Πρόλογος

Είναι αρκετά ασυνήθιστο να βρει κανείς ένα βιβλίο που αλλάζει τη ζωή του, αλλά ακόμη πιο εξαιρετικό να του προκύψει ένα έργο που έχει τη δυναμική να επηρεάσει την ανθρώπινη ιστορία.

Πριν από σαράντα περίπου χρόνια, προτού δημιουργηθεί το κίνημα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, μια θαρραλέα γυναίκα έγραψε ένα ιδιαίτερα προκλη­τικό και αμφιλεγόμενο βιβλίο που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Η Σιωπηλή Άνοιξη της Ρέιτσελ Κάρσον προκάλεσε παγκόσμια αφύπνιση για τους κινδύνους της περιβαλλο­ντικής μόλυνσης, και είχε ως αποτέλεσμα μια αντίδραση που διαρκεί έως τις ημέρες μας. Στην αρχή, όντας από τους πρώτους που δήλωσαν δημοσίως ότι η χρήση μικρο­βιοκτόνων και χημικών τοξινών αποτελεί απειλή για κάθε μορφή ζωής, η Κάρσον γελοιοποιήθηκε και δυσφημίστηκε, ακόμα και από πολλούς του κλάδου της, αλλά τελικά καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές φωνές του εικοστού αιώνα. Η Σιωπηλή Άνοιξη θεωρείται ακόμη ευρέως ως η θεμέλια λίθος του περιβαλ-λοντισμού.

Σήμερα, προτού η κοινή γνώμη αποκτήσει συνείδηση των συνεχών εξωγήινων επιδρομών στον κόσμο μας, ένας εξίσου θαρραλέος άνθρωπος – ένας πνευματικός διδάσκαλος που παρέμενε εκούσια στην αφάνεια – εμφανίζεται με μία ασυνήθιστη και ενοχλητική επικοινωνία πέρα από τον πλανήτη μας. Με τους Συμμάχους της Αν­θρωπότητας, ο Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς είναι ο πρώτος πνευματικός ηγέτης του καιρού μας που δηλώνει αναμφισβήτητα ότι η αυθαίρετη παρουσία και οι λαθραίες δραστη­ριότητες των εξωγήινων «επισκεπτών» μας αποτελούν τεράστια απειλή για την αν­θρώπινη ελευθερία.

Αν και στην αρχή, όπως και η Κάρσον, ο Σάμμερς οπωσδήποτε θα καταστεί περίγελως και θα τον υποτιμήσουν, στο τέλος ενδέχεται να αναγνωριστεί ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του κόσμου στο χώρο της εξωγήινης νοημοσύνης, της αν­θρώπινης πνευματικότητας και της εξέλιξης της συνειδητότητας. Ομοίως, Οι Σύμμα­χοι της Ανθρωπότητας μπορεί να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση του μέλλοντος του είδους μας – όχι μόνο αφυπνίζοντάς μας στις βαθιές προκλήσεις που ενέχει μια μυστική εξωγήινη εισβολή, αλλά επίσης αποτελώντας το έναυσμα για ένα κίνημα αντίστασης και ενδυνάμωσης άνευ προηγουμένου.

Αν και η προέλευση αυτού του εκρηκτικά αμφισβητήσιμου υλικού ενδέχεται να αποτελεί πρόβλημα για ορισμένους, η οπτική που παρουσιάζει και το επείγον μή­νυμα που μεταφέρει απαιτούν τόσο τον βαθύτατο προβληματισμό εκ μέρους μας, όσο και την άμεση κι αποφασιστική ανταπόκρισή μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη διαβεβαίωση ότι η αυξανόμενη παρουσία ΑΤΙΑ και άλλων σχετικών φαινομένων εί­ναι σύμπτωμα μιας ανεπαίσθητης και γι’ αυτό ανεμπόδιστης εισβολής εξωγήινων δυ­νάμεων που επιζητούν να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους της Γης προς απο­κλειστικό όφελός τους.

Πώς να ανταποκριθούμε ανάλογα σε έναν τόσο ενοχλητικό και εξωφρενικό ισχυρισμό; Να τον αγνοήσουμε ή να τον απορρίψουμε όπως έκαναν πολλοί δυσφημι­στές της Κάρσον; Ή να τον ερευνήσουμε και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει;

Εάν επιλέξουμε να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε, να τι θα ανακαλύ­ψουμε: μια εκτενής επισκόπηση των τελευταίων δεκαετιών παγκόσμιας έρευνας της δραστηριότητας των ΑΤΙΑ και άλλων προφανώς εξωγήινων φαινομένων (π.χ. εξω­γήινων απαγωγών και εμφυτευμάτων, ακρωτηριασμών ζώων, ακόμη και συναισθη­ματικής «κατάληψης») προσφέρει επαρκή στοιχεία της οπτικής των Συμμάχων. Πράγματι, οι πληροφορίες που περιέχονται στα μηνύματα των Συμμάχων διευκρινί­ζουν με εκπληκτικό τρόπο θέματα που έχουν κάνει τους ερευνητές να αναρωτιούνται για χρόνια, εξηγώντας πολλές μυστηριώδεις αλλά επαναλαμβανόμενες ενδείξεις.

Κι αφού ερευνήσουμε αυτά τα θέματα και βεβαιωθούμε ότι το μήνυμα των Συμμάχων δεν ενέχει απλώς αληθοφάνεια αλλά και μια αίσθηση επιτακτικότητας, τότε τι; Οι συλλογισμοί μας θα οδηγήσουν οπωσδήποτε στο αναπόφευκτο συμπέρα­σμα ότι η δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα έχει πολλά κοινά σημεία με την εισβολή του Ευρωπαϊκού «πολιτισμού» στην Αμερική στις αρχές του 15ου αιώνα, όταν οι ιθαγενείς ήταν ανίκανοι να συλλάβουν και να ανταποκριθούν κα­τάλληλα στην περιπλοκότητα και τον κίνδυνο των δυνάμεων που επισκέπτονταν τις ακτές τους. Οι «επισκέπτες» ήρθαν εν ονόματι του Θεού, επιδεικνύοντας εντυπω­σιακή τεχνολογία και ισχυριζόμενοι ότι θα προσέφεραν έναν πιο προηγμένο και πιο πολιτισμένο τρόπο ζωής (είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι Ευρωπαίοι εισβολείς δεν ήταν η «ενσάρκωση του κακού» αλλά απλοί καιροσκόποι που άφησαν ένα κλη­ροδότημα ακούσιας καταστροφής).

Η ουσία είναι η εξής: η ακραία και εκτενής παραβίαση των θεμελιωδών ελευ­θεριών που βίωσαν στη συνέχεια οι γηγενείς Αμερικανοί – συμπεριλαμβανομένου του ραγδαίου αποδεκατισμού του πληθυσμού τους – δεν αποτελεί απλώς μια μνη­μειώδη ανθρώπινη τραγωδία, αλλά κι ένα ισχυρό μάθημα για την τρέχουσα κατά­στασή μας. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι εμείς είμαστε οι Ινδιάνοι κι εάν δε μπορέ­σουμε να προτάξουμε μια πιο δημιουργική και κοινή ανταπόκριση μπορεί να υπο­στούμε κάτι παρόμοιο. Αυτή ακριβώς είναι η συνειδητοποίηση που μεταφέρουν οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα βιβλίο που μπορεί να αλλάξει ζωές γιατί ενεργο­ποιεί ένα βαθύ εσωτερικό κάλεσμα που μας θυμίζει το σκοπό για τον οποίο είμαστε ζωντανοί σε αυτή τη φάση της ανθρώπινης ιστορίας, και μας φέρνει αντιμέτωπους με το πεπρωμένο μας. Εδώ αντιμετωπίζουμε την πιο στενάχωρη συνειδητοποίηση απ’ όλες: το ίδιο το μέλλον της ανθρωπότητας ενδέχεται να εξαρτάται από το πως θα ανταποκριθούμε στο μήνυμα αυτό.

Αν και οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας μας εφιστούν την προσοχή αρκετά επι­τακτικά, δεν μεταδίδουν ούτε φόβο ούτε αίσθηση του μοιραίου. Αντιθέτως, το μή­νυμα προσφέρει εξαιρετική ελπίδα σε μια πλέον επικίνδυνη και δύσκολη κατάσταση. Η προφανής πρόθεση του βιβλίου είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ανθρώπινη ελευθερία και να αποτελέσει καταλύτη για προσωπική και συλλογική αντίθεση στην εξωγήινη επέμβαση.

Κατά ταιριαστό τρόπο, η Ρέιτσελ Κάρσον είχε εντοπίσει προφητικά ακριβώς το πρόβλημα που εμποδίζει την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στην τρέχουσα κρίση: «Ακόμη δεν έχουμε ωριμάσει αρκετά», έγραφε, «για να θεωρήσουμε τους εαυ­τούς μας ως ένα απειροελάχιστο κομμάτι ενός αχανούς και μεγαλειώδους σύμπαντος». Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ και καιρό χρειαζόμαστε μια νέα κατανόηση των εαυτών μας, της θέσης μας στον κόσμο και της ζωής στην Ευρύτερη Κοινότητα (το ευρύτερο υλικό και πνευματικό σύμπαν στο οποίο αναδυόμαστε τώρα). Ευτυχώς, οι Σύμμαχοι της Αν­θρωπότητας χρησιμεύουν ως πύλη σε έναν εκπληκτικά στέρεο όγκο πνευματικών δι­δασκαλιών και πρακτικών που υπόσχεται να εμφυσήσει στο είδος μας την απαραί­τητη ωριμότητα με μια οπτική που δεν είναι ούτε πεζή ούτε ανθρωποκεντρική, αλλά που αντιθέτως στηρίζεται σε παλαιότερες, βαθύτερες και πιο συμπαντικές παραδό­σεις.

Τελικώς, το μήνυμα των Συμμάχων της Ανθρωπότητας αποτελεί πρόκληση για όλες σχεδόν τις θεμελιώδεις αντιλήψεις μας για την πραγματικότητα, δίνοντάς μας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ευκαιρία για εξέλιξη και τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επιβίωσή μας. Αν και η παρούσα κρίση απειλεί την αυτοδιάθεσή μας ως εί­δος, μπορεί επίσης να θέσει τα θεμέλια που τόσο χρειαζόμαστε, πάνω στα οποία θα βασιστεί η ενότητα της ανθρώπινης φυλής – κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο χωρίς το ευρύτερο πλαίσιο. Με την οπτική που προσφέρεται στους Συμμάχους της Ανθρωπότη­τας και τον ευρύτερο όγκο των διδασκαλιών που πρεσβεύει ο Σάμμερς, μας δίδεται τόσο η επιταγή όσο και η έμπνευση να ενωθούμε σε μια βαθύτερη κατανόηση για να υπηρετήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη της ανθρωπότητας.

*

Στο άρθρο του για το περιοδικό Τάιμ με την επισκόπηση των 100 ανθρώπων που επηρέασαν τον εικοστό αιώνα, ο Πήτερ Μαθάισεν έγραψε για την Ρέιτσελ Κάρσον «Προτού υπάρξει περιβαλλοντικό κίνημα, υπήρξε μια θαρραλέα γυναίκα και το πολύ τολμηρό βιβλίο της». Μερικά χρόνια από τώρα, μπορεί να λέμε παρομοίως για τον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς: προτού υπάρξει το κίνημα της ανθρώπινης ελευθερίας για την αντίσταση στην εξωγήινη Επέμβαση, υπήρξε ένας θαρραλέος άνδρας και το πολύ τολμηρό μήνυμά του, Οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας. Αυτή τη φορά, είθε η αντα­πόκρισή μας να είναι πιο άμεση, πιο αποφασιστική, και πιο καθολική.

– ΜΑΪΚΛ ΜΠΡΑΟΥΝΛΙ1

Τούσον, Αριζόνα