Ορισμοί

*

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ: Μια μικρή ομάδα οντοτήτων με υλική υπόσταση που προέρχονται από την Ευρύτερη Κοινότητα και βρίσκονται κρυμμένοι κάπου κοντά στον πλανήτη μας στο ηλιακό μας σύστημα. Η αποστολή τους είναι να παρατηρούν, να αναφέρουν και να μας συμβουλεύουν σχετικά με τις δραστηριότητες των εξωγήινων επισκεπτών και την επέμβασή τους στον κόσμο σήμερα. Εκπροσωπούν τους Σοφούς σε πολλούς κόσμους.

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Διάφορες άλλες εξωγήινες φυλές από την Ευρύτερη Κοινότητα που «επισκέπτονται» τον κόσμο μας χωρίς την άδειά μας, οι οποίες αναμειγνύονται ενεργά στις ανθρώπινες υποθέσεις. Οι επισκέπτες είναι μέρος ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος συγχώνευσής τους στη δομή και στην ψυχή της ανθρώπινης ζωής με σκοπό να αποκτήσουν τον έλεγχο των φυσικών πόρων και των κατοίκων του πλανήτη.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ: Η παρουσία, ο σκοπός και οι δραστηριότητες των εξωγήινων επισκεπτών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ: Το πρόγραμμα των επισκεπτών με το οποίο ασκείται πειθώ κι επιρροή με σκοπό ν’ αφοπλιστεί η ικανότητα των ανθρώπων να συνειδητοποιήσουν και να διακρίνουν την Επέμβαση που λαμβάνει χώρα, προκειμένου η ανθρωπότητα να γίνει παθητική και υπάκουη.

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Το διάστημα. Το αχανές υλικό και πνευματικό σύμπαν στο οποίο αναδύεται η ανθρωπότητα, το οποίο περιέχει νοήμονα ζωή στις αμέτρητες εκφάνσεις της.

ΟΙ ΑΘΕΑΤΟΙ: Οι Άγγελοι του Δημιουργού που επιβλέπουν την πνευματική ανάπτυξη των αισθητικών όντων σε όλη την Ευρύτερη Κοινότητα. Οι Σύμμαχοι αναφέρονται σε αυτούς ως «Οι Αθέατοι».

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ: Το πεπρωμένο της ανθρωπότητας είναι να αναδυθεί στην Ευρύτερη Κοινότητα. Αυτή είναι η κατάληξη της εξέλιξής μας.

ΟΙ ΚΟΛΕΚΤΙΒΕΣ: Οργανισμοί με περίπλοκη ιεραρχία που αποτελούνται από διάφορες εξωγήινες φυλές τις οποίες ενώνει μια κοινή συμμαχία. Υπάρχουν περισσότερες από μία κολεκτίβες στον κόσμο σήμερα, στις οποίες ανήκουν οι εξωγήινοι επισκέπτες. Οι κολεκτίβες αυτές έχουν ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους.

ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το πεδίο της σκέψης και της νοητικής επιρροής.

ΓΝΩΣΗ: Η πνευματική νοημοσύνη που ενυπάρχει στον καθένα. Η Πηγή όλων όσων γνωρίζουμε. Εγγενής κατανόηση. Αιώνια Σοφία. Το άχρονο κομμάτι μας που δεν μπορεί να επηρεαστεί, να χειραγωγηθεί ή να διαφθαρεί. Το δυναμικό που υπάρχει σε όλη τη νοήμονα ζωή. Η Γνώση είναι ο Θεός μέσα σας και ο Θεός είναι όλη η Γνώση του Σύμπαντος.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΑΣΗΣ: Διάφορες διδασκαλίες του Τρόπου της Γνώσης που διδάσκονται σε πολλούς κόσμους στην Ευρύτερη Κοινότητα.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Μια πνευματική διδασκαλία από τον Δημιουργό που εφαρμόζεται σε πολλά μέρη της Ευρύτερης Κοινότητας. Διδάσκει πως να βιώνεται και να εκφράζεται η Γνώση, και πως να διατηρείται η ατομική ελευθερία στο σύμπαν. Η διδασκαλία αυτή εστάλη εδώ για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα για τις πραγματικότητες της ζωής στην Ευρύτερη Κοινότητα.