Lukijalle

Ihmiskunnan Liittolaiset on annettu valmistamaan ihmisiä täysin uuteen todellisuuteen, joka on valtaosin piilossa ja tunnistamaton maailmassa tänään. Se tarjoaa uuden näkökulman, joka voimaannuttaa ihmisiä kohtaamaan suurimman haasteen ja mahdollisuuden, jonka olemme rotuna ikinä kohdanneet. Liittolaisten Tiedonannot sisältävät lukuisia kriittisiä ellei jopa hälyttäviä lausuntoja lisääntyvästä maapallon ulkopuolisten interventiosta ja integraatiosta ihmisrotuun sekä muukalaisten aktiviteeteista ja salaisesta agendasta. Liittolaisten Tiedonantojen tarkoituksena ei ole tarjota kiistatonta todistusaineistoa muukalaisten vierailujen todellisuudesta maailmassamme, mikä on jo hyvin dokumentoitu monissa muissa tätä aihetta käsittelevissä hienoissa kirjoissa ja tutkimusraporteissa. Liittolaisten Tiedonantojen tarkoituksena on käsitellä tämän ilmiön dramaattisia ja kauaskantoisia seurauksia, kyseenalaistaa siihen liittyviä inhimillisiä taipumuksiamme ja oletuksiamme sekä antaa ihmissuvulle hälytys meitä nyt kohtaavasta suuresta kynnyksestä. Liittolaisten Tiedonannot tarjoavat pilkahduksen älyllisen elämän todellisuuteen maailmankaikkeudessa ja siihen mitä Kontakti todella merkitsee. Monille lukijoille Ihmiskunnan Liittolaisten paljastukset ovat täysin uusia. Toisille ne ovat vahvistus asioista, joita he ovat jo pitkään tunteneet ja tienneet.

Vaikka tämä kirja tuo kiireellisen viestin, se kertoo myös siirtymisestä kohti korkeampaa tietoisuutta nimeltä ”Tietous” (engl. Knowledge), joka sisältää laajemman ihmisten ja rotujen välisen telepaattisen tilan. Tämä huomioiden Liittolaisten Tiedonannot lähetettiin kirjan kirjoittajalle Marshall Vian Summersille monirotuiselta maapallon ulkopuoliselta ryhmältä, joka kutsuu itseään ”Ihmiskunnan Liittolaisiksi” (engl. Allies of Humanity). He kuvailevat itseään fyysisiksi toisista maailmoista tuleviksi olennoiksi, jotka ovat kokoontuneet aurinkokuntaamme lähelle maapalloa tarkkaillakseen niiden avaruuden muukalaisten kommunikaatiota ja aktiviteetteja, jotka ovat maailmassamme sekaantumassa ihmiskunnan asioihin. He korostavat, että he itse eivät ole fyysisesti läsnä maailmassamme ja että he ovat tarjoamassa meille tarvittavaa viisautta, eivät teknologiaa tai väliintuloa.

Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot annettiin Marshall Vian Summersille yhden vuoden kuluessa. Ne tarjoavat näkökulman ja näkymän monimutkaiseen aiheeseen, joka vuosikymmeniä kestäneestä todistusaineiston kertymisestä huolimatta edelleen askarruttaa tutkijoita. Kuitenkaan tämä näkökulma ei ole romanttinen, spekulatiivinen eikä idealistinen. Päinvastoin se on suorasukaisen realistinen ja vailla kompromisseja aina siihen pisteeseen asti, että se voi olla melko haasteellinen jopa aihealueeseen hyvin perehtyneelle lukijalle.

Sen vuoksi sisäistääksesi sen, mitä tämä kirja tarjoaa, edellytetään luopumista ainakin hetkeksi monista uskomuksista, olettamuksista ja kysymyksistä, joita sinulla voi olla koskien maapallon ulkopuolisten kontaktia ja jopa koskien sitä, miten tämä kirja on vastaanotettu. Tämän kirjan sisältö on kuin pulloposti maailman ulkopuolelta. Näin ollen meidän ei tulisi olla huolissamme pullosta vaan itse viestistä.

Jotta voimme todella ymmärtää tätä haastavaa viestiä, meidän täytyy kohdata ja kyseenalaistaa monia olemassaolevia olettamuksia ja taipumuksia koskien maapallon ulkopuolisen kontaktin todellisuutta. Näitä ovat:

 • kieltäminen
 • toiveikkaat odotukset
 • uskomusten vahvistaminen todistusaineiston väärällä tulkinnalla
 • pelastuksen haluaminen ja odottaminen ”vierailijoilta”
 • uskominen siihen, että maapallon ulkopuolinen teknologia pelastaa meidät
 • epätoivon ja alistumisen tunne sen suhteen, jonka oletamme olevan ylivoimainen voima
 • paljastusten vaatiminen hallituksilta, mutta ei paljastusten vaatimista avaruuden muukalaisilta
 • ihmiskunnan johtajien ja instituutioiden tuomitseminen samalla kun hyväksymme “vierailijat” kyseenalaistamatta
 • olettamalla hyvän tarkoituksen, koska he eivät ole hyökänneet tai miehittäneet meitä
 • olettamalla, että kehittynyt teknologia tarkoittaa kehittynyttä etiikkaa ja hengellisyyttä
 • uskomalla, että tämä ilmiö on mysteeri, vaikka tosiasiassa se on täysin käsitettävissä oleva tapahtuma
 • uskomalla, että avaruuden muukalaisilla on jonkinlainen oikeus ihmiskuntaan ja tähän planeettaan
 • sekä uskominen, että ihmiskunta on parantumaton eikä se voi selviytyä omillaan.

Liittolaisten Tiedonannot haastavat tällaiset olettamukset ja taipumukset sekä paljastavat monia myyttejä, joita meillä on niistä, jotka ovat vierailemassa planeetallamme ja siitä, miksi he ovat täällä.

Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot antavat meille laajemman näkökulman ja syvemmän ymmärryksen kohtalostamme maailmankaikkeuden älyllisen elämän laajemmassa panoraamassa. Saavuttakseen tämän Liittolaiset eivät puhu meidän analyyttiselle mielellemme vaan Tietoudelle, sille syvemmälle osalle meidän olemuksestamme, jossa totuus, olkoon se kuinka pimennossa tahansa, voidaan erottaa ja kokea.

Ihmiskunnan Liittolaisten Ensimmäinen Kirja herättää monia kysymyksiä, jotka vaativat syvempää tutkiskelua ja mietiskelyä. Sen painopisteenä ei ole tarjota nimiä, päivämääriä ja paikkoja vaan sellainen näkökulma avaruuden muukalaisten läsnäoloon maailmassa ja elämään maailmankaikkeudessa, jollaista meillä ihmisillä ei muuten voisi olla. Koska elämme edelleen eristyneisyydessä planeettamme pinnalla, emme voi vielä nähdä emmekä tietää, mitä on käynnissä koskien älyllistä elämää rajojemme ulkopuolella. Tätä varten me tarvitsemme apua, hyvin epätavallista apua. Me emme ehkä aluksi tunnista tai hyväksy sellaista apua. Se on kuitenkin täällä.

Liittolaiset ovat ottaneet tehtäväkseen varoittaa meitä riskeistä, jotka liittyvät siirtymiseemme älyllisen elämän Suuryhteisöön sekä auttaa meitä onnistuneesti tämän kynnyksen yli siten, että ihmiskunnan vapaus, itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus voidaan säilyttää. Liittolaiset ovat täällä kertomassa, että ihmiskunnan on tarpeen määritellä omat ”Kanssakäymisen Säännöt” näinä ennennäkemättöminä aikoina. Liittolaisten mukaan olemme kykeneviä ottamaan meille tarkoitetun paikkamme täysikasvuisena ja vapaana rotuna Suuryhteisössä, jos olemme viisaita, valmistautuneita ja yhdistyneitä.

Sinä aikana kun tämä sarja tiedonantoja tapahtui, liittolaiset toistivat tiettyjä avainajatuksia, joiden he tunsivat olevan elintärkeitä ymmärryksemme muodostumiselle. Olemme ylläpitäneet nämä toistot kirjassa säilyttääksemme heidän kommunikaationsa aikomuksen ja eheyden. Johtuen liittolaisten viestin kiireellisestä luonteesta, ja johtuen maailmassa olevista voimista, jotka vastustaisivat tätä viestiä, on näissä toistoissa viisautta ja välttämättömyyttä.

Vuoden 2001 Ihmiskunnan Liittolaisten Ensimmäisen Kirjan julkaisun jälkeen Liittolaiset antoivat toisen kokoelman tiedonantoja täydentääkseen elintärkeää viestiään ihmiskunnalle. Ihmiskunnan Liittolaisten Toinen Kirja, julkaisuvuosi 2005, esittelee hätkähdyttävää uutta tietoa lähiavaruudessamme olevien rotujen välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmiskunnan asioisen sekaantuvien rotujen luonteesta, tarkoituksesta ja salaisimmista aktiviteeteista. Kiitos niiden lukijoiden, jotka tunsivat Liittolaisten viestin kiireellisyyden ja käänsivät Tiedonannot muille kielille, on maailmanlaajuinen tietoisuus intervention todellisuudesta laajenemassa.

Me täällä New Knowledge Libraryssa pidämme näitä kahta kokoelmaa Tiedonantoja mahdollisesti yhtenä tärkeimmistä viesteistä maailmalle tänään. Ihmiskunnan Liittolaiset ei ole vain jälleen yksi kirja, joka spekuloi UFOjen tai Maan ulkopuolisten vierailijoiden ilmiöstä. Se on aito mullistava viesti, joka kohdistuu suoraan avaruuden muukalaisten Intervention perimmäiseen tarkoitukseen herättääkseen sen tietoisuuden, jonka tarvitsemme kohdataksemme edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet.

– NEW KNOWLEDGE LIBRARY