Οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας

*

ΕΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Για την Εξωγήινη Παρουσία

στον Κόσμο Σήμερα

… Πάνω από δώδεκα χρόνια πριν,

μια ομάδα ατόμων από διάφορους κόσμουςAH_1_GREEK

συγκεντρώθηκε σε μια απόμερη τοποθεσία

στο ηλιακό μας σύστημα κοντά στη Γη

για να παρατηρεί τις εξωγήινες επισκέψεις

που γίνονται στον κόσμο μας.

Από αυτό το κρυμμένο στρατηγικό σημείο

μπόρεσε να αναγνωρίσει εκείνους που

επισκέπτονται τον κόσμο μας, να διακρίνει την

οργάνωση και τις προθέσεις τους

και να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες των επισκεπτών.

Αυτή η ομάδα παρατηρητών αυτοαποκαλείται «οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας».

Αυτή είναι η αναφορά τους.

Οι τέσσερις θεμελιώδεις ερωτήσεις

σχετικά με την εξωγήινη παρουσία στον κόσμο σήμερα είναι:

Τι συμβαίνει;

Γιατί συμβαίνει;

Τι σημαίνει;

Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε;