گزارش اول — حضور فرازمینی ها در جهان امروز

متحدین بشر
از مارشال ویان سامرز
گزارش اول

برای ما افتخار بزرگی است که بتوانیم این اطلاعات را به همه ی کسانی ارائه دهیم که از شنیدنش بسیار خوشبخت می شوند. ما متحدین بشر هستیم. انتقال این اطلاعات توسط حضور نامرئیان بزرگ قابل امکان می شود، یعنی توسط مشاوران معنوی ای که هم در دنیای شما و هم در سراسر جامعه ی بزرگ دنیاها بر پیشرفت حیات هوشمند نظارت دارند.

ما از راه دستگاه مکانیکی ارتباط برقرار نمی کنیم بلکه از طریقی معنوی ارتباط برقرار می کنیم که از دخالت آزاد است. با وجود این که ما مانند شما در کیهان مادی زندگی می کنیم اما از مزیت این نوع ارتباط برخوردار شده ایم تا اطلاعاتی را ارائه دهیم که باید با شما در میان بگذاریم.

ما نمایندگان گروه کوچکی هستیم که رویدادهای دنیای شما را مشاهده می کند. از جامعه ی بزرگ آمده ایم. در امور بشری دخالت نمی کنیم. هیچ پایگاهی در اینجا نداریم. برای هدف بسیار مشخصی فرستاده شده ایم: مشاهده ی رویدادهایی که در دنیایتان اتفاق می افتند و بیان آنچه می بینیم و می دانیم. چرا که شما روی خاک این دنیا زندگی می کنید و نمی توانید اموری را که در اطرافش اتفاق می افتد ببینید. همچنین نمی توانید واقعیت بازدیدی را که از دنیایتان در حال حاضر انجام می شود با شفافیت ببینید، و این که از چه چیزی در آینده ی شما خبر می دهد. 

ما می خواهیم بر این پدیده ها شهادت دهیم. این کار را بنا به درخواست نامرئیان بزرگ انجام می دهیم، چرا که برای همین مقصود فرستاده شده ایم. اطلاعاتی که به شما خواهیم داد ممکن است بسیار چالش انگیز و تکان دهنده به نظر بیاید. شاید این اطلاعات برای شمار زیادی که این پیام را می شنوند، غیر منتظره باشد. ما این مشکل را درک می کنیم زیرا در فرهنگ های خودمان مجبور به مواجه با آن بوده ایم.

ممکن است در ابتدا هنگام دریافت اطلاعات پذیرش آن سخت باشد، اما این اطلاعات برای همه ی کسانی که قصد دارند به دنیا خدمت کنند حیاتی است. 

سال هاست که امور دنیای شما را مشاهده کرده ایم. ما در جستجوی هیچ رابطه ای با بشر نیستیم. برای ماموریت دیپلماتیک به اینجا نیامده ایم. از سوی نامرئیان بزرگ فرستاده شده ایم تا در نزدیکی دنیای شما زندگی کرده و رویدادهایی را مشاهده کنیم که به شرح آنها خواهیم پرداخت. 

اسامی ما مهم نیستند. اسامی ما برایتان بی معنی خواهند بود و اسم هایمان را به خاطر امنیت خودمان نمی گوییم، زیرا ما باید پنهان بمانیم تا بتوانیم خدمت کنیم. 

نخست برای مردم در همه جا ضروری است که بدانند بشر سر از جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد. تعدادی از نژادهای بیگانه و چند گروه از نژادها از دنیای شما بازدید می کنند. این پدیده مدت ها به طور جدی جریان داشته است. در سراسر تاریخ، بازدیدهایی از این دنیا انجام شده، اما هرگز در این مقیاس نبوده است. ظهور سلاح های هسته ای و ویرانی دنیای طبیعی شما باعث شده است این نیروها به مرزهایتان بیایند.

ما مطلع هستیم که امروز تعداد زیادی از افراد در جهان هستند که شروع به پی بردن به این واقعه می کنند. همچنین اطلاع داریم که توضیحات زیادی از این بازدیدها وجود دارد، این که می توانند به چه معنا باشند و چه چیزی را عرضه کنند. تعداد زیادی از افراد که نسبت به این موارد آگاهی دارند بسیار امیدوار هستند و انتظار منفعت بزرگی را برای بشر می کشند. ما درک می کنیم داشتن چنین انتظار و امیدی طبیعی است. 

بازدیدی که اکنون در دنیای شما صورت می گیرد بسیار گسترده است، تا حدی که در سراسر جهان مردم شاهدش هستند و اثراتش را مستقیماً تجربه می کنند. آنچه که باعث شده این بازدیدکنندگان، این گروه های مختلف موجودات از جامعه ی بزرگ به اینجا بیایند، ترویج پیشرفت یا آموزش معنوی بشر نیست. چیزی که سبب شده این نیروها با چنین تعدادی و چنین اراده ای به مرزهای شما بیایند، منابع دنیای شما است.

ما می دانیم که در ابتدا ممکن است پذیرفتن این موضوع دشوار باشد. زیرا شما هنوز نمی توانید قدر زیباییِ دنیای خود و ثروت آن را بدانید و این که واقعاً جواهر کمیابی است. در جامعه ی بزرگِ دنیاهای لم یزرع و فضای خالی به درستی که دنیاهایی مانند دنیای شما نادر است. اکثر مکان های جامعه ی بزرگ که در حال حاضر دارای سکنه هستند استعمار شده اند و فن آوری این امکان را فراهم کرده است. اما دنیاهایی مانند دنیای شما که به طور طبیعی بدون کمک فن آوری، حیات در آن تکامل یافته است، بسیار نادرتر از آنچه است که شما تصور می کنید. البته دیگران توجه زیادی به این موضوع دارند، چرا که منابع زیستی دنیای شما برای قرن ها توسط نژادهای متعدد مورد استفاده قرار گرفته اند. برخی ها این دنیا را به عنوان انبار به حساب می آورند، با این حال رشد و توسعه ی فرهنگ بشری و سلاح های خطرناک و زوال این منابع موجب این مداخله ی فرازمینی شده است.

شاید شما ندانید که چرا تلاش های دیپلماتیک برای تماس با رهبران بشر انجام نمی شود. این سوالی منطقی است، ولی مشکل در اینجا آن است که کسی وجود ندارد که بشر را نمایندگی کند، چرا که مردم شما دچار تفرقه هستند و ملت هایتان با یکدیگر مخالفت می کنند. بازدیدکنندگانی که ما از آنها سخن می گوییم همچنین فکر می کنند که شما جنگ دوست و پرخاشگر هستید و با وجود صفت های مثبتی که دارید، زیان و خصومت در کیهان پیرامون خود به بار خواهید آورد.

بنابراین ما قصد داریم در این ارتباط به شما ایده ای بدهیم از آنچه که در حال رخ دادن است و از این که این رویدادها برای بشر چه معنایی دارند و ارتباط شان را با پیشرفت معنوی و پیشرفت اجتماعی و آینده ی شما در این دنیا و در جامعه ی بزرگ دنیاها، نشان دهیم.

مردم از حضور نیروهای فرازمینی ناآگاه هستند، از حضور اکتشاف کنندگان منابع ناآگاه هستند، از کسانی که به خاطر منافع شخصی خودشان در پی ائتلاف با بشر هستند بی اطلاع هستند. در اینجا شاید مناسب باشد با ایده ای شروع کنیم از این که زندگی در خارج از مرزهای شما چگونه است، چرا که شما به آن دور دست ها سفر نکرده اید و خودتان نمی توانید این موارد را توضیح دهید.

شما در بخشی از کهکشان زندگی می کنید که تا حد زیادی دارای سکنه است. همه ی قسمت های کهکشان تا این حد دارای سکنه نیستند. نواحی اکتشاف نشده ی بزرگی با نژادهای پنهانِ بسیاری وجود دارند. تجارت و داد و ستد بین دنیاها فقط در نواحی خاصی انجام می شود. محیطی که شما در آن ظهور می کنید، محیطی بسیار رقابتی است. احتیاج به منابع در همه جا وجود دارد و تعداد زیادی از اجتماعات تکنولوژیک از حد منابع طبیعی دنیاهای شان تجاوز کرده و برای دستیابی به آنچه که نیاز دارند، باید دست به تجارت، مبادله و سفر بزنند. این شرایطی بسیار پیچیده است. ائتلافات بسیاری تشکیل می شوند و تضاد و ستیز هم صورت می گیرد. 

شاید اکنون ضروری باشد شما بدانید که جامعه ی بزرگی که در آن ظهور می کنید، محیطی دشوار و چالش برانگیز است، و در عین حال فرصتی عظیم و امکان های بزرگی برای بشر به همراه دارد. برای این که این امکانات و مزایا محقق شوند، بشر باید آماده شده و رفته رفته یاد بگیرد حیات در کیهان چگونه است. بشر باید شروع به فهمیدن این موضوع کند که معنویت در جامعه ی بزرگِ حیاتِ هوشمند به چه معناست.

ما بر اساس تاریخ خودمان می دانیم این بزرگ ترین آستانه ای است که هر دنیایی می تواند با آن مواجه شود. با این حال‌، این چیزی نیست که شما بتوانید برای خود طرح ریزی و نقشه کشی کنید، زیرا نیروهایی که واقعیت جامعه ی بزرگ را به اینجا خواهند آورد اکنون در جهان حضور دارند. شرایط کنونی باعث شده که به اینجا بیایند، آنها اینجا هستند. 

شاید این به شما ایده ای بدهد از این که زندگی در خارج از مرزهای تان چگونه است. ما نمی خواهیم ایده ای خلق کنیم که هراسناک است، اما برای رفاه خودتان و برای آینده تان ضروری است برآوردی صادقانه به دست آورید و بتوانید با شفافیت، شروع به فهمیدن این موضوعات کنید.

احساس ما این است که نیاز مهیا شدن برای زندگی در جامعه ی بزرگ، بزرگ ترین نیازی است که امروز در دنیای شما وجود دارد. ولی مبتنی بر مشاهدات ما مردم مشغول امور و مشکلات زندگی روزمره ی خودشان هستند، در حالی که از نیروهای بزرگ تری که سرنوشت آنها را تغییر داده و آینده شان را تحت تاثیر قرار خواهند داد، ناآگاه هستند. 

نیروها و گروه هایی که امروز در اینجا حضور دارند ائتلافات متعددی را نمایندگی می کنند. این ائتلافات در تلاش های خود با یکدیگر متحد نیستند. هر ائتلافی چند گروه از نژادهای مختلفی را نمایندگی می کند که با هدف دسترسی به منابع دنیای شما، همکاری می کنند. این ائتلافات گوناگون اساسا با یکدیگر رقابت می کنند هرچند که با هم نمی جنگند، به دنیای شما به عنوان یک جایزه نگاه می کنند، یعنی چیزی که می خواهند برای خودشان داشته باشند.

این یک چالش بسیار عظیم برای مردم شما ایجاد می کند، زیرا نیروهایی که از شما بازدید می کنند نه فقط تکنولوژی پیشرفته بلکه همبستگی قوی اجتماعی نیز دارند و می توانند افکار را در محیط ذهن تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که می بینید در جامعه ی بزرگ، تکنولوژی به آسانی به دست می آید. از این رو در بین اجتماعاتی که با یکدیگر رقابت می کنند مزیت بزرگ، توانایی تحت تاثیر قرار دادن افکار است. این کار در مراحل بسیار پیشرفته انجام شده و نمایانگر مجموعه توانایی هایی است که بشر تازه در حال کشف آن است.

در نتیجه بازدیدکنندگانِ شما مسلح به سلاح های بزرگ یا گروه های نظامی یا سفینه های جنگی به اینجا نیامده اند. بلکه در گرو های نسبتاً کوچک آمده اند ولی دارای مهارت قابل توجه ای در تحت تاثیر قرار دادن مردم هستند. این استفاده ی اندیشمندانه و سنجیده تر از قدرت را در جامعه ی بزرگ نشان می دهد. این همان توانایی ای است که بشر بایستی در آینده پرورش دهد تا با موفقیت با دیگر نژادها سر و کار داشته باشد. 

بازدیدکنندگان برای کسب وفاداری بشر به اینجا آمده اند. آنها نمی خواهند موسسات بشری یا حضور بشری را از بین ببرند. در عوض می خواهند از اینها به سود خودشان استفاده کنند. قصد آنها به کار گماری است، نه نابودی. آنها احساس می کنند که حق دارند زیرا بر این باورند که دنیا را نجات می دهند. بعضی ها حتی اعتقاد دارند که بشر را از خودش نجات می دهند. اما چنین دیدی به علایق بزرگ تر شما کمک نمی کند و خرد یا خودمختاری را در خانواده ی بشری پرورش نمی دهد. 

با این حال چون در جامعه ی بزرگِ دنیاها نیروهای خیرخواه وجود دارند، شما متحدینی دارید. ما صدای متحدین شما را نمایندگی می کنیم. ما به اینجا نیامده ایم تا منابع شما را مصرف کنیم یا چیزی را که در تملک دارید از شما بگیریم. در پی آن نیستیم که بشر را جهت بهره جویی به یک کشورِ متکی یا مستعمره تبدیل کنیم. در عوض قصد داریم نیرو و خرد را در خانواده ی بشری پرورش دهیم زیرا در جامعه ی بزرگ از این موارد حمایت می کنیم. 

بنابراین نقش ما واقعاً ضروری است و اطلاعات ما به شدت مورد نیاز است زیرا حتی افرادی که از حضور بازدیدکنندگان اطلاع دارند هنوز از نیات آنها آگاه نیستند. مردم راه و روش بازدیدکنندگان و اخلاقیات آنها را درک نمی کنند و فکر می کنند بازدیدکنندگان یا فرشته هستند یا هیولا، اما در حقیقت از نظر نیازهای شان بسیار شبیه شما هستند. اگر از دریچه ی نگاه آنها دنیا را نظاره کنید، شما آگاهی و انگیزه شان را خواهید فهمید. اگر می خواهید این کار را انجام دهید، نیاز خواهید داشت فراتر از آگاهی و انگیزه ی خود بروید. 

بازدیدکنندگان مشغول چهار فعالیت بنیادی هستند تا در دنیای شما نفوذ به دست آورند. هر یک از این فعالیت ها منحصر به فرد است اما همه ی اینها با هم هماهنگ می شوند. این فعالیت ها به این خاطر انجام می شوند که بشر برای مدتی طولانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تفکر بشری، رفتار بشری، فیزیولوژی بشری و مذهب بشری برای مدتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. بازدیدکنندگانِ شما اینها را به خوبی می فهمند و برای اهداف خودشان از این ها استفاده خواهند کرد.

اولین زمینه ی فعالیت بازدیدکنندگان اعمال نفوذ بر افرادی است که صاحب قدرت و اختیار هستند. از آنجا که بازدیدکنندگان نمی خواهند چیزی را در جهان ویران سازند یا به منابع جهان آسیب برسانند، تلاش می کنند کسانی را که به نظر آنها در مقام قدرت هستند تحت نفوذ خود در آورند، عمدتاً در دولت ها و در مذاهب. آنها در پی تماس هستند، اما فقط با افرادی خاص. آنها اختیار برقراری تماس و قدرت نفوذ را دارند. همه کسانی که با آنها تماس گرفته می شود متقاعد نمی شوند، اما عده ی زیادی نیز پذیرا می شوند. وعده ی قدرت بیشتر، تکنولوژی بهتر و تسلط جهانی، بسیاری از افراد را مسحور و شیفته و تحریک خواهد کرد و این همان افرادی هستند که بازدیدکنندگان دنبال برقراری رابطه با آنها هستند. 

افرادی در دولت های جهان که به این صورت متاثر می شوند بسیار کم شمار هستند، اما تعدادشان رو به افزایش است. بازدیدکنندگان سلسله مراتب قدرت را درک می کنند زیرا در زندگی خودشان نقش بزرگی دارد و می توان گفت که خودشان سلسله مراتبِ فرماندهی را دنبال می کنند. آنها به شدت منظم هستند و در تلاش های خود بسیار متمرکز، و ایده ی این که فرهنگ هایی باشد پر از افراد آزاداندیش برای آنها عمدتاً بیگانه است. آنها آزادی فردی را درک نمی کنند. آنها شبیه اجتماعات گوناگونی هستند که در جامعه ی بزرگ از نظر فن آوری پیشرفته اند، اجتماعاتی که هم در دنیاهای شان و هم در موسسات شان در سراسر گستره های عظیمی از فضا فعالیت دارند در حالی که شکلی از حکومت و سازماندهی تثبیت شده ی سختگیری را به کار می گیرند. آنها باور دارند بشر بی سامان و نافرمان است، و احساس می کنند وضعیتی را سر و سامان می دهند که خودشان نمی توانند درک کنند. آزادی فردی برای آنها امری ناشناخته است و ارزش آن را متوجه نمی شوند. در نتیجه، نظامی که آنها قصد دارند در این دنیا برقرار کنند این آزادی را قبول ندارد. 

بدین ترتیب، اولین زمینه ی فعالیت آنها برقراری رابطه با افرادی است که صاحب قدرت و نفوذ هستند تا وفاداری آنها را به دست آورده و نسبت به جنبه های مثبت رابطه و هدف مشترک، متقاعدشان سازند.

دومین عرصه ی فعالیت، عرصه ای که شاید از دیدگاه شما در نظر گرفتن آن از همه دشوارتر باشد، دستکاری در ارزش ها و انگیزه های مذهبی است. بازدیدکنندگان متوجه هستند که بزرگ ترین توانایی های بشر همچنین نشان دهنده ی بزرگ ترین آسیب پذیری او است. آرزوی مردم برای رستگاری فردی نشان دهنده ی یکی از بزرگ ترین امتیازاتی است که خانواده ی بشری می تواند حتی به جامعه ی بزرگ ارزانی دارد. اما این، نقطه ضعف شما نیز است و آنها این انگیزه ها و این ارزش ها را استفاده خواهند کرد.

چند گروه از بازدیدکنندگان می خواهند به عنوان نمایندگان روحانی در اینجا مستقر شوند زیرا توانایی سخن گفتن در محیط ذهن را دارند. آنها می توانند مستقیماً با افراد ارتباط برقرار کنند و متاسفانه چون تعداد بسیار انگشت شماری از افراد در این دنیا هستند که می توانند تفاوت بین صدای معنوی و صدای بازدیدکنندگان را تشخیص دهند، وضعیت بسیار دشوار است.

بنابراین دومین زمینه ی فعالیت، کسب وفاداری افراد از طریق انگیزه های مذهبی و معنوی شان است. این کار را در واقع خیلی آسان می توان انجام داد زیرا بشر هنوز در محیط ذهن نیرومند یا رشدیافته نیست. برای مردم تشخیص این که این انگیزه ها از کجا می آیند دشوار است. بسیاری از افراد می خواهند خودشان را به هر چیزی ربط بدهند که فکر می کنند صدای بزرگ تر و قدرت بزرگ تری دارد. بازدیدکنندگانِ شما می توانند تصاویری را نقش کنند — تصاویر قدیسان شما، معلمان شما، فرشتگان شما — تصاویری که نزد این دنیا عزیز و مقدس هستند. آنها این توانایی را طی سده های بسیاری از راه تلاش های خود برای اعمال نفوذ بر یکدیگر و از راه یادگیری روش های متقاعدسازی که در بسیاری اماکن در جامعه ی بزرگ تمرین می کنند، پرورش داده اند. شما را بی تمدن به حساب می آورند، بنابراین احساس می کنند می توانند این نفوذ را اعمال کرده و این روش ها را در مورد شما به کار بندند. 

در اینجا سعی می شود با افرادی تماس گرفته شود که حساس و پذیرا به حساب می آیند و طبیعتاً و ذاتاً به همکاری گرایش دارند. بسیاری از افراد انتخاب خواهند شد، ولی عده ای اندک بر اساس این صفت های خاص برگزیده می شوند. بازدیدکنندگانِ شما در پی کسب وفاداری، اعتماد و فداکاری این افراد خواهند بود در حالی که به دریافتکنندگان می گویند بازدیدکنندگان به اینجا آمده اند که بشر را از نظر معنوی تعالی بخشند، به بشر امید، برکات و قدرت جدید دهند. به درستی که وعده ی چیزهایی را می دهند که مردم می خواهند اما هنوز آنها را پیدا نکرده اند. ممکن است شما بپرسید، چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیافتد؟ اما به شما اطمینان می دهیم که اگر این مهارت ها و توانایی ها را یاد بگیرید، کار  سختی نیست. 

تلاشی که در اینجا صورت می گیرد آن است که افراد را از راه متقاعدسازیِ معنوی غیر فعال کنند و دوباره آموزش شان دهند. این برنامه ی غیر فعال سازی در مورد گروه های متفاوت مذهبی بسته به آرمان ها و خلق و خویشان به اشکال متفاوت به کار برده می شود. این برنامه همیشه افرادی را مورد هدف قرار می دهد که دارای ذهن پذیرا هستند. در اینجا انتظار می رود که افراد حسِ تشخیص را از دست بدهند و به قدرت بزرگ تری که احساس می کنند از سوی بازدیدکنندگان به آنها داده می شود، کاملاً اعتماد کنند. وقتی که این وفاداری ایجاد شود، برای مردم تمیز دادن آنچه که در درون خود می دانند از آنچه که به آنها گفته می شود، روز به روز دشوارتر می شود. این نوعی از متقاعدسازی و دغل کاری است که بسیار ظریف، زیرکانه و فراگیر است. بعدتر راجع به این موضوع بیشتر سخن خواهیم گقت. 

حال اجازه دهید تا به سومین زمینه ی فعالیت اشاره کنیم که مستقر کردن حضور بازدیدکنندگان در جهان است و عادت دادن مردم به این حضور. آنها می خواهند بشر خود را با تغییر بزرگی که در میان شما رخ می دهد، تطبیق دهد تا کاری کنند که شما به حضور جسمی بازدیدکنندگان و اثری که آنها در محیط ذهن شما می گذارند عادت کنید. آنها برای اجرای این هدف، پایگاه هایی در اینجا تشکیل خواهند داد گرچه این پایگا‌ه ها در معرض دید نخواهند بود. این پایگاه های پنهانی برای تحت تاثیر قرار دادن جمعیت های بشری که در نزدیکی شان هستند بسیار نیرومند خواهند بود. بازدیدکنندگان با دقت و با صرف زمان زیادی اطمینان حاصل خواهند کرد که این پایگاه ها موثر هستند و تعداد کافی از افراد به آنها وفادار می مانند. این افراد حضور بازدیدکنندگان را پاس خواهند داشت و حفظ خواهند کرد.  

این دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر در دنیای شما اتفاق می افتد. این نشان دهنده ی چالشی بزرگ و متاسفانه خطری عظیم است. عیناً همان چیزی که ما به شرح آن پرداخته ایم به دفعات بی شمار در اماکن مختلف در جامعه ی بزرگ اتفاق افتاده است. نژادهای در حال ظهور مانند نژاد شما همواره بیشترین آسب پذیری را دارا هستند. برخی از نژاد‌های در حال ظهور قادر هستند که آگاهی و توانایی و همکاری خود را به گونه ای ایجاد کنند که بتوانند این قبیل نفوذ خارجی را بی اثر کرده و حضور و جایگاه خود را در جامعه ی بزرگ برقرار کنند. در عین حال بسیاری از نژادها پیش از این که حتی به این آزادی‌ نایل شوند، تحت کنترل و نفوذ قدرت های خارجی در می آیند.

ما درک می کنیم که این اطلاعات ممکن است ترس قابل توجه و شاید انکار یا سردرگمی برانگیزد. اما ضمن این که حوادث را مشاهده می کنیم، ما پی می بریم که کمتر کسی است که از این وضعیت آنطور که واقعاً وجود دارد، آگاه باشد. حتی آن دسته از افرادی که از حضور نیروهای بیگانه آگاه می شوند در جایگاهی نیستند و چشم اندازی ندارند که بتوانند وضعیت را به وضوح  ببینند. چون بسیار امیدوار و خوشبین هستند سعی می کنند به خوشبینانه ترین شکل ممکن به این پدیده نگاه کنند.

با این همه جامعه ی بزرگ محیطی رقابتی و دشوار است. کسانی که مشغول مسافرت فضایی می شوند ضرورتاً کسانی نیستند که از نظر معنوی پیشرفت کرده اند، زیرا کسانی که از نظر معنوی پیشرفته هستند می خواهند در انزوا از جامعه ی بزرگ باشند. آنها دنبال تجارت و اعمال نفوذ بر دنیاهای نژادهای دیگر نیستند و درگیر نظام های بسیار پیچیده ی روابطی نمی شوند که برای تجارت و سود مشترک تشکیل شده اند. کسانی که از نظر معنوی پیشرفته هستند می خواهند پنهان بمانند. شاید این درکی متفاوت باشد، اما برای این که شما به مخمصه ی عظیمی که بشر با آن مواجه است پی ببرید، این درکی ضروری است. در عین حال این چالش ها فرصت های زیادی در خود دارند. اکنون می خواهیم در مورد این فرصت ها صحبت کنیم.

با وجود وخامت شرایطی که در حال توصیف آن هستیم، ما احساس نمی کنیم این شرایط برای بشر یک فاجعه است چون اگر بتوانند تشخیص داده و درک شوند، و اگر آمادگی برای جامعه ی بزرگ، آمادگی ای که اکنون در دنیا وجود دارد، بتواند به کار گرفته و مطالعه و استفاده شود، آنگاه مردم نیکدل در همه جا توانایی یادگیری دانش و خرد جامعه ی بزرگ را خواهند داشت. بدین ترتیب، مردم در همه جا خواهند توانست زیربنایی برای همکاری پیدا کنند تا سرانجام خانواده ی بشری بتواند اتحادی را تشکیل دهد که پیش از این در اینجا هرگز تشکیل نشده است. برای این که بشر بتواند متحد شود، نیازمند واقعیت و اهمیت جامعه ی بزرگ خواهد بود، چیزی که مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد. اکنون این واقعیت و اهمیت در مقابل بشر قرار دارد. 

این تکامل شما است که در جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند ظهور کنید. چه آماده باشید چه نباشید، اتفاق خواهد افتاد. باید اتفاق بیافتد و از این رو آماده سازی امری کلیدی است. فهم و شفافیت، چیزهایی هستند که در دنیای شما در حال حاضر ضروری و مورد نیاز می باشند. 

مردم در همه جا دارای هدایای معنوی هستند، هدایایی که می توانند آنها را قادر سازند که به وضوح ببینند و بدانند. اکنون این هدایا مورد نیاز هستند. این هدایا باید تشخیص داده شده به کار برده و آزادانه به اشتراک گذاشته شوند. فقط به عهده ی یک معلم بزرگ یا یک قدیس بزرگ در دنیای شما نیست که این کارها را انجام دهد. این هدایا باید توسط تعداد بسیار بیشتری از افراد پرورش داده شوند. چرا که این شرایط با خود ضرورت ایجاد می کنند و اگر شما بتوانید این ضرورت را بپذیرید، با خود فرصتی بزرگ می آورد. 

با این همه، آموزش در مورد جامعه ی بزرگ و شروع به تجربه کردن معنویت آن چیزهای زیادی می طلبد. انسان ها پیش از این هرگز مجبور نبوده اند در چنین مدتی کوتاه دست به کار آموزش چنین موضوعاتی شوند. به درستی که پیش از این به ندرت کسی در دنیای شما چنین مواردی را یاد گرفته است. اما حال، نیاز تغییر کرده و شرایط متفاوت است. اکنون نفوذ‌های جدیدی در میان شما هستند، نفوذهایی که شما می توانید حس کنید و بشناسید. 

بازدیدکنندگان سعی می کنند مردم را از داشتن این بینش و دانش در درون خود عاجز سازند، چرا که بازدبدکنندگانِ شما این موارد را درون خود ندارند و ارزش و واقعیت آن را متوجه نمی شوند. از این نظر، بشر به عنوان یک کل از آنها پیشرفته تر است. اما این فقط یک پتانسیل است، پتانسیلی که حال باید پرورش داده شود.

حضور بیگانگان در جهان هر روز و هر سال بیشتر می شود. تعداد بسیار بیشتری از افراد در برابر آن متقاعد شده و توانایی خود را در دانستن امور از دست می دهند، سردرگم و هواس پرت می شوند. چیزهایی را از کسانی که می خواهند برای اهداف خود از آنها سوء استفاده کنند باور می کنند، که فقط آنها را ضعیف و ناتوان می سازد. 

بشر نژادی نوظهور است. او آسیب پذیر است. حال با مجموعه شرایط و نفوذهایی مواجه است که پیش از این هرگز مجبور نبوده است با آنها رو به رو شود. شما در روند تکامل خود فقط با یکدیگر رقابت کرده اید. هرگز مجبور نبوده اید با گونه های دیگر حیات هوشمند رقابت کنید. در عین حال این رقابت چیزی است که شما را تقویت خواهد کرد و اگر وضعیت بتواند به وضوح دیده شده و فهمیده شود، بزرگ ترین ویژگی های شما را برخواهد انگیخت. 

نقش نامرئیان بزرگ آن است که این نیرو را بار آورند. نامرئیان بزرگ، کسانی که به درستی می توانید فرشتگان بنامیدشان، فقط با دل بشر سخن نمی گویند، بلکه در همه جا با دل هایی که می توانند گوش فرا دهند و به آزادیِ گوش فرا دادن دست پیدا کرده اند، سخن می گویند. 

پس ما با پیام دشواری به اینجا آمده ایم، پیامی از نوید و امید. شاید این همان پیامی نباشد که مردم می خواهند بشنوند. این یقیناً پیامی نیست که بازدیدکنندگان تبلیغ خواهند کرد. این پیامی است که می تواند از فردی به فردی دیگر داده و به اشتراک گذاشته شود. زیرا به اشتراک گذاشتن آن کاری طبیعی است. با این وجود بازدیدکنندگان و آنهایی که در برابر تلاش هایشان متقاعد شده اند با چنین آگاهی ای ضدیت خواهند کرد. آنها نمی خواهند که بشر مستقل باشد. این هدف آنها نیست. آنها حتی باور ندارند که این استقلال مفید است. از این رو، آرزوی صمیمانه ی ما این است که این ایده ها بدون ترس و وحشت اما با ذهنیت جدی و نگرانی عمیقی که در اینجا بسیار موجه است، مورد ملاحظه قرار گیرند. 

ما آگاه هستیم که تعداد زیادی از افراد امروز در جهان هستند که احساس می کنند تغییری عظیم برای بشر در راه است. نامرئیان بزرگ این موضوعات را به ما گفته اند. این احساس تغییر به عوامل بسیاری نسبت داده شده و نتایج فراوانی پیشبینی شده است. با این وجود، شما هنوز بافت و بستر مناسبی برای درک سرنوشت بشر یا تغییر بزرگی که در جهان اتفاق می افتد ندارید، مگر آنکه بتوانید شروع به درک این واقعیت کنید که بشر سر از جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد.

از زاویه ی ما، افراد در زمان خود متولد می شوند تا به آن زمان خدمت کنند. این یکی از درس های معنویت جامعه ی بزرگ است، درسی که ما هم شاگردان آن هستیم. آزادی و قدرت هدف مشترک را آموزش داده و به فرد قدرت می دهد تا به دیگران ملحق شود. ایده هایی که در جامعه ی بزرگ به ندرت پذیرفته یا به کار برده می شوند، چرا که جامعه ی بزرگ ملکوت نیست. واقعیتی فیزیکی است با سختی های بقا و تمام چیزهایی که در پی دارد. تمام موجوداتی که در این واقعیت هستند باید با این نیازها و موضوعات دست و پنجه نرم کنند. و از این لحاظ، بازدیدکنندگانِ شما بیشتر از آنچه درک می کنید شبیه شما هستند، آنها غیر قابل ادراک نیستند. سعی خواهند کرد که غیر فابل ادراک باشند، اما می توان آنها را فهمید. شما قدرت انجام این کار را دارید، اما باید با چشمان باز ببینید. باید با بینشی بزرگ تر ببینید و با هوشی بزرگ تر بدانید، بینش و هوشی که امکان پرورش آن را در خود دارید. 

اکنون برای ما ضروری است در مورد دومین زمینه ی اعمال نفوذ و متقاعدسازی بیشتر صحبت کنیم زیرا این موضوع بسیار حائز اهمیت است، و آرزوی صمیمانه ی ما آن است که شما این چیزها را بفهمید و برای خود مرود ملاحظه قرار دهید. 

ادیان دنیا بیشتر از دولت ها، بیشتر از هر موسسه ی دیگری، کلید جانفشانی و وفاداری بشر را در خود دارند. این برای بشر امتیاز حساب می شود زیرا چنین ادیانی را در اکثر موارد در جامعه ی بزرگ به سختی می توان یافت. دنیای شما از این نظر ثروتمند است، اما چیزی که نقطه ی قوت شما است همچنین ضعف و آسیب پذیری شما را نشان می دهد. بسیاری از افراد می خواهند از سوی ملکوت هدایت و برگذیده شوند، می خواهند افسار زندگی خود را به کسی دیگر بسپرند و از سوی یک قدرت بزرگ تر معنوی راهنمایی شوند، نصیحت داده شوند و حفظ شوند. این آرزویی واقعی است، اما در بافت و بستر جامعه ی بزرگ باید خرد قابل توجهی را پرورش داد تا این آرزو بتواند محقق شود. برای ما بسیار غم انگیز است که ببینیم مردم قدرت خود را، چیزی را که هرگز کاملاً نداشته اند، به آسانی و با اشتیاق به کسانی بدهند که برایشان ناشناس هستند.

سرنوشت حکم کرده است این پیام به کسانی برسد که تمایلات و گرایشات معنوی بیشتری دارند. از این رو ضروری است وارد جزئیات این موضوع شویم. ما از معنویتی طرفداری می کنیم که در جامعه ی بزرگ آموزش داده می شود، نه معنویتی که کشورها، دولت ها یا ائتلافات سیاسی اداره می کنند، بلکه معنویتی طبیعی که شامل توانایی دانستن، دیدن و عمل کردن می شود. در عین حال بازدیدکنندگانِ شما این موارد را مورد تاکید قرار نمی دهند. آنها می خواهند مردم اعتقاد داشته باشند که آنها خانواده و منزلگاه شان هستند، برادران و خواهران و مادران و پدران شان هستند. بسیاری از افراد دوست دارند باور کنند، و بنابراین باور می کنند. مردم دوست دارند اقتدار فردی خود را به کسی دیگر بدهند، و بنابراین به کسی دیگر واگذار می کنند. مردم می خواهند دوستی و رهایی در بازدیدکنندگان ببینند و این چیزی است که به آنها نشان داده می شود.

شما برای برملا سازی این فریب ها و این دشواری ها به هشیاری و بی نظری زیادی نیاز خواهید داشت. انجام این کار برای مردم ضروری خواهد بود اگر قرار است که بشر در جامعه ی بزرگ با موفقیت ظهور کند و آزادی و خودمختاری خود را در محیطی از نفوذها و نیروهای بزرگ، حفظ کند. در اینجا می توانند بر دنیای شما چیره شوند بدون این که یک گلوله شلیک شود چرا که خشونت، بی تمدنی و ابتدایی به حساب می آید و به ندرت در چنین اموری به کار برده می شود. 

شیاد شما بپرسید، آیا این به آن معناست که دنیای ما مورد تهاجم قرار می گیرد؟ باید بگوییم که پاسخ به این پرسش مثبت است، تهاجم به ظریف ترین و زیرکانه ترین شکل آن. اگر بتوانید این افکار را در سر داشته باشید و به طور جدی به آن بیندیشید، شما خود خواهید توانست این چیزها را ببینید. شواهدی از این تهاجم در همه جا وجود دارد. شما می توانید ببینید که توانایی بشری چگونه توسط تمایل به خوشبختی، صلح و امنیت بی اثر می شود، می توانید ببینید بینش و توانایی افراد در دانستن امور چگونه توسط نیروهایی که حتی در فرهنگ های خودشان وجود دارند، مختل می شود. به درستی که این نیروها در محیط جامعه ی بزرگ بیسار قدرتمندتر خواهند بود.  

این پیامی است که شنیدنش سخت است و پیامی که ما باید ارائه دهیم. این پیامی است که باید گفته شود، این حقیقتی است که باید بیان شود چون حیاتی و فوری است. اکنون برای مردم بسیار ضروری است که به یادگیری دانشی بزرگ تر، خردی بزرگ تر و معنویتی بزرگ تر بپردازند تا بتوانند توانایی های حقیقی خود را پیدا و به طور موثر استفاده شان کنند. 

آزادی شما در مخاطره است. آینده ی دنیای شما در مخاطره است. به این خاطر است که ما به اینجا گسیل شده ایم تا در حق متحدین بشر سخن بگوییم. کسانی در کیهان هستند که دانش و خرد را زنده نگاه می دارند و معنویت جامعه ی بزرگ را پیروی می کنند. آنها به هر سو سفر نمی کنند، و بر دنیاهای گوناگون اعمال نفوذ نمی کنند. مردم را برخلاف میل شان نمی برند. حیوانات و گیاهان شما را نمی دزدند. بر دولت هایتان اعمال نفوذ نمی کنند. آنها نمی خواهند به منظور ایجاد رهبریِ جدید در اینجا با بشر تولید مثل کنند. متحدین شما در امور بشری دخالت نمی جویند. سرنوشت بشری را دستکاری نمی کنند. آنها از دور به نظاره می نشینند و فرستاده هایی را مانند ما گسیل کرده و در معرض خطر قرار می دهند، تا نصیحت و انگیزه دهیم و در صورت لزوم مسائل را روشن سازیم. ما بنابراین با هدف دوستی با پیامی حیاتی آمده ایم. 

اکنون باید در مورد زمینه ی چهارم سخن بگوییم، زمینه ای که بازدیدکنندگانِ شما می خواهند خود را مستقر کنند و این زمینه، پیوند زدن نژادها است. آنها نمی توانند در محیط شما زندگی کنند. آنها به پرطاقتی جسمانی شما و رابطه ی طبیعی نزدیک تان با جهان و توانایی تولید مثل شما نیازمند هستند. آنها همچنین می خواهند با شما همبسته شوند چون می دانند که این همبستگی وفاداری ایجاد می کند. این حضور آنها را در اینجا به نحوی مستقر می کند زیرا نسل چنین برنامه ای خویشاوندی نسبی در دنیا خواهد داشت و در عین حال وفاداری با بازدیدکنندگان دارد. شاید این موضوع باورنکردنی به نظر بیاید، ولی بسیار حقیقی است.

بازدیدکنندگان به اینجا نیامده اند تا توانایی تولید مثل را از شما بگیرند. بلکه به اینجا آمده اند تا خود را مستقر کنند. می خواهند بشر به آنها اعتقاد داشته و به آنها خدمت کند. می خواهند بشر برایشان کار کند. آنها وعده ی هر چیزی را خواهند داد، هر چیزی را عرضه خواهند کرد و هر کاری را انجام خواهند داد تا به این هدف برسند. ولی با وجود این که بسیار متقاعد کننده هستند، تعداد آنها اندک است. اما نفوذشان بیشتر می شود و برنامه شان برای پیوند زدن نژادها، برنامه ای که نسل ها در حال انجام بوده، سرانجام موثر خواهد شد. انسان هایی خواهند بود که هوش بیشتری دارند اما خانواده ی انسان را نمایندگی نمی کنند. چنین چیزهایی قابل امکان است و در جامعه ی بزرگ به دفعات بی شمار رخ داده. فقط لازم است به تاریخ خودتان مراجعه کنید تا اثری را که فرهنگ ها و نژادها بر یکدیگر دارند متوجه شوید و این که این تعاملات می توانند چقدر چیره کننده و موثر باشند.  

از این رو ما خبری مهم و جدی می آوریم. اما باید شجاع باشید، چرا که زمان، زمان دودلی و تردید یا فرار یا جستجوی خوشبختی شخصی نیست. زمان، زمان آن است که شما به دنیا خدمت کنید، خانواده ی بشری را نیرو بخشید و توانایی های طبیعی ای را که در مردم وجود دارند، برانگیزید — توانایی دیدن، دانستن و مشغول عمل شدن در هارمونی با یکدیگر. این توانایی ها می توانند نفوذی را که در حال حاضر بر بشر اعمال می شود بی اثر کنند، اما این توانایی ها باید رشد کنند و به اشتراک گذاشته شوند. این حائز بیشترین اهمیت است. 

این نصیحت ما است. با نیت نیک داده می شود. خوشحال باشید از این که متحدینی در جامعه ی بزرگ دارید، چرا که شما به متحدین نیاز خواهید داشت. 

شما وارد کیهان بزرگ تری می شوید، کیهانی پر از نیروها و نفوذهایی که یاد نگرفته اید چگونه بی اثرشان سازید. وارد چشم انداز بزرگ تری از حیات می شوید. و باید مهیای آن شوید. کلمات ما فقط بخشی از این آمادگی هستند. اکنون آمادگی، به دنیا فرستاده می شود. از سوی ما نمی آید. از سوی خالق تمام حیات می آید. درست به موقع می آید. چرا که برای بشر زمان، زمان نیرومند و خردمند شدن است. شما توانایی انجام این کار را دارید و رویدادها و شرایط زندگی شما نیاز بزرگی برای انجام این کار ایجاد می کن ند.