemuksen ja viisauden, kuten liittolaisten raportit ovat näyttäneet, ei ole soveliasta, että vieraat rodut tulevat tänne kutsumatta, ja yrittävät sekaantua ja vaikuttaa ihmiskunnan asioihin ei edes sillä perusteella, että he ovat täällä auttamassa. Ottaen huomioon ihmiskunnan kehityksen tason näinä aikoina nuorena ja jakaantuneena rotuna, ei kukaan todellinen ihmiskunnan liittolaisrotu tekisi näin, sillä se edellyttäisi ihmisten mielten ja sydänten manipulointia.

Ihmiskunnalla ei ole ollut mahdollisuutta vakiinnuttaa omia kohtaamisen sääntöjä tai asettaa reunaehtoja, joita jokaisen alkuperäisrodun pitää asettaa oman turvallisuuden ja suvereniteetin takaamiseksi maailmankaikkeudessa. Näin tekemällä edistäisimme ihmiskunnan yhtenäisyyttä ja yhteistyötä, sillä kansakuntien ja ihmisten pitäisi työskennellä yhdessä tämän saavuttamiseksi. Tämä toimenpide edellyttäisi tietoisuutta siitä, että olemme yksi ihmiskunta jakamassa yhtä planeettaa, että emme ole yksin maailmankaikkeudessa ja että rajamme avaruuteen pitää perustaa ja niitä pitää suojella. Tämä planeetan turvallisuuden korostaminen kansallisen turvallisuuden sijaan olisi merkittävä kehitysaskel ihmiskunnalle. Murheellista on, että tätä kehitysprosessia kierretään parhaillaan ja maailman ihmiset pysyvät tietämättöminä ja valmistautumattomina.

Liittolaisten viesti ihmiskunnalle on havainnollistus siitä, mitä eettinen kontakti oikeasti on. He ylläpitävät koskemattomuutta kunnioittaen suvereniteettiamme, alkuperäisväestömme kykyjä ja määräysvaltaamme samalla rohkaisten yhtenäisyyttä ja valmistautumista maailmankaikkeuden Suuryhteisöön. Nämä ovat toimenpiteitä, joita ihmiskunta tulee tarvitsemaan vakiinnuttakseen itsensä vapaana rotuna suunnattomien ja monimutkaisten kanssakäymisten keskellä maailmankaikkeuden kansakuntien ja maailmojen Suuryhteisössä, ympäristössä, johon emme ole vielä sopeutuneet.

Vaikka monet ihmiset epäilevät ihmiskunnan voimaa ja yhtenäisyyttä kohdata omat tarpeensa ja haasteensa tänä päivänä ja tulevaisuudessa, Liittolaiset vakuuttavat meille, että meillä on tämä voima. Meillä on Tietouden henkinen voima ja ihmisen kekseliäisyyden voima. Voima, joka on meissä kaikissa ja jota meidän täytyy nyt käyttää ihmiskunnan eduksi erityisesti maapallon ulkopuolisen kilpailun edessä. Kukaan maailmankaikkeudessa ei tule pelastamaan meitä, ja ne rodut, jotka väittävät olevan täällä siinä tarkoituksessa, edustavat meidän suurinta uhkaa.

Valmistautuminen ihmiskunnan astumiseen maailmankaikkeuden Suuryhteisöön on annettu. Kolme kokoelmaa Ihmiskunnan Liittolaisten Raportteja ja Uuden Sanoman pyhät tekstit ovat nyt käytettävissä lukijoille missä tahansa. Niitä voi selailla AlliesofHumanity.org ja NewMessage.org Internet-sivuilla. Monet kirjoituksista ja nauhoituksista ovat nyt saatavilla ilmaiseksi Internetissä. Yhdessä ne tarjoavat keinoja Intervention pysäyttämiseen, ihmiskunnan konfliktien lopettamiseen sekä valmistamaan kansakuntia ja maailman ihmiset kohtaamaan muuttuva maailma seisoessamme avaruuden kynnyksellä. Tämä on ainoa sellainen valmistautuminen maailmassa tänä päivänä ja edustaa uutta edistysaskelta ihmiskunnalle.

Vastauksena Ihmiskunnan Liittolaisten raporteille ryhmä omistautuneita lukijoita on kirjoittanut dokumentin nimeltä ”Ihmiskunnan Suvereniteetin Julistus” (the Declaration of Human Sovereignty), joka on mukailtu Amerikan Itsenäisyysjulistuksesta (Declaration of Independence). Ihmiskunnan Suvereniteetin Julistus luo perusteet kontaktin etiikalle ja kohtaamisen säännöille, joita me tämän maailman alkuperäisasukkaina kipeästi tarvitsemme vaaliaksemme ihmiskunnan yhtenäisyyttä ja säilyttääksemme ihmiskunnan vapauden ja itsemääräämisoikeuden.

Tämän maailman synnynnäisinä asukkaina meillä on oikeus ja vastuu määrittää milloin ja miten maapallon ulkopuolinen kontakti tapahtuu ja ketkä voivat astua meidän maailmaan. Meidän täytyy saattaa tiedoksi kaikille kansoille ja ryhmille maailmankaikkeudessa, jotka ovat tietoisia meidän olemassaolosta, että rodullamme on itsemääräämisoikeus ja aiomme harjoittaa oikeuksiamme ja vastuitamme orastavana, vapaiden ihmisten rotuna maailmankaikkeuden Suuryhteisössä. Ihmiskunnan Suvereniteetin Julistus on ensimmäinen askel ja sen voi lukea Internet-sivulta HumanSovereignty.org/fi/.

Marshall Vian Summers