Ποιοι είναι οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας;

Οι Σύμμαχοι προσφέρουν υπηρεσία στην ανθρωπότητα γιατί υπηρετούν την ανά­κτηση και έκφραση της Γνώσης σε όλη την Ευρύτερη Κοινότητα. Εκπροσωπούν τους Σοφούς σε πολλούς κόσμους, οι οποίοι έχουν ως ευρύτερο σκοπό να στηρίζουν τη ζωή. Μαζί μοιράζονται μία ευρύτερη Γνώση και Σοφία που μπορεί να μεταφερθεί πέρα από τις αχανείς εκτάσεις του διαστήματος και πέρα από όλα τα όρια της φυλής, της κουλτούρας, της ιδιοσυγκρασίας και του περιβάλλοντος. Η Σοφία τους είναι διαπε­ραστική. Οι ικανότητές τους είναι μεγάλες. Η παρουσία τους είναι κρυφή. Σας ανα­γνώρισαν διότι αντιλαμβάνονται ότι είστε μια αναδυόμενη φυλή, μια φυλή που ανα­δύεται σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον στην Ευρύτερη Κοινότητα.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 15: Ποιος Υπηρετεί την Ανθρωπότητα;

1 thought on “Ποιοι είναι οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας;

  1. Pingback: Οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας | Οι σύμμαχοι της ανθρωπότητας

Comments are closed.